Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10386/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szent Mauríciusz Monostor
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pesti Építő és Faipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Mauríciusz Monostor
Nemzeti azonosítószám: AK15002
Postai cím: Szent Gellért tér 1.
Város: Bakonybél
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8427
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mari Béla
Telefon: +36 306461740
E-mail: gunter@szentmauriciusz.hu
Fax: +36 306461740
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): gunter@szentmauriciusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szentmauriciusz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45212300-9
45212361-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
A területek:
templom: br. beép ter.: 470,98 m2
E-F jelű épület: br. beép ter.: 400,95 m2
G-H jelű épület: br. beép ter.: 167,35 m2
I jelű épület: br. beép ter.: 162,98 m2
összes br. beépített terület: 1.202,26 m2
a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
1411 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2018 Rész száma: Elnevezés: A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/01/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pesti Építő és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsatő út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 577284000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212300-9
További tárgyak:45212361-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)
A területek:
templom: br. beép ter.: 470,98 m2
E-F jelű épület: br. beép ter.: 400,95 m2
G-H jelű épület: br. beép ter.: 167,35 m2
I jelű épület: br. beép ter.: 162,98 m2
összes br. beépített terület: 1.202,26 m2
a dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 406
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 577284000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pesti Építő és Faipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rózsatő út 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: pestiepitozrt@gmail.com
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
„4.1. A Szerződéses Ár: nettó 577.284.000.- Ft - azaz Ötszázhetvenhétmillió-kettőszáznyolcvannégyezer Ft. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtása esetén fordított adózás alkalmazandó. A fordított adózás esetén az adót a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg az állam részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ban foglaltak alapján.A Szerződéses Ár végleges, a befejezési határidőkre prognosztizált egyösszegű tételes ár, amely a tételeles műszaki költségvetés alapján került meghatározásra, és amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához tartozó kivitelezési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), biztosítási díjat, az átadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció készítésének költségét, bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.“
rendelkezése a jelen okirat aláírásának napjával az alábbiak szerint módosul:
„4.1. A Szerződéses Ár: nettó 577.284.000.- Ft - azaz Ötszázhetvenhétmillió-kettőszáznyolcvannégyezer Ft. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtása esetén fordított adózás alkalmazandó. A fordított adózás esetén az adót a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg az állam részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-ban foglaltak alapján.A Szerződéses Ár végleges, a befejezési határidőkre prognosztizált egyösszegű tételes ár, amely a tételeles műszaki költségvetés alapján került meghatározásra, és amely tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához tartozó kivitelezési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), biztosítási díjat, az átadási eljárás költségeit, bármiféle dokumentáció készítésének költségét, bérleti díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.), a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, az esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen vállalkozási szerződés Szerződéses Ára a műszaki tartalom változása ellenére változatlan marad, mert a „Műszaki dokumentáció az elmaradó és a szükséges további műszaki tételekről“ elnevezésű mellékletben nevesített elmaradó műszaki tételek és a vállalkozási szerződés aláírásakor előre nem látható, a jelen szerződés maradéktalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges felmerülő munkák ellenértéke megegyezik“

3./ Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletének részét képező műszaki dokumentációt a jelen okirat mellékletét képező „Műszaki dokumentáció az elmaradó és a szükséges további műszaki tételekről” elnevezésű melléklet kiegészíti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le „A Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor felújítása és turisztikai elemekkel történő bővítése” c. projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében megvalósítandó építési feladatok elvégzésére. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő 2018. január 18. napján vállalkozási szerződést kötött a Vállalkozóval, amelynek tárgya „A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor millenniumi fejlesztéséhez kapcsolódó építési feladatok (templom, turistafogadó, kiállítóterem és vetítő, gazdasági épület, telekhez kapcsolódó további építési feladatok)”.
2./ Szerződő felek az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés teljesítése során egyezően az alábbiakat állapították meg:
Szerződő felek az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés teljesítésének folyamatában megállapították, hogy a vállalkozási szerződés mellékletét képező műszaki dokumentációban vannak egyrészt olyan tételek, amelyekről az építési munkák kivitelezése során derült ki, hogy előre nem látható, objektív okokból nem megvalósíthatók, másrészt olyan tételek is, amelyekről - a kivitelezés során - Megrendelő döntött úgy, hogy nem kéri azok megvalósítását. Tekintettel arra, hogy a felek között létrejött és az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés tételes áras szerződés, ezen elmaradó, megvalósításra nem kerülő műszaki tételek ellenértéke pontosan meghatározható.
Szerződő felek az 1./ pontban körülírt vállalkozási szerződés teljesítésének folyamatában ugyanakkor megállapították azt is, hogy olyan - a műszaki dokumentációban nem szereplő - kivitelezési munkák elvégzése is szükséges, amelyek szükségszerűsége a vállalkozási szerződés aláírásakor nem volt előre látható, továbbá amelyek elvégzése a vállalkozási szerződés maradéktalan teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, mert ezek elmaradása nem tenné lehetővé a kivitelezés befejezését.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 577284000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 577284000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek egyetértenek a hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben