Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10399/2019
CPV Kód:77300000-3
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:- Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. sz.)- Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és Strandfürdő (1203 Budapest, Vizisport u. 2., Hrsz. 170023 )
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42343606
Postai cím: Szőlő Utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +36 14524571
E-mail: balatoni.zoltan@spabudapest.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fürdőegységek fapótlásainak megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000125442019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fürdőegységek fapótlásainak megrendelése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. sz.)- Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és Strandfürdő (1203 Budapest, Vizisport u. 2., Hrsz. 170023 )
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Csillaghegyi Árpád fürdő, és Pesterzsébeti Jódos -Sós Gyógy és Strandfürdő fapótlásainak megrendelése” nettó 54.321.000.-Ft keretösszegben.
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő 307 db fa ültetése, Pesterzsébeti gyógyfürdő 330 db fa ültetése, melyből 235 db fa pótlását közterületen kell elvégezni.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza
CPV kód: 77300000-3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07473 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fürdőegységek fapótlásainak megrendelése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95938284
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54299128
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: - Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő (1038 Budapest, Pusztakúti út 2-6. sz.)- Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és Strandfürdő (1203 Budapest, Vizisport u. 2., Hrsz. 170023 )
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében „Csillaghegyi Árpád fürdő, és Pesterzsébeti Jódos -Sós Gyógy és Strandfürdő fapótlásainak megrendelése” nettó 54.321.000.-Ft keretösszegben.
Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő 307 db fa ültetése, Pesterzsébeti gyógyfürdő 330 db fa ültetése, melyből 235 db fa pótlását közterületen kell elvégezni.
A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza
CPV kód: 77300000-3
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 54299128
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LIÁN KERTÉSZETI Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95938284
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/04 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozási szerződés eretei 4.11. pont:
Megrendelő az előírásoknak és a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kifizetésére olyképpen köteles, hogy Megrendelő az átutalást a Vállalkozónak a jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül teljesíti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint valamint tekintettel 12.2 pontban foglaltakra.
Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlák kibocsájtani:
1. sz. részszámla: Csillaghegy összes (307 db) fa elültetése,
2. sz. részszámla: Pesterzsébet telken belüli fák (95 db) elültetése,
3. sz. részszámla Pesterzsébet közterületi fák (235 db) elültetése,
Végszámla: Önkormányzat nyilatkozata alapján történő átadás-átvétel 1 éves felülvizsgálatkor
Vállalkozási szerződés módosított 4.11. pont:
Megrendelő az előírásoknak és a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kifizetésére olyképpen köteles, hogy Megrendelő az átutalást a Vállalkozónak a jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára a számla kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül teljesíti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint valamint tekintettel 12.2 pontban foglaltakra.
Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlák kibocsájtani:
1. sz. részszámla: Csillaghegy összes (307 db) fa elültetése
2. sz. részszámla: Pesterzsébet telken belüli fák (40 db) elültetése
3. sz. részszámla: Pesterzsébet közterületi fák (40 db) elültetése
4. sz. részszámla: Pesterzsébet telken belüli fák (55 db) elültetése
5. sz. részszámla: Pesterzsébet közterületi fák (195 db) elültetése
Végszámla: Önkormányzat nyilatkozata alapján történő átadás-átvétel 1 éves felülvizsgálatkor
Szerződő Felek a Szerződés 2. pontját 2.8. alponttal és 2.9 alponttal az alábbiak szerint kiegészítik:
Vállalkozási szerződés kiegészített 2. pont 2.8. alpont:
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Pesterzsébet telken belüli fák ültetésére a munkaterületet a vegetációs időszak végén, az időjárási viszonyoktól függően (2019. szeptember/október) adja át Vállalkozó részére. A teljesítés határideje a munkaterület átadását követően 20 munkanap.
Vállalkozási szerződés kiegészített 2. pont 2.9. alpont:
A Pesterzsébeti közterületi telkek teljesítésének határideje 2019. november 30. napja az alábbiak szerint:
Helyszín Darab Ültetendő fa
Budapest XX. kerület, Török F. u. 20 db Fr. ornus ’Mecsek’
Budapest XX. kerület, Nagyasszonya tér 6 db Malus ’purpurea’
Budapest XX. kerület, Virág B. u. 64 db Acer platanoides 'Globosum'
Budapest XX. kerület, Jókai u. 80 db Tilia tomentosa
Budapest XX. kerület, Tátra tér 25 db Tilia tomentosa
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, hogy Pesterzsébeti Jódos –Sós Gyógy és Strandfürdő területén folyó építési munkák és a májusi esőzések miatt csak a munkaterület egy olyan részét fogja tudni átadni, amely alkalmas a faültetésre.
A május/június hónap vegetációs időszaknak tekinthető, így ezen időszakban a faültetés kockázata jelentős.
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározta, hogy a Pesterzsébet közterületi fák elültetése a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával egyeztett helyen történik. Az egyeztetések során a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a fák ültetését a módosításban foglaltak szerint hagyta jóvá, szintén a vegetációs időszakra hivatkozva, amelyet Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat döntésén nem változtathat, tekintettel arra, hogy az ültetendő fák nem a saját területen, hanem közterületen helyezkednek el.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 54299128 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 54299128 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben