Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10417/2019
CPV Kód:45213240-7
Ajánlatkérő:Bódai Miklós Egyéni Vállalkozó
Teljesítés helye:Mihályfa 080/16 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szarvasmarha tenyésztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bódai Miklós Egyéni Vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41962107
Postai cím: Rákóczi Utca 9
Város: Sümeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bódai Miklós
Telefon: +36 304004180
E-mail: bodai@bodaimuanyag.hu
Fax: +36 13125922
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodaimuanyag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678742019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000678742019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Szarvasmarha tenyésztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fejőrobotos istálló és növendékistálló kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000678742019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése projekt kapcsán fejőrobotos istálló és növendékistálló kivitelezése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Fejőrobotos istálló és növendékistálló kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213240-7
További tárgyak:09331000-8
45213242-1
45233227-6
45261215-4
45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223
A teljesítés helye: Mihályfa 080/16 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: • Fejőrobotos istálló
Bruttó alapterület: 3168,53 m2. Hasznos alapterület: 3023,17 m2
Acél tartószerkezetű színszerű állattartó épület. Az istálló tejelő tehenek VMS rendszerű fejőrobotos pihenőboxos kötetlen tartástechnológiájú állattartáshoz készül.
Az épület tengelyében került elhelyezésre az etetőasztal. Az etető asztal két oldalán kerül kialakításra az etető tér, majd ezt követi a pihenőtér. Az épület hosszanti oldalfalait tehenészeti szélálló függöny határolja. Ennek és a gerincen kialakított gerincszellőzőnek köszönhetően biztosítható az épület megfelelő szellőztetése. Az etetőtér kitrágyázása automata trágyakihúzóval történik
• Növendékistálló
Bruttó alapterület: 2222,30 m2. Hasznos alapterület: 2154,12 m2
Acél tartószerkezetű színszerű állattartó épület. Az istálló mélyalmos technológiájú állattartáshoz készül. Az épület tengelyében került elhelyezésre az etetőasztal. Az etető asztal két oldalán kerül kialakításra az etető tér, majd ezt követi a pihenőtér. A padozat szintbeli tagozódása a metszetei rajzokon láthatók.
Az épület hosszanti oldalfalait tehenészeti szélálló függöny határolja. Ennek és a gerincen kialakított gerincszellőzőnek köszönhetően biztosítható az épület megfelelő szellőztetése. Az etetőtér kitrágyázása automata trágyakihúzóval történik
• 250 m3 víz tárolására alkalmas 288 m3 űrtartalmú (8,0 m x 12,0 m x 3,0 m) felszín alatti vasbeton szerkezetű tűzivíz tározó, három szívócsonkkal kialakítva.
• Telepen belüli útépítés. 1748,25m2 aszfaltozott 3 949,43 m2 bazalt betonfelülettel, alépítménnyel.
A tervezett saját tulajdonú közforgalom elöl elzárt út, a tervezett szarvasmarha telepműködéséhez készül. Az út nyomvonalvezetése a terepviszonyokhoz igazodva úgy lett meghatározva, hogy a telep működéséhez szükséges közlekedés biztosítható legyen. A burkolat szélessége 4,00-6,0 m, a korona szélesség a burkolat függvényében 5,0 – 7,0 m.
Aszfaltozott út:
Pályaszerkezet
4,0 cm AC11 kopó 50/70 kopóréteg
7,0 cm AC22 kötő 50/70 kötő réteg
15 cm CKT alapréteg
15 cm FZKA alapréteg
20 cm M56 mechanikai stabilizáció védő-és javító réteg
Betonozott út:
Pályaszerkezet
20 cm CP4/2,7-32/F3,XF4 jelű bazaltbeton 3,0 méterenként dilatálva
20 cm M56 mechanikai stabilizáció védő-és javító réteg (vagy FZKA)
20 cm homokos kavics védő- és javítóréteg Imax=5%

• Háztartási méretű napelemes kiserőmű
GreenSys Electric 30 kWp napelemes rendszer kompletten, mely tartalmaz napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túlfeszültség védelmet.
• ISTÁLLÓI Tartástechnológia
Craw függöny két istállóba 4+8 szekció,
Nyílt vízű WT7 Önitató fűtőbetétel 20 db
DC2 fűtött itató 3 db
AKD80 trágyakihúzó 3 db ( 6 FOLYOSÓHOZ )
AKD140 trágyakihúzó 1 db ( 2 FOLYOSÓHOZ )
HTP60 trágya keresztcsatorna kihúzó, présegységgel 1 db
Istállói ventillátor DF1250 , 26 db
KOMPLETT ISTÁLLÓ-RENDSZERVEZÉRLŐ, IDŐJÁRÁSÁLLOMÁSSAL, 2 DB
Pihenőbox 223 db
DeLaval VMS-V300 fejési rendszer 3 db – IRÁNYÍTOTT TEHÉNFORGALOMMAL
DXCE 7500 TEJHŰTŐ,
HŐVISSZANYERÉSSEL

Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Kiterjesztett jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
2 3. A M2a.) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember magasépítési projektek helyszíni irányításában szerzett tapasztalata (hónap, min 0 hónap, legkedvezőbb 48 hónap) 10
3 4.A teljesítésbe bevonásra kerül min 1 fő szakember, aki acélszerkezetű csarnoképítési projektekben kivitelezési munkák helyszíni irányításában legalább 12 hó tapasztalattal rendelkezik (Igen/nem) 5
4 5. A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki útépítési projektekben kivitelezési munkák helyszíni irányításában legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkezik (Igen/Nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.3-16 felhívás, 1802487165 sz. projekt
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő támogatási szerződés-módosítást nyújtott be és a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A részajánlat tétel kizárásának indoka a III.1.6 pontban megadva.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, továbbá Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia:
Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében: pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2) Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
3) Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
4) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): III.1.3. pont folytatása:
Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakember esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (M.1., M.2). Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kr. 21. § (2a) bekezdés a) pontjában, 22. § (4)-(5), 24. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak és a Közbeszerzési Hatóságnak az alkalmassági feltételek előírásával kapcsolatos szabályokról szóló útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) B. 1. pontjának referenciákra vonatkozó része
Az igazolások benyújtása tekintetében irányadóak a VI.3.4) 2.13./3. pont rendelkezései.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(9), (11), (12) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban)(vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett) szerződésszerűen teljesített, az előírt alkalmassági minimumkövetelmények igazolásához szükséges referenciáiról szóló, a Kr. 23. § és 22. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolást, melynek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a szerződést kötő másik fél neve, székhelye;
az építési beruházás tárgya/ismertetése (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
az építési beruházás mennyisége (feltüntetve azon adatokat, amelyekből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható);
közös ajánlattevőként teljesített referencia esetében az ellenszolgáltatás összegéből történt részesedés aránya;
a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, ÉV/HÓ/NAP pontossággal);
a teljesítés helye;
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és az M2. szerinti megfelelő pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bek. alapján ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. Az előírt szakmai gyakorlat alátámasztására csatolandó a szakember szakmai önéletrajzának saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. az alábbi részletezettséggel kell megadni: az ellátott feladat, tevékenység ismertetése; és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal). Az időben párhuzamos tevékenységek időtartama csak egyszer számít bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe.
2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban nem szerepel, úgy a szakmai önéletrajz mellett csatolandó az előírt végzettséget vagy képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata is.
3. az önéletrajznak az 1. és 2. pont esetében is olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlattevőnek az 1. és 2. pont szerinti esetek mindegyikében ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, és hogy a jelen pontban meghatározott, és nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek az ajánlattétel időpontjában mely szervezettel/személlyel állnak munkaviszonyban, tagsági- vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban. Az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is csatolni kell az ajánlatban. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges továbbá arról is, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, jelen pontban meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek egyben a szerződéskötés feltételeit is képezik.
(folytatás a III.1.2. pontban)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) megvalósított olyan építésére vonatkozó referenciákkal, amelyek tartalmaztak összesen legalább bruttó 3000 m2 területű istálló építését.
Az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciaigazolással is igazolható.
M2. alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M2/a.) 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építész szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és a fenti jogszabályi helyen meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

M2/b.) 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 2. pontja „Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület” MV-M kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy képzettséggel és a fenti jogszabályi helyen meghatározott szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel
Az adott szakember több terület tekintetében is megajánlható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap. legfeljebb 20 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a maximális késedelem elérését az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti
Meghiúsulási kötbér: a szerződés teljesítésének olyan okból történő meghiúsulása esetére, amelyért ajánlattevő felelős a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint. Mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
Jóltejesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint.
Jótállás: a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónap + az ajánlattevő által vállalt kiterjesztett jótállási időtartam, amelyek együttesen képezik a szerződéses teljeskörű jótállás időtartamát. A szerződés biztosítékainak részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
A részajánlat tételi lehetőség kizárásának indoka:
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. Ajánlatkérő a beszerzést részekre bontotta, melyekre részenként külön eljárást folytat le. A beszerzés tárgyának további bontása szakmai szempontok alapján már nem lehetséges, mert jelen részben megvalósítandó beruházások szoros összefüggésben van egymással, az egyes részfeladatok elvégzése sem időben, sem helyileg, sem műszakilag nem bontható meg. A takarmánytároló, silótároló, gépszín és szociális épület fizikailag ugyan elkülönül egymástól, azonban az épület a közműellátása közös, így annak kiépítése is csak egységesen lehetséges. Az megvalósítandó építmények egymáshoz való közelsége sem teszi lehetővé, hogy kettő vagy több kivitelező valósítsa meg a kivitelezést.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. A szerződés finanszírozása a VP2-4.1.1.3-16 1802487165 pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke 60 %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a biztosíték nyújtásától. Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásához igazodóan, minden esetben a műszaki ellenőr által kiadott rész- vagy végteljesítés igazolás alapján 5 (öt) darab részszámlát, valamint 1 (egy) db végszámlát jogosult benyújtani:
1. részszámla: 20%-os készültségi fok, vállalkozói díj 20%-a
2. részszámla: 35%-os készültségi fok, vállalkozói díj 15%-a
3. részszámla: 60%-os készültségi fok, vállalkozói díj 25%-a
4. részszámla: 75%-os készültségi fok, vállalkozói díj 15%-a
5. részszámla: 85%-os készültségi fok, vállalkozói díj 10%-a végszámla: benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, mértéke a vállalkozói díj 15%-a
Az előleget egyenlő részletben, a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonni. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy jelen megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6), (8), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ában, 32/B §-ában, és a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: - 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.); - 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet; - 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; - 2013. évi V. törvény (Ptk.); - 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); - 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa.)
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdésére figyelemmel nem követeli meg a nyertes ajánlattevő(k)től gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Projekttársaság létrehozására nincs lehetőség. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A telepnek az építési munkák befejezését követően rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmasnak kell lennie az állattartásra
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15-17. §-a tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1.részszempont: fordított arányosítás, 2. és 3.részszempont: egyenes arányosítás, 4. és 5. részszempont: Igen=10 pont, nem=0 pont
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10101030-82611100-01004006
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó– kötelezvény
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatba csatolandó:
1.1. Felolvasólap, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek szerinti információkat.
1.2. A Kbt. 66. § (2) bek szerinti nyilatkozatot részenként, és a (4) bek szerinti nyilatkozatot.
1.3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontjában foglaltakról.
1.4. Aláírási címpéldány vagy a 2006. évi V. tv 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített aláírás minta egyszerű másolatban.
1.5. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
1.6. A dokumentáció mellékletét képező költségvetés kitöltve.
1.7. Felelősségbiztosítás:Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 50 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 100 millió HUF/év.
1.8. Referenciaigazolás a III.1.3. pontban foglaltak szerint
1.9. Nyilatkozat szakemberről, szükség szerint kamarai határozat és végzettséget igazoló oklevél másolata. Saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat
1.10. Nyilatkozat teljesítési és jóteljesítési biztosítékról.
1.11. Ajánlati biztosíték megfizetéséről igazolás
2. Egyéb információk
2.1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a https://ekr.gov.hu honlapon korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül elérhetővé teszi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az ajánlattétel során az EKR rendszeren keresztül csatolt dokumentumokra .pdf, .jpg, .tif file formátumok valamelyikének alkalmazását írja elő az Ajánlatkérő.
2.2. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 42-45. §-ában foglaltakra.
2.3. Minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolás, dokumentum és okirat magyar fordításban.
2.4. A Kbt. 71. § (1) alapján hiánypótlás lehetősége.
2.5. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a és 114. § (6) bek irányadó.
2.6. Közös ajánlattétel esetében konzorciális szerződés. 2.7. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
2.7.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bek-ben foglaltakra.
2.8. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bek. alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok
értékelését követően végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
2.9. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
2.10. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelményt és igazolási módot a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
2.11. FAKSZ: Bátyi László (00043)
2.12. Irányadóak a Kbt. előírásai, illetőleg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek.
2.13. A Kbt. 117. § (2) bek alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel: 1. A Kbt. 113. § (6) bek az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó; 2. Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli Közbeszerzési Dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a Közbeszerzési Dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. 3. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) -(9) bek foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik.Erre tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő ejártáig benyújtani.4. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (4) bekezdését nem alkalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges