Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:10425/2019
CPV Kód:45261000-4
Ajánlatkérő:Állami Számvevőszék
Teljesítés helye:1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Számvevőszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46328087
Postai cím: Apáczai Csere János Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Réti Lajos
Telefon: +36 14569089
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polikarbonát tetőcsere és tetőárnyékolás
Hivatkozási szám: EKR001024252018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261000-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polikarbonát tetőcsere és tetőárnyékolás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő munkák felsorolása, mennyisége:
1. ÜTEM: A jelenlegi polikarbonát tető külső héjalás elbontása, majd új polikarbonát tető, építése. Teljes mennyiség: 307,46 m2. A polikarbonát héjalással együtt kivitelezendő gerinc ta-karólemez cseréje, ami 80 cm széles. A tervezett polikarbonát lemez 40 mm vastag, 4 cellás un. víztiszta kivitelű legyen. A villámvédelmet a tető építésével egyidejűleg kell kiépíteni a kivitelezőnek.
Teljesítési határidő: munkaterület átadásának napjától számított 28. nap.
2. ÜTEM: A padlástér levegő elszívása a legmagasabb pontoknál, a gerinc közelében két oldalon, 2–2 helyen legyen. Az elszívó egységeket hibrid szellőző huzatfokozóval kell ellátni. A szellőző két üzemmódban működjön: gravitációsan és elektromos motor beépítésével is. A friss levegő utánpótlását a tetőeresz közelében a padlástér alsó pontján, mindkét oldalon 3–3 db szellőzővel, de szellőzőmotor nélkül, gravitációs üzemeltetéssel, és sze-leppel kell ellátni. Valamennyi szellőző egység a héjalásra épített sík lemezre szerelt adapterre telepített. A héjalást kivitelező cég építi be az adaptereket. A szellőzőmoto-rok és szelepek elektromosan vezéreltek és programozhatók. A kivitelező a vezérlés elektromos központ egységét a padlástérben, a vezérlés helyét az Építtetővel előzete-sen egyeztetett helyen telepíti. Az elektromos kiépítés is a kivitelező feladata.
3. Külső téri, lamellás árnyékoló szerkezet felszerelése. A lamellák színe a műemléki igé-nyeknek megfelelően matt középszürke, RAL 7000 felületkezeléssel készül. A szerke-zet rögzítése: a polikarbonát leszorító lemezekre támasztva, de a polikarbonát lemezen keresztül a lemezt támasztó szarukra, DVSZ zártszelvényekre, csavarozással, vízszige-telés figyelembevételével. Az alumínium szerkezetű lamellák vezéreltek és programoz-hatók. A kivitelező a vezérlés elektromos központ egységét a padlástérben, a vezérlés helyét az Építtetővel előzetesen egyeztetett helyen telepíti. Az elektromos kiépítés is a kivitelező feladata.
Teljes teljesítési határidő: munkaterület átadásának napjától számított 50. nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07041 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polikarbonát tetőcsere és tetőárnyékolás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13801513
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: e-builder@e-builder.hu
Telefon: +36 13230837
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13230838
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62646198
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261000-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az elvégzendő munkák felsorolása, mennyisége:
1. ÜTEM: A jelenlegi polikarbonát tető külső héjalás elbontása, majd új polikarbonát tető, építése. Teljes mennyiség: 307,46 m2. A polikarbonát héjalással együtt kivitelezendő gerinc ta-karólemez cseréje, ami 80 cm széles. A tervezett polikarbonát lemez 40 mm vastag, 4 cellás un. víztiszta kivitelű legyen. A villámvédelmet a tető építésével egyidejűleg kell kiépíteni a kivitelezőnek.
Teljesítési határidő: munkaterület átadásának napjától számított 28. nap.
2. ÜTEM: A padlástér levegő elszívása a legmagasabb pontoknál, a gerinc közelében két oldalon, 2–2 helyen legyen. Az elszívó egységeket hibrid szellőző huzatfokozóval kell ellátni. A szellőző két üzemmódban működjön: gravitációsan és elektromos motor beépítésével is. A friss levegő utánpótlását a tetőeresz közelében a padlástér alsó pontján, mindkét oldalon 3–3 db szellőzővel, de szellőzőmotor nélkül, gravitációs üzemeltetéssel, és sze-leppel kell ellátni. Valamennyi szellőző egység a héjalásra épített sík lemezre szerelt adapterre telepített. A héjalást kivitelező cég építi be az adaptereket. A szellőzőmoto-rok és szelepek elektromosan vezéreltek és programozhatók. A kivitelező a vezérlés elektromos központ egységét a padlástérben, a vezérlés helyét az Építtetővel előzete-sen egyeztetett helyen telepíti. Az elektromos kiépítés is a kivitelező feladata.
3. Külső téri, lamellás árnyékoló szerkezet felszerelése. A lamellák színe a műemléki igé-nyeknek megfelelően matt középszürke, RAL 7000 felületkezeléssel készül. A szerke-zet rögzítése: a polikarbonát leszorító lemezekre támasztva, de a polikarbonát lemezen keresztül a lemezt támasztó szarukra, DVSZ zártszelvényekre, csavarozással, vízszige-telés figyelembevételével. Az alumínium szerkezetű lamellák vezéreltek és programoz-hatók. A kivitelező a vezérlés elektromos központ egységét a padlástérben, a vezérlés helyét az Építtetővel előzetesen egyeztetett helyen telepíti. Az elektromos kiépítés is a kivitelező feladata.
Teljes teljesítési határidő: munkaterület átadásának napjától számított 50. nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 50
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 62646198
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13801513
Postai cím: Páva Utca 32./B. 2.em.12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1094
Ország: Magyarország
E-mail: e-builder@e-builder.hu
Telefon: +36 13230837
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13230838
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Szerződésmódosítás keretében a Szerződést a Közbeszerzésekről szóló 2015. év CXLIII. törvény 141. § (4) c) bekezdés alapján 2019. május 29. napjáig meghosszabbítják.
2. Szerződés I. pontja 5. alpontját hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó rögzíti, hogy a mindenkor hatályban lévő jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkezik, amelyek a vállalkozói kivitelezői tevékenység végzésére feljogosítják. Vállalkozó kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fennálló építőipari, kivitelezői nyilvántartási száma: 11A36486.”
3. a Szerződés II. pontját hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az építési munkaterület átadása kivitelezésre, munkavégzésre: 2019. április 2.
A kivitelezés, munkavégzés teljesítésének kezdési ideje: az építési munkaterület átadásának napján.
A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel időtartama beleszámít. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétől eltérően a Felek 15 napos időtartamban állapodnak meg.
Az I. ütemben meghatározott munkák teljesítésének határideje: 2019. május 20.
A hiánytalan I és II. ütem teljesítésének befejezésének határideje: 2019. május 29., mely időpontig a sikeres műszaki átadás-átvételnek le kell zárulnia. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
Elektronikus építési napló megnyitása: legkésőbb az építési munkaterület átadásakor.”
4. a Szerződés XI. pontja 2. alpontjának 3. bekezdését hatályon kívül helyezik és helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Megrendelő műszaki ellenőre, helyszíni képviselője, az átadás-átvételi jegyzőkönyv (e-jegyzőkönyv) és a felmérési napló aláírására jogosult személy:
Név: Töpler Ferenc
Telefon: +36-30-630-78-15
E-mail:topler.ferenc@gmail.com
Jogosultság: ME-É-13-7236”
5. 4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VII. pontjának 1. és 2. alpontját hatályon kívül helyezik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó érdekkörén kívül felmerült elháríthatatlan külső ok – kedvezőtlen időjárási viszonyok, szokatlanul esős időjárás – valamint Megrendelő két, előre nem tervezett rendezvénye miatt Vállalkozónak a munkavégzést több alkalommal fel kellett függesztenie.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 62646198 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 62646198 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben