Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10432/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza közigazgatási területén belül
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A nyíregyházi Bujtosi városliget rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000383282018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A nyíregyházi Bujtosi városliget rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza közigazgatási területén belül
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Út és járdaszegélyek építés: 5747 m
- Cserjeültetés: 1511 db
- Faültetés:84 db
- Térkő burkolat készítése: 6678 m2
- Polytan-M burkolatú futókör: 1 563 m2
- Utcabútor: 90 db - Ajánlatkérő által elfogadott utcabútor: pad, piknik pad, tűzrakóhely, szemétgyűjtő, ívó kút, információs tábla, napozóágy
Az építési beruházás kapcsán engedélyköteles munkarészek a Bujtosi tónál a kialakítandó mosdó.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által el végzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001 Zöld Város kialakítása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23978 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: A nyíregyházi Bujtosi városliget rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38638703
Postai cím: Belső Körút 47/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: beres.mernok@gmail.com
Telefon: +36 202131336
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 245606553
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza közigazgatási területén belül
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Út és járdaszegélyek építés: 5747 m
- Cserjeültetés: 1511 db
- Faültetés:84 db
- Térkő burkolat készítése: 6678 m2
- Polytan-M burkolatú futókör: 1 563 m2
- Utcabútor: 90 db - Ajánlatkérő által elfogadott utcabútor: pad, piknik pad, tűzrakóhely, szemétgyűjtő, ívó kút, információs tábla, napozóágy
Az építési beruházás kapcsán engedélyköteles munkarészek a Bujtosi tónál a kialakítandó mosdó.
A Vállalkozási szerződés teljesítése során a jelen szerződésmódosítás 1b. számú mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretébe végez el.
A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára a jelen Szerződés 1a. számú mellékletét képező, az előre nem láthatóság tekintetében indokolást is tartalmazó kimutatásban megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 163
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 291222815
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "NYÍR-SL" Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38638703
Postai cím: Belső Körút 47/a
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: beres.mernok@gmail.com
Telefon: +36 202131336
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Vállalkozási Szerződés 2. pontját az alábbi új 2.7. ponttal egészítik ki:
2.7. A jelen Szerződés 1a és 1b számú mellékleteként meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen a 2.1. pontban 12.280.327,- Ft, azaz tizenkétmillió-kettőszáznyolcvanezer-háromszázhuszonhét forint tartalékkereten felül további vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 45 616 262,-Ft azaz: nettó negyvenötmillió-hatszáztizenhatezer-kettőszázhatvankét forint. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen pont szerinti vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pontban írt vállalkozói díjról a harmadik részszámla és a végszámla részeként jogosult számlát kiállítani, akként, hogy a számlák a pótmunkával emelt díj 75-100%-ról nyújthatóak be a Megrendelő részére.”
Felek a a Vállalkozási Szerződés 6.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
6.1. Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően az előlegszámlán kívül, 3 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) fogad be.
- az első részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
- a második részszámla az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
- a harmadik részszámla a pótmunkával emelt általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül;
- a végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárásnak napján jogosult nyertes Ajánlattevő, amelyből a kifizetett előleg összegének 25%-a levonásra kerül.

Felek a Vállalkozási Szerződés 3.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.2.1. A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontja, aminek legkésőbbi határideje a munkaterület átadását követő 163 naptári nap.
3.5.
Felek a Vállalkozási Szerződés 2.5. pontjából törlik az alábbi rendelkezést:
A tartalékkeret terhére elvégzett, Megrendelő által jóváhagyott pótmunkák ellenértékét a végszámlában külön soron kell feltüntetni és a pótmunkák ellenértéke a végszámlával egyidejűleg kerül kiegyenlítésre.
Egyéb rendelkezések:
Vállalkozó építőipari felelősségbiztosítása a jelen Szerződés mellékletében meghatározott munkákra is kiterjed a Vállalkozási Szerződés szerinti tartalommal.
A műszaki tartalom változása indokolja a szerződés vállalkozási díjának módosítását, amely számítási alap növekedésére tekintettel szükségszerűen módosul a jótállási biztosíték, késedelmi és a meghiúsulási kötbér összege is.
Felek bármely kötbér alapjának számításakor a növelt vállalkozói díj összegét is figyelembe veszik.
Vállalkozó köteles a Vállalkozási Szerződés szerint jólteljesítési biztosítékot nyújtani a növelt vállalkozói díj vonatkozásában is.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Vállalkozási szerződés teljesítése során a jelen szerződésmódosítás 1b. számú mellékletét képező költségvetésben megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
A jelen szerződésmódosítás alapját képező 1b. sz. melléklet szerinti munkák az eredeti szerződésben nem, vagy nem megfelelő műszaki megoldással szerepeltek, ezért e munkákat a Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás keretében kívánta megvalósítani. A munkák szorosan kapcsolódnak az eredeti szerződéshez, azok kizárólag a Vállalkozó által végzett műszaki megvalósításba ágyazottan végezhetőek el.
A felmerült munka a Vállalkozó számára többletköltséget jelent, amely vonatkozásában költségvetést nyújtott be. A költségvetésben szereplő összegeket a Megrendelő a jelen szerződésmódosítás aláírásával, a műszaki ellenőre javaslatára jóváhagyta.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 257886880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 291222815 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A jelen szerződésmódosítás során a módosítási igény olyan körülmények miatt is indokolt volt bizonyos körben, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre, ezek az alábbiak:
A Vállalkozási szerződés teljesítése során - figyelemmel a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára a jelen Szerződés-módosítás 1a. számú mellékletét képező, az előre nem láthatóság tekintetében indokolást is tartalmazó kimutatásban megjelölt munkák merültek fel, amelyet a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés keretében végez el.
A fentiek szerint felmerült munkákat sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre, a módosítás nem változtatja meg a Vállalkozási Szerződés eredeti jellegét, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át; a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont ca), cb) és cc) alpontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték már tartalmazza a már felhasznált, a Vállalkozási Szerződés 2.1. pontjában írt Tartalékkeret 12.280.327,- Ft, azaz tizenkétmillió-kettőszáznyolcvanezer-háromszázhuszonhét forint összegét.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben