Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10441/2019
CPV Kód:44110000-4
Ajánlatkérő:Mátészalka Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Mátészalka közigazgatási területe;Mátészalka közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kraszna Tüzép Kft.;Kraszna Tüzép Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mátészalka Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29651876
Postai cím: Hősök tere 9.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Felföldi Botond
Telefon: +36 44501330
E-mail: fotanacsado@mateszalka.hu
Fax: +36 44501360
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mateszalka.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mateszalka.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építőanyagok és Építőipari segédanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000583642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés – Építőanyagok és Építőipari segédanyagok beszerzése és tárolása – a 2019. évi Járási startmunka mintaprogram keretében a Mátészalka Város Önkormányzata részére az alábbiak szerint
1. közbeszerzési rész - Építőanyagok beszerzése
Termékek, mennyiségek, jellemzők
Transzportbeton, 320 m3, CKT CEM I 32,5 S szulfátálló portlandcementből keverve, kötésgyorsító adalékkal.
Osztályozott kavics, 251 m3, osztályozott kavics 0-16 minimum 93% kvarctartalommal.
Szegélykő, 3005 db, kiemelt útszegélykő kvarchomokos koptatóréteggel 25/15/30 MSZ EN 1340:2003 szerint.
Térkő, 2000 m2 , térkő 20*30*6 cm szürke színben gránit koptatóréteggel szennyeződést távoltartó felületkezeléssel.
Zúzottkő, 300 t, bazalt 0-22 mm, és 0-55 mm. Arányait tekintve 60% 0-55mm, és 40% 0-22 mm.
Hidegaszfalt, 2000 kg, szilárd halmazállapotú, fekete 1,700 kg/m3 5÷35 ° C 2,5 cm - 5 cm.
Szegélykő, 3300 db, kerti szegélykő (20 cm magas) kvarchomokos koptatóréteggel 100×5×20 cm.
Egyéb zsákos építőanyagok (mész, ragasztó, esztrich, habarcs stb.) , 3000 kg, max. 1,2 mm szemcsenagyságú, osztályozott, szárított kvarchomok (térkőhomok).
Beton, 378 m3, kevert beton képlékenyítő és szulfátálló adalékanyaggal. Arányaiban a tervek szerint 70%-ban c16-os beton, és 30%-ban c12-es beton. Szemcseszerkezete 0-24mm, mosott kavics.
Osztályozott kavics, 100 m3, Mosott és osztályozott természetes szemmegoszlású homokos kavics (0/4)
2. közbeszerzési rész – Építőipari segédanyagok beszerzése
Termékek, mennyiségek, jellemzők
Fenyő fűrészáru (gerenda, palló, cserépléc, stb.), 10 m3, 120*120mm.
Acél termékek (köracél, laposacél, stb.), 80 egység, 25*3 mm.
Acél termékek (köracél, laposacél, stb.), 150 egység, szavatolt, hegesztett cső 5/4"x3,2 mm.
Menetes szár, 375 db, menetes szár horganyzott M10 1000mm 4.6 DIN975.
Csavar, alátét, 2000 db anya horganyzott M12 DIN 934-8, alátét 12 mm horg. DIN 125 kapupánt csavar M 12x140mm horganyzott DIN603 4.6.
Laposacél, 100 m, 50*5 mm.
Szögacél, 60 db szögacél (egyenlőszárú L-acél) 50x5 mm.
Fa fűrészáru, 11 m3, 150*150mm.
Pvc cső és idom 20 db DN 300as idomok.
Fenyő fűrészáru (gerenda, palló, cserépléc, stb.) 7 m3 50*150mm.
Fenyő fűrészáru (gerenda, palló, cserépléc, stb.) 7 m3 25,4*150 mm.
Szennyvíz vezeték, 200 m, DN300-as PVC cső (tokos).
Víznyelő akna ráccsal, 13 db, vízelnyelő akna öntöttvasból C250 és D400 terhelésre EN 124 szerint íves kivitelben.
Valamennyi közbeszerzés rész tekintetében érvényes előírás:
- az ajánlati árnak tartalmaznia kell a kiszállítás és a raktározás költségét is,
- nyertes ajánlattevő feladata a megajánlott áru tárolása raktárában (vagy tárolásra szolgáló telephelyén) és megrendelő részére az eseti megrendelésben történő helyszínre és időpontra történő kiszállítása, amely nem lehet több, mint 5 munkanap (eseti megrendelés kiállításától számítva).
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32453550 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építőanyagok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Mátészalka közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés – Építőanyagok és Építőipari segédanyagok beszerzése és tárolása – a 2019. évi Járási startmunka mintaprogram keretében a Mátészalka Város Önkormányzata részére az alábbiak szerint
1. közbeszerzési rész - Építőanyagok beszerzése
Termékek, mennyiségek, jellemzők
Transzportbeton, 320 m3, CKT CEM I 32,5 S szulfátálló portlandcementből keverve, kötésgyorsító adalékkal.
Osztályozott kavics, 251 m3, osztályozott kavics 0-16 minimum 93% kvarctartalommal.
Szegélykő, 3005 db, kiemelt útszegélykő kvarchomokos koptatóréteggel 25/15/30 MSZ EN 1340:2003 szerint.
Térkő, 2000 m2 , térkő 20*30*6 cm szürke színben gránit koptatóréteggel szennyeződést távoltartó felületkezeléssel.
Zúzottkő, 300 t, bazalt 0-22 mm, és 0-55 mm. Arányait tekintve 60% 0-55mm, és 40% 0-22 mm.
Hidegaszfalt, 2000 kg, szilárd halmazállapotú, fekete 1,700 kg/m3 5÷35 ° C 2,5 cm - 5 cm.
Szegélykő, 3300 db, kerti szegélykő (20 cm magas) kvarchomokos koptatóréteggel 100×5×20 cm.
Egyéb zsákos építőanyagok (mész, ragasztó, esztrich, habarcs stb.) , 3000 kg, max. 1,2 mm szemcsenagyságú, osztályozott, szárított kvarchomok (térkőhomok).
Beton, 378 m3, kevert beton képlékenyítő és szulfátálló adalékanyaggal. Arányaiban a tervek szerint 70%-ban c16-os beton, és 30%-ban c12-es beton. Szemcseszerkezete 0-24mm, mosott kavics.
Osztályozott kavics, 100 m3, Mosott és osztályozott természetes szemmegoszlású homokos kavics (0/4)
- az ajánlati árnak tartalmaznia kell a kiszállítás és a raktározás költségét is,
- nyertes ajánlattevő feladata a megajánlott áru tárolása raktárában (vagy tárolásra szolgáló telephelyén) és megrendelő részére az eseti megrendelésben történő helyszínre és időpontra történő kiszállítása, amely nem lehet több, mint 5 munkanap (eseti megrendelés kiállításától számítva).
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje (valamennyi közbeszerzési rész tekintetében): A teljesítés határideje legfeljebb 2020. 02. 29. napja. A fenti határidő a nyertes ajánlattevő által az építőanyagok (Ajánlatkérő részére való) tárolási határidejét jelenti, vagyis legkésőbb ezen időpontig köteles nyertes ajánlattevő az általa biztosított helyszínen az anyagokat tárolni olyan módon, hogy azok az eseti megrendelésben szereplő ajánlatkérői igény szerint legkésőbb 5 munkanapon belül az eseti megrendelésben meghatározott helyszínre kiszállításra kerüljenek.
A szerződés pénzügyi teljesítése (valamennyi közbeszerzési rész tekintetében): ajánlatkérő a jelen eljárást megindító felhívásban megjelölt termékek teljes mennyisége vonatkozásában – függetlenül azok kiszállításától – legkésőbb 2019. 08. 31. napjáig meg kívánja fizetni az ellenérték 90%-át.
A fennmaradó 10%-ot – mint a tárolás költségét – valamennyi anyag lerendelését, kiszállítását követően, de legkésőbb 2020. 02. 29. napjával bezárólag kívánja megfizetni nyertes ajánlattevő részére.
A fentiekből fakadóan nyertes ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában jogosult 1 részszámla és 1 db végszámla kiállítására az alábbiak szerint:
- részszámla (összesített nettó ajánlati ár 90 %-a): a jelen közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában – az adott közbeszerzési rész vonatkozásában – meghatározott valamennyi termék, az ott meghatározott mennyiségben és minőségben történő leszállítása (vagyis nyertes ajánlattevő raktárába (vagy tárolásra szolgáló telephelyén) és ennek Ajánlatkérő felé történő igazolása
- végszámla (összesített nettó ajánlati ár 10 %-a): a jelen közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában – az adott közbeszerzési rész vonatkozásában – meghatározott valamennyi termék, az ott meghatározott mennyiségben és minőségben az építési helyszínekre történő kiszállítása az ajánlatkérői eseti megrendelések alapján vagy kiszállítás (Megrendelői megrendelés hiányában) 2020. 02. 29. napjával bezárólag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számított minimum 5, maximum 30 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Építőipari segédanyagok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Mátészalka közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés – Építőanyagok és Építőipari segédanyagok beszerzése és tárolása – a 2019. évi Járási startmunka mintaprogram keretében a Mátészalka Város Önkormányzata részére az alábbiak szerint
2. közbeszerzési rész – Építőipari segédanyagok beszerzése
Termékek, mennyiségek, jellemzők
Fenyő fűrészáru (gerenda, palló, cserépléc, stb.), 10 m3, 120*120mm.
Acél termékek (köracél, laposacél, stb.), 80 egység, 25*3 mm.
Acél termékek (köracél, laposacél, stb.), 150 egység, szavatolt, hegesztett cső 5/4"x3,2 mm.
Menetes szár, 375 db, menetes szár horganyzott M10 1000mm 4.6 DIN975.
Csavar, alátét, 2000 db anya horganyzott M12 DIN 934-8, alátét 12 mm horg. DIN 125 kapupánt csavar M 12x140mm horganyzott DIN603 4.6.
Laposacél, 100 m, 50*5 mm.
Szögacél, 60 db szögacél (egyenlőszárú L-acél) 50x5 mm.
Fa fűrészáru, 11 m3, 150*150mm.
Pvc cső és idom 20 db DN 300as idomok.
Fenyő fűrészáru (gerenda, palló, cserépléc, stb.) 7 m3 50*150mm.
Fenyő fűrészáru (gerenda, palló, cserépléc, stb.) 7 m3 25,4*150 mm.
Szennyvíz vezeték, 200 m, DN300-as PVC cső (tokos).
Víznyelő akna ráccsal, 13 db, vízelnyelő akna öntöttvasból C250 és D400 terhelésre EN 124 szerint íves kivitelben.
- az ajánlati árnak tartalmaznia kell a kiszállítás és a raktározás költségét is,
- nyertes ajánlattevő feladata a megajánlott áru tárolása raktárában (vagy tárolásra szolgáló telephelyén) és megrendelő részére az eseti megrendelésben történő helyszínre és időpontra történő kiszállítása, amely nem lehet több, mint 5 munkanap (eseti megrendelés kiállításától számítva).
A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje (valamennyi közbeszerzési rész tekintetében): A teljesítés határideje legfeljebb 2020. 02. 29. napja. A fenti határidő a nyertes ajánlattevő által az építőanyagok (Ajánlatkérő részére való) tárolási határidejét jelenti, vagyis legkésőbb ezen időpontig köteles nyertes ajánlattevő az általa biztosított helyszínen az anyagokat tárolni olyan módon, hogy azok az eseti megrendelésben szereplő ajánlatkérői igény szerint legkésőbb 5 munkanapon belül az eseti megrendelésben meghatározott helyszínre kiszállításra kerüljenek.
A szerződés pénzügyi teljesítése (valamennyi közbeszerzési rész tekintetében): ajánlatkérő a jelen eljárást megindító felhívásban megjelölt termékek teljes mennyisége vonatkozásában – függetlenül azok kiszállításától – legkésőbb 2019. 08. 31. napjáig meg kívánja fizetni az ellenérték 90%-át.
A fennmaradó 10%-ot – mint a tárolás költségét – valamennyi anyag lerendelését, kiszállítását követően, de legkésőbb 2020. 02. 29. napjával bezárólag kívánja megfizetni nyertes ajánlattevő részére.
A fentiekből fakadóan nyertes ajánlattevő valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában jogosult 1 részszámla és 1 db végszámla kiállítására az alábbiak szerint:
- részszámla (összesített nettó ajánlati ár 90 %-a): a jelen közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában – az adott közbeszerzési rész vonatkozásában – meghatározott valamennyi termék, az ott meghatározott mennyiségben és minőségben történő leszállítása (vagyis nyertes ajánlattevő raktárába (vagy tárolásra szolgáló telephelyén) és ennek Ajánlatkérő felé történő igazolása
- végszámla (összesített nettó ajánlati ár 10 %-a): a jelen közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában – az adott közbeszerzési rész vonatkozásában – meghatározott valamennyi termék, az ott meghatározott mennyiségben és minőségben az építési helyszínekre történő kiszállítása az ajánlatkérői eseti megrendelések alapján vagy kiszállítás (Megrendelői megrendelés hiányában) 2020. 02. 29. napjával bezárólag.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (a szerződés hatályba lépésétől számított minimum 5, maximum 30 nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építőanyagok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kraszna Tüzép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58196852
Postai cím: Jármi Út 16
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: krasznatuzep@krasznatuzep.hu
Telefon: +36 302780500
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 44500389
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12950311215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25149050
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25074050
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kraszna Tüzép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58196852
Postai cím: Jármi Út 16
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12950311215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Építőipari segédanyagok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kraszna Tüzép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58196852
Postai cím: Jármi Út 16
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
E-mail: krasznatuzep@krasznatuzep.hu
Telefon: +36 302780500
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 44500389
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12950311215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7397000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7379500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kraszna Tüzép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58196852
Postai cím: Jármi Út 16
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12950311215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges