Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10442/2019
CPV Kód:44212317-4
Ajánlatkérő:Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Szeged, Újszegedi Szabadtéri Színpad Szeged Népkert sor
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Layher Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19497176
Postai cím: Magyar Ede Tér 2.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Orosz János
Telefon: +36 302280020
E-mail: orosz2@vnet.hu
Fax: +36 62471411
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegediszabadteri.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: színpadi világítási tornyok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000399102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ajánlatkérő részére „A színpadon, nézőtéren elhelyezkedő hang- és világítási
tornyok beszerzése” tárgyban, a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Kapcsolódó feladatok: A teljesítési helyszínen való
összeszerelése és 5 fő kezelő személyzet betanítása mennyiség: 1 db 6000X4000X8750 mm 2 db 2000X2000X7000 mm 2 db
5000X2000X10000 mm 3. A műszaki tartalomrövid összefoglalója: Az új hang- és világítási tornyok szerkezetével szemben támasztott
elvárások: 1. A szerkezetek méretei lsd.tervrajz) Színpad-technológiai igény szerint olyan tornyok kialakítása a cél, melyek 2,0
méterenként rendelkeznek járószintekkel, valamint a legfelső járószintjük eléri a talajszinttől mért minimum 10,0 méteres magasságot.
A szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy annak oszlopai fokozatmentesen állíthatók legyenek a teherbírás határértékének csökkenése
nélkül. A tornyokat alátámasztó indítóidomok oszlopait és lábait úgy kell kialakítani, hogy azok képesek legyenek a síkbeli
egyenetlenséget korrigálni. 2. A szerkezet kialakítása: A tornyok tartószerkezeti elemeinek legalább S235 típusú, 48,3 mm átmérőjű,
3,2 mm falvastagságú tüzihorganyzott acélszerkezetnek kell lennie. A vízszintes elemek, valamint az átlósan elhelyezkedő merevítők a
függőleges oszlopon csavarmentes kapcsolattal kapcsolódnak egymáshoz. A csavarmentes technológia alkalmazásával biztosítható a
gyors szerelhetőség és az optimális tartószerkezeti erőjáték. Az átlók egyéb, tehát nem a központi rögzítése nem megfelelő megoldás a
nagy vertikális és horizontális terhek miatt (szélteher).. A függőleges oszlopok alá kerülnek beépítésre az állítható magasságú talpak,
melyek állíthatósága a helyszíni adottságok figyelembevételével minimum 40 cm. Az állítható magasságú lábak 20 cm-es kitekerés
esetén is meg kell feleljenek a 40 kN-os függőleges irányú igénybevételnek. A szerkezetet kialakításánál funkcionális elvárás, hogy
annak függőleges, vízszintes és átlós elemeihez csatlakoztathatóak legyenek a 48,3 mm átmérőjű csövekhez használható MSZ EN 74
szerinti csatlakozók. A tornyokon belüli függőleges irányú közlekedés a tervrajzokon meghatározott elrendezés szerint történik,
alumínium szerkezetű lépcsőkön. A lépcső-elemek szerkezete illeszkedik a torony teherviselő rendszeréhez. A lépcsők kétoldali
korláttal rendelkeznek. A nézőtér felőli oldalakon (lsd. tervrajz), könnyen szerelhető, matt fekete aluminium 2,00m×1,00-s kazetta
kerül beépítésre a tornyok első járószintjétől indulóan. A tornyok esővédelméről gondoskodni kell. A tetőfedés elemei szintén a
rendszerbe illeszkedő alkotókból legyenek kiválasztva, a gyors szerelhetőség biztosítása érdekében. 3. A tornyok tartószerkezetével
kapcsolatos egyéb követelményei - az elemeknek csavarmentesen össze és szétszerelhetőnek kell lenniük, - az elemeket a könnyű
tárolás érdekében különálló elemekre lehessen bontani, hogy azok a legkisebb tároló helyet igényeljék.
Részletes leírást az egységes szerkesztben csatolt felhívás és dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27140250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: hang-, és világító tornyok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44212317-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Szeged, Újszegedi Szabadtéri Színpad Szeged Népkert sor
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ajánlatkérő részére „A színpadon, nézőtéren elhelyezkedő hang- és világítási
tornyok beszerzése” tárgyban, a műszaki leírásban meghatározottak szerint. Kapcsolódó feladatok: A teljesítési helyszínen való
összeszerelése és 5 fő kezelő személyzet betanítása mennyiség: 1 db 6000X4000X8750 mm 2 db 2000X2000X7000 mm 2 db
5000X2000X10000 mm 3. A műszaki tartalomrövid összefoglalója: Az új hang- és világítási tornyok szerkezetével szemben támasztott
elvárások: 1. A szerkezetek méretei lsd.tervrajz) Színpad-technológiai igény szerint olyan tornyok kialakítása a cél, melyek 2,0
méterenként rendelkeznek járószintekkel, valamint a legfelső járószintjük eléri a talajszinttől mért minimum 10,0 méteres magasságot.
A szerkezetet úgy kell kialakítani, hogy annak oszlopai fokozatmentesen állíthatók legyenek a teherbírás határértékének csökkenése
nélkül. A tornyokat alátámasztó indítóidomok oszlopait és lábait úgy kell kialakítani, hogy azok képesek legyenek a síkbeli
egyenetlenséget korrigálni. 2. A szerkezet kialakítása: A tornyok tartószerkezeti elemeinek legalább S235 típusú, 48,3 mm átmérőjű,
3,2 mm falvastagságú tüzihorganyzott acélszerkezetnek kell lennie. A vízszintes elemek, valamint az átlósan elhelyezkedő merevítők a
függőleges oszlopon csavarmentes kapcsolattal kapcsolódnak egymáshoz. A csavarmentes technológia alkalmazásával biztosítható a
gyors szerelhetőség és az optimális tartószerkezeti erőjáték. Az átlók egyéb, tehát nem a központi rögzítése nem megfelelő megoldás a
nagy vertikális és horizontális terhek miatt (szélteher).. A függőleges oszlopok alá kerülnek beépítésre az állítható magasságú talpak,
melyek állíthatósága a helyszíni adottságok figyelembevételével minimum 40 cm. Az állítható magasságú lábak 20 cm-es kitekerés
esetén is meg kell feleljenek a 40 kN-os függőleges irányú igénybevételnek. A szerkezetet kialakításánál funkcionális elvárás, hogy
annak függőleges, vízszintes és átlós elemeihez csatlakoztathatóak legyenek a 48,3 mm átmérőjű csövekhez használható MSZ EN 74
szerinti csatlakozók. A tornyokon belüli függőleges irányú közlekedés a tervrajzokon meghatározott elrendezés szerint történik,
alumínium szerkezetű lépcsőkön. A lépcső-elemek szerkezete illeszkedik a torony teherviselő rendszeréhez. A lépcsők kétoldali
korláttal rendelkeznek. A nézőtér felőli oldalakon (lsd. tervrajz), könnyen szerelhető, matt fekete aluminium 2,00m×1,00-s kazetta
kerül beépítésre a tornyok első járószintjétől indulóan. A tornyok esővédelméről gondoskodni kell. A tetőfedés elemei szintén a
rendszerbe illeszkedő alkotókból legyenek kiválasztva, a gyors szerelhetőség biztosítása érdekében. 3. A tornyok tartószerkezetével
kapcsolatos egyéb követelményei - az elemeknek csavarmentesen össze és szétszerelhetőnek kell lenniük, - az elemeket a könnyű
tárolás érdekében különálló elemekre lehessen bontani, hogy azok a legkisebb tároló helyet igényeljék.
Részletes leírást az egységes szerkesztben csatolt felhívás és dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes ajánlati ár Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: hang-, és világító tornyok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Layher Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30125342
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: anna.balazs@layher.hu
Telefon: +36 202969928
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13034544213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28250000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27140250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: állványzat felépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VOTEC Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61179134
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt 72.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11393841206

Hivatalos név: Layher Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30125342
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13034544213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/17 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az Összegezés megküldésének napja: 2019.05.06.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges