Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10443/2019
CPV Kód:31158000-8
Ajánlatkérő:MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország területe – 54 helyszín a szerződéstervezet 5. pontja szerint.;Magyarország területe – 2 helyszín a szerződéstervezet 5. pontja szerint.;Magyarország területe – 4 helyszín a szerződéstervezet 5. pontja szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Energiaipar
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19027803
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ágnes
Telefon: +36 301674368
E-mail: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Fax: +36 18877801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704812019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000704812019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Energiaipar

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEXT-E Projekt: elektromos autó töltő beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000704812019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NEXT-E Projekt keretében elektromos autó töltő eszközök beszerzése.
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”) szállítása
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Eladó az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Fast Charger, DC 50
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe – 54 helyszín a szerződéstervezet 5. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 54 darab olyan multi-standard töltőberendezésre, amely legalább egy időben 50 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos autó villamos energiával való feltöltését DC (villám) töltéssel, valamint legalább 22 kW teljesítmény mellett egy másik elektromos autó villamos energiával való feltöltését AC (normál) töltéssel.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni, a szerződéskötéstől számított 71 munkanapos időtartamra azzal, hogy az egyes helyszíneken a teljesítés eseti megrendelések alapján valósul meg a töltőállomások Ajánlatkérő részére történő átadás-átvételét követő 40 munkanapon belül.
Ajánlattevő feladatai:
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”) szállítása, valamint a Megrendelésben meghatározott szállítási címre („Szállítási Hely”) szállítása (amennyiben a Szállítási Hely eltér a Berendezések telepítési helyétől [„Telepítési Hely”]. A Berendezéseknek a Szállítási Helyről a Telepítési Helyre történő szállítása a Megrendelő feladata, egyéb esetekben a Szállítási Hely megegyezik a Telepítési Hellyel). Amennyiben a Szállítási hely megegyezik a Telepítési Hellyel, úgy a szállítás magában foglalja a Berendezéseknek a Telepítési Helyen, a Berendezés számára Megrendelő által kialakított rögzítési helyre történő lerakodását is;
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Eladó továbbá az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében az Eladó a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.
Továbbiak a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 71
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 16 db
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-EU-TMC-0350-S
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mert a beszerzés tárgya konkrétan meghatározott műszaki követelmények által behatárolható, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bek.-t is. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés.

II.2.1)
Elnevezés: Power Cabinet Ultra-Fast Charger, DC 150
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe – 2 helyszín a szerződéstervezet 5. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 2 darab olyan „Power Cabinet” típusú multi-standard töltőberendezésre, amely legalább egy időben 150 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos autó villamos energiával való feltöltését DC (villám) töltéssel.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni, a szerződéskötéstől számított 71 munkanapos időtartamra azzal, hogy az egyes helyszíneken a teljesítés eseti megrendelések alapján valósul meg a töltőállomások Ajánlatkérő részére történő átadás-átvételét követő 40 munkanapon belül.
Ajánlattevő feladatai:
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”) gyártása, valamint a Megrendelésben meghatározott szállítási címre („Szállítási Hely”) szállítása (amennyiben a Szállítási Hely eltér a Berendezések telepítési helyétől [„Telepítési Hely”]. A Berendezéseknek a Szállítási Helyről a Telepítési Helyre történő szállítása a Megrendelő feladata, egyéb esetekben a Szállítási Hely megegyezik a Telepítési Hellyel). Amennyiben a Szállítási hely megegyezik a Telepítési Hellyel, úgy a szállítás magában foglalja a Berendezéseknek a Telepítési Helyen, a Berendezés számára Megrendelő által kialakított rögzítési helyre történő lerakodását is;
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Eladó továbbá az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében az Eladó a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.
Továbbiak a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 71
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-EU-TMC-0350-S
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mert a beszerzés tárgya konkrétan meghatározott műszaki követelmények által behatárolható, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bek.-t is. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés.

II.2.1)
Elnevezés: Standalone Ultra-Fast Charger, DC 150
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe – 4 helyszín a szerződéstervezet 5. pontja szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 3 darab olyan „Standalone” típusú multi-standard töltőberendezésre, amely legalább egy időben 150 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos autó villamos energiával való feltöltését DC (villám) töltéssel.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni, a szerződéskötéstől számított 71 munkanapos időtartamra azzal, hogy az egyes helyszíneken a teljesítés eseti megrendelések alapján valósul meg a töltőállomások Ajánlatkérő részére történő átadás-átvételét követő 40 munkanapon belül.
Ajánlattevő feladatai:
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”) gyártása, valamint a Megrendelésben meghatározott szállítási címre („Szállítási Hely”) szállítása (amennyiben a Szállítási Hely eltér a Berendezések telepítési helyétől [„Telepítési Hely”]. A Berendezéseknek a Szállítási Helyről a Telepítési Helyre történő szállítása a Megrendelő feladata, egyéb esetekben a Szállítási Hely megegyezik a Telepítési Hellyel). Amennyiben a Szállítási hely megegyezik a Telepítési Hellyel, úgy a szállítás magában foglalja a Berendezéseknek a Telepítési Helyen, a Berendezés számára Megrendelő által kialakított rögzítési helyre történő lerakodását is;
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Eladó továbbá az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében az Eladó a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.
Továbbiak a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 71
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 1 db
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 2016-EU-TMC-0350-S
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mert a beszerzés tárgya konkrétan meghatározott műszaki követelmények által behatárolható, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják, megvizsgálva a Kbt. 76. § (3) bek.-t is. A szerződés meghatározása: adásvételi szerződés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok
Az elj.-ban nem lehet AT, AV, nem vehet részt az alk. igazolásában olyan GSZ, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
AK-nek ki kell zárnia az elj.-ból azt az AT-őt, AV-ót, alk. igazolásában részvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az elj. során következett be - Kbt. 74. § (1) bek. b) pont
Előzetes igazolás
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött, egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, h. nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek. hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös AT-ők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Ha az előírt alk.-i követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t [Kbt. 67. § (3), 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3), 15. § (1)]
A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek/személyek az alk. feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, melyeket az AT igénybe kíván venni alk.-ának igazolásához.
AK felhívja a figyelmet az öntisztázásra - Kbt. 64. §, 321/20015. (X. 30.) Kr. 4. § (3)
Az ajánlatban be kell nyújtani AT nyilatkozatát, h. nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-ót - Kbt. 67. § (4)
AT az alk. igazolásában részt vevő AV v. más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Az alk. igazolásában részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) szerinti kötelezettségének - 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. §
Igazolás AK felhívására
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbb AT-nek, adott esetben további AT-őknek az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK külön felhívására a Kbt. 69. § (4)-ben, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (2)-ben, a Kr. III. Fejezetében (8-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, h. nem tartozik/tartoznak az elj.-ban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015.(X.30.) Kr. 15. § (1) alapján AT az alk. igazolásában részt vevő AV/más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolására.
AT-nek csatolnia kell a 321/2015.(X. 30.) Kr. 13. §-ban foglaltakat (változás-bejegyzési elj.).
A kizáró okokra és az alk. követelményekre a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak), amíg az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyil.-a nélkül vélelmezi - 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7)
Alk. követelményeknek megfelelés és kizáró okok fenn nem állása igazolása körében nem kérhető GSZ-től olyan igazolás, melyet ugyanazon AK részére GSZ korábbi közbeszerzési elj.-ban az EKR-ben elektronikus úton benyújtott. Ez esetben az AK (4) vagy (6)-(8) bek. szerinti felhívására a GSZ nyilatkozik arról, h. mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. AK attól függetlenül vizsgálja meg, h. a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési elj.-ban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, h. a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, h. azt mely közbeszerzési elj.-ban való felhasználás céljára állították ki - Kbt. 69. § (11a)
Ha nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell megtenni. - 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 10. § (2) bek.
Kbt. 65. § (6)-(7), (11), 67. § (3), 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) alkalmazandó
Továbbiak a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetén:
Az MSZ1. alk.-i követelménynek való megfelelés igazolására az A-ban – első körben – csak nyilatkozni kell az EEKD A-ban történő csatolásával (Kbt. 67. § (1) bek.). AK elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α szakaszában, az EEKD IV. rész A)–D) címek alatti táblázatokat nem kell kitölteni. Az MSZ1. alk.-i követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolást AK 69. § (4) bek. szerinti külön felhívására kell benyújtani.
Ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alkalmazása esetén köteles benyújtani:
MSZ1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontjára tekintettel az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (1. rész: DC 50 kW elektromos autó töltő berendezés – Fast Charger 2. rész: DC150 kW elektromos autótöltő berendezés – Ultra Fast Charger -Power Cabinet 3. rész: DC150 kW elektromos autótöltő berendezés – Ultra Fast Charger - Standalone) szerződéseinek ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerinti nyilatkozatot, v. a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, melynek minimálisan elvárt tartalma:
- a szállító/eladó neve, székhelye
- a szerződést kötő másik fél (megrendelő/vevő) neve, székhelye, elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)
- a szerződés tárgya (az áru megjelölése, figyelemmel a közbeszerzés tárgyára)
- a szerződés teljesített mennyisége
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont naptári nap pontossággal)
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK a 3 éves (36 hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. Az alk.-i követelmények igazolására több szerződés is bemutatható, az egyes szerződések szerinti mennyiségek összeadódhatnak.
A teljesítés igazolásaként AK elfogadja annak igazolását is, ha a referenciakövetelményben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg - 321/2015. (X. 30.) Kr. 21/A. §
Ha a referenciamunkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként/AV-ként teljesítette, a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésre vonatkozó referencia igazolás v. nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-ők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy AK a referencia igazolást v. nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült - 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (5) bek. A nyil.-ban v. igazolásban feltüntetendő a teljes ellenszolgáltatás összege és az alk.-i min.követelmény szempontjából releváns teljesítési igazolással lezárt munkák saját teljesítésének ellenértéke.
A Kbt. 140. § (9) bek. alkalmazandó
Az előírt alk.-i követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek – Kbt. 65. § (6) bek.
Folyt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése folytatás:
AT (közös AT-ők) az előírt alk.-i követelményeknek bármely más szervezet (v. személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk.-i feltételnek történő megfelelést, köteles nyilatkozni, h. a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ez esetben meg kell jelölni az A-ban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.-i követelmény(eke)t, melyek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására v. arra is támaszkodik. – Kbt. 65. § (7) bek., 67. § (3) bek
Az EEKD-t az érintett kapacitást biztosító szervezetek v. személyek mindegyike által külön-külön kitöltve be kell nyújtani az A-ban. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek v. személyek az alk.-i feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, melyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
MSZ1.: nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban)
az 1. rész esetén legalább 40 darab DC 50 kW elektromos autó töltő berendezés, vagy azzal egyenértékű, vagy műszakilag magasabb minőségű berendezés szállítására,
a 2. rész esetén legalább 1 darab DC150 kW elektromos autó töltő berendezés, vagy azzal egyenértékű, vagy műszakilag magasabb minőségű berendezés szállítására,
a 3. rész esetén legalább 1 darab DC150 kW elektromos autó töltő berendezés, vagy azzal egyenértékű, vagy műszakilag magasabb minőségű berendezés szállítására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciamunkával.
Az alk.-i követelménynek való megfelelés legfeljebb két (2) referenciával igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, v. időbeli hatálya az eljárást megindító felhívás feladásáig még nem járt le, Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra vonatkozó részteljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is magában foglalja, Ajánlatkérő csak a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített mennyiséget veszi figyelembe az alkalmasság megállapítása során.
Továbbiak a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész:
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF)
AK előteljesítést elfogad
A szerződés tételes elszámolású
Finanszírozás: utófinanszírozás
Előleg nincs
Részszámlázás telepítésenként
Kbt. 135. § (1), (5)-(6),
Ptk. 6:130. §
Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak a szerződés teljesítése során fixárak.
Jótállás: 60 hónap, kezdete: átadás-átvételének időpontja
Jótállási biztosíték: 5%
Kötbérek:
Késedelmi: a Megrendelésben szereplő, késedelemmel érintett Berendezés nettó szerződéses árának 0,5%-a, max. 10%.
Hibás teljesítési: Megrendelésben szereplő, hibás teljesítéssel érintett Berendezés nettó szerződéses árának 10%-a.
Meghiúsulási: a Megrendelés nettó szerződéses árának 15%-a.
Titoktartási: 6.800.000 Ft
Összes kötbér max. 20%
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész esetén:
1. Értékelési szempont: legalacsonyabb ár, Kbt. 76. § (2) bek. a) pont.
2. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-ét
3. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza
4. Ajánlati biztosíték nincs.
5. Ajánlatban csatolandó:
- ajánlati nyil. Kbt. 66. § (2) bek. szerint (elektronikus űrlap)
- felolvasólap Kbt. 68. § (4) bek. szerint (elektronikus űrlap)
- Kbt. 65. § (7) bek.-ében foglaltak adott esetben
- képviseleti jogosultságot igazoló iratok
- egyszerű másolatban mindazon személyek hiteles cégaláírási nyil.-a, v. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, akik az ajánlatot/az ajánlatban csatolt nyil.-ot aláírják. Meghatalmazás alapján aláíró esetén a cégjegyzésre jogosulttól származó meghatalmazás, ami kifejezetten jelen eljárásban való képviseletre vonatkozik
- árazott cserealkatrész lista
- nyilatkozat felelős fordításról
- nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)
6. AK nem tart helyszíni bejárást, konzultációt.
7. AK nem követeli meg és nem teszi lehetővé GSZ (projekttársaság) létrehozását.
8. Kbt. 73. § (5) bek. szerinti tájékoztatás a közbeszerzési dokumentumokban
9. Szakmai ajánlat: Műszaki ajánlat, azaz a megajánlott termék megnevezése gyártó, márkanév, típus szerint, a megajánlott termék műszaki paramétereinek megjelölése, valamint a termék egységárának megjelölése a kiadott „Műszaki és kereskedelmi követelmények” táblázat szerint (szakmai ajánlat). A műszaki ajánlat (szakmai ajánlat) részeként csatolni kell a megajánlott termékek gyártói/forgalmazói termékleírása, v. ha ilyen dokumentum (AT cégszerű nyilatkozata alapján) nem létezik, a termék műszaki leírása cégszerű nyilatkozatban. Ha a termékleírás/műszaki leírás idegen nyelven kerül becsatolásra, annak magyar nyelvű fordítása is csatolandó. Ha a gyártói/forgalmazói termékleírás/műszaki leírás nem tartalmazza a műszaki leírásban foglalt terméktulajdonságokat, a gyártó/forgalmazó által kiadott cégszerű nyilatkozat is csatolandó a terméktulajdonság tekintetében. A termékleírás/műszaki leírás tartalmazza legalább a termék és gyártó megnevezését, cikkszámát, paramétereket. A Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja szerint érvénytelen, ha a bemutatásra kerülő termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban rögzített valamennyi feltételnek.
Az ajánlatban egyértelműen meg kell jelölni a megajánlott terméket gyártó, márkanév és típus szerint. Amennyiben az ajánlat alapján nem tehető egyértelmű megállapítás arra, hogy mi a konkrét megajánlott termék, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. Az ajánlatban meg kell jelölni a megajánlott termék műszaki jellemzőit is. Amennyiben a megajánlott termék valamely műszaki jellemzője nem felel meg Ajánlatkérő előírásának, az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
10. AT cégszerű nyilatkozata arról, h. valamennyi általa megajánlott termék tekintetében rendelkezik forgalmazási jogosultsággal.
11. A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei irányadók.
12. A Kbt. 35. § (2)-(2a) bek., 65. § (12) bek. irányadó.
13. Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV – alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, A – ajánlat, AF – ajánlati felhívás, elj. – eljárás, alk. – alkalmasság, bek. – bekezdés, ill. – illetve, v. – vagy, h. – hogy, tap. – tapasztalat, nyíl. - nyilatkozat
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Paksi Gábor, lajstromszáma: 00062, Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063.
15. Folytatás a VI.4.3) pontban
16. Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bek. alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: MSZ1.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
1. Hiánypótlás, felvilágosítás: Kbt. 71. §. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha AT az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő GSZ-t von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont GSZ-re tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2. Kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák