Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10454/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Jánoshalma Városi Önkormányzat Mélykút Város Önkormányzat;Borota Községi Önkormányzat;Hajós Város Önkormányzata;Kunfehértó Község Önkormányzata;Rém Község Önkormányzata;Kéleshalom Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Hajós település közigazgatási területe;Kéleshalom település közigazgatási területe;Kunfehértó település közigazgatási területe;Mélykút település közigazgatási területe;Rém település közigazgatási területe;Borota település közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.;FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.;Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.;FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.;Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánoshalma Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93678597
Postai cím: Béke Tér 1
Város: Jánoshalma
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6440
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Polyák Csaba
Telefon: +36 202312982
E-mail: kozberr.kft@gmail.com
Fax: +36 77501001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshalma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91035532
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Róbertné
Telefon: +36 705220703
E-mail: hivatal@melykut.hu
Fax: +36 77560030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Borota Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43736447
Postai cím: Szent István Utca 43.
Város: Borota
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6445
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikó Ferencné
Telefon: +36 77500020
E-mail: borota.onkormanyzat@gmail.com
Fax: +36 77500030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hajós Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99108836
Postai cím: Rákóczi Utca 12
Város: Hajós
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Stadlerné Dinier Éva
Telefon: +36 703828486
E-mail: hajosphpenzugy@hajosnet.hu
Fax: +36 78404100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kunfehértó Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81634356
Postai cím: Szabadság Tér 8
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ficsórné Sáfár Anett
Telefon: +36 306196890
E-mail: kfto.palyazat@gmail.com
Fax: +36 78404100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Rém Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53671064
Postai cím: Május 1. utca 17.
Város: Rém
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6446
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Papp Imréné
Telefon: +36 79352544
E-mail: onkormanyzat.rem@gmail.com
Fax: +36 79552920
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kéleshalom Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41478437
Postai cím: Fő Utca 2.
Város: Kéleshalom
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6444
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvétek Lajos Róbert
Telefon: +36 77552900
E-mail: hivatal@keleshalom.hu
Fax: +36 77552905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Jánoshalma Városi Önkormányzat (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszerv. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 projekt
Hivatkozási szám: EKR000400992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” című projekt alapján 6 részben.
Hajós, Kéleshalom, Kunfehértó, Mélykút, Rém, Borota települések rendezvényeinek megszervezése és lebonyolítása.
A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35392000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés – Hajós
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Hajós település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében „Sváb Népzenei Estek” és „Sváb Táncház” rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
1. „Sváb Népzenei estek”
Teljesítés: 6 alkalom
várható érdeklődők száma: alkalmanként 50 fő
2. „Sváb Táncház”
Teljesítés: 6 alkalom
várható érdeklődők száma: alkalmanként 50 fő
Ajánlattevő feladata a rendezvény szervezése, lebonyolítása során plakát és meghívó készítése és gyártása a projekttel kapcsolatos tartalommal a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalma szerint.

A szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés – Kéleshalom
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kéleshalom település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében „Mozdulj Kéleshalom” rendezvény megszervezése és lebonyolítása.
„Mozdulj Kéleshalom”
Teljesítés: 2 alkalom
várható érdeklődők száma: 100 fő/alkalom
Ajánlattevő feladata a rendezvény szervezése, lebonyolítása során plakát és meghívó készítése és gyártása a projekttel kapcsolatos tartalommal a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalma szerint.

A szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés – Kunfehértó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kunfehértó település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében „Falunapi Családi rendezvény szervezése és lebonyolítása”, „Mozogjunk együtt!” rendezvény szervezése és lebonyolítása, és „Sportágválasztó Nap rendezvény szervezése és lebonyolítása”.
1.„Falunapi Családi rendezvény szervezése és lebonyolítása”
Teljesítés: 1 alkalom
várható érdeklődők száma: 1000-1500 fő
2.„Mozogjunk együtt! rendezvény szervezése és lebonyolítása”
Teljesítés: 8 alkalom
várható érdeklődők száma: 900 fő (alkalmanként változó létszámmal)
3.„Sportágválasztó Nap rendezvény szervezése és lebonyolítása”
Teljesítés: 2 alkalom
várható érdeklődők száma: 100 fő/alkalom
Ajánlattevő feladata a rendezvény szervezése, lebonyolítása során grafikai és nyomdai feladatok elvégzése a projekttel kapcsolatos tartalommal a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalma szerint.
A szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés - Mélykút
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Mélykút település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében
1.„Drogprevenciós előadás”
Teljesítés: 1 alkalom
várható érdeklődők száma: 250 fő
2.„Egészséges táplálkozás fesztiválja”
Teljesítés: 1 alkalom
várható érdeklődők száma: 500 fő
3.„Folklór nap”
Teljesítés: 1 alkalom
várható érdeklődők száma: 400 fő
4.„Sportválasztó nap”
Teljesítés: 1 alkalom
várható érdeklődők száma: 250 fő
5.„Testébresztő nap”
Teljesítés: 1 alkalom
várható érdeklődők száma: 250 fő
6.„Testvértelepülési bemutatkozó napok”
Teljesítés: 1x3nap
várható érdeklődők száma: 150 fő
rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
Ajánlattevő feladata a rendezvény szervezése, lebonyolítása során grafikai és nyomdai feladatok elvégzése a projekttel kapcsolatos tartalommal a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalma szerint.
A szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés - Rém
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Rém település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
5. rész

EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében
1.„Falusi Hétpróba”
Teljesítés: 2x6nap
várható érdeklődők száma: 200 fő/alkalom
2. „Kakasfesztivál”
Teljesítés: 2 alkalom
várható érdeklődők száma: 350 fő/alkalom meghívott vendég, együttesen 500 fő
3.„Ritmus” Ifjúsági Fesztivál
Teljesítés: 2 alkalom
várható érdeklődők száma: 300 fő/alkalom
rendezvények megszervezése és lebonyolítása.
Ajánlattevő feladata a rendezvény szervezése, lebonyolítása során nyomdai feladatok elvégzése a projekttel kapcsolatos tartalommal a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalma szerint.
A szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezés - Borota
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Borota település közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
6. rész

EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt keretében
1.„Egészségnevelési hét”
Teljesítés: 1x5 nap, 1x6 nap
várható érdeklődők száma: össz.: 1300 fő
2.„Szülők Klubja”
Teljesítés: 2x3 nap
várható érdeklődők száma: össz.: 240 fő
3.„Falunap – Sportnap”
Teljesítés: 2x2 nap
várható érdeklődők száma: 2-szer 300 fő és 2-szer 100 fő, azaz 800 fő
Ajánlattevő feladata a rendezvény szervezése, lebonyolítása során marketing, nyomdai, grafikai feladatok elvégzése a projekttel kapcsolatos tartalommal a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalma szerint.
A szolgáltatások részletes szakmai-műszaki leírása, az elvárt követelmények a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2. alkalmassági követelményre megajánlott szakember rendezvényszervezési területen 12 hónapot meghaladó szakmai többlettapasztalata (max 24 hónap)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forintban) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú projekt
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05897 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés – Hajós
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 70.§ (1) bekezdés alapján az eljárás az 1. rész tekintetében eredménytelen.
„Kbt. 70. § (1) Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás indításának lehetőségével a 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.”
Az 1. rész tekintetében 3 ajánlat került benyújtásra. Valamennyi ajánlat az EKR rendszerben előzetesen rögzített fedezet feletti ajánlati árat tartalmazott, ezért az ajánlatkérő a Kbt. 70.§ (1) bekezdés alapján az eljárást az 1. rész tekintetében eredménytelenné nyilvánította.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88830487
Postai cím: Deák Ferenc Tér 3.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25446629203

Hivatalos név: FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32855807
Postai cím: Tábor Utca 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25731712203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés – Kéleshalom
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14253887
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
E-mail: kozszolgaltatasinpkft@gmail.com
Telefon: +36 77460089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77460089
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377263203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2180000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14253887
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377263203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés – Kunfehértó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32855807
Postai cím: Tábor Utca 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
E-mail: feherto.nonprofitkft@gmail.com
Telefon: +36 304929953
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25731712203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7090000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32855807
Postai cím: Tábor Utca 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25731712203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés - Mélykút
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14253887
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
E-mail: kozszolgaltatasinpkft@gmail.com
Telefon: +36 77460089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77460089
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377263203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10755000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14253887
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377263203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés - Rém
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32855807
Postai cím: Tábor Utca 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
E-mail: feherto.nonprofitkft@gmail.com
Telefon: +36 304929953
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25731712203
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6472000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: FEHÉRTÓ Önkormányzati Közszolgáltatási és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32855807
Postai cím: Tábor Utca 27
Város: Kunfehértó
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6413
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25731712203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezés - Borota
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14253887
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
E-mail: kozszolgaltatasinpkft@gmail.com
Telefon: +36 77460089
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 77460089
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377263203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8895000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medius Első Győri Közvélemény- és Piackutató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80066927
Postai cím: Damjanich Utca 15.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22418876208

Hivatalos név: Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14253887
Postai cím: Rákóczi Utca 5
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11377263203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges