Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/109
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.07.
Iktatószám:10455/2019
CPV Kód:85120000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83769081
Postai cím: Szent László Tér 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Noémi
Telefon: +36 14338165
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu
Fax: +36 14338230
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása
Hivatkozási szám: EKR000583022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapest X. kerületi felnőtt lakosok részére a hét minden napján 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi ügyelet jogszabály szerinti ellátása és előírás szerinti dokumentálása egy fő kijáró szakorvossal és egy fő ambuláns szakorvossal, egy asszisztens és egy gépkocsivezető összetételű műszakkal, valamint a Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartottak munkaidőn túli és munkaszüneti napokon történő sürgősségi orvosi ellátása, diszpécserszolgálat működtetése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08907 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
A Budapest X. kerületi felnőtt lakosok részére a hét minden napján 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi ügyelet jogszabály szerinti ellátása és előírás szerinti dokumentálása egy fő kijáró szakorvossal és egy fő ambuláns szakorvossal, egy asszisztens és egy gépkocsivezető összetételű műszakkal, valamint a Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartottak munkaidőn túli és munkaszüneti napokon történő sürgősségi orvosi ellátása, valamint diszpécserszolgálat működtetése. A kerület 14. életévüket betöltött lakosainak száma jelenleg: 62 408 fő.
Ajánlatkérő a feladat ellátásához a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a 1101 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti 95,93 m2 alapterületű ügyeleti és kiszolgáló helyiségeket.
Helyesen:
A Budapest X. kerületi felnőtt lakosok részére a hét minden napján 24 órás kijáró és ambuláns felnőtt háziorvosi ügyelet jogszabály szerinti ellátása és előírás szerinti dokumentálása egy fő kijáró szakorvossal és egy fő ambuláns szakorvossal, egy asszisztens és egy gépkocsivezető összetételű műszakkal, valamint a Budapesti Fegyház és Börtönben fogvatartottak munkaidőn túli és munkaszüneti napokon történő sürgősségi orvosi ellátása, valamint diszpécserszolgálat működtetése. A kerület 14. életévüket betöltött lakosainak száma jelenleg: 62 408 fő.
Ajánlatkérő a feladat ellátásához térítésmentesen a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja a 1101 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti 95,93 m2 alapterületű ügyeleti és kiszolgáló helyiségeket.
Az Ajánlatkérő a kiegészítő ügyelet vonatkozásában nem többletszemélyzet beállítását, illetve plusz gépkocsi rendelkezésre bocsátását várja el, hanem a szerződés szerinti szolgáltatás szerződésben rögzített létszámmal (két orvos, egy gépkocsivezető, egy ápoló), illetve egy gépkocsival történő ellátását. Ennek megfelelően kizárólag a személyzet kieső tagját kell pótolnia a nyertes ajánlattevőnek, illetve biztosítania kell csereautót a gépjármű meghibásodása esetén.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
4. A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56.§-a és 114.§ (6) bekezdése az irányadó.
5. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordításának benyújtását írja elő.
6. Ajánlattevő az EKR által generált nyilatkozat-minta kitöltésével köteles nyilatkozni arról, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött érkeztető igazolást egyszerű másolatban.
7. Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket (személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy előszerződéses kötelezettségvállalást.
8. Ajánlatkérő a P1., az M1. és M2. követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Helyesen:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő a Kbt. 66.§ (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ában foglaltak szerint kell eljárni.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is.
4. A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56.§-a és 114.§ (6) bekezdése az irányadó.
5. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordításának benyújtását írja elő.
6. Ajánlattevő az EKR által generált nyilatkozat-minta kitöltésével köteles nyilatkozni arról, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött érkeztető igazolást egyszerű másolatban.
7. Ajánlattevő a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket (személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy előszerződéses kötelezettségvállalást.
8. Ajánlatkérő a P1., az M1. és M2. követelményt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
9. Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.5., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7. és 6.8. pontját.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52.§ (4) b) és (5) pontjára tekintettel meghosszabbította az ajánlattételi határidőt. A módosításra irányadó a Kbt. 55.§ (2)-(3) bekezdése és a 113.§ (6) bekezdése. Ajánlatkérő módosítja a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.5., 6.3., 6.5., 6.6., 6.7. és 6.8. pontjait is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben