Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10466/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisfalud Község Önkormányzata
Teljesítés helye:9341 Kisfalud, külterület 0208 és 0225 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisfalud Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51656090
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 61
Város: Kisfalud
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9341
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ódorné Árvai Margit
Telefon: +36 96253102
E-mail: polghivmihalyi@t-online.hu
Fax: +36 96253102
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisfalud.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kisfalud 0208 és 0225 hrsz. utak felújítása VP
Hivatkozási szám: EKR000404462018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kisfalud 0208 és 0225 hrsz. utak felújítása VP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9341 Kisfalud, külterület 0208 és 0225 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Kisfalud, külterület 0208 és 0225 hrsz-ú utak felújítási munkái tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Projektazonosító: 1825738628.
Kisfalud település északi részén található a „régi kapuvári” út, ami külterületen található, a 0208 és 0225 hrsz-ú ingatlanokon. A tervezett útépítés:
A 0208 hrsz-ú út a 0+000,00 – 0+250,00 km szelvények között épül ki, a 8611 jelű útcsatlakozástól (7+409 km szelvény bal oldala) 250,00 méter hosszon, 6,00 méter szélességgel. A padka 1,00-1,00 méter szélességben stabilizált anyagból készül, illetve a jobb oldalon szikkasztó árok ki-alakítása szükséges.
A 0225 hrsz-ú út a 0+000,00 szelvénynél csatlakozik a 0208 hrsz-ú úthoz, majd teljesen egyenesen halad és éri el a Kisfalud Község belterület határát. A szakaszon 6,00 méter szélességű út-burkolat épül, 1,00-1,00 méter széles stabilizált padkával. A tervezett út a 0+612,00 km szel-vényben csatlakozik a belterületi út burkolatához. A II. szakasz mentén jobb és bal oldalon megfelelő keresztmetszetű vízelvezető árok található.
Útépítési engedély száma: GY/UO/NS/A/65/25/2017.
Jogerő száma: GY/UO/NS/A/65/27/2017.
A tervezett utak teljes hossza: 862,0 méter
- 0208 hrsz-ú út: 250,0 méter
- 0225 hrsz-ú út: 612,00 méter
Az út tervezési osztály jele: K.VIII. – egyéb közút
Az út környezeti körülménye: A
Az út tervezési sebessége vt = 60 km/h
Az útkategória-hálózati funkciója: Helyi önkormányzati közút.
A tervezett utak pályaszerkezete:
- 5,00 cm vtg. AC-11 kopó aszfalt burkolat,
- 8,00 cm vtg. martaszfalt kötőréteg,
- 20,00 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáló (zúzott kő útalap),
- 20,00 cm vtg. homokos kavics,
- földmű.
A tervezett útburkolat mellett a padka szerkezete: 10,00 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáló.
A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési kiírás) tartalmazza.
Ha a közölt leírások, kiírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1825738628

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17750 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kisfalud 0208 és 0225 hrsz. utak felújítása VP
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Rákóczi Út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51056133
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9341 Kisfalud, külterület 0208 és 0225 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Kisfalud, külterület 0208 és 0225 hrsz-ú utak felújítási munkái tárgyban VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. Projektazonosító: 1825738628.
Kisfalud település északi részén található a „régi kapuvári” út, ami külterületen található, a 0208 és 0225 hrsz-ú ingatlanokon. A tervezett útépítés:
A 0208 hrsz-ú út a 0+000,00 – 0+250,00 km szelvények között épül ki, a 8611 jelű útcsatlakozástól (7+409 km szelvény bal oldala) 250,00 méter hosszon, 6,00 méter szélességgel. A padka 1,00-1,00 méter szélességben stabilizált anyagból készül, illetve a jobb oldalon szikkasztó árok ki-alakítása szükséges.
A 0225 hrsz-ú út a 0+000,00 szelvénynél csatlakozik a 0208 hrsz-ú úthoz, majd teljesen egyenesen halad és éri el a Kisfalud Község belterület határát. A szakaszon 6,00 méter szélességű út-burkolat épül, 1,00-1,00 méter széles stabilizált padkával. A tervezett út a 0+612,00 km szel-vényben csatlakozik a belterületi út burkolatához. A II. szakasz mentén jobb és bal oldalon megfelelő keresztmetszetű vízelvezető árok található.
Útépítési engedély száma: GY/UO/NS/A/65/25/2017.
Jogerő száma: GY/UO/NS/A/65/27/2017.
A tervezett utak teljes hossza: 862,0 méter
- 0208 hrsz-ú út: 250,0 méter
- 0225 hrsz-ú út: 612,00 méter
Az út tervezési osztály jele: K.VIII. – egyéb közút
Az út környezeti körülménye: A
Az út tervezési sebessége vt = 60 km/h
Az útkategória-hálózati funkciója: Helyi önkormányzati közút.
A tervezett utak pályaszerkezete:
- 5,00 cm vtg. AC-11 kopó aszfalt burkolat,
- 8,00 cm vtg. martaszfalt kötőréteg,
- 20,00 cm vtg. M56 mechanikai stabilizáló (zúzott kő útalap),
- 20,00 cm vtg. homokos kavics,
- földmű.
A tervezett útburkolat mellett a padka szerkezete: 10,00 cm vtg. M22 mechanikai stabilizáló.
A tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció (árazatlan költségvetési kiírás) tartalmazza.
Ha a közölt leírások, kiírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az ajánlatkérő bármely, a termékleírásban, tervekben, illetve konszignációkban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51056133
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Rákóczi Út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18896350
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződést kötő felek egyezően rögzítik, hogy az 1. pont szerinti szerződésüket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1)-(3) bekezdéseiben kapott jogszabályi felhatalmazás alapján jelen szerződésmódosítással, a szerződés megkötésére visszaható hatállyal, közös megegyezéssel módosítják.
Felek a szerződés 3.5. pontjának utolsó előtti mondatát és 4.1. pontjának első mondatát a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára hivatkozva – közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
Felek megállapították, hogy 2019. április és májusi csapadékos időjárás miatt az útfelújítás szerződésben rögzített 2019. május 31-i teljesítése nem lehetséges - a vállalkozó az akadályközlést az építési naplóban 2019. május 28-án jelezte, amit a műszaki ellenőr 2019. május 29-én elfogadott - ezért a szerződés teljesítési határidőjében módosítások váltak szükségessé az következők szerint:
végszámla: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, de legkésőbb 2019. július 31-ig.
A Vállalkozó a Felújítás szerződésszerű megvalósítását 2019. július 31-ig köteles teljesíteni.

Felek megállapítják azt is, hogy teljesítési határidő módosítása nem eredményezi az ajánlati ár változását, illetve nem módosítja a vállalkozási díjat.
Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás és annak tartalma megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-ában meghatározott szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseknek. A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.
Kbt. 141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Egyebekben, hatályában változatlanul fenntartják, a már megkötött szerződésnek szerződésmódosítással nem érintett része változatlan marad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A 2019. április és májusi csapadékos időjárás miatt az útfelújítás szerződésben rögzített 2019. május 31-i teljesítése nem volt lehetséges - a vállalkozó az akadályközlést az építési naplóban 2019. május 28-án jelezte, amit a műszaki ellenőr 2019. május 29-én elfogadott - ezért a szerződés teljesítési határidejében módosítások váltak szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51056133 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 51056133 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A vállalkozó a szerződés módosításával egyetért.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben