Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10497/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MOLTECH AH Anyagmozgatás- és Hajtástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38771734
Postai cím: II. Kerület 107
Város: Röszke
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6758
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Csaba
Telefon: +36 305433172
E-mail: molnarcs@moltech.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.moltech.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyártáshoz szükséges gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000493972019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adásvételi szerződés görgő gyártáshoz, szállítószalag hevederek és szíjak gyártásához és bútoripari élzáró berendezések alkatrészeinek gyártásához szükséges gépek beszerzése tárgyban a GINOP -1.2.7-17-2017-00024 azonosító számú pályázat keretében 6 részben
Valamennyi termék vonatkozásában:
A megajánlott terméknek rendelkeznie kell: magyar nyelvű gyártói megfelelőségi nyilatkozattal/vagy CE/vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, melyről ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, és az ajánlattevőként szerződő félnek a berendezések szállításakor ezeket is át kell adnia. Az ajánlattevőként szerződő félnek a 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendeletnek és a 2006/42/EK irányelvnek megfelelően EK-megfelelőségi nyilatkozatot kell a szállítandó géphez kiállítania és a berendezések szállításakor átadnia.
Megjelölt típusok a pályázatban megadott típus, a szakmai specifikációban előírt műszaki tartalom megfelelősége mellett „azzal egyenértékű” ajánlat is benyújtható. Figyelemmel arra, hogy a pályázat konkrét géptípus megjelölését várja el, a támogatási szerződés erre irányul, kizárólag ilyen típus, vagy ezzel egyenértékű eszköz beszerzésére van módja Ajánlatkérőnek.
A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat, azonban ami nem esik értékelési szempont alá, arra többletpont nem adható! Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki és kereskedelmi szempontból.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
A következő helyett:
2019/06/11
Helyesen:
2019/06/25
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Közbeszerzési dokumentumok is módosulnak: a felhívásban egyértelműen megadásra került, hogy HUF az ajánlattétel és a szerződés pénzneme, ezt pontosította ajánlatkérő a felolvasólapon és a közbeszerzési dokumentumokban. A KD közé feltöltött AF röv. nélkül dokumentum ellentétes volt a Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) alkalmazása kapcsán, ajánlatkérő a KH hirdetményben megjelöltek szerint alkalmazza, ezzel összhangba hozta a dokumentumot. Az ajánlattételi határidőt a módosításra tekintettel meghosszabbította Ajánlatkérő.
Az EKR rendszer nem engedi a IV.1.1. pont kitöltését, annak tartalma helyesen: 9225/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben