Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10509/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Bátonyterenye Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3070 Bátonyterenye (Kisterenye), Zrínyi út 52. (1114/1. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bátonyterenye Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51969233
Postai cím: Városház Út 2.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lengyel Tamás
Telefon: +36 32353877
E-mail: jegyzo@batonyterenye.hu
Fax: +36 32354945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.batonyterenye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.batonyterenye.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés
Hivatkozási szám: EKR000361512018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye (Kisterenye), Zrínyi út 52. (1114/1. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00008
Tervezendő a napközi otthon meglévő épületének korszerűsítését, amely magában foglalja a nedves falszakaszok utólagos vízszigetelését, az épületenergetikai korszerűsítést. Az energetikai korszerűsítés keretében a külső nyílászárók cseréje, az utólagos homlokzati hőszigetelés és a padlásfödém hőszigetelése történik. A meglévő épületben alaprajzi módosítás nem szükséges, kisebb javításokat- különösen a zuhanyzó rossz lejtésviszonyainak javítását kell elvégezni.
A bővítés a meglévő épület ÉK-i végfala irányában történik, a meglévő épülethez egy - mindkét épületrészt kiszolgáló - fedett nyitott pihenővel csatlakozik a bővítmény. Az új épületrészben pszichiátriai- és szenvedélybetegek részére szolgáló csoportszobákat és többfunkciós helyiséget kell kialakítani a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00008

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16769 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53786852
Postai cím: Ózdi Út 3/a
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
E-mail: batonytuzep@toldinet.hu
Telefon: +36 309959910
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45589591
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye (Kisterenye), Zrínyi út 52. (1114/1. hrsz.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szociális alapszolgáltatások fejlesztése és létrehozása Bátonyterenyén – Fogyatékosok Kistérségi Napközi Otthona bővítés - TOP-4.2.1-15-NG1-2016-00008
Tervezendő a napközi otthon meglévő épületének korszerűsítését, amely magában foglalja a nedves falszakaszok utólagos vízszigetelését, az épületenergetikai korszerűsítést. Az energetikai korszerűsítés keretében a külső nyílászárók cseréje, az utólagos homlokzati hőszigetelés és a padlásfödém hőszigetelése történik. A meglévő épületben alaprajzi módosítás nem szükséges, kisebb javításokat- különösen a zuhanyzó rossz lejtésviszonyainak javítását kell elvégezni.
A bővítés a meglévő épület ÉK-i végfala irányában történik, a meglévő épülethez egy - mindkét épületrészt kiszolgáló - fedett nyitott pihenővel csatlakozik a bővítmény. Az új épületrészben pszichiátriai- és szenvedélybetegek részére szolgáló csoportszobákat és többfunkciós helyiséget kell kialakítani a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50148550
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53786852
Postai cím: Ózdi Út 3/a
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
E-mail: batonytuzep@toldinet.hu
Telefon: +36 309959910
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.2.1. A szerződés 3.2. pontját az alábbiakra módosítják: „A Vállalkozót a Szerződés 2. pontjában, az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban rögzített feladatainak szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítéséért, a hatályos jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla alapján a kivitelezési munkák átalányára összesen 50.148.550,-HUF + 27% ÁFA.
2.2.2. A szerződés 4.2. pontját az alábbiakra módosítják: „A teljesítési határidő: A szerződés hatálybalépésétől számítva 2019. augusztus 31-ig.”.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.2. A teljesítési időszakban a kivitelezés során az épület a leromlott állaga valamint az alapozás korábbi hiányosságai okán megroggyant, így további munkálatok elvégzése szükséges, amely a teljesítési határidőt meghosszabbítja. Az erről szóló műszaki ellenőri nyilatkozat jelen módosítás mellékletét képezi.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45589591 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 50148550 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben