Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10511/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Bátonyterenye Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3070 Bátonyterenye, Iskola út (hrsz.: 3773)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bátonyterenye Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51969233
Postai cím: Városház Út 2.
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Lengyel Tamás
Telefon: +36 32353877
E-mail: jegyzo@batonyterenye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.batonyterenye.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.batonyterenye.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák
Hivatkozási szám: EKR000526502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák
Az engedélyezési terv szerinti méretben a csoportszobák elé terasz készítése a meglévő pancsoló elbontásával. A terasz fölé kitekerhető árnyékoló elhelyezése. A teraszok padlóvonala és az épület padlóvonala, udvar között szintkülönbség nem lehet. A teraszok megtámasztására sávalap készül. Tükörkiemelés, kavicságy és 15 cm vasalt aljzatbetonra kerül a vízszigetelés és fagyálló csúszásmentes greslap burkolat. „A bölcsödei nevelés, gondozás szakmai szabályai előírása szerint” a burkolatokat kialakítani.
A meglévő kerítés ahol lábazattal van kialakítva ott a lábazat kívűl-belül vakolat és lábazati festékkel vagy nemesvakolattal javításra kerül. Az acél kerítés és drótháló kerítés elbontásra kerül. A dróthálós kerítés helyén fagyhatárig alaptest készül. 60 cm magas lábazat amely az előző lábazattal megegyező lábazati festék vagy nemesvakolattal kerül kialaításra. Az új és megjavított lábazatra max. 7 cm függőleges osztású 1,20 m magas acél kerítés kerül.1 db nagykapuval, 1 db kiskapuval. Két helyen az ingatlanon az előbb leírtak szerint elválasztó kerítés épül a játszóudvar leválasztása érdekében 2 db kiskapuval. A gázelosztó szekrény 1,20 m magas kerítéssel kerül elválasztásra. Az épület körül tükörkiemeléssel és kavicságy terítéssel 80 cm széles viacolor járda kerül kialakításra. A viacolor burkolatot kétoldali szegélykő támasztja meg mivel épület és járda között 30 cm-es sávban kúlé kavics kerül. A meglévő tároló mellett a terep lejtés képzése megtörténik és a vízelvezetés miatt a rézsű aljában rácsos vízelvezető kerül kialakításra. A kitermelt föld a rézsűképzésből és tükörkiemelésből az ingatlanról elszállításra kerül. Az épület körüli járdához kapcsolódik az útszegélytől az épületig vezető járda és a meglévő tárolóhoz vezető 1,50 m széles járda két oldali szegélykővel. A mozgáskorlátozott parkoló a meglévő útszegélykő és kerítés közé kerül kialakításra a járdánál leírtaknak megfelelő technológiával Ckt alapra. Az újonnan kialakítandó játszóudvar tereprendezése talajfeltöltéssel rendezésre kerül, a meglévő akna fedelek kiemelésével. A játszóudvaron 2 db homokozó árnyékolóval kerül kialakításra, 1 db kerti csap, 1 db 3x3 m-es kevertvizes pancsoló.
Homokozó:0,5x 20 cm burkolat a gyep által határolt oldalán
Süllyesztett dupla gumi szegélyblokk
Mosott folyami homok
Árnyékoló ponyva (napvitorla) porfestett acél ponyvatartó oszlop ( d=5 cm, m=250 cm)
Pancsoló:”Klasszik” térkő burkolat 6 cm, 1 cm ragsztó harabrcsba rakva Lejtés :2% és 4% a vízösszefolyó irányában,
10 cm vasalt beton
20 cm zúzottkő ágyazat
A motorozó felületnek pedig 110 m2 6 cm vastag viacolor burkolatú felület, 15 cm kavicságyazatra kerül kialakításra. A meglévő tároló (babakocsi tároló) külső festése történik. Az épületről lefolyó csapadékvíz a meglévő csapadékvíz aknákba bekötésre kerül ahol nem lehetséges új szikkasztó akna kiépítése szükséges. A meglévő ereszdeszka festése és 12 db szúnyogháló elhelyezése.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 55997915 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3070 Bátonyterenye, Iskola út (hrsz.: 3773)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák
Az engedélyezési terv szerinti méretben a csoportszobák elé terasz készítése a meglévő pancsoló elbontásával. A terasz fölé kitekerhető árnyékoló elhelyezése. A teraszok padlóvonala és az épület padlóvonala, udvar között szintkülönbség nem lehet. A teraszok megtámasztására sávalap készül. Tükörkiemelés, kavicságy és 15 cm vasalt aljzatbetonra kerül a vízszigetelés és fagyálló csúszásmentes greslap burkolat. „A bölcsödei nevelés, gondozás szakmai szabályai előírása szerint” a burkolatokat kialakítani.
A meglévő kerítés ahol lábazattal van kialakítva ott a lábazat kívűl-belül vakolat és lábazati festékkel vagy nemesvakolattal javításra kerül. Az acél kerítés és drótháló kerítés elbontásra kerül. A dróthálós kerítés helyén fagyhatárig alaptest készül. 60 cm magas lábazat amely az előző lábazattal megegyező lábazati festék vagy nemesvakolattal kerül kialaításra. Az új és megjavított lábazatra max. 7 cm függőleges osztású 1,20 m magas acél kerítés kerül.1 db nagykapuval, 1 db kiskapuval. Két helyen az ingatlanon az előbb leírtak szerint elválasztó kerítés épül a játszóudvar leválasztása érdekében 2 db kiskapuval. A gázelosztó szekrény 1,20 m magas kerítéssel kerül elválasztásra. Az épület körül tükörkiemeléssel és kavicságy terítéssel 80 cm széles viacolor járda kerül kialakításra. A viacolor burkolatot kétoldali szegélykő támasztja meg mivel épület és járda között 30 cm-es sávban kúlé kavics kerül. A meglévő tároló mellett a terep lejtés képzése megtörténik és a vízelvezetés miatt a rézsű aljában rácsos vízelvezető kerül kialakításra. A kitermelt föld a rézsűképzésből és tükörkiemelésből az ingatlanról elszállításra kerül. Az épület körüli járdához kapcsolódik az útszegélytől az épületig vezető járda és a meglévő tárolóhoz vezető 1,50 m széles járda két oldali szegélykővel. A mozgáskorlátozott parkoló a meglévő útszegélykő és kerítés közé kerül kialakításra a járdánál leírtaknak megfelelő technológiával Ckt alapra. Az újonnan kialakítandó játszóudvar tereprendezése talajfeltöltéssel rendezésre kerül, a meglévő akna fedelek kiemelésével. A játszóudvaron 2 db homokozó árnyékolóval kerül kialakításra, 1 db kerti csap, 1 db 3x3 m-es kevertvizes pancsoló.
Homokozó:0,5x 20 cm burkolat a gyep által határolt oldalán
Süllyesztett dupla gumi szegélyblokk
Mosott folyami homok
Árnyékoló ponyva (napvitorla) porfestett acél ponyvatartó oszlop ( d=5 cm, m=250 cm)
Pancsoló:”Klasszik” térkő burkolat 6 cm, 1 cm ragsztó harabrcsba rakva Lejtés :2% és 4% a vízösszefolyó irányában,
10 cm vasalt beton
20 cm zúzottkő ágyazat
A motorozó felületnek pedig 110 m2 6 cm vastag viacolor burkolatú felület, 15 cm kavicságyazatra kerül kialakításra. A meglévő tároló (babakocsi tároló) külső festése történik. Az épületről lefolyó csapadékvíz a meglévő csapadékvíz aknákba bekötésre kerül ahol nem lehetséges új szikkasztó akna kiépítése szükséges. A meglévő ereszdeszka festése és 12 db szúnyogháló elhelyezése.
A részletes műszaki leírást és a mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt időtartama (hónap) (minimum 36 hónap, a 60 hónap, vagy a feletti megajánlást Ajánlatkérő a maximum pontszámmal értékeli) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21-én közzétett útmutatója alapján az ajánlati ár tekintetében a fordított, még a jótállás tekintetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. A részletes leírást a dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bátonyterenye – Napsugár bölcsőde külső munkák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53786852
Postai cím: Ózdi Út 3/a
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
E-mail: batonytuzep@toldinet.hu
Telefon: +36 309959910
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11203063212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 42816021
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55997915
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bátony Tüzép Tüzelő és Építőanyag Kereskedelmi Korlátolt Felelőséű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53786852
Postai cím: Ózdi Út 3/a
Város: Bátonyterenye
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3070
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11203063212

Hivatalos név: VERSI 2005. ÉPÍTŐIPARI és SZOLGÁLTATÓ KFt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62068176
Postai cím: Béke Út 24
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13628242212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges