Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10516/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Győri Egyházmegye
Teljesítés helye:9400 Sopron, Orsolya tér 2–3., hrsz.:132, 134.; Műemléki törzsszám: 3281, II. kat., illetve 9400 Sopron, Széchenyi tér 21. – Várkerület 116., hrsz.: 144., műemléki törzsszám: M3253
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győri Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27956863
Postai cím: Káptalandomb 5/b.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mészáros Áron
Telefon: +36 12005977
E-mail: patay.attorney@patay.hu
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gyor.egyhazmegye.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000600352019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000600352019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A soproni Szt.Orsolya Gimn.+Horváth ház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000600352019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, valamint a Horváth Ház felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A soproni Szt.Orsolya Gimn.+Horváth ház felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Orsolya tér 2–3., hrsz.:132, 134.; Műemléki törzsszám: 3281, II. kat., illetve
9400 Sopron, Széchenyi tér 21. – Várkerület 116., hrsz.: 144., műemléki törzsszám: M3253
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alapmennyiség:
Munkagödör kiemelése kézi/gépi erővel: 608m3
Vakolatjavítás oldalfalon: 10420m2
Vakolatjavítás mennyezeten: 2500m2
Sima oldalfalvakolat készítése: 5150m2
WTA falszárító vakolat készítése: 1965m2
Homlokzati felületképzés nyers téglafalon: 2500m2
OSB szárazpadló párnafákra fektetve: 1487m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet duplasoros fém vázszerkezetre: 1881m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet egysoros fém vázszerkezetre: 2040m2
Gres padló burkolat készítése: 2241m2
Parkettafektetés ipari parketta: 2749m2
Műanyag-diszperziós festékrendszer felhordása: 13560m2
Talajnedvesség elleni szigetelés: 672m2
Csapadékvíz elleni szigetelés: 330m2
Udvari gumiburkolat készítése: 236 m2
Alulbordás vasbeton lemez készítése: 330m2
Tér- vagy járdaburkolat készítése: 486m2
Főbb restaurátori feladatok:
Ide tartozik a várkerületi gazdagon díszített főbejárati kapualj tagozatainak, terracotta díszítőelemeinekhelyreállítása, a kapualjban látható eredeti tömbkő lépcső és a lábazatok helyreállítása.
Ide tartozik a délkeleti historizáló stílusú reprezentatív kapualj (leendő recepció) restaurálása, a díszteremeredeti festésének helyreállítása, és a homlokzat történeti színészének visszaállítása.
A kivitelezési munkákkal érintett nettó alapterület összesen:
Horváth-ház: kb. 3800 m²
Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium: kb. 4200 m²
Opciós mennyiség:
Horváth-ház konyhatechnológia: konyhatechnológiai eszközök beszerzése és kapcsolódó szerelési munkák
Horváth-ház épületgépészet II.: egyes épületgépészeti eszközök beszerzése és kapcsolódó szerelési munkák
Horváth-ház étellift: ételfelvonó beszerzése és kapcsolódó szerelési munkák
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesenelhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opcióstételcsoportok tekintetében szerződés hatályba lépésekor, vagy a szerződés hatályba lépését követő 6 hónap során bármikor éljen,és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteleslehívni a megjelölt opciós részeket.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségéttekintettel arra, hogy – az egymással funkcionális és műszaki összeköttetésben álló – mindkét épület tekintetében hasonlóak az ellátandó feladatok, melyre figyelemmel várhatóan alacsonyabb fajlagosanyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha az ajánlatkérőépületenként biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokoljaaz is, hogy az egyes épületek kapcsán esetlegesen felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szembenlényegesen egyszerűbb érvényesíteni. Emellett tekintettel arra, hogy a beruházás finanszírozása mindkét épülettekintetében ugyanazokból a hazai és uniós forrású projektből történik, pénzügyi szempontból is lassítaná eforrások határidőre való felhasználását és annak elszámolását, ha több kivitelezővel több szerződés kerülnemegkötésre. Az épületekben folyó oktatás folyamosságának biztosítása kizárólag az összehangolt, egy kézben tartott időbeli és térbeli áthelyezésekkel oldható meg. Erre tekintettel a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ésszerűtlen lenne.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A III.1.3. M.2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
2 A III.1.3. M.2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap) 10
3 A vállalt többletjótállás időtartama a minimálisan előírt 36 hónapon felül (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/08/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Megrendelő az opciós tételek tekintetében lehívási jogát a kivitelezési szerződés hatályba lépését követő 6 hónapon belül jogosult gyakorolni. Kivitelező a lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget az Alapmennyiségre vonatkozó teljesítési határidőig köteles teljesíteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.1-15-2016-00047
II.2.14) További információ:
A „Nettó ajánlati ár” szempont az alábbiak szerint kerül értékelésre:
Alapmennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft) - Súlyszám: 65
Opcionális mennyiségre vonatkozó egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): Súlyszám: 5

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bek. alapján AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bek. szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1)-(5) és (7) bek., 2. § (1) és (4) bek., 3. §, 4. § (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:
— a Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,
— majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - AK felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 8. § ib) pontja esetén a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosról kell nyilatkozni. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bek.-re.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
(i) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és Magyarországon letelepedettgazdasági szereplő nem szerepel az Étv. 39. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, illetve
(ii) az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző és nem Magyarországon letelepedettgazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Igazolási mód:
SZ/1. A Korm.rendelet 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni etekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm.rendelet 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőesetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P/1. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek, az alábbiak szerint:
P/1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(8) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek - az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében - az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 1.000.000.000.-forintot.
A P/1. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra - közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni - a Korm. rend 2. § (5) bek alapján az AK elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1-M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.
A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M/1. Az ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző öt évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően – teljesített legjelentősebb építési beruházásokat, figyelemmel a Korm. rend 21. § (2) bek a) pontjában és (2a) bek-ben, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (3) bek-ben foglaltakra.
A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),
- a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
- a teljesítés releváns mennyiségi paramétereit,
- a teljesítés helyét,
- a teljesítés (részteljesítés) idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a referenciamunka tekintetében a kezdő napon a szerződés megkötésének napját, illetve részteljesítés esetén a részteljesítés tényleges megkezdésének napját érti.
M/2. Az ajánlattevőnek a Korm.rend 21. § (2) bek-nek b) pontja alapján az M/2. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M/2. pont tekintetében csatolni kell:
- végzettséget igazoló okirat másolata,
- a szakmai tapasztalatot bemutató, szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap/nap pontossággal kell megadni. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az M/2.1.-M/2.3. pontok szerinti szakemberek tekintetében, amennyiben az adott szakember szerepelaz illetékes szervezetek által - a felelős műszaki vezetőkről, illetve a restaurátor szakértőkről - vezetettelektronikus nyilvántartások valamelyikében, akkor e szakember tekintetében nem szükséges a jogosultságmegszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló okirat másolatának, valamint szakmai önéletrajz csatolása,figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bek-re. Ugyanakkor ebben az esetben az egyes M/2.1.-M/2.3. pont szerinti szakemberek tekintetében olyan adatot (pl. névjegyzéki jelölés, vagy nyilvántartási szám) is meg kell adniuk,amelyek alapján az ajánlatkérő az ellenőrzési kötelezettségének eleget tud tenni.
A nyilvántartásban való szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)-(7),(9) és (11)-(12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. §-ának (11a) bekezdésében, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.r 24. §-ának (2) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített egy vagy több olyan referenciával, amely(ek) műemlék épületen végzett, összesen legalább 3000 m2 nettó alapterületet érintő felújítási munká(k)ra vonatkoznak.
A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül befejezettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik.
Nettó alapterület alatt a felújítással érintett valamennyi szint nettó alapterületének együttes összegét kell érteni. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja alapján "műemlék épület” alatt a következő értendő: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M/2.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013(VII.11.) Kormányrendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelősműszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterülete MV-É-M jelölésű felelősműszaki vezetői kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/2.2. legalább 1 fő olyan a minőség ellenőrzéséért felelős szakembert, aki felsőfokú végzettséggel és építési beruházások minőségellenőrzésében legalább 6 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013.(XI. 20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen kőszobrász-restaurátor szakirányban a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek.[439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]
M/2.4. legalább 1 fő olyan szakembert, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti műemléki terület műemléki restaurátor szakterületen festő-restaurátor szakiránybana szakértői tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétel jogszabályi feltételeinek. [439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése és 8. § (4) bekezdés]
Az M/2. pont szerinti szakemberek tekintetében az ajánlatkérő a megjelölt jogszabályokban előírt végzettséggel egyneértékű végzettséget is elfogad. Egy szakember több alkalmassági feltétel vonatkozásában is megjelölhető.
Az M/2. pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük. Az ajánlatkérő előírja, hogy az M/2.1 pont szerinti szakembernek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet szerinti MV-É-M jelölésű felelős műszaki vezetői jogosultsággal. Az ajánlatkérő előírja,hogy az M/2.3-M/2.4. pontok szerinti szakembernek legkésőbb a szerződéskötésre rendelkeznie kell a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti kőszobrász-restaurátori, festő restaurátori szakértői jogosultsággal. Ennek elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépését jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köthet szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. A finanszírozás módja: utófinanszírozás. A támogatás intenzitása: 100 %
AK a vállalkozói díjat a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. címe szerint egyenlíti ki. Részszámlázásra a szerződéstervezetben foglaltak szerint van lehetőség. AK felhívja a figyelmet a Kbt.135. § (2)-(3) és (6) bek. és a 322/2015. (XII.23.) Korm.rendelet 32/B. §-ában foglaltakra. AK a Kbt.135. §-ának (8) bek. alapján max. az Alapmennyiségre vonatkozó – a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Tartalékkeret: a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 5 %-a. A szerződés biztosítékai és megerősítése: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, jótállás (az ajánlattevő által vállalt időtartam, de min. 36 hónap a teljesítési jegyzőkönyv aláírásától számítva), jótállási biztosíték, felelősségbiztosítás, előleg-visszafizetési biztosíték.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/07/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. §-ának (1b) bekezdése alapján alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK az eljárást Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).
2. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKRr.) 6. §-ának (1) bek].
3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.
4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.
5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bek.-ben, a Kbt. 41/A. § (4-5) bek.-ben, illetve a Kbt. 65. § (12) bek.-ben foglaltak alapján vizsgálja.
6. AK a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: ajánlatifelhívás III.1.1)-III.1.3) pont.
8. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
9. AK a Kbt. 81. § (5) bek-t alkalmazza.
10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát.
11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.
12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama IV.2.6. pont alapján: 2 hónap, azaz 60 nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.
13. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
14. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
15. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Patay Géza (00226) és dr. Mészáros Áron (00985)
16. AK lehetőséget biztosít a Kbt. 56. §-ának (7) bekezdése szerinti helyszíni bejárásra. A helyszíni bejárás időpontja: 2019.06.19., 11:30 óra. A helyszíni bejárás kezdetének helye: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, 9400 Sopron, Orsolya tér 2–3.
17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám minden részszempont, illetve alszempont tekintetében: 0-10 pont.
Az értékelés módszere mindhárom minőségi értékelési részszempont tekintetében egyenes arányosítás, míg a „nettó ajánlati ár” tekintetében (alap és opciós mennyiség vonatkozásában egyaránt) fordított arányosítás. Az értékelési módszerre vonatkozó részletes rendelkezéseket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az 1-2. számú minőségi értékelési résszempont vonatkozásában az ajánlatkérő 36 hónapban határozza meg azt a legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. 0 hónap többlettapasztalat megajánlása esetén az ajánlat az érintett részszemponttekintetében 0 pontot kap.
A 3. számú minőségi értékelési részszempont vonatkozásában az ajánlatkérő 24 hónapban határozza meg azta legkedvezőbb értéket, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. 0 hónap többletjótállás megajánlása esetén az ajánlat az érintett részszemponttekintetében 0 pontot kap.
FOLYTATÁS: VI.4.3. pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3. pont folytatása:
18. Az ajánlatkérő jelen beszerzést részben az Európai Unióból származó forrásból, az EFOP-4.1.1-15-2016-00047 azonosítószámú projekt keretében finanszírozza. Finanszírozási metodika: utófinanszírozás.
Emellett a jelen beszerzés hazai forrásból az EGYH-KCP-16-P-0100 azonosítószámú projekt keretében is finanszírozásra kerül.
19. AK jelzi továbbá, hogy az EFOP-4.1.1-15-2016-00047 azonosítószámú projekt tekintetében megkötött támogatási szerződés legalább 2021. november 15-ig történő meghosszabbítására irányuló kérelmet terjeszt elő. Erre tekintettel az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdéseinek figyelembevételével feltételesen folytatja le. A nyertes ajánlattevővel megkötendő kivitelezési szerződés csak akkor lép hatályba, amennyiben a projekt fentiek szerinti meghosszabbítására vonatkozó támogatási szerződés módosítás vagy egyéb megállapodás, szerződés vagy jogszabály, vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz is hatályba lép(ett). Az ajánlatkérő a Kbt. 53. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel azt is rögzíti, hogy a projekt meghosszabbítására vonatkozó kérelmének elutasítását olyan oknak tekinti, amely alapján a jelen közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
20. A II.2.7. pontban feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű és az eljárás időigényének függvényében változhat. A szerződés teljesítését a szerződés hatályba lépésének napján kell megkezdeni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák