Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10518/2019
CPV Kód:15800000-6
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92451917
Postai cím: Visegradi Utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóczián Zsófia
Telefon: +36 17691704
E-mail: koczian.zsofia@szgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szgyf.gov.hu
 
Hivatalos név: Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44803047
Postai cím: Bányatelep
Város: Gánt
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóczián Zsófia
Telefon: +36 17691704
E-mail: koczian.zsofia@zsgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42150004
Postai cím: Gesztenyés Út 1
Város: Tordas
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2463
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóczián Zsófia
Telefon: +36 17691704
E-mail: koczian.zsofia@zsgyf.gov.hu
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-alapanyag beszerzése Fejér megye
Hivatkozási szám: EKR000455822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény és a Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény részére élelmiszer alapanyag beszerzése 2019-2020”

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 7368 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 091 - 218432
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában:
1. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (tejtermék) mennyisége összesen nem éri el a 223.147 db-t vagy 13.968 kg-ot vagy 69.846 l-t.
2. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (tejtermék) mennyisége összesen nem éri el a 66.083 db-ot vagy 3.944 kg-ot vagy 17.317 l-t.
3. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (zöldség-gyümölcs) mennyisége összesen nem éri el a 182.468 db-ot vagy 192.858 kg-ot.
4. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (zöldség-gyümölcs) mennyisége összesen nem éri el a 24.654 db-ot vagy 39.648 kg-ot.
5. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szárazáru) mennyisége összesen nem éri el a 127.331 db-ot vagy 89.852 kg-ot vagy 22.341 l-t.
6. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szárazáru) mennyisége összesen nem éri el a 102.354 db-ot vagy 24.352 kg-ot vagy 7.140 l-t.
7. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (mirelit) mennyisége összesen nem éri el a 58.099 kg-t.
8. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (mirelit) mennyisége összesen nem éri el a 28.132 kg-ot.
9. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (hús, húskészítmények) mennyisége összesen nem éri el a 670 db-ot vagy 74.757 kg-ot.
10. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (hús, húskészítmények) mennyisége összesen nem éri el a 147 db-ot vagy 13.205 kg-ot.
11. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (kenyér-pékáru) mennyisége összesen nem éri el a 320.954 db-ot vagy 103.560 kg-ot.
12. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (kenyér-pékáru) mennyisége összesen nem éri el a 144.480 db-ot vagy 34.230 kg-ot.
Ajánlattevő valamennyi részre vonatkozó alkalmassági feltételt részenként legfeljebb 3 db szerződésből igazolhatja.
Több részajánlattétel esetén, külön-külön szükséges igazolni, azonban több részajánlattétel esetén Ajánlattevő egy referenciával is igazolhatja alkalmasságát, ha annak értéke eléri vagy meghaladja az adott részekre vonatkozó előírás összesen értékét.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére).
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik:
M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyának megfelelő területen végzett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, referenciákkal, amely(ek) vonatkozásában:
1. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (tejtermék) mennyisége összesen nem éri el a 223.147 db-t vagy 13.968 kg-ot vagy 69.846 l-t.
2. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (tejtermék) mennyisége összesen nem éri el a 66.083 db-ot vagy 3.944 kg-ot vagy 17.317 l-t.
3. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (zöldség-gyümölcs) mennyisége összesen nem éri el a 182.468 db-ot vagy 192.858 kg-ot.
4. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (zöldség-gyümölcs) mennyisége összesen nem éri el a 24.654 db-ot vagy 39.648 kg-ot.
5. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szárazáru) mennyisége összesen nem éri el a 127.331 db-ot vagy 89.852 kg-ot vagy 22.341 l-t.
6. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (szárazáru) mennyisége összesen nem éri el a 102.354 db-ot vagy 24.352 kg-ot vagy 7.140 l-t.
7. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (mirelit) mennyisége összesen nem éri el a 58.099 kg-t.
8. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (mirelit) mennyisége összesen nem éri el a 28.132 kg-ot.
9. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (hús, húskészítmények) mennyisége összesen nem éri el a 670 db-ot vagy 74.757 kg-ot.
10. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (hús, húskészítmények) mennyisége összesen nem éri el a 147 db-ot vagy 13.205 kg-ot.
11. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (kenyér-pékáru) mennyisége összesen nem éri el a 320.954 db-ot vagy 103.560 kg-ot.
12. rész vonatkozásában: a közbeszerzés tárgya szerinti termékek (kenyér-pékáru) mennyisége összesen nem éri el a 144.480 db-ot vagy 34.230 kg-ot.
A referenciák igazolással összefüggésben Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a részek közötti átfedés engedélyezett az alábbi részek esetében (termékcsoportokon belül):
- 1-2.
- 3-4.
- 5-6.
- 7.-8.
- 9.-10.
- 11.-12. rész.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik: érvényes HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert igazoló tanúsítvánnyal vagy dokumentummal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival (figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésére).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ