Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10524/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU322
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Energy Hungary Energetikai Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10125
Postai cím: Kossuth Lajos út út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegedi Béla
Telefon: +36 56795747
E-mail: szegedi.bela@jnszmkh.hu
Fax: +36 56795789
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kehop-5.2.11-16-2017-00148 azonosítószámú - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére - Tárgyú pályázat keretén belül, a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 3. rész Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-5.2.11-16-2017-00148 sz. pályázat keretén belül fotovoltaikus rendszerek kialakítása a JNSZMKH Karcag Város területén lévő egyes épületein
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:09331000-8
09331200-0
09332000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-5.2.11-16-2017-00148 azonosítószámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat keretén belül „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal épületein” tárgyú építési feladatok ellátása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
3. rész: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcag Város területén lévő egyes épületein:
A beruházás magába foglalja különösen:
- a napelemes rendszerek beszerzését;
- a napelemes rendszerek helyszíni telepítését.
A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247

A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106.
A tervezett napelem modulok CANADIANSOLAR 280Wp (56db) egyenáramú rendszerben (DC) csatlakoznak a FRONIUS Symo 15.0-3-M tip. transzformátor nélküli inverterre.
A termelő berendezések DC oldali villamos teljesítményei 15.68 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítményei alapján meghatározott villamos teljesítményei 15.0 kVA
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247
A tervezett napelem modulok CANADIANSOLAR 280Wp (56db) egyenáramú rendszerben (DC) csatlakoznak a FRONIUS Symo 15.0-3-M tip. transzformátor nélküli inverterre.
A termelő berendezések DC oldali villamos teljesítményei 15.68 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítményei alapján meghatározott villamos teljesítményei 15.0 kVA.
***
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00148

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 180 - 407483

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-5.2.11-16-2017-00148 sz. pályázat keretén belül fotovoltaikus rendszerek kialakítása a JNSZMKH Karcag Város területén lévő egyes épületein
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Energy Hungary Energetikai Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pünkösdfürdő utca 52-54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: info@energy-hungary.hu
Telefon: +36 12430059
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12430059
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 10 566 789 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás időpontja: 2019. május 24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www. dontobizottsag.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45310000-3
További tárgyak:09331000-8
09331200-0
09332000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-5.2.11-16-2017-00148 azonosítószámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat keretén belül „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal épületein” tárgyú építési feladatok ellátása a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
3. rész: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcag Város területén lévő egyes épületein:
A beruházás magába foglalja különösen:
- a napelemes rendszerek beszerzését;
- a napelemes rendszerek helyszíni telepítését.
A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247

A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106.
A tervezett napelem modulok CANADIANSOLAR 280Wp (56db) egyenáramú rendszerben (DC) csatlakoznak a FRONIUS Symo 15.0-3-M tip. transzformátor nélküli inverterre.
A termelő berendezések DC oldali villamos teljesítményei 15.68 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítményei alapján meghatározott villamos teljesítményei 15.0 kVA
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247
A tervezett napelem modulok CANADIANSOLAR 280Wp (56db) egyenáramú rendszerben (DC) csatlakoznak a FRONIUS Symo 15.0-3-M tip. transzformátor nélküli inverterre.
A termelő berendezések DC oldali villamos teljesítményei 15.68 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítményei alapján meghatározott villamos teljesítményei 15.0 kVA.
***
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad.
Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
Az egyenértékűség tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak is irányadóak.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket, árazatlan költségvetést a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11 944 113
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Energy Hungary Energetikai Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pünkösdfürdő utca 52-54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail: info@energy-hungary.hu
Telefon: +36 12430059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA:

„ 1.2. SZERZŐDÉS TÁRGYA:
A KEHOP-5.2.11-16-2017-00148 azonosítószámú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázat keretén belül „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal épületein” tárgyú építési feladatok ellátása.
3. rész: Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcag Város területén lévő egyes épületein:
A beruházás magába foglalja különösen:
- a napelemes rendszerek beszerzését;
- a napelemes rendszerek helyszíni telepítését.
A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247

A./ 5300 Karcag, Madarasi út 27. szám, Hrsz.106.
A tervezett napelem modulok TALESUN TP660P (56db) egyenáramú rendszerben (DC) csatlakoznak a FRONIUS Symo 15.0-3-M tip. transzformátor nélküli inverterre.
A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 15.68 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 15.0 kVA
B./ 5300 Karcag, Ady Endre utca 4. szám, Hrsz. 247
A tervezett napelem modulok TALESUN TP660P (56db) egyenáramú rendszerben (DC) csatlakoznak a FRONIUS Symo 15.0-3-M tip. transzformátor nélküli inverterre.
A termelő berendezés DC oldali villamos teljesítménye 15.68 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye alapján meghatározott villamos teljesítménye 15.0 kVA.
A részletes leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza
A felújítási munkálatok ellenértéke a végszámlában kerül elszámolásra, számlarészletező alapján.
A végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását és a csatlakozási dokumentáció közműszolgáltató általi jóváhagyó véglegesítését követően jogosult a Vállalkozó.
A Felek megállapodnak, hogy a teljesítési határidő a 2019. május 23, a Ptk. 6:247. § rendelkezései figyelembe vételével.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 3.2.1. Megrendelő a Vállalkozási Szerződést a felmerült többletmunkálatok elvégzésének szükségletei miatt a Kbt. 141. §. (2)-(3) bekezdése, a közbeszerzési eljárás során előírt napelem műszaki egyenértékűségi elvárásainak megfelelő más típusú napelem telepítése miatt a Kbt. 141. §. (6) alapján módosítja az eredeti Szerződés (továbbiakban: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS) a módosítással összefüggő részeit.
A CANADIANSOLAR 280Wp típusú napelem helyett beépítésre kerülő TALESUN 280Wp típusú napelem műszaki paraméterei mindenben megfelelnek a közbeszerzési eljárás során előírt napelem műszaki egyenértékűségi elvárásainak, a termékcsere nem befolyásolja nyertes Ajánlattevő személyét, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, valamint a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki jelentős új elemre
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 10 566 789 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 11 944 113 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben