Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10540/2019
CPV Kód:31120000-3
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:Magyar Államkincstár 1095 Budapest Soroksári út 22-24.;Magyar Államkincstár 1139 Budapest Váci út 71.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ELWA Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Piróth Andrea
Telefon: +36 13273664
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Diesel áramfejlesztők beszerzése két részben
Hivatkozási szám: EKR001001792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő által beszerezni kívánt mennyiség: két darab dieselmotoros áramfejlesztő és kapcsolódó karbantartás, különböző
helyszínen két részben.
Mennyisége az I. rész esetében:
A beszerzendő egy darab diesel áramfejlesztővel szemben támasztott követelmények, műszaki paraméterek:
1.Az diesel motoros áramfejlesztő szabadtéri, konténeres, zajcsillapító burkolattal ellátott kell
legyen.
2.Névleges teljesítmény: legalább 700 kVA.
3.A diesel motor és generátor az alábbiak szerinti magas műszaki színvonalú
legyen. a)A berendezés Caterpillar gyártmányú DE715EO típusú – vagy azzal egyenértékű –. Az egyenértékűség kritériumait a műszaki
leírás tartalmazza. b)A berendezés motorja Caterpillar gyártmányú, C18ATAAC típusú – vagy azzal egyenértékű. Az egyenértékűség
kritériumait a műszaki leírás tartalmazza. c)A berendezés generátora 33514 típusú – vagy azzal egyenértékű –. Az egyenértékűség
kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
4.A berendezés legalább 800 literes üzemanyag tartállyal kell rendelkezzen.
5.A berendezés
rendelkezzen GSM/GPRS vagy egyéb küldési szolgáltatással.
6.A berendezés legyen képes automatikus teszt üzemre, erről havi
riportot készítsen és a monitorozott adatokat e-mail-ben küldje el a AK által megadott címekre.
7.A letelepített berendezést be kell
üzemelni, 1 óra próbajáratással, teszteléssel. A tesztriportot, jegyzőkönyveket, kezelési utasításokat át kell adni Ajánlatkérőnek.
8.A berendezésről, kezeléséről helyszíni oktatást kell tartani Ajánlatkérő részére a próbaüzem időtartama alatt (3 fő részére).
9. Ajánlattevőnek a beüzemeléstől számított 12 hónapig el kell elvégeznie a gyári előírások szerinti karbantartásokat, továbbá a
berendezés folyamatos távfelügyeletét is biztosítani kell, és esetleges hiba esetén 2 órán belül meg kell kezdeni a hiba elhárítását. Ha
6 órán belül nem sikerül a berendezést kijavítani, Ajánlattevő köteles gondoskodni csere berendezésről, melyet a helyszínen be kell
üzemelnie 2 napon belül. További részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
Mennyisége a II. rész esetében:
A beszerzendő egy darab diesel áramfejlesztővel szemben támasztott követelmények, műszaki paraméterek:
1.A dieselmotoros áramfejlesztő szabadtéri, konténeres, zajcsillapító burkolattal ellátott kell legyen.
2.Névleges teljesítmény: Legalább 700 kVA. 3.A diesel motor és generátor az alábbiak szerinti magas műszaki színvonalú legyen. a)A berendezés Caterpillar gyártmányú DE715EO típusú – vagy azzal egyenértékű – Az egyenértékűség kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
b)A berendezés motorja Caterpillar gyártmányú, C18ATAAC típusú – vagy azzal egyenértékű. Az egyenértékűség kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
c)A berendezés generátora 33514 típusú – vagy azzal egyenértékű – Az egyenértékűség kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
4.A berendezés legalább 800 literes üzemanyag tartállyal kell rendelkezzen.
5.A berendezés rendelkezzen GSM/GPRS vagy egyéb küldési szolgáltatással.
6.A berendezés legyen képes automatikus teszt üzemre, erről havi riportot készítsen és a monitorozott adatokat e-mail-ben küldje el a Ajánlatkérő által megadott
címekre.
7.A letelepített berendezést be kell üzemelni, 1 óra próbajáratással, teszteléssel. A tesztriportot, jegyzőkönyveket, kezelési utasításokat át kell adni Megrendelőnek.
8.A berendezésről, kezeléséről helyszíni oktatást kell tartani Ajánlatkérő részére a próbaüzem ideje alatt (3 fő részére).
9.Ajánlattevőnek el kell elvégeznie a beüzemeléstől számított 12 hónapig a gyári előírások szerinti karbantartásokat, továbbá a berendezés folyamatos távfelügyeletét is biztosítani kell, és esetleges hiba esetén 2 órán belül meg kell kezdeni a hiba elhárítását. Ha 6 órán belül nem sikerül a berendezést kijavítani, Ajánlattevő köteles gondoskodni
csereberendezésről, melyet a helyszínen be kell üzemelnie 2 napon belül. További részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 65089398 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Diesel áramfejlesztő beszerzése I.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Államkincstár
1095 Budapest Soroksári út 22-24.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzendő egy darab diesel áramfejlesztővel szemben támasztott követelmények, műszaki paraméterek:
1.Az diesel motoros áramfejlesztő szabadtéri, konténeres, zajcsillapító burkolattal ellátott kell
legyen.
2.Névleges teljesítmény: legalább 700 kVA.
3.A diesel motor és generátor az alábbiak szerinti magas műszaki színvonalú
legyen. a)A berendezés Caterpillar gyártmányú DE715EO típusú – vagy azzal egyenértékű –. Az egyenértékűség kritériumait a műszaki
leírás tartalmazza. b)A berendezés motorja Caterpillar gyártmányú, C18ATAAC típusú – vagy azzal egyenértékű. Az egyenértékűség
kritériumait a műszaki leírás tartalmazza. c)A berendezés generátora 33514 típusú – vagy azzal egyenértékű –. Az egyenértékűség
kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
4.A berendezés legalább 800 literes üzemanyag tartállyal kell rendelkezzen.
5.A berendezés
rendelkezzen GSM/GPRS vagy egyéb küldési szolgáltatással.
6.A berendezés legyen képes automatikus teszt üzemre, erről havi
riportot készítsen és a monitorozott adatokat e-mail-ben küldje el a AK által megadott címekre.
7.A letelepített berendezést be kell
üzemelni, 1 óra próbajáratással, teszteléssel. A tesztriportot, jegyzőkönyveket, kezelési utasításokat át kell adni Ajánlatkérőnek.
8.A berendezésről, kezeléséről helyszíni oktatást kell tartani Ajánlatkérő részére a próbaüzem időtartama alatt (3 fő részére).
9. Ajánlattevőnek a beüzemeléstől számított 12 hónapig el kell elvégeznie a gyári előírások szerinti karbantartásokat, továbbá a
berendezés folyamatos távfelügyeletét is biztosítani kell, és esetleges hiba esetén 2 órán belül meg kell kezdeni a hiba elhárítását. Ha
6 órán belül nem sikerül a berendezést kijavítani, Ajánlattevő köteles gondoskodni csere berendezésről, melyet a helyszínen be kell
üzemelnie 2 napon belül. További részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (min. 0 max. 24 hónap) (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:
A berendezés leszállítására, üzembehelyezésre, próbaüzemre és a kapcsolódó oktatásra vonatkozó határidő 3 hónap
Az üzembehelyezett berendezés gyári előírások szerinti karbantartása az átadás-átvétel lezárásától számított 12 hónapon keresztül.

II.2.1)
Elnevezés: 2. Diesel áramfejlesztő beszerzése II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31120000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyar Államkincstár 1139 Budapest Váci út 71.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzendő egy darab diesel áramfejlesztővel szemben támasztott követelmények, műszaki paraméterek:
1.A dieselmotoros áramfejlesztő szabadtéri, konténeres, zajcsillapító burkolattal ellátott kell legyen.
2.Névleges teljesítmény: Legalább 700 kVA. 3.A diesel motor és generátor az alábbiak szerinti magas műszaki színvonalú legyen. a)A berendezés Caterpillar gyártmányú DE715EO típusú – vagy azzal egyenértékű – Az egyenértékűség kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
b)A berendezés motorja Caterpillar gyártmányú, C18ATAAC típusú – vagy azzal egyenértékű. Az egyenértékűség kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
c)A berendezés generátora 33514 típusú – vagy azzal egyenértékű – Az egyenértékűség kritériumait a műszaki leírás tartalmazza.
4.A berendezés legalább 800 literes üzemanyag tartállyal kell rendelkezzen.
5.A berendezés rendelkezzen GSM/GPRS vagy egyéb küldési szolgáltatással.
6.A berendezés legyen képes automatikus teszt üzemre, erről havi riportot készítsen és a monitorozott adatokat e-mail-ben küldje el a Ajánlatkérő által megadott
címekre.
7.A letelepített berendezést be kell üzemelni, 1 óra próbajáratással, teszteléssel. A tesztriportot, jegyzőkönyveket, kezelési utasításokat át kell adni Megrendelőnek.
8.A berendezésről, kezeléséről helyszíni oktatást kell tartani Ajánlatkérő részére a próbaüzem ideje alatt (3 fő részére).
9.Ajánlattevőnek el kell elvégeznie a beüzemeléstől számított 12 hónapig a gyári előírások szerinti karbantartásokat, továbbá a berendezés folyamatos távfelügyeletét is biztosítani kell, és esetleges hiba esetén 2 órán belül meg kell kezdeni a hiba elhárítását. Ha 6 órán belül nem sikerül a berendezést kijavítani, Ajánlattevő köteles gondoskodni csereberendezésről, melyet a helyszínen be kell üzemelnie 2 napon belül. További részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelezően előírt 12 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (min. 0 max. 24 hónap) (hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.7. ponthoz:
A berendezés leszállítására, üzembehelyezésre, próbaüzemre és a kapcsolódó oktatásra vonatkozó határidő 3 hónap
Az üzembehelyezett berendezés gyári előírások szerinti karbantartása az átadás-átvétel lezárásól számított 12 hónapon keresztül.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1. Diesel áramfejlesztő beszerzése I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ELWA Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99495804
Postai cím: Papnövelde utca 2. 1.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: elwa@elwa.hu
Telefon: +36 302183267
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11933856241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31807198
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FORMULA Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80944621
Postai cím: Madách Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24836924243

Hivatalos név: Strom-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25131051
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 51
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23418398211

Hivatalos név: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92335301
Postai cím: Kamaraerdei Utca 1-3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10509036244

Hivatalos név: CAD-Server Mérnökiroda, Kivitelező, Szerviz és Kereskedelmi kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96738744
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12301896213

Hivatalos név: ELWA Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99495804
Postai cím: Papnövelde utca 2. 1.em.11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11933856241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2. Diesel áramfejlesztő beszerzése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92335301
Postai cím: Kamaraerdei Utca 1-3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: andrea.szigetfu@huntraco.hu
Telefon: +36 304778317
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23504383
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10509036244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33282200
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: aggregátorok telepítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CAD-Server Mérnökiroda, Kivitelező, Szerviz és Kereskedelmi kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96738744
Postai cím: Gyár Utca 2
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12301896213

Hivatalos név: Strom-Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25131051
Postai cím: Rákóczi Ferenc Út 51
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2541
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23418398211

Hivatalos név: Huntraco Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92335301
Postai cím: Kamaraerdei Utca 1-3
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10509036244

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges