Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10548/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Gyulai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:5510 Dévaványa: Vörösmarty utca 4-6. hrsz.: 1903;;5510 Dévaványa:Körösladányi u. 1. szám hrsz 3858;5510 Dévaványa: Gyöngy utca 6-8. szám hrsz 3004.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62790697
Postai cím: Ady Endre Utca 19
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dakáné Hild Éva
Telefon: +36 66795243
E-mail: eva.hild.dakane@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dévaványa Iskola 2020 infrastrukturális fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000367282019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
EFOP-4.1.2-17-2017-00087 azonosítószámú „Dévaványa Iskola 2020: Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt keretében az alábbi helyszíneken a felsorolt építési tevékenységek megvalósítására kerül sor:
1.rész Dévaványa, Vörösmarty utca 4-6.
o tornaterem padlószerkezetének felújítása sportpadló burkolattal, 276,64 m2
o udvari aszfaltos pálya burkolat felújítása kültéri sportburkolattal, 800 m2
o udvari térbeton burkolat felújítása aszfalttal, térkővel, 799 m2
o udvari padok 16 db, hulladékedények 4 db, kerékpártárolók elhelyezése 47 db,
2. rész Dévaványa, Körösladányi u. 1.
o tornaterem padlószerkezetének felújítása sportpadló burkolattal, 215,41 m2
o udvari aszfaltos pálya burkolat felújítása kültéri sportburkolattal, 800 m2
o udvari térbeton burkolat felújítása aszfalttal, térkővel, 488.49 m2
o tartószerkezetet nem érintő tetőfelújítás, 2845,27 m2
o projektarányos akadálymentesítés, akadálymentes rámpa kialakítása, 13,13 m2
akadálymentes mosdóhelyiség kialakítása építményen belül 6,15 m2,
o udvari padok 16 db, hulladékedények 5 db, kerékpártárolók elhelyezése 20 db,
3. rész Dévaványa, Gyöngy utca 6-8. szám
o homlokzat 690,8 m2 és födémszigetelés 840 m2
o homlokzati nyílászárócsere 109,66 m2
o fűtéskorszerűsítés, villamoshálózat felújítása, szellőző berendezés és
akusztikus mennyezet kialakítása 419,3 m2
o belső felújítási munkálatok,
vakolás 306,7 m2, burkolás 91 m2, festés 2569 m2, belső nyílászáró csere 72,7 m2
o tartószerkezetet nem érintő tetőfelújítás 298 m2
o új térburkolat építése összesen 318 m2-en
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Dévaványa, Vörösmarty utca 4-6
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5510 Dévaványa:
Vörösmarty utca 4-6. hrsz.: 1903;
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vörösmarty utca 4-6. szám 1903 hrsz alatti munkálatok (1.sz. telephely) főbb mennyiségi adatai:
Épület alapterülete: összesen 3265 m2 (fszt: 1467m2, emelet: 953 m2, tetőtér 845 m2)
o tornaterem padlószerkezetének felújítása sportpadló burkolattal, 276,64 m2
A felújítás során a létesítményrészben új sportpadló burkolat kerül kiépítésre összesen 276, 64 m2-en.
A pálya felületére a szükséges pályajelek felfestésénél úgy kell megvalósítani, hogy a jeleknek a szegélyeit festőszalaggal, jelölőszalaggal kell lehatárolni oly módon, hogy az a padlóburkolat erezetébe teljes mértékig benyomódjon, illetve azt teljesen kizárja annak érdekében, hogy az erezetek mellett ne folyjon meg a kétkomponensű festék.
o udvari aszfaltos pálya burkolat felújítása kültéri sportburkolattal, 800 m2
A pályaburkolat 10 mm vastagságú sportburkolattal készül el, amely a pálya kopórétegét adja, a pálya vörös színben készül összesen 800 m2-en. A kivitelezést követően a funkciónak megfelelően kell a sportpályajeleket az elkészült burkolatra felfesteni valamint 1-1 db futballkapu valamint 1-1 db kosárlabdapalánk elhelyezését biztosító szerelvényt beépíteni
o udvari térbeton burkolat felújítása aszfalttal, térkővel, 799 m2
Az új járdák térkővel készülnek. A járda felületek kőzúzalék ágyazatba rakott beton-térkő burkolattal készülnek megfelelő beton kerti-, és járda szegéllyel összesen 925,07 m2-en
o udvari padok 16 db, hulladékedények 4 db, kerékpártárolók elhelyezése 47 db,
Az utcabútorok a tervdokumentációban szereplő rajzokon jelzett „P” kerékpár
támaszok, valamint padok és szemetes edények.
Kültéri padok típusa: támla nélküli pad /150 cm x 45 cm/
Kültéri hulladékgyűjtő: moha zöld színben
Kerékpártámasz: horganyzott acél „P” kerékpár támasz
A feltüntetett négyzetméter adatok bruttó alapterületre vonatkoznak.
Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)  10
3 Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00087
II.2.9) További információ:
A beruházást ütemezetten kell megvalósítani úgy, hogy biztosítva legyen az intézmények folyamatos működése, ezért a kivitelezés során az adott intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján korlátozott-szakaszolt munkaterület átadás történik.
A nyertes ajánlattevőnek előteljesítésre van lehetősége.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A II.2.8) PONTBAN

II.2.1)
Elnevezés: Dévaványa, Körösladányi u. 1.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5510 Dévaványa:Körösladányi u. 1. szám hrsz 3858
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Körösladányi u. 1. szám hrsz 3858 alatti munkálatok (2.sz telephely) főbb mennyiségi adatai:
Épület alapterülete:1690,2 m2
o tornaterem padlószerkezetének felújítása sportpadló burkolattal, 215,41 m2
Tornaterem padlószerkezetének felújítása sportpadló burkolattal. A felújítás során a létesítményrészben új sportpadló burkolat kerül kiépítésre összesen 215,41 m2-en. A pálya felületére a szükséges pályajelek felfestésénél olyan festéket szükséges alkalmazni, hogy a jeleknek a szegélyeit festőszalaggal, jelölőszalaggal kell lehatárolni oly módon, hogy az a padlóburkolat erezetébe teljes mértékig benyomódjon, illetve azt teljesen kizárja annak érdekében, hogy az erezetek mellett ne folyjon meg a kétkomponensű festék.
o udvari aszfaltos pálya burkolat felújítása kültéri sportburkolattal, 800 m2
A pályaburkolat 10 mm vastagságú sportburkolattal készül el, amely a pálya kopórétegét adja, a pálya vörös színben készül összesen 800 m2-en. A kivitelezést követően a funkciónak megfelelően kell a sportpályajeleket az elkészült burkolatra felfesteni valamint 1-1 db futballkapu valamint 1-1 db kosárlabdapalánk elhelyezését biztosító szerelvényt beépíteni
o udvari térbeton burkolat felújítása aszfalttal, térkővel, 488,49 m2
Az új járdák térkővel készülnek. A járda felületek kőzúzalék ágyazatba rakott beton térkő burkolattal készülnek megfelelő beton kerti-, és járda szegéllyel összesen 488,49 m2-en
o tartószerkezetet nem érintő tetőfelújítás, 2845,27 m2
Az oktatási épület tetőhéjazatának felújítás szükséges összesen mintegy 2845,27 m2 felületen. A felújítás során a meglévő tetőfedés elbontásra kerül. A héjazat elbontását követően a tetőszerkezeti elemeinek felülvizsgálata szükséges. Az épületegyüttes 4 épületrészből áll, melyből 3 épületrészen betoncserép fedés készül összesen 2.333,63 m2-es felületen.. Az 1.j. valamint 2.j. épületrész vonatkozásában új betoncserép kerül elhelyezésre, míg a 3.j. épületen a tetőfedés a már lebontott és átválogatott cserepek újrahasznosításával kerül biztosításra. A 4.j. épület tetőszerkezete, melynek felülete összesen 511,64 m2 fémlemez borítású, melynek cseréje szükséges a beázások megszűntetése érdekében.

o projektarányos akadálymentesítés, akadálymentes rámpa kialakítása, 13,13 m2
akadálymentes mosdóhelyiség kialakítása építményen belül 6,15 m2,
A 3.j. és 4. j. épület megközelítését segítő akadálymentes rámpa kerül kialakításra.
A 3. j. épületben az épület használói és látogatói számára új mozgáskorlátozott öltöző, mosdóhelyiség kerül kialakításra összesen 6,15 m2-en a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően.
o udvari padok 16 db, hulladékedények 5 db, kerékpártárolók elhelyezése 5 db,
Udvari padok, kerékpár tárolók, szeméttárolók Az utcabútorok a tervdokumentációban szereplő rajzokon jelzett „P” kerékpár támaszok, valamint padok és szemetes edények.
Kültéri padok típusa: támla nélküli pad /150 cm x 45 cm/
Kültéri hulladékgyűjtő: moha zöld színben
Kerékpártámasz: horganyzott acél „P” kerékpár támasz
A feltüntetett négyzetméter adatok bruttó alapterületre vonatkoznak.
Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00087
II.2.9) További információ:
A beruházást ütemezetten kell megvalósítani úgy, hogy biztosítva legyen az intézmények folyamatos működése, ezért a kivitelezés során az adott intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján korlátozott-szakaszolt munkaterület átadás történik.
A nyertes ajánlattevőnek előteljesítésre van lehetősége.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A II.2.8) PONTBAN

II.2.1)
Elnevezés: Dévaványa, Gyöngy utca 6-8. szám
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5510 Dévaványa:
Gyöngy utca 6-8. szám hrsz 3004.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gyöngy u. 6-8. sz (3.sz telephely) felújításának főbb mennyiségi adatai:
o homlokzat 690,8 m2 és födémszigetelés 840 m2
o homlokzati nyílászárócsere 109,66 m2
o fűtéskorszerűsítés, villamoshálózat felújítása, szellőző berendezés és akusztikus mennyezet kialakítása 419,3 m2
o belső felújítási munkálatok, vakolás 306,7 m2, burkolás 91 m2, festés 2569 m2, belső nyílászáró csere 72,7 m2
o tartószerkezetet nem érintő tetőfelújítás 298 m2
A beruházás az érintett ingatlanon lévő épület teljes felújítására irányul összesen 886,09 m2-en. Az épület alapvető funkciója oktatási, nevelési és kulturális létesítmény. Az oktatási funkció ellátásához szükséges speciális tantermek (összesen 170,28 m2-en) kialakításra kerülnek, ehhez kapcsolódóan a gyermekek létszámának figyelembevételével kialakításra kerülnek a WC, mosdó helyiségek, valamint a tánccsoportok illetve tánc foglalkozások ellátásához, valamint részben a színházi, képzőművészeti feladatok ellátásához egy kétnemű öltöző (32,35 m2) kerül kialakításra a galéria területén. Az oktatási funkció mellett kulturális, szórakoztató funkciót is ellát az épület, ennek érdekében kialakításra kerül egy színházterem (134,96 m2), színpad (54,84 m2), amely egy viszonylag csekély befogadóképességgel, de megfelelően kialakított akusztikai és technikai feltételekkel fog bírni. A színházterem mellett egy tánc- és hangversenyterem (161,65 m2) is kialakításra kerül, amelynek az átalakítást követően egy megfelelő padozata létesül, ehhez a padozathoz a képzések, valamint egyes produkciók bemutatásához ezen területen is létesül egy színpad (63,13 m2). A mosdó, öltöző terek úgy kerülnek kialakításra, hogy a rendezvények alkalmával jelentkező igényeket, a már meglévő WC-k figyelembevételével az új vizesblokkok is el tudják látni, ehhez kapcsolódóan kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC helyiség is összesen 23,46 m2-en. A létesítmény ellenőrzését, felügyeletét, tájékoztatási feladatokat ellátandó az előcsarnokhoz (összesen 59,35m2) közvetlenül kapcsolódóan a főbejárattal szinte szemközt létesül egy információs pult helyiség is. A létesítményrészek tekintetében a két nagyobb befogadóképességű terem épületgépészeti szellőzőrendszer beépítésével létesül. A tantermek kialakítása és azok használhatósága érdekében új nyílászárók is létesítésre kerülnek. Az épület elektromos rendszere úgy kerül kialakításra, hogy a későbbiekben akár napelemes rendszer is kapcsolható legyen az elektromos rendszerhez. A beruházás során az épületgépészet keretében a vízvezeték hálózat felújítására, csatornaszerelési munkákra, fűtéskorszerűsítésre is sor kerül.
A beruházás során a lábazati valamint homlokzati felületek hőszigetelésére is sor kerül összesen mintegy 690,8 m2 felületen.
A beruházás részét képezi az épület meglévő födémének az utólagos hőszigetelése kőzetgyapot filc alkalmazásával. Az elkészült utólagos hőszigetelésen a padlás karbantartásának és a padláson esetlegesen kialakítandó vagy megtartandó berendezések karbantartásának biztosítása érdekében szervízjárda felületeket kell kialakítani.
A beruházás során a tetőfedés felújítására is sor kerül. A meglévő tetőfedés felülvizsgálata szükséges összesen 230 m2-es felületen, főként az egymáshoz csatlakozó felületek mentén, így az éleknél és a vápáknál.
A beruházás részét képezi az épület körüli drénrendszer kialakítása, új térburkolat építése összesen 318 m2-en
Az épület bizonytalan talajnedvesség elleni szigetelése miatt az épület körül egy talajnedvesség szint süllyesztő-elvezető drén rendszert kell kiépíteni. A járda felületek kőzúzalék ágyazatba rakott beton-térkő burkolattal készülnek megfelelő beton kerti-, és járdaszegéllyel.
A feltüntetett négyzetméter adatok bruttó alapterületre vonatkoznak.
Az építési munkával kapcsolatban a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott Építész szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 Kötelezően előírton felüli többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00087
II.2.9) További információ:
A beruházást ütemezetten kell megvalósítani úgy, hogy biztosítva legyen az intézmények folyamatos működése, ezért a kivitelezés során az adott intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján korlátozott-szakaszolt munkaterület átadás történik.
A nyertes ajánlattevőnek előteljesítésre van lehetősége.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A II.2.8) PONTBAN

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Dévaványa, Vörösmarty utca 4-6
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátották az ajánlatkérő rendelkezésre, így valamennyi beérkezett ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35008123
Postai cím: Jókai Utca 10
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24686853203

Hivatalos név: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26354501
Postai cím: Csabai Út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854204

Hivatalos név: Németh Nyílászáró -gyártó és- forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76065260
Postai cím: Fő Út 81/1
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5502
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11059297204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Dévaványa, Körösladányi u. 1.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a 2. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátották az ajánlatkérő rendelkezésre, így valamennyi beérkezett ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35008123
Postai cím: Jókai Utca 10
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24686853203

Hivatalos név: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26354501
Postai cím: Csabai Út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854204

Hivatalos név: Németh Nyílászáró -gyártó és- forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76065260
Postai cím: Fő Út 81/1
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5502
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11059297204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Dévaványa, Gyöngy utca 6-8. szám
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a 3. rész vonatkozásában a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattevők az ajánlati biztosítékot határidőre nem bocsátották az ajánlatkérő rendelkezésre, így valamennyi beérkezett ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GRANDBAU-KER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35008123
Postai cím: Jókai Utca 10
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24686853203

Hivatalos név: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26354501
Postai cím: Csabai Út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854204

Hivatalos név: Németh Nyílászáró -gyártó és- forgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76065260
Postai cím: Fő Út 81/1
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5502
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11059297204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges