Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10583/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VITUKI Hungary Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovacs Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bánk bán utca 8-12. sz. alatti irodaház felújítása
Hivatkozási szám: EKR000321022018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bánk bán utca 8-12. szám alatti irodaház épületene
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45000000-7
45261400-8
45321000-3
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest Közút Zrt. (továbbiakban: Közút) Bánk bán utcai épülete a 70-es években épült. Panelos rendszerű, a homlokzaton kanellúrázott kéregpanel burkolattal a nyílászáró sávokban. Az épület jellemzően szalag ablakos, az ablakok nyitásmódja középtengely körül elforduló, anyaguk erősen hőhidas alumínium szerkezet. Energetikai jellemzőik és avultságuk okán is erősen cserére érett.
Közút az épület felújításáról döntött az alábbi terjedelemben (továbbiakban: Projekt):
- homlokzat hőszigetelése 15 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel
(Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 150 mm - 825 m2)
- homlokzat felületek vékonyvakolása
- külső fém nyílászárók cseréje.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16342 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bánk bán utca 8-12. szám alatti irodaház épületene
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VITUKI Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57608824
Postai cím: Mendei Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: szel.sandor@vituki.eu
Telefon: +36 303836406
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90615197
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45000000-7
45261400-8
45321000-3
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest Közút Zrt. (továbbiakban: Közút) Bánk bán utcai épülete a 70-es években épült. Panelos rendszerű, a homlokzaton kanellúrázott kéregpanel burkolattal a nyílászáró sávokban. Az épület jellemzően szalag ablakos, az ablakok nyitásmódja középtengely körül elforduló, anyaguk erősen hőhidas alumínium szerkezet. Energetikai jellemzőik és avultságuk okán is erősen cserére érett.
Közút az épület felújításáról döntött az alábbi terjedelemben (továbbiakban: Projekt):
- homlokzat hőszigetelése 15 cm vastag ásványgyapot hőszigeteléssel
(Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 150 mm - 825 m2)
- homlokzat felületek vékonyvakolása
- külső fém nyílászárók cseréje.
A fenti adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/07 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 90243797
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VITUKI Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57608824
Postai cím: Mendei Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1173
Ország: Magyarország
E-mail: szel.sandor@vituki.eu
Telefon: +36 303836406
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek:
5.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen
nettó: 90.615.197,- Ft +Áfa ,
azaz kilencvenmillió-hatszáztizenötezer-százkilencvenhét forint plusz általános forgalmi adó
Tartalékkeret: nettó Vállalkozás díj 10 %-a,
azaz 9.061.520,-HUF, azaz kilencmillió-hatvanegyezer-ötszázhúsz forint.
Tartalékkerettel növelt Vállalkozás díj:
99.676.717,- Ft +Áfa,
azaz kilencvenkilencmillió-hatszázhetvenhatezer-hétszáztizenhét forint plusz általános forgalmi adó.
Módosított szerződéses feltételek:
5.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a szerződés tárgyának megvalósításának, teljesítésének ellenértékeként, egyösszegű átalányárként (vállalkozói díjként) összesen
90.243.797,- Ft +Áfa ,
azaz kilencvenmillió-kettőszáznegyvenháromezer-hétszázkilencvenhét
Tartalékkeret: nettó Vállalkozás díj 10%-a: 9.027.379,-HUF,
azaz,kilencmillió-huszonhétezer-háromszázhetvenkilenc forint plusz Áfa
Tartalékkerettel növelt Vállalkozás díj: 99.272.177,- Ft +Áfa,
azaz, kilencvenkilencmillió-kettőszázhetvenkétezer-százhetvenhét
VI.2.2) A módosítás okai
2. Megrendelő az alábbi feladatokat rendelte meg Vállalkozótól a (KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK). melyek összegével
Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
Hőszigetelő lemez felhelyezése, nyilászárók káva, szemöldök, párkány alatt 2-12cm XPS lemez 350 m2 3 440 3 920 1 204 000 1 372 000
Összesen 2.576.000
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása kávára alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat 350 m2 3 650 2 300 1 277 500 805 000
Összesen: 2.082.500
Felületkiegyenlítés
(Szemöldök, párkány, káva szigetelés) 322 m2 3 250 3 800 1 046 500 1 223 600
Összesen 2.270.100 Kiegészítő munkák összesen: 6.928.600,-HUF
A Kiegészítő munkák értéke hozzáadásra került a Vállalkozói díjhoz.
Indoklás: A homlokzati nyílászárók eredeti tervek szerint a kéregpanel külső síkjára kerültek volna, így nem készült volna káva hőszigetelés, csak a homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés takart volna rá 3 cm-t a nyílászáró tokszerkezetére. A próba ablakcsere beépítése során azonban kiderült, hogy a nyílászárót csak az eredeti helyére lehet visszaépíteni, a külső síktól mérten felületenként változóan 20-23 cm-re. Ezzel azonban szükségessé vált a kávák külön hőszigetelése, kb. 35-38 cm szélességben, XPS hőszigetelő anyagból, a nyílászáró körül mind a négy oldalon, a párkány alatt szükség esetén ékbe vágva.
3. Az árazott költségvetésből az alábbi munkák kerülnek kiváltásra: (KIVÁLTÁSRA KERÜLŐ MUNKÁK)
a) Az alábbi tétel helyett:
Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány PREFALZ alumínium szalagból sima felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm 380 m 3300 2800 1254000 1.064.000,-HUF
b) Az alábbi kerül beépítésre:
A fent hivatkozott alumínium lemez helyett műanyag kerül beépítésre.
Kiváltásra kerülő munkák összesen: 1.064.000,-HUF
Indoklás: A nyílászáró rendszer garanciája miatt, a tervek szerinti színezett alu párkányok beépítése nem javasolt/nem megoldható, azokat rendszer azonos műanyag párkányokra kell/lehet kiváltani. A 35-38 cm széles fémlemez párkányt ezen kívül felül kell vizsgálni, hogy szükséges-e villámvédelmi rendszerbe bekötni, nem nagy kiterjedésű fémtárgy-e.
Ez az eredeti tervekhez képest műszaki szükségességből elvégzendő pótmunka. Az így keletkezett elvégzendő pótmunka 350 m2-nyi XPS hőszigetelés 3 (5) cm vastagságban és azok mellékmunkái - rögzítés, ragasztás, vakolás, színezés.
A fentieken túl további pótmunkák merültek fel, melyek értéke összesen: nettó 6.929.400,-HUF. (Pótmunkák). A Pótmunkák elszámolása tekintetében a Szerződés vonatkozó rendelkezései irányadó
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: 1. A költségvetési kiírásból a 45-003-16.2.1.1-0135655 számú tétel kikerül, így ezen elmaradó munkára tekintettel a szerződés nettó ellenértéke nettó 7.300.000,- Ft értékben csökken. (ELMARADÓ MUNKÁK)

Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
45-003-16.2.1.1-0135655 L01 konszignációs tétel 3000*2600 mm méretű szekcionált garázskapu Ipari szekcionált kapu szerelése, hőszigetelt, meghajtással, acél kivitelben, magasság: 2000-3500 mm szélesség: 2000-3500 mm Hörmann SPU F42 ipari szekcionált kapu, 3000x2600 mm, stukkómintás RAL9002, N-sínvezetéssel, WA300 S4 integrált vezérléssel, biztosított kireteszeléssel 2 db 2650000 1000000 5300000 2000000
Összesen: 7.300.000,- Ft
Indoklás: A tervezett szekcionált garázskapuk elhelyezése nem lehetséges, a helyiségben futó gépészeti szerelvények elhelyezési magasságával ütközik a szerkezet.
Folytatás a VI.2.1) pontban
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 90615197 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 90243797 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben