Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10600/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyírbogát, Hrsz.: 1353, Hrsz.: 1311, Hrsz.: 1134, Hrsz.: 1247, Hrsz.: 1095, Hrsz.: 1067, Hrsz.: 1282, Hrsz.: 1275/6, Hrsz.: 327, Hrsz.: 373, Hrsz.: 742, Hrsz.: 015
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Majláth-Gáz Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68436746
Postai cím: Hunyadi Út 7
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bereznyákné Dr. Bényei Bernadett
Telefon: +36 42286133
E-mail: jegyzo.nyirbogat@t-online.hu
Fax: +36 42586003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirbogat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi csapadékvíz-elvezetés
Hivatkozási szám: EKR000385242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043 azonosítószámú, „Belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98657378 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Belterületi csapadékvíz-elvezetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyírbogát, Hrsz.: 1353, Hrsz.: 1311, Hrsz.: 1134, Hrsz.: 1247, Hrsz.: 1095, Hrsz.: 1067, Hrsz.: 1282, Hrsz.: 1275/6, Hrsz.: 327, Hrsz.: 373, Hrsz.: 742, Hrsz.: 015
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-2.1.3-15-SB1 azonosítószámú ”Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043 azonosító számon.
A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkapta.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-15-SB1 azonosítószámú ”Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázat keretében belterületi csapadékvíz-elvezetés Nyírbogáton.
TERVEZETT CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
CS-NY-1-0-0 jelű vízelvezető csatorna
Az Deák Ferenc út nyugati oldalán a meglévő Ø500 átmérőjű csapadékvíz csatorna kerül felújításra.
A befogadó a Kölcsey utca alatt végigfutó ÁCS-NY-2-0-0 ág.
A vízelvezető csatornával érintett területek: HRSZ 1247.
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+162,36
Meglévő csapadékvíz csatorna felújítása 162,40 m hosszon
ÁCS-NY-2-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+247,33
MCS-50/50 mederelemes burkolt árok építése 147,40 m hosszon
D500 csatorna kiépítése 96,30 m hosszon
BÁ-NY-3-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+295,70
MCS-50/50 mederelemes burkolt árok építése 188,10 m hosszon, kapubejárókban D500 átereszek
kiépítésével 58,70 m hosszon
BÁ-NY-3-1-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+119,48
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 118,70 m hosszon, kapubejárókban
és út alatti átvezetéseknél lefedés kiépítésével 73,70 m hosszon
BÁ-NY-4-1-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+128,07
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 126,90 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 19,20 m hosszon
BÁ-NY-4-2-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+136,81
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 136,10 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 35,70 m hosszon
BÁ-NY-6-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+516,88
Erősített trapéz szelvényű folyóka építése 172,1 m hosszon, folyóka alatt D500 csatorna kiépítése
174,26 m hosszon
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 335,20 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 66,60 m hosszon
BÁ-NY-7-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+727,20
TB 40/70/50 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 451,90 m hosszon, kapubejárókban
és út alatti átvezetéseknél lefedés kiépítésével 138,30 m hosszon
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 270,6 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 43,80 m hosszon
NYV-NY-5-1-0 és CS-NY-5-0-0 (Árpád utca 31.)
A Rákóczi és az Árpád utcák által körülhatárolt területen összegyülekező csapadékvizek átemelőbe
történő juttatását követően DN 200 KPE nyomóvezetéken kerül átemelésre az Árpád utca 31. sz.
előtti DN1200 Vasbeton fogadó aknába. A csapadékvíz innen DN 400 KG PVC átmérőjű csatornán
keresztül kerül bevezetésre az Árpád utcai meglévő nyíltárkos levezető rendszerbe.
ÁM-NY-01 jelű átemelő műtárgy
Az átemelő akna kialakítása a VK-ÁM-01 részletrajz alapján.
Méretei: 2,30 m átmérőjű DN2000 akna
Az akna szerkezeti magassága: 4,00 m
Az akna belmérete: 2,00 m
EGYÉB AKNÁK (ÁM-NY-02, TÁ-201)
ÁM-NY-02 DN 1200 vasbeton csapadékvíz fogadó akna
Méretei:
1,50 m külső átmérőjű DN1200 akna
szerkezeti magassága: 2,10 m
belmérete: 1,20 m
TÁ-201 DN 1200 vasbeton csapadékvíz kivezető akna
Méretei: 1,50 m külső átmérőjű DN1200 akna
szerkezeti magassága: 1,15 m
belmérete: 1,20 m
ÁNY-5-0-0 jelű levezető rendszer
ÁNY-5-1-0 jelű levezető rendszer
BÁ-NY-MÁ-1-0-0 jelű levezető rendszer
Részletes és tételes mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakmai ajánlat: a III.1.3. M2) pontban bemutatott szakember vízépítési projektek vonatkozásában megvalósult építési beruházások területén szerzett szakmai tapasztalata (db) (minimum 0, maximum 3 db) 20
2 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: I.
BÁ-NY-4-1-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+128,07
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 126,90 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 19,20 m hosszon
BÁ-NY-4-2-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+136,81
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 136,10 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 35,70 m hosszon
II.
ÁNY-5-0-0 jelű levezető rendszer
A Hajnal utca nyugati oldalán a meglévő árok tisztítása és rekonstrukciója szükséges. A befogadó a
Hajnal utca nyugati oldalán egy meglévő földárok (HRSZ 1601 ingatlan előtti területen).
ÁNY-5-1-0 jelű levezető rendszer
A Teleky utca déli oldalán a meglévő árok tisztítása és rekonstrukciója szükséges. A befogadó a
Hajnal utcán lévő felújítandó árok.
III.
BÁ-NY-7-0-0 jelű levezető rendszer
Tervezési szakasz eleje: 0+000,00
Tervezési szakasz vége: 0+727,20
TB 40/70/50 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 451,90 m hosszon, kapubejárókban
és út alatti átvezetéseknél lefedés kiépítésével 138,30 m hosszon
TB 30/50/40 ("A" terhelésre) mederelemes burkolt árok építése 270,6 m hosszon, kapubejárókban
lefedés kiépítésével 43,80 m hosszon
BÁ-NY-MÁ-1-0-0 jelű levezető rendszer
A Kossuth út Nyírbátor felőli részén a déli oldalon a meglévő árok tisztítása szükséges egészen a
levezető csatornáig, hogy a BÁ-NY-7-0-0 jelű tervezett csapadékvíz-elvezető rendszerből származó
terhelés el tud jutni a befogadóig.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatakor az opcióval együtt számított nettó vállalkozási díjat veszi figyelembe.
Amennyiben Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott építési kivitelezési munkák vonatkozásában élni kíván vételi jogával, az opció megrendelésére írásbeli nyilatkozattal vállal kötelezettséget.
Az opciós munkák megrendelésére Ajánlatkérőnek a szerződéskötéstől számítva, a teljesítési határidő (7 hónap) lejártáig van lehetősége figyelembe véve a II.2.7. pontban foglaltakat.
Az opciós munkákat Ajánlatkérő egymástól függetlenül, önállóan is le tudja hívni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00043
II.2.9) További információ:
A beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részajánlat tétel biztosítását.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05712 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Belterületi csapadékvíz-elvezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Majláth-Gáz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62320625
Postai cím: Rákóczi út 40
Város: Bátorliget
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4343
Ország: Magyarország
E-mail: info@icetech.hu
Telefon: +36 304668574
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42281629
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13190022215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 106386294
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98657378
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Majláth-Gáz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62320625
Postai cím: Rákóczi út 40
Város: Bátorliget
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4343
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13190022215

Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36849820
Postai cím: Németh László Utca 26
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2019. április 1-én K.É.-5712/2019 számon jelent meg.
2. Az ajánlattételi határidő 2019. május 7. 14.00 óra volt.
3. Az összegezés elkészítésének és megküldésének az időpontja: 2019. május 25. volt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges