Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/110
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.11.
Iktatószám:10608/2019
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:A teljesítés helye és helyrajzi száma: 5111. Jászfelsöszentgyörgy külterület. A vízi létesítmény által érintett területek: 06/2., 05., 04., 03. hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13854986
Postai cím: Fő Út 57
Város: Jászfelsőszentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenai Tibor Károlyné
Telefon: +36 704596978
E-mail: jaszfelsoszgyorgy1@invitel.hu
Fax: +36 57520020
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszfelsoszentgyorgy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Befogadó víztest műszaki rekonstrukciója.
Hivatkozási szám: EKR000496722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Befogadó víztest műszaki rekonstrukciója.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: A teljesítés helye és helyrajzi száma: 5111. Jászfelsöszentgyörgy külterület.
A vízi létesítmény által érintett területek: 06/2., 05., 04., 03. hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A község külterületén megvalósítandó befogadó víztest műszaki rekonstrukciója.A kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (vízi létesítmény építése) –az érintett munkák vonatkozásában - rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18801 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Befogadó víztest műszaki rekonstrukciója.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98350171
Postai cím: Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: jasz-terra@pr.hu
Telefon: +36 302618446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57886334
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25022440
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: A teljesítés helye és helyrajzi száma: 5111. Jászfelsöszentgyörgy külterület.
A vízi létesítmény által érintett területek: 06/2., 05., 04., 03. hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A község külterületén megvalósítandó befogadó víztest műszaki rekonstrukciója.A kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény (vízi létesítmény építése) –az érintett munkák vonatkozásában - rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25022440
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98350171
Postai cím: Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: jasz-terra@pr.hu
Telefon: +36 302618446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57886334
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek között jelen szerződés módosítására a befejezési határidő változása miatt kerül sor a műszaki tartalom és a szerződéses érték változása nélkül.
A befejezési határidő az eredeti szerződés IV./1.pontja alapján az alábbi: „ A teljesítés Vállalkozóra vonatkozó vég-határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva 9 hónap, de legkésőbb: 2019 év június hó 10. nap.
A befejezési határidő változását követően a szerződés módosítása: „ A teljesítés Vállalkozóra vonatkozó vég-határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva 10 hónap, de legkésőbb: 2019 év július hó 31. nap.
A befejezési határidő változásának indokát a szerződés módosítás 1. számú melléklete az alábbiak szerint tartalmazza:
1 db akadályközlésre vonatkozó dokumentum
1db KÖTIVIZIG helyszíni megállapításai
1 db mérnök, műszaki ellenőri állásfoglalás
1 db e-építési napló-bejegyzés
A befejezési határidő módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosítási igény olyan körülmények miatt keletkezett, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre. A módosítás szükségességét az alábbiak indokolták:
Vállalkozó akadályt közölt. A Holt- Zagyva ágon nem tud munkát végezni a nagy mennyiségű csapadék miatt. A KÖTIVIZIG szakemberei által a helyszíni szemle során megállapítást nyert,hogy az adott szakaszon előreláthatólag 2-3 hétig Vállalkozó nem tud, /és nem is lehet/ munkát végezni.
Ezen előre nem látható okból kifolyólag a szerződésben foglalt kötelezettségeit Vállalkozó 2019.06.10 határidővel előre láthatólag
részben tudja teljesíteni ezért szükséges a befejezési határidő módosítása 2019.07.31.-re.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25022440 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25022440 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítást a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) elfogadta, a hirdetmény megjelenéséhez hozzájárult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben