Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10609/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Teljesítés helye:2151 Fót, Szeverényi utca, hrsz.: 1019
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kalotherm Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: AK23081
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814122
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax: +36 27814123
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A Váci Egyházmegyének, a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projektje keretében megvalósuló „Fóton új óvoda építése” című projektcélhoz kapcsolódóan a fóti óvoda kivitelezése.”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„A Váci Egyházmegyének, a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projektje keretében megvalósuló „Fóton új óvoda építése” című projektcélhoz kapcsolódóan a fóti óvoda kivitelezése.”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45350000-5
45261310-0
45262100-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45410000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2151 Fót, Szeverényi utca, hrsz.: 1019
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő négy csoport számára alkalmas óvoda építését tervezi földszint + emelet kialakítással, zöldmezős beruházásként, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírt minimális helyiségigény figyelembevételével.
Műszaki specifikációk:
Az épületet hagyományos építéstechnológiával és anyagokból terveztük. Vasbeton síkalapozáson vasbeton pillérek között állnak a kerámia falazóelemekből épült tartószerkezeti falak. A födémszerkezetek monolit vasbeton lemezszerkezetek.
A lépcsőkarok 18 cm lemezvastagságú monolit vasbeton szerkezetűek.
A tető a vasbeton pillérekkel merevített térdfalon levő koszorúról indul.
A tetőszerkezet hagyományos ácsszerkezettel kerül kialakításra, helyenként látszó kivitelben. Az épületet faszerkezetű, torokgerendás két-állószékes, nyeregtető, ill. az aula felett íves könyökökkel gyámolított látszó szaruzat fedi le.
A tetőfedés anyaga vörös hódfarkú cserép és ötvözött és patinázott zink-lemez lesz. A bádogos szerkezetek ötvözött és patinázott zink-lemezből készülnek.
A nyílászáró szerkezetek üzemben felületkezelt asztalos szerkezetek.
A homlokzati üvegezett felületek/nyílászárók háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel készülnek.
A homlokzati vakolt felületek 2 mm-es gördülőszemcsés nemes vakolattal kerülnek kialakításra. A lábazat illetve a főhomlokzatok egészében látszótégla burkolatosak.
A fűtési hőforrás kondenzációs gázüzemű fali kazán lesz. Az épület fűtési hő-leadó rendszere ennek megfelelően alacsony hőfokú radiátoros illetve padlófűtéses lesz.
Az épület a lakossági víz- és csatornahálózatra köthető. A vizes berendezések és szaniterek hagyományosak lesznek, de a gyermekek által használt helyiségekben speciális gyermekméretű berendezések kerülnek beépítésre megfelelő magasságban.
Az elektromos hálózat főelosztókkal és alelosztók beépítésével készül. A világítótestek LED fényforrások. Az épület elektromos hálózata, dugaljak és kapcsolók a gyermekekre való tekintettel biztonságos kialakítással csak a felnőttek számára hozzáférhető módon kerülnek elhelyezésre. A belső funkcionális világítás mellett tervezünk belső díszvilágítást és homlokzatvilágítást is.
Az épületet annak figyelembe vételével kell kivitelezni, hogy a területen keresztül húzódik egy hajdan nagyobb vízhozammal bíró árok, mely csupán a közvetlen környezetének felszíni vizeit gyűjti össze.
Nyertes ajánlattevő feladata az energetikai tanúsítvány elkészítése a megvalósult épületről.
Helyiséglista:
Földszint:
Aula 93,18 m2 greslap burkolat
Folyosó 59,46 m2 greslap burkolat
Folyosó 59,63 m2 greslap burkolat
Csoportszoba 59,87 m2 marmóleum
Csoportszoba 60,03 m2 marmóleum
Csoportszoba 62,98 m2 marmóleum
Csoportszoba 63,18 m2 marmóleum
Mosdó 17,14 m2 greslap burkolat
Mosdó 17,13 m2 greslap burkolat
Tornaszoba 57,94 m2 marmóleum
Sportszertár 12,05 m2 marmóleum
Akadálymentes wc 5,51 m2 greslap burkolat
Lift gépház 7,34 m2 greslap burkolat
Lift 3,06 m2 marmóleum
Konyha 23,51 m2 greslap burkolat
Átvevő 3,58 m2 greslap burkolat
Badella mosogató 3,41 m2 greslap burkolat
Moslék tároló 3,15 m2 greslap burkolat
Személyzeti Wc 3,12 m2 greslap burkolat
Fehér mosogató 6,68 m2 greslap burkolat
Ételhordó kocsi tároló 15,04 m2 greslap burkolat
Fedett- nyitott tér 12,91 m2 térkő burkolat
Földszint összesen: 649,92 m2
Emelet:
Aula galéria 101,34 m2 greslap burkolat
Folyosó 7,74 m2 greslap burkolat
Folyosó 14,24 m2 greslap burkolat
Irattár 7,62 m2 marmóleum
Logopédiai fogl. 9,34 m2 marmóleum
Nevelőtestületi szoba 50,66 m2 marmóleum
Raktár 3,39 m2 greslap burkolat
Orvosi szoba 8,89 m2 marmóleum
Óvoda pszihológusi sz. 8,80 m2 marmóleum
Titkárság 9,46 m2 marmóleum
Intézményvezetői iroda 15,66 m2 marmóleum
Helyettesi iroda 15,96 m2 marmóleum
Gazd. vezetői 12,08 m2 marmóleum
Személyzeti kázmosó 2,58 m2 greslap burkolat
Személyzeti Wc 1,61 m2 greslap burkolat
Folyosó 6,85 m2 greslap burkolat
Folyosó 13,86 m2 greslap burkolat
Hőközpont 16,27 m2 greslap burkolat
Mosó-vasaló 10,22 m2 greslap burkolat
Öltöző 11,46 m2 greslap burkolat
Raktár 20,04 m2 greslap burkolat
Sószoba 8,91 m2 greslap burkolat
Szárító 19,56 m2 greslap burkolat
Wc 1,89 m2 greslap burkolat
Kápolna 43,59 m2 greslap burkolat
Zuhany-mosdó 3,68 m2 greslap burkolat
Emelet összesen: 425,67 m2
Teljes hasznos alapterület: 1075,59 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12876 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
E-mail: info@kalotherm.hu
Telefon: +36 13220250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13521595
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 550595669
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45350000-5
45261310-0
45262100-2
45310000-3
45320000-6
45330000-9
45410000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2151 Fót, Szeverényi utca, hrsz.: 1019
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő négy csoport számára alkalmas óvoda építését tervezi földszint + emelet kialakítással, zöldmezős beruházásként, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. számú mellékletében előírt minimális helyiségigény figyelembevételével.
Műszaki specifikációk:
Az épületet hagyományos építéstechnológiával és anyagokból terveztük. Vasbeton síkalapozáson vasbeton pillérek között állnak a kerámia falazóelemekből épült tartószerkezeti falak. A födémszerkezetek monolit vasbeton lemezszerkezetek.
A lépcsőkarok 18 cm lemezvastagságú monolit vasbeton szerkezetűek.
A tető a vasbeton pillérekkel merevített térdfalon levő koszorúról indul.
A tetőszerkezet hagyományos ácsszerkezettel kerül kialakításra, helyenként látszó kivitelben. Az épületet faszerkezetű, torokgerendás két-állószékes, nyeregtető, ill. az aula felett íves könyökökkel gyámolított látszó szaruzat fedi le.
A tetőfedés anyaga vörös hódfarkú cserép és ötvözött és patinázott zink-lemez lesz. A bádogos szerkezetek ötvözött és patinázott zink-lemezből készülnek.
A nyílászáró szerkezetek üzemben felületkezelt asztalos szerkezetek.
A homlokzati üvegezett felületek/nyílászárók háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel készülnek.
A homlokzati vakolt felületek 2 mm-es gördülőszemcsés nemes vakolattal kerülnek kialakításra. A lábazat illetve a főhomlokzatok egészében látszótégla burkolatosak.
A fűtési hőforrás kondenzációs gázüzemű fali kazán lesz. Az épület fűtési hő-leadó rendszere ennek megfelelően alacsony hőfokú radiátoros illetve padlófűtéses lesz.
Az épület a lakossági víz- és csatornahálózatra köthető. A vizes berendezések és szaniterek hagyományosak lesznek, de a gyermekek által használt helyiségekben speciális gyermekméretű berendezések kerülnek beépítésre megfelelő magasságban.
Az elektromos hálózat főelosztókkal és alelosztók beépítésével készül. A világítótestek LED fényforrások. Az épület elektromos hálózata, dugaljak és kapcsolók a gyermekekre való tekintettel biztonságos kialakítással csak a felnőttek számára hozzáférhető módon kerülnek elhelyezésre. A belső funkcionális világítás mellett tervezünk belső díszvilágítást és homlokzatvilágítást is.
Az épületet annak figyelembe vételével kell kivitelezni, hogy a területen keresztül húzódik egy hajdan nagyobb vízhozammal bíró árok, mely csupán a közvetlen környezetének felszíni vizeit gyűjti össze.
Nyertes ajánlattevő feladata az energetikai tanúsítvány elkészítése a megvalósult épületről.
Helyiséglista:
Földszint:
Aula 93,18 m2 greslap burkolat
Folyosó 59,46 m2 greslap burkolat
Folyosó 59,63 m2 greslap burkolat
Csoportszoba 59,87 m2 marmóleum
Csoportszoba 60,03 m2 marmóleum
Csoportszoba 62,98 m2 marmóleum
Csoportszoba 63,18 m2 marmóleum
Mosdó 17,14 m2 greslap burkolat
Mosdó 17,13 m2 greslap burkolat
Tornaszoba 57,94 m2 marmóleum
Sportszertár 12,05 m2 marmóleum
Akadálymentes wc 5,51 m2 greslap burkolat
Lift gépház 7,34 m2 greslap burkolat
Lift 3,06 m2 marmóleum
Konyha 23,51 m2 greslap burkolat
Átvevő 3,58 m2 greslap burkolat
Badella mosogató 3,41 m2 greslap burkolat
Moslék tároló 3,15 m2 greslap burkolat
Személyzeti Wc 3,12 m2 greslap burkolat
Fehér mosogató 6,68 m2 greslap burkolat
Ételhordó kocsi tároló 15,04 m2 greslap burkolat
Fedett- nyitott tér 12,91 m2 térkő burkolat
Földszint összesen: 649,92 m2
Emelet:
Aula galéria 101,34 m2 greslap burkolat
Folyosó 7,74 m2 greslap burkolat
Folyosó 14,24 m2 greslap burkolat
Irattár 7,62 m2 marmóleum
Logopédiai fogl. 9,34 m2 marmóleum
Nevelőtestületi szoba 50,66 m2 marmóleum
Raktár 3,39 m2 greslap burkolat
Orvosi szoba 8,89 m2 marmóleum
Óvoda pszihológusi sz. 8,80 m2 marmóleum
Titkárság 9,46 m2 marmóleum
Intézményvezetői iroda 15,66 m2 marmóleum
Helyettesi iroda 15,96 m2 marmóleum
Gazd. vezetői 12,08 m2 marmóleum
Személyzeti kázmosó 2,58 m2 greslap burkolat
Személyzeti Wc 1,61 m2 greslap burkolat
Folyosó 6,85 m2 greslap burkolat
Folyosó 13,86 m2 greslap burkolat
Hőközpont 16,27 m2 greslap burkolat
Mosó-vasaló 10,22 m2 greslap burkolat
Öltöző 11,46 m2 greslap burkolat
Raktár 20,04 m2 greslap burkolat
Sószoba 8,91 m2 greslap burkolat
Szárító 19,56 m2 greslap burkolat
Wc 1,89 m2 greslap burkolat
Kápolna 43,59 m2 greslap burkolat
Zuhany-mosdó 3,68 m2 greslap burkolat
Emelet összesen: 425,67 m2
Teljes hasznos alapterület: 1075,59 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 580165815
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kalotherm Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nefelejcs u. 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
E-mail: info@kalotherm.hu
Telefon: +36 13220250
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13521595
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek a Szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. számú módosítás szerinti szerződéses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2019. 05. 28. (a sikeres műszaki átadás-átvétel ideje).
Határidőben teljesít a vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején belül megvalósulnak.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított szerződéses feltétel:
A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2019. 06. 28. (a sikeres műszaki átadás-átvétel ideje).
Határidőben teljesít a vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején belül megvalósulnak.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
2. Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. számú módosítás szerinti szerződéses feltétel:
A Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj összesen: 563.925.584,- Ft + ÁFA, azaz ötszázhatvanhárommillió-kilencszázhuszonötezer-ötszáznyolcvannégy forint + ÁFA.
Módosított szerződéses feltétel:
A Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj összesen: 580.165.815,- Ft + ÁFA, azaz ötszáznyolcvanmillió-százhatvanötezer-nyolcszáztizenöt forint + ÁFA.
3. A Szerződés 3.1. pontjának módosítása során a vállalkozási díj 16.240.231,- Ft + ÁFA, azaz tizenhatmillió-kettőszáznegyvenezer-kettőszázharmincegy forint + ÁFA összeggel történő növelése az alábbi új, azaz további munkák (pótmunkák) elvégzését jelenti:
Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Anyag egységár Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 250,0 m² felett, bármely mélységnél 27 m3 3 011 3 201 81 297 86 427
2 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, minőségű betonból, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 4 m3 22 753 8 985 91 012 35 940
3 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel 43 m2 4 803 8 149 206 529 350 407
4 Homlokzatburkolat készítése klinker- vagy burkolótéglából, fugázással, 12 mm-es fugával, réteges falszerkezet esetén (kiegészítő rögzítés külön tételben kiírva), 214x66x48 féltégla méretben 73 m2 13 473 23 086 983 529 1 685 278
5 Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) 41 m2 309 250 12 669 10 250
6 Előregyártott műkő fedkő a kerítésen. Kőfaragó műhelyben előre elkészített öntvény, helyszíni illesztéssel és a felületek összecsiszolásával, fugázással. Kőszobrász restaurátori minőségű munka. 11 m 37 783 16 934 415 613 186 274
7 Előregyártott műkő fedkő végelem a kerítésen. Kőfaragó műhelyben előre elkészített öntvény, helyszíni illesztéssel és a felületek összecsiszolásával, fugázással. Kőszobrász restaurátori minőségű munka. 15 db 29 310 22 551 439 650 338 265
8 Előregyártott műkő öntvény a kerítésbe építve. Az szomszédos plébániahivatal Ybl kőtárában rendelkezésre álló negatív alapján, kőfaragó műhelyben előre elkészített öntvény, helyszíni illesztéssel és a felületek összecsiszolásával, fugázással. Kőszobrász restaurátori minőségű munka. 14 db 69 877 90 309 978 278 1 264 326
9 Tervezés miatti tető lévő pótmunka gerenda kiváltás a csoportszobáé felet. Fogópár, menetes szár anya alátét, talp, beütős dübel. 4 db 30 000 56 000 120 000 224 000
10 Termőföld kiszállítva leterítve elegyengetve. 250 m3 7 950 2 530 1 987 500 632 500
11 Humusz kiszállítva leterítve elegyengetve. 220 m3 20 000 2 530 4 400 000 556 600
12 Zsalu beton erősítés beton vassal. 4 db 8 522 26 045 34 088 104 180
13 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, minőségű betonból, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 10 m3 26 548 11 256 265 480 112 560
14 Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél 20 m2 5 671 10 231 113 420 204 620
15 3 db kerti csap 3 db 58 644 10 469 175 932 31 407
16 Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével 40 m 172 262 6 880 10 480
17 Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 1-3 kábelig, minősített fém bilincs 40 m 1648 723 65 920 28 920
Munkanem összesen ( nettó HUF) 10 377 797 5 862 434
Mindösszesen ( nettó HUF) 16 240 231
4. Felek a Szerződés 4.6. pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. számú módosítás szerinti szerződéses feltétel:
Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget. A Vállalkozó összesen - az előlegszámlát ide nem értve - 6 db számla benyújtására jogosult (5 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
- Első részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 15 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Első részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Első részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Második részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 30 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Második részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Második részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Harmadik részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 45 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Harmadik részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Harmadik részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Negyedik részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 60 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Negyedik részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Negyedik részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Ötödik részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Ötödik részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Ötödik részszámla összege: 82.589.351,- Ft + ÁFA.
- Végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén (sikeres műszaki átadás-átvétel). Végszámla összege: a vállalkozási díj 25 százaléka.
Végszámla összege: 137.648.918,- Ft + ÁFA.
Végszámla összege előleg levonása után: 82.589.351,- Ft + ÁFA.
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Pótmunkára vonatkozó számlázás feltételei: A pótmunkára vonatkozóan Vállalkozó összesen 2 db számla benyújtására jogosult (1 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
- Pótmunkára vonatkozó részszámla kibocsátásának ideje: a jelen szerződésmódosítás hatályba lépését követően. Pótmunkára vonatkozó részszámla összege: 12.334.915, Ft + ÁFA.
- Pótmunkára vonatkozó végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén (sikeres műszaki átadás-átvétel). Pótmunkára vonatkozó végszámla összege: 995.000,- Ft + ÁFA.
Módosított szerződéses feltétel:
Megrendelő a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján részszámlázásra biztosít lehetőséget. A Vállalkozó összesen - az előlegszámlát ide nem értve - 6 db számla benyújtására jogosult (5 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
- Első részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 15 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Első részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Első részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Második részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 30 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Második részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Második részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Harmadik részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 45 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Harmadik részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Harmadik részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Negyedik részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 60 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Negyedik részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Negyedik részszámla összege: 82.589.350,- Ft + ÁFA.
- Ötödik részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén. Ötödik részszámla összege: a vállalkozási díj 15 százaléka.
Ötödik részszámla összege: 82.589.351,- Ft + ÁFA.
- Végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén (sikeres műszaki átadás-átvétel). Végszámla összege: a vállalkozási díj 25 százaléka.
Végszámla összege: 137.648.918,- Ft + ÁFA.
Végszámla összege előleg levonása után: 82.589.351,- Ft + ÁFA.
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
Pótmunkára vonatkozó számlázás feltételei: A pótmunkára vonatkozóan Vállalkozó összesen 3 db számla benyújtására jogosult (2 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi ütemezés szerint:
- Pótmunkára vonatkozó 1. részszámla kibocsátásának ideje: az 1. számú szerződésmódosítás hatályba lépését követően. Pótmunkára vonatkozó 1. részszámla összege: 12.334.915, Ft + ÁFA.
- Pótmunkára vonatkozó 2. részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén (sikeres műszaki átadás-átvétel). Pótmunkára vonatkozó 2. részszámla összege: 995.000,- Ft + ÁFA.
- Pótmunkára vonatkozó végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén (sikeres műszaki átadás-átvétel), a 2. számú szerződésmódosítással érintett pótmunkák hiánytalan ellátását követően.
Pótmunkára vonatkozó végszámla összege: 16.240.231,- Ft + ÁFA.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A pótmunkák szükségességét a költségvetésben nem szereplő, előre nem látható alábbi okok indokolják:
Jelen projekt a Fóti Gondviselés Óvoda (továbbiakban: Óvoda) korszerűtlen, nevelési célra kevésbé alkalmas épületének kiváltására szolgáló, új óvoda építésére irányul. Az Óvoda meglévő ingatlanján nem lehetett kialakítani a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt játszóudvart, így azt a Fóti Római Katolikus Egyházközség biztosította eddig a plébánia udvarán, azonban ezt a lehetőséget a Fóti Római Katolikus Egyházközség visszavonta 2019. augusztus 31-i hatállyal.
Ebből kifolyólag Megrendelő kénytelen jelen szerződés keretében megvalósuló új óvoda épülete mellett kialakítani a játszó udvart, mely feltétele a működési engedély kiadásának.
Jelen szerződésmódosításban foglalt pótmunkák a játszóudvar kialakítását lehetővé tevő kerítésépítési és tereprendezési munkákat foglalja magába, hogy a játszóudvar kialakítható legyen és működési engedélyt kaphasson az Óvoda új székhelye.
A játszóudvar eszköztelepítése nem képezi jelen szerződés részét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 550595669 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 580165815 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A II.2.5) pontban foglalt befejezés dátuma az 1. számú szerződésmódosítás szerinti teljesítési határidő.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben