Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10619/2019
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:- Fő utca - Lőrinckátai út - Jókai Mór utca - Citera utca - Dankó Pista utca - Malom utca - Kossuth L. utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13854986
Postai cím: Fő Út 57
Város: Jászfelsőszentgyörgy
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenai Tibor Károlyné
Telefon: +36 704596978
E-mail: zelenaine@invitel.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése
Hivatkozási szám: EKR000671732018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: - Fő utca - Lőrinckátai út - Jókai Mór utca - Citera utca - Dankó Pista utca - Malom utca - Kossuth L. utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Jászfelsőszentgyörgy község települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítandó települési belvízelvezető rendszer létesítésére” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a község belterületén megvalósítandó bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése a - Fő utca (745 hrsz., 710 hrsz.)
- Lőrinckátai út (40 hrsz.)- Jókai Mór utca (757 hrsz., 758 hrsz.)- Citera utca (747/5 hrsz.)- Dankó Pista utca (781 hrsz., 14 hrsz.)
- Malom utca (173 hrsz.) - Kossuth L. utca (170 hrsz.)
Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a hatályos jogszabályok,szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő vízelvezető hálózat rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18805 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98350171
Postai cím: Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: jasz-terra@pr.hu
Telefon: +36 302618446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57886334
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94544731
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: - Fő utca - Lőrinckátai út - Jókai Mór utca - Citera utca - Dankó Pista utca - Malom utca - Kossuth L. utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Jászfelsőszentgyörgy község települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítandó települési belvízelvezető rendszer létesítésére” című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a község belterületén megvalósítandó bel- és csapadékvíz-elvezető hálózat megépítése a - Fő utca (745 hrsz., 710 hrsz.)
- Lőrinckátai út (40 hrsz.)- Jókai Mór utca (757 hrsz., 758 hrsz.)- Citera utca (747/5 hrsz.)- Dankó Pista utca (781 hrsz., 14 hrsz.)
- Malom utca (173 hrsz.) - Kossuth L. utca (170 hrsz.)
Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazott költségvetés, a hatályos jogszabályok,szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő vízelvezető hálózat rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti mennyiségnek és műszaki adatoknak megfelelő legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/09 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 94544731
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98350171
Postai cím: Kőris Utca 9. 2. em. 20. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: jasz-terra@pr.hu
Telefon: +36 302618446
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57886334
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek között jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, a szerződés módosítására a befejezési határidő és a műszaki tartalom változása miatt kerül sor a szerződéses érték változása nélkül.
A befejezési határidő az eredeti szerződés IV./1.pontja alapján az alábbi: „ A teljesítés Vállalkozóra vonatkozó vég-határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva 9 hónap, de legkésőbb: 2019 év június hó 10. nap.
A befejezési határidő változását követően a szerződés módosítása: „ A teljesítés Vállalkozóra vonatkozó vég-határideje a szerződés hatálybalépésétől számítva 10 hónap, de legkésőbb: 2019 év július hó 31. nap.
A befejezési határidő és a műszaki tartalom változásának indokát ezen szerződés módosítás 1. számú melléklete az alábbiak szerint tartalmazza:
• 1 db mérnök, műszaki ellenőri javaslat
• 1 db akadályközlésre vonatkozó dokumentum
• 1db TRV állásfoglalás
• 1 db Invitel kérés
• 1db TRV tájékoztatás
• 1db KÖZÚT helyszíni megállapításai - Emlékeztető
• 1 db Változás bejelentés - Műszaki tartalom
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Módosítási igény olyan körülmények miatt keletkezett, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre. A módosítás szükségességét az alábbiak indokolták:.- Biztonsági szempontok (személy és vagyon védelem)
- Előre nem látható közműhelyzet miatt több esetben szükséges volt a beépítendő termékek átmérőit csökkenteni illetve növelni.
- A lakosság foglalkozásbeli tevékenységeit figyelembe véve több helyen szükséges volt a változtatás.(pl: 4m kapubejáró helyett 6m építeni egy nehéz-gépekkel közlekedő gazdánál hogy a bejárást biztosítani tudjuk az ingatlanra )
- Időközben az időjárás is "megmutatta" hol szükséges a felszíni csapadékvíz bevezetése a hálózatba.

A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 94544731 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 94544731 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítást a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) elfogadta, a hirdetmény megjelenéséhez hozzájárult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben