Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10622/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kistarcsa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca Érintett helyrajzi számok: 529, 0228, 442 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kistarcsa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62836405
Postai cím: Szabadság Út 48
Város: Kistarcsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kaszás Krisztina
Telefon: +36 28470711
E-mail: krisztina.kaszas@kistarcsa.hu
Fax: +36 28470357
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kistarcsa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útépítési feladatok ellátása Raktár krt Móra F. u.
Hivatkozási szám: EKR000597502018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útépítési feladatok ellátása a Raktár körúton
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca
Érintett helyrajzi számok: 529, 0228, 442 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő burkolat marását követően új 1 réteg aszfaltszőnyeg építése 658 méter hosszon. Az új útburkolat mellett két oldalon a felhízott padka profilozása szükséges. A burkolat mellett 0,75 méter szélességű stabilizált padka készül, két oldalt 658 méter hosszon.
A járművek sebességének csökkentése érdekében a Móra Ferenc utca 11 sz és a 67 sz előtt menetdinamikai küszöb elhelyezése szükséges. A Móra Ferenc utca jobb oldalán a Vasút utca és a Báthory utca között a zöldfelület rendezése szükséges. A gyepesített 500 nm területen 7 darab 8-10 cm törzsátmérőjű fa is telepítésre kerül.
Pályaszerkezet:
Az út útpályaszerkezet rétegrendje:
AC 11 kopóréteg 5,0 cm
Meglévő aszfalt marása 2,0 cm
Besorolási kategória: B.V.c.C gyűjtő út
Tervezési sebesség: 50 km/h
Épül összesen: 658,0 m
Burkolat szélesség: 6,5 m
Burkolat alakja: egyoldali 2,5% oldaleséssel
Hosszirányú lejtés: 1,5 % esés – 2,5% emelkedés között változó
Vízelvezetés
A Móra Ferenc utca vízelvezetését az út menti árok biztosítja. A burkolat felújítása során a vízelvezetés rendszere nem változik, a mértékadó csapadékvíz nem nő, a kiépített rendszer biztosítja a megfelelő csapadékvíz elvezetését. A meglévő földárok medrének profilozása szükséges az érintett szakaszon. A Scheda Ferenc utca csomópontjában elhelyezendő egy víznyelő akna, mely a Móra Ferenc utca felső szakaszáról érkező csapadékvíz összegyűjtését szolgálja. A víznyelő bekötésre került a meglévő árokba. A Vasút utca csomópontja előtt a meglévő árok burkolása szükséges 10 méter hosszon.
Móra Ferenc utca ( Terézia utca – belterület határ között)
A tervezéssel érintett terület a Móra Ferenc utca meglévő aszfaltburkolatától, a belterület határáig tart. Az utca burkolata földút két irányú Kistarcsa Város Önkormányzatának kezelésében lévő lakó út. Állapotát tekintve leromlott, felújításra szorul. A meglévő burkolat 6,0 méter széles A vízelvezetés nem megoldott.
0228 hrsz.

A teljes pályaszerkezet cseréje 302 méter hosszon. A burkolatot két oldalon süllyesztett szegéllyel szükséges ellátni.
Új útpályaszerkezet építése 6,00 méter szélességben.
Pályaszerkezet:
AC 11 kopóréteg 5,0cm
AC 22 kötőréteg 7,0 cm
Ckt útalap 20,0 cm
Homokos kavics ágyazat 15,0 cm
A burkolat szélén, a szegély mellett stabilizált padka készítése szükséges 0,9 méter szélességben.
A járművek sebességének csökkentése érdekében a Móra Ferenc utca 135 sz előtt menetdinamikai küszöb elhelyezése szükséges.
Besorolási kategória: B.V.c.C lakóút
Tervezési sebesség: 30 km/h
Épül összesen: 302,0 m
Burkolat szélesség: 6,0 m
Burkolat alakja: tetőszelvény 2,5% oldaleséssel
Hosszirányú lejtés: 0,2 % esés – 2,6% emelkedés között változó
Vízelvezetés
A burkolt felületre jutó csapadékvizek a talpárokban tározásra kerülnek, az árkok keresztmetszete a 15 perces zápor mennyiségére elegendő térfogattal rendelkezik. A tervezési területen kívülről érkező csapadékvíz nincs.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20746 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 1 Elnevezés: Útépítési feladatok ellátása a Raktár körúton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75947723
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca
Érintett helyrajzi számok: 529, 0228, 442 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő burkolat marását követően új 1 réteg aszfaltszőnyeg építése 658 méter hosszon. Az új útburkolat mellett két oldalon a felhízott padka profilozása szükséges. A burkolat mellett 0,75 méter szélességű stabilizált padka készül, két oldalt 658 méter hosszon.
A járművek sebességének csökkentése érdekében a Móra Ferenc utca 11 sz és a 67 sz előtt menetdinamikai küszöb elhelyezése szükséges. A Móra Ferenc utca jobb oldalán a Vasút utca és a Báthory utca között a zöldfelület rendezése szükséges. A gyepesített 500 nm területen 7 darab 8-10 cm törzsátmérőjű fa is telepítésre kerül.
Pályaszerkezet:
Az út útpályaszerkezet rétegrendje:
AC 11 kopóréteg 5,0 cm
Meglévő aszfalt marása 2,0 cm
Besorolási kategória: B.V.c.C gyűjtő út
Tervezési sebesség: 50 km/h
Épül összesen: 658,0 m
Burkolat szélesség: 6,5 m
Burkolat alakja: egyoldali 2,5% oldaleséssel
Hosszirányú lejtés: 1,5 % esés – 2,5% emelkedés között változó
Vízelvezetés
A Móra Ferenc utca vízelvezetését az út menti árok biztosítja. A burkolat felújítása során a vízelvezetés rendszere nem változik, a mértékadó csapadékvíz nem nő, a kiépített rendszer biztosítja a megfelelő csapadékvíz elvezetését. A meglévő földárok medrének profilozása szükséges az érintett szakaszon. A Scheda Ferenc utca csomópontjában elhelyezendő egy víznyelő akna, mely a Móra Ferenc utca felső szakaszáról érkező csapadékvíz összegyűjtését szolgálja. A víznyelő bekötésre került a meglévő árokba. A Vasút utca csomópontja előtt a meglévő árok burkolása szükséges 10 méter hosszon.
Móra Ferenc utca ( Terézia utca – belterület határ között)
A tervezéssel érintett terület a Móra Ferenc utca meglévő aszfaltburkolatától, a belterület határáig tart. Az utca burkolata földút két irányú Kistarcsa Város Önkormányzatának kezelésében lévő lakó út. Állapotát tekintve leromlott, felújításra szorul. A meglévő burkolat 6,0 méter széles A vízelvezetés nem megoldott.
0228 hrsz.

A teljes pályaszerkezet cseréje 302 méter hosszon. A burkolatot két oldalon süllyesztett szegéllyel szükséges ellátni.
Új útpályaszerkezet építése 6,00 méter szélességben.
Pályaszerkezet:
AC 11 kopóréteg 5,0cm
AC 22 kötőréteg 7,0 cm
Ckt útalap 20,0 cm
Homokos kavics ágyazat 15,0 cm
A burkolat szélén, a szegély mellett stabilizált padka készítése szükséges 0,9 méter szélességben.
A járművek sebességének csökkentése érdekében a Móra Ferenc utca 135 sz előtt menetdinamikai küszöb elhelyezése szükséges.
Besorolási kategória: B.V.c.C lakóút
Tervezési sebesség: 30 km/h
Épül összesen: 302,0 m
Burkolat szélesség: 6,0 m
Burkolat alakja: tetőszelvény 2,5% oldaleséssel
Hosszirányú lejtés: 0,2 % esés – 2,6% emelkedés között változó
Vízelvezetés
A burkolt felületre jutó csapadékvizek a talpárokban tározásra kerülnek, az árkok keresztmetszete a 15 perces zápor mennyiségére elegendő térfogattal rendelkezik. A tervezési területen kívülről érkező csapadékvíz nincs.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 75947723
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.1. pontjában szereplő rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„A Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően 3 db számla (1db részszámla és 2 db végszámla) benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően. A részszámla a szerződés keretében elvégzett építési, engedélyköteles munkákra vonatkozik, a fordított ÁFA szabályai szerint kerül kiállításra. Külön végszámla nyújtandó be a szerződés alapján végzett felújítási és külön végszámla az építési munkák vonatkozásában, melyek közül a felújítási feladatok ellátására vonatkozó végszámla kiállítása az egyenes ÁFA szabályai alapján, míg az engedélyköteles építési feladatokra vonatkozóan kiállított végszámla kiállítása a fordított ÁFA szabályai szerint történik. Vállalkozó részéről 1 db előleg számla nyújtandó be a szerződés 8.2. pontjának megfelelően.”
2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződés 8.2. pontja 2. bekezdésében szereplő rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó a végszámlák benyújtására a nettó vállalkozási díj 100%-át elérő értékű kivitelezés esetén jogosult, a nettó vállalkozói díj 50%-a értelmében.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozási Szerződés 7.2. pontjában rögzítésre került, hogy a Móra Ferenc utca útépítéssel érintett része engedélyköteles, melyre tekintettel az ÁFA tv. 142. § fordított ÁFA-ra vonatkozó rendelkezései az irányadóak, míg a Móra Ferenc utca felújítással érintett része nem építési engedély köteles, így egyenes ÁFÁS.
A Vállalkozási Szerződés 8.1. pontja alapján Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően 2 db számla (1db részszámla és 1 db végszámla) benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően.
Vállalkozó 2019. április 26-án kelt levelében jelezte, hogy számla készítő rendszere nem képes egy számlán belül különböző ÁFA tartalom kezelésére. Kezdeményezte a Vállalkozási Szerződés módosítását akként, hogy a szerződésben 1 db részszámla (ami fordított ÁFÁ-s) és 2 db végszámla (1 db fordított ÁFÁ-s és 1 db egyenes ÁFÁ-s) benyújtási lehetőség kerüljön meghatározásra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 75947723 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 75947723 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben