Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10629/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád út 2. Hrsz.:1394/49/A;3525 Miskolc, Városház tér 1. „C-D” épület Hrsz.: 2542/4;3600 Ózd, Gyár út 6. (HRSZ: 5264)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25894682
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Petra
Telefon: +36 46514610
E-mail: kovacs.petra@borsod.gov.hu
Fax: +36 46512903
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000708452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hivatali épületek energetikai fejlesztése II.
Hivatkozási szám: EKR000708452019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: 3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád u. 2. (HRSZ: 1394/49/A) alatti ingatlanon lévő, Kazincbarcikai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály épületenergetikai fejlesztése keretében homlokzati hőszigetelés, lapostető zárófödém utólagos hőszigetelése, tető (padlásfödémek) utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése történik.
2. rész: 3525 Miskolc, Városháztér 1. (HRSZ: 2542/4) alatti ingatlanon lévő, Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal „C-D” épületegyüttes energetikai fejlesztése keretében homlokzati hőszigetelés, padlásfödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítése történik.
3. rész: 3600 Ózd, Gyár út 6. (HRSZ: 5264) alatti ingatlanon lévő, Ózdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály épületének energetikai fejlesztése keretében tető- és padlásfödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, fűtésrendszer korszerűsítése történik.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Kazincbarcikai Járási H. energetikai fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45350000-5
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3700 Kazincbarcika, Tóth Árpád út 2. Hrsz.:1394/49/A
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Kazincbarcika Városához tartozik, melyet a Tóth Árpád utca irányából közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületet kb. az 1980-as években építették, majd 2007 – ben bővítették; jelenlegi funkciója hivatal (Foglalkoztatási Osztály). A hivatal egy összetett épülettömegből áll, háromszintes szintes kialakítású: földszint + 1. emelet + tetőtér.
A háromszintes Foglalkoztatási Osztály épület külső homlokzati falazatára (438,61 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra.
A lábazati részen (36,24 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat követve a lábazatnál +14cm vtg. zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett.
A lapostető (24,75 m2) zárófödém utólagos hőszigetelése a lapos tetőn kívülről kerül elhelyezésre, (+15 cm vtg. Austrotherm AT-N150 (EPS) expandált polisztirol hőszigeteléssel). Legfelső vízzáró rétegként, 1 rtg. POLYGLASS PLANA 5 KG PREMIUM MINERAL bitumenes vízszigetelő lemez; alatta pedig 1 rtg. 3 mm vtg. POLYGLASS POLYBASE ECONOMY bitumenes lemez készül. A kivitelezési munkák során, a szigetelési csomópont hőhídmentes kialakítását meg kell oldani.
A tető szigetelése (szarufák között – 130,47 m2) 25 cm vtg.-ban; - padlásfödémek utólagos hőszigetelése a régi épületrésznél (157,18 m2) 20 cm vtg., a kb. 10 éve bővített rész esetében csak +10 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapot hőszigetelés kerül elhelyezésre; alsó burkolatként 1 rtg, gipszkarton kerül rögzítésre, glettelve, festve.
A hivatali épületegyüttes esetében, az összes érintett homlokzati nyílászáró (170,01 m2) kicserélésre kerül, fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, kivéve lépcsőház épületrészt érintően, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere korszerűsítésre kerül 45 kW-os kondenzációs gázkazánnal, új hőleadókkal és csőhálózattal. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében.
A tetőre 56 db napelem kerül elhelyezésre 17,5 kW-os Fronius inverterrel. A meglévő mérés kihelyezendő az épület homlokzatára a meglévő földkábeles bekötés beforgatásával. Mérő biztosító érték marad. Hőszivattyú nincs tervezve.
A fenti feladatok részletesen, a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban és Árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1.AF III.1.3)M/2.1. alkalmasságot igazoló szakembernek alk. igazolásához szükségesen felüli többlettapasztalata, melyet magasépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett (0-48 hónap) 5
2 1.2.AF III.1.3)M/2.2. alkalmasságot igazoló szakembernek alk igazolásához szükségesen felüli többlettapasztalata,melyet épületgépészeti kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett(0-48 hónap) 5
3 1.3.AF III.1.3)M/2.3. alkalmasságot igazoló szakembernek alk ig.-hoz szükségesen felüli többlettapasztalata,melyet épületvillamossági kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett(0-48 hónap) 5
4 2. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00011
II.2.13) További információ
II.2.7-hez: kezdési időpont: tervezett (a szerződés aláírásától számítandó)

II.2.1) Elnevezés: Miskolc, Városház tér 1.„C-D” ép. energetikai fejl
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45350000-5
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. „C-D” épület Hrsz.: 2542/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye Miskolc Városához tartozik, melyet a Palóczy László utcáról lekanyarodva, a Patak utca felől közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épületegység 2 részből áll, „C” és „D” jelű traktusból, az ingatlan területileg helyi védelem alatt áll.
A „C-D” épületegyüttes két, egymással tompaszöget bezáró, azonos tömeg – és homlokzatformálású épülettömegből áll. Szintszámait vizsgálva: pince, földszint, emelet, és beépítetlen padlástér kialakítású.
A hivatali épület külső homlokzati falazata jelenleg vakolt, sárga színárnyalatú, az ablak körüli díszítések, párkány alatti és szinteket elválasztó tagozatok színe fehér.
Mindkét épületrésznél, a külső homlokzati falazatra (1217,30 m2) +16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 EPS expandált polisztirol és tűzgátló sávoknál Rockwool Frontrock MAX E típusú kőzetgyapot hőszigetelés kerül kialakításra, a homlokzati megjelenés, színezés, jelenlegi homlokzatdíszek, tagozatok figyelembevételével. A „kiválasztott” sárga szín árnyalatában nagyon hasonló, az épület előnyösebb megjelenését fogja eredményezni; a konkrét színkód előzetesen egyeztetésre került a Városépítészeti Főosztályon. Az általános homlokzati falfelületek tehát sárga színt (Baumit 0206 (HBW 71) kapnak, a nyílászárók körüli, illetve szinteket elválasztó és párkányzat alatti díszítő tagozatok pedig fehér színt (RAL 9003).
A lábazati részen (154,45 m2) a fentiekben leírt szigetelési vastagságokat folytatólagosan +14cm vtg., zártcellás Austrotherm XPS TOP 30 típusú lábazati hőszigetelő rendszer tervezett, melynek külső felületére ragasztott kőburkolat kerül; Bulgár kvarcit vágott kőburkolat rozsdabarna színben..
A padlásfödémek (895,80 m2) utólagos hőszigetelése +25 cm vtg. Rockwool Multirock kőzetgyapottal történik, mely alatt 1 rtg. párazáró fólia, felette 1 rtg. páraáteresztő fólia kerül szétterítésre.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (315,90 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra
(egységesen zöld színűre lesznek festve), kivéve a „C” épület bejárati - lépcsőházét, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtési rendszere új, szintenként szabályozható hidraulikai körök kerülnek kiépítésre, továbbá új acéllemez lapradiátorok, szelepek, csőhálózat kialakítása tervezett.
A fenti feladatok részletesen, a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban és Árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1AF III.1.3) M/2.1. alkalmasságot igazoló szakembernek alk. igazolásához szükségesen felüli többlettapasztalata, melyet magasépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett (0-48 hónap) 5
2 1.2AF III.1.3)M/2.2. alkalmasságot igazoló szakembernek alk igazolásához szükségesen felüli többlettapasztalata,melyet épületgépészeti kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett (0-48 hónap) 5
3 2. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00011
II.2.13) További információ
II.2.7-hez: kezdési időpont: tervezett (a szerződés aláírásától számítandó)

II.2.1) Elnevezés: Ózdi Járási Hivatal energetikai fejlesztése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45310000-3
45321000-3
45350000-5
45420000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd, Gyár út 6. (HRSZ: 5264)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az érintett ingatlan Borsod–Abaúj-Zemplén megye, Ózd Városához tartozik, melyet a Gyár út irányából, a Bajcsy – Zsilinszky Endre u. felől közelíthetünk meg. Tárgyi fejlesztéssel érintett épület védett környezetben található, jelenlegi funkciója hivatal (Földhivatali Osztály).
Az épület egy épülettömegből áll, 3 szintes (földszint + emelet + tetőtér); összetett nyeregtetős tetőformával, szabványpala fedéssel.
A tető– és padlásfödémek (553,94 m2) utólagos hőszigetelése +20 cm vtg. Rockwool Multirock és Multirock Plus kőzetgyapottal történik; alulról párazáró fólia, gipszkarton profilváz és 1 rtg (15 mm) RF tűzgátló gipszkarton beépítésével glettelve, festve.
A hivatali épületegyüttes összes érintett homlokzati nyílászárója kicserélésre kerül (214,90 m2), fokozottan hőszigetelt üvegezésű, 3 rétegű üveggel ellátott fa tok – és szárnyszerkezetű nyílászáróra, a jelenlegi tok-és szárnyosztások figyelembevételével (egységesen fenyő színűre lesznek festve), kivéve az épület lépcsőházi és folyosó végi részein, ami minősített, alumínium típusú, hő – és füstelvezető nyílászáróként fog funkcionálni az 54/2014. (XII. 5) BM. rendeletben előírtak alapján.
Az épület fűtésrendszere korszerűsítésre kerül 2 db 60 kW-os kondenzációs gázkazánnal, új hőleadókkal és csőhálózattal. A radiátorok termosztatikus szeleppel kerülnek ellátásra a helyi szabályozhatóság biztosítása érdekében.
A fenti feladatok részletesen, a Közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő Műszaki leírásban és Árazatlan költségvetésben kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.1.AF III.1.3) M/2.1. alkalmasságot igazoló szakembernek alk igazolásához szükségesen felüli többlettapasztalata, melyet magasépítési kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett (0-48 hónap) 5
2 1.2.AF III.1.3)M/2.2. alkalmasságot igazoló szakembernek alk igazolásához szükségesen felüli többlettapasztalata,melyet épületgépészeti kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett(0-48 hónap) 5
3 2. A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (m3) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/07/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00011
II.2.13) További információ
II.2.7-hez: kezdési időpont: tervezett (a szerződés aláírásától számítandó)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok.
Változásbejegyzésre vonatkozóan EKR űrlapon megtett nyilatkozat nyújtandó be az ajánlat részeként. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész esetében:
Ajánlattevőnek ajánlata részeként a Kbt. 67.§ (1) bekezdésére figyelemmel kizárólag a 114.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatot szükséges csatolni, mely szerint az általa igazolt alkalmassági követelmények teljesülnek, illetve a Kbt. 65.§ (7) be-kezdés szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az ajánlattevővel azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést (Kbt. 67.§ (3) bekezdés).
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1 Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett és 5 éven (60 hónapban) belül befejezett, a közbeszerzés tárgya szerinti, legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti módon.
Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét
- teljesítés helyét,
- az építési beruházás mennyiségét;
- a kivitelezés tárgyát - az alkalmassági minimum-követelmény szerinti tartalommal,
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határ-idő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével, külön feltüntetve a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontját), valamint azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek meg-felelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. 21/A. §. és a Kbt.
140. § (9) bek. előírásaira.
Karakterkorlát miatt további információk a Közbeszerzési dokumentumok II. kötet 22.26.
pontjában.
M/2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, szakmai tapasztalatának ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét, képzettségét ismertető saját kezűleg
aláírt szakmai önéletrajza (a szakmai tapasztalat idejét hónapban kell tartalmaznia);
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy az eljárásba
történő bevonásáról tudomással bír, és a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.
A minimumkövetelmény szerint hónapban meg-adott időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés (ajánlatkérő kiemelten felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a minimális fordulatokat, melyeket ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előír).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bek., valamint a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek. előírásaira.
Karakterkorlát miatt további információk a Közbeszerzési dokumentumok 17.2. pontjában.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a felhívás feladását megelőző legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett és 5 évben (60 hónapban) befejezett az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt alábbi referenciamunkákkal:
M/1.1.
Valamennyi rész esetében homlokzati hőszigetelést és homlokzati nyílászáró cserét is tartalmazó egy, vagy több referenciával, mely(ek) esetében a homlokzati hőszigetelés legalább összesen:
1. rész esetében: 350 m2
2. rész esetében: 1000 m2
és a homlokzati nyílászáró csere legalább összesen:
1. rész esetében: 125 m2
2. rész esetében: 225 m2
3. rész esetében: 160 m2
M/1.2. Az 1. rész vonatkozásában napelemes rendszer építését tartalmazó egy vagy több referenciával, mely legalább összesen a következőszámú napelem beépítésére került sor: 40 db
A fenti referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesítettnek, ha a műszaki átadás-átvétellel lezárult és a sikeres műszaki átadásátvétel erre az időszakra esik.
Az alkalmassági követelmények több részre történő ajánlattétel esetén nem adódnak össze.
Ugyanazon referencia valamennyi részre vonatkozóan elfogadható, amennyiben eleget tesz az előírt feltételeknek.
M/2.
M/2.1. Alkalmas az AT, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú FMV jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./1. rész 2. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, ugyanezen Kr. 11. § (1)-(2) bek. szerinti szakmai tapasztalattal rendelkezik, melynek előírt időtartama okleveles mérnöki végzettség esetén 36 hónap, mérnöki végzettség esetén 48 hónap.
Egy szakember több részre is megjelölhető.
M/2.2. Alkalmas az AT, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú FMV jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 3. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, ugyanezen Kr.11. § (1)-(2) bek. szerinti szakmai tapasztalattal rendelkezik, melynek előírt időtartama okleveles mérnöki végzettség esetén 36 hónap, mérnöki végzettség esetén 48 hónap.
Egy szakember több részre is megjelölhető.
M/2.3. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú FMV jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. melléklete IV./2. rész 5. pontjában meghatározott, vagy azzal egyenértékű) végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges, ugyanezen Kr.11. § (1)-(2) bek. szerinti szakmai tapasztalattal rendelkezik, melynek előírt időtartama okleveles mérnöki végzettség esetén 36 hónap, mérnöki végzettség esetén 48 hónap.
Egy szakember több részre is megjelölhető.
AK az M/1. és M/2. alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Egy szakember több pozíciót is betölthet, amennyiben az előírt követelményeket teljesíti.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevőt a szerződésben meghatározott teljesítési határidő be nem tartása esetén - amennyiben azért felelős - késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli a Ptk. 6:186.§ alapján. A kötbér alapja az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) értéke. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,8% a kötbéralapra vetítetten. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 24 %-a. 30 napot meghaladó késedelem esetén ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/ attól elállni, mely okán ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186.§), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 25%-a.
Hibás teljesítési kötbér: A teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 20%-a.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti ajánlattevőt a teljesítés alól. Nyertes ajánlat-tevő a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.
Jótállás: nyertes ajánlattevő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva 60 hónap jótállást köteles vállalni.
Jótállási biztosíték: A nyertes ajánlattevőt a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 2%-ának megfelelő összegű biztosíték nyújtási kötelezettség terheli, melynek rendelkezésre bocsátása a Kbt. 134. § (6) be-kezdés a) pontja szerinti módon történhet. A jótállási biztosítékot 30 a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, és a jótállási időszak utolsó napjáig kell rendelkezésre állnia.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait, valamint ajánlatkérők azon bankszámlaszámait, amelyre a biztosíték(ok) átutalással teljesíthetők a szerződéstervezet tartalmazza.
A biztosítékokról a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész vonatkozásában:
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból történik. A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
A támogatás intenzitása a megítélt KEHOP-5.2.2-16-2016-00011 pályázati forrás tekintetében a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000%-a.
Ajánlatkérő a teljesítés során 4 alkalommal (az előleg leszámlázását nem ideértve) biztosít számlázási lehetőséget az alábbiak szerint:
- 1. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 25% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 2. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 50% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről;
- 3. részszámlázási lehetőség: a teljesítés 70% -os készültségi fokának elérése esetén, nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről;
- 4. részszámlázási lehetőség (végszámla): nettó vállalkozói díj fennmaradó 30%-ának megfelelő összegről az áfa nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) a számlák kiállításához szükséges munkálatok megvalósításához nem határoz meg részteljesítési határidőt. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Ajánlatkérő az áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás legfeljebb 30 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bek. alapján. Nyertes ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
A Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint:
- alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6), (8), (10)-(11) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;
- alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésé-től eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint.
A kifizetés során a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/B. § szerint kell eljárni.
Tekintettel arra, hogy a beruházás nem engedélyköteles, az ÁFA megfizetése az Áfa tv. 138. §-ban rögzítettek szerint történik.
Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Vonatkozó jogszabályok különösen: 2017. évi CL. tv., 2015. évi CXLIII. tv., 2007. évi CXXVII. tv., 2013. évi V. tv., 2011. évi CXCV. tv., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend., 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu.
Info-k a jogosultakról és a bontási elj-ról:Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr.15.§tartalmazza.Ajánlatkérő tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi hi.lejártát követően,2órával később kezdi meg.Az ajánlatnak az AT-i határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkezni.A beérk.ip-ról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. és 3. rész: 500.000,- Ft;2.rész: 1.000.000,- Ft
A befizetés helye: Magyar Államkincstár
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10027006-00299561-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás/befizetés esetén AT bankjának hivatalos igazolása a terhelésről, pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy kötelezvény Kbt. 41/A. § (2) bek.-nek megfelelő módon
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. rész tekintetében: ár szempont: fordított arányosítás, 1.1-1.3. értékelési részszempont: egyenes arányosítás; 2. értékelési részszempont: fordított arányosítás, folyt. VI.3.12) pontban
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1)II.2.5. pontokhoz: a III.1.3) M/2. pont tekintetében bemutatott szakemberek az adott szakterületnek megfelelő kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett többlet szakmai tapasztalata ajánlati elem min.értéke 0 hó, legkedvezőbb szintje 48 hó. A felolvasólapon feltüntetendő a személyek neve, és fentiek szerinti többlet szakmai tapasztalata hónapban. Ha AT több szakembert is bemutat, AK azon szakember többlet szakmai tapasztalatát veszi figyelembe, amelyik a megadott ért.módszer alapján számára kedvezőbb.
2) Az ajánlatot elektronikusan, 1 db példányban kell benyújtani a jelen felhívásban megadott EKR címre az ajánlattételi határidő lejártáig.
3) Az ajánlat formai követelményeire vonatkozóan a KD előírásait kell alkalmazni.
4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (továbbiakban: AT)
EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történő megjelöléssel – az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania:
- Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja;
- Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint;
- Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján;
- folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is.
KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva:
— a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatát - a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell,
— a Kbt. 65 . § (7) bek. szerinti nyilatkozatát,
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata is benyújtható.
5) A nyertes AT az építési beruházásokkal kapcsolatos 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítási szerződést kötni vagy meglévő összkockázatú kombinált építési és szerelési (dologi- és felelősség) biztosítását kiterjeszteni legalább 45 millió HUF/év és legalább 15 millió HUF/ káresemény (1. és 3. rész) vagy 90 millió HUF/év és legalább 30 millió HUF/ káresemény (2. rész) mértékre és építési tevékenységgel okozott károkra kiterjedően.
5) AK az összességében legelőnyösebb (legjobb érték-arány) ajánlat értékelési szempontot alkalmazza a KD-ben részletezettek szerint. Alsó és felső határa: 0-10 pont; 1. ért (Ajánlati ár összesen: ajánlati ár opció nélkül, opcióval).: fordított arányosítás, 2-3. ért: egyenes arányosítás KD szerint.
6) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezéseket
7) Ajánlatkérő(AK) sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
8) AT szakmai ajánlatot köteles csatolni ajánlatához: A környezet építési és bontási hulladékkal való terhelésének mértéke (összesített m3 érték) értékelési szempontra vonatkozó táblázat kitöltve és annak valamennyi kötelező alátámasztó irata a KD szerint.
9) A KD-ban Ajánlatkérő további tájékoztatást nyújt.
VI.3.9) folytatása:
2. rész tekintetében: ár szempont: fordított arányosítás, 1.1-1.2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás; 2. értékelési részszempont: fordított arányosítás
3. rész tekintetében: ár szempont: fordított arányosítás, 1.1-1.2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás; 2. értékelési részszempont: fordított arányosítás
Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) alapján
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges