Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1065/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Ömböly Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 4373 Ömböly, Arany János utca 2. szám (hrsz: 221)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Hajdú-Air Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ömböly Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK25614
Postai cím: Szabadság tér 10
Város: Ömböly
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4373
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trefán Gábor polgármester
Telefon: +36 42389156
E-mail: omboly.hivatal@freemail.hu
Fax: +36 42389156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omboly.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.omboly.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés óvodai tornaszoba kialakítására a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés óvodai tornaszoba kialakítására a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4373 Ömböly, Arany János utca 2. szám (hrsz: 221)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ömböly, Arany János utca 2. szám alatti Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében óvodai tornaszoba kialakítása:
- Az óvoda épülete egy új épületrésszel egészül ki, ebben kap helyet:
Közlekedő: 15.55 m2
Előtér: 1.89 m2
WC: 1.30 m2
Előtér: 1.89 m2
WC: 1.30 m2
Iroda: 8.05 m2
Logopédia: 12.80 m2
Szertár: 8.00 m2
Tornaszoba: 45.36 m2
WC előtér: 0.99 m2
WC: 1.08 m2
Orvosi szoba+elkülönítő: 15.32 m2
Összesen: 113.53 m2
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00044 azonosítószámú és „Óvodai tornaszoba kialakítása a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében” című projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6410 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés óvodai tornaszoba kialakítására a Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajdú-Air Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Domokos Márton kert 75/b
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36545477
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4373 Ömböly, Arany János utca 2. szám (hrsz: 221)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ömböly, Arany János utca 2. szám alatti Nyírbélteki Gyöngyszem Óvoda Ömbölyi Tagintézményében óvodai tornaszoba kialakítása:
- Az óvoda épülete egy új épületrésszel egészül ki, ebben kap helyet:
Közlekedő: 15.55 m2
Előtér: 1.89 m2
WC: 1.30 m2
Előtér: 1.89 m2
WC: 1.30 m2
Iroda: 8.05 m2
Logopédia: 12.80 m2
Szertár: 8.00 m2
Tornaszoba: 45.36 m2
WC előtér: 0.99 m2
WC: 1.08 m2
Orvosi szoba+elkülönítő: 15.32 m2
Összesen: 113.53 m2
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36818353
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hajdú-Air Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Domokos Márton kert 75/b
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4002
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/10/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a vállalkozási szerződés
a) 2.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
2.1. A munkálatok befejezésének határideje: 2018. december 20.
A Vállalkozó műszaki előteljesítésre jogosult a Megrendelő kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával.

b) 3.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:

3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 36.818.353,- Ft, azaz nettó harminchatmillió-nyolcszáztizennyolcezer-háromszázötvenhárom forint összegben állapítják meg.
c) 4.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
4.1. Vállalkozó 3 (három) részszámla (25%-os, 50%-os, 75%-os készültségnél - az eredeti vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom és költségvetés figyelembe vételével) és 1 (egy) végszámla (100 %-os készültségnél, azaz a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása esetén) benyújtására jogosult. Vállalkozó a 2018. október 30. napján megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítása szerinti többlet vállalkozói díj összegét, a nettó 272.876,-Ft összeget, a végszámlában számlázhatja ki.
d) műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra:
- a rámpát a mellékelt fedvényterv szerint kell Vállalkozónak kiviteleznie,
- a szertár helyiségben kivitelezésre kerül egy padláslétra (pótmunkaként),
- a kazán helyiség külső hőszigetelése Vállalkozó által kivitelezésre kerül (pótmunkaként),
- az E-2 módosított alaprajzi terven szereplő pihenő jobb oldali gres lap burkolás kivitelezése elmarad, annak kivitelezését Megrendelő nem kéri,
- az E-2 módosított alaprajzi terven szereplő konyhai bejárathoz vezető térkő járda mellé kerti szegély kerül kivitelezésre (pótmunkaként),
- egyenértékű műszaki tartalomként, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján a "16 cm ROCKWOOL Frontrock hőszigetelés rendszer" helyett "15 cm KNAUFINSULATION hőszigetelés rendszer" kerül kivitelezésre.

e) költségvetésének érintett részeit a melléklet szerinti műszaki tartalommal kiegészítik (módosítják) a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés teljesítése során olyan előre nem látható munkák elvégzése és műszaki tartalom módosítás vált szükségessé, amely miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát, költségvetését, vállalkozói díját és a teljesítési határidejét módosítaniuk volt szükséges.
A módosítás műszaki tartalmát a melléklet szerinti megrendelői és vállalkozói nyilatkozatok részletesen tartalmazzák.

A szerződés módosítás közbeszerzési-jogi indokolása:
a) teljesítési határidő módosítása
A teljesítési határidő módosítása tekintetében mind a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában, mind pedig a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

a1)
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételek szerint a szerződés akkor módosítható, ha
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozási szerződés teljesítési határidejének módosítása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) az Ajánlatkérő (a mellékelt nyilatkozatokból kiolvashatóan) nem láthatta előre mindazon körülményeket, amelyek a szerződés módosítás jogalapját jelentik (zsírfogó akna feltárása),
b) a módosítás egyáltalán nem érintette a szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződés célja egy meghatározott épülettel összefüggő építési kivitelezési tevékenységek elvégzése),
c) a vállalkozói díj összegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének a 50 %-át.
a2)
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek.
Megállapítható, hogy a teljesítési határidő módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) növekedésével (ugyanis a Vállalkozónak amiatt szükséges több teljesítési határidő, hogy a Megrendelő által kért pótmunkákat, műszaki tartalom módosításokat el tudja végezni), így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

b) vállalkozói díj összegének megemelése:
A Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szerződés a (4) és (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható,
a) ha a módosítás eredményeként a vállalkozói díj (ellenérték) növekedése uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén nem éri el az uniós értékhatárt,
b) ha a módosítás eredményeként a vállalkozói díj (ellenérték) növekedése nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződés értékének 15 %-át,
c) ha a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét,
d) ha a módosítás illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Ezen konjunktív feltételek mindegyikének megfelel a vállalkozói díj összegének (ellenértékének) változása, tekintettel az alábbi körülményekre:
a) a jelen eredeti szerződés értéke nem éri el az uniós értékhatárt, így a feleknek ezen pontban előírtakat nem szükséges vizsgálniuk,
b) a vállalkozói díj összegének (ellenértékének) növekedése nem éri el az eredeti szerződés értékének a 15 %-át,
c) a módosítás egyáltalán nem érintette a szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződés célja egy meghatározott épülettel összefüggő építési kivitelezési tevékenységek elvégzése),
d) a módosítás teljes egészében illeszkedik a szerződés jellegéhez, hiszen a szerződés teljesítésének feltételei nem változtak meg.

Ezen indokok alapján a Feleknek a szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) módosítása kapcsán nem kell vizsgálniuk a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállását, illetve igazolniuk sem kell az azoknak való megfelelést.
A fentebb részletesen bemutatott körülmények és indokok alapján a szerződés vállalkozói díjának (ellenértékének) módosítása mindenben megfelel az alkalmazandó Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek.
A Kbt. 141. § (3) bekezdés második pontjában foglalt tilalmi korlátozás sem áll fenn jelen szerződés módosítás kapcsán, ugyanis a vállalkozói díj (ellenérték) növekedése után sem változott volna meg az alkalmazott eljárásrend és fajta sem.

c) számlázási feltételek módosítása:
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggnek.
Megállapítható, hogy a számlázási feltételek módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) növekedésével, így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

d) műszaki tartalom módosítása:
A műszaki tartalom módosítása tekintetében a módosítás jogcímei az alábbiak:
- a rámpát a mellékelt fedvényterv szerint kell Vállalkozónak kiviteleznie: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja,
- a szertár helyiségben kivitelezésre kerül egy padláslétra (pótmunkaként): Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése,
- a kazán helyiség külső hőszigetelése Vállalkozó által kivitelezésre kerül (pótmunkaként): Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése,
- az E-2 módosított alaprajzi terven szereplő pihenő jobb oldali gres lap burkolás kivitelezése elmarad, annak kivitelezését Megrendelő nem kéri: Kbt. 141. § (6) bekezdése,
- az E-2 módosított alaprajzi terven szereplő konyhai bejárathoz vezető térkő járda mellé kerti szegély kerül kivitelezésre (pótmunkaként): Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése,
- egyenértékű műszaki tartalomként, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján a "16 cm ROCKWOOL Frontrock hőszigetelés rendszer" helyett "15 cm KNAUFINSULATION hőszigetelés rendszer" kerül kivitelezésre: Kbt. 141. § (6) bekezdése.

e) költségvetés módosítása:
A Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetében a módosítás azon elemeire, amely az érték változásával összefüggnek.
Megállapítható, hogy a szerződés költségvetésének módosítása közvetlenül összefügg a vállalkozói díj (ellenérték) növekedésével, így ezen körülmény módosítása megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36545477 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 36818353 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben