Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10654/2019
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:6400 Kiskunhalas, Sóstó 6391 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72744484
Postai cím: Bethlen Gábor Tér 7/D
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy-Apáti Ivett
Telefon: +36 77423003
E-mail: ugyvezeto@halasmedia.hu
Fax: +36 77423003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.halasmedia.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698382019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000698382019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sóstó rendezvénytér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000698382019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Sóstó rendezvénytér kialakítása, mely egy 24,30 x 18,60 m befoglaló méretű közösségi tér és szociális blokk valamint egy 12,50 x 12,80 m befoglaló méretű kőszínház építését jelenti parkolókkal, sétánnyal. A tervezett létesítmény 100 fő befogadására alkalmas. 1,2 m magasan elhelyezkedő min 10*12 m-es színpadtér, mely legyen fedett, a hang és fénytechnikai elemek elhelyezése miatt a színpad fölött minimum 6,00 m szabad tér alakuljon ki. Továbbá a színpadhoz tartozzon minimum 1 db 2 személyes öltöző és egy db WC a fellépők részére. A meglévő kerítést fel kell újítani, az épületeket díszburkolatos járdával körbe kell venni és egy 5 m széles díszburkolatos sétányt kell kialakítani, melyről közvetlen csatlakozik a közösségi tér.
Az épület mellett személygépkocsi parkoló és kerékpártároló is létesítendő.
II.1.5)
Becsült érték: 60151444 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Sóstó rendezvénytér kialakítása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331
A teljesítés helye: 6400 Kiskunhalas, Sóstó 6391 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A jelen beszerzés kizárólag kivitelezésre irányuló építési beruházás (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont). Részletes feladatokat a Műszaki dokumentáció tartalmazza.
A Kiskunhalas 6391 helyrajzi szám alatti ingatlan tervezett közösségi épület bruttó alapterülete 297,83 m2, a tervezett kőszínház bruttó alapterülete 144,75 m2.
Az építési telek részben közművesített:vízvétel: vezetékes hálózatról,Villamos energia: A telek a városi hálózatra van csatlakozva. Gázellátás: nincs
Szennyvízcsatorna:A tervezett épületekben keletkező kommunális jellegű szennyvíz a kőszínpad mellett elhelyezett előregyártott műanyag aknában elhelyezett szennyvízbeemelő szivattyú segítségével a szennyvíz közcsatornába kerül elvezetésre.
Az épületek mellett személygépkocsi parkoló is létesítendő. Az épületekben padlástér nem kerül kiépítésre.
A tervezett épületek két földszintes, alápincézetlen kialakítású épületben valósulnak meg. A közösségi tér „U” alaprajzi elrendezésben, a kőszínpad téglalap alaprajzi elrendezésben, részben nyitott kivitelben kerül kialakításra. Az épületek magastetővel fedettek, a magastetős tetőszerkezet faszerkezetből készül. A tervezett épületek födémszerkezet nélkül kerülnek kialakításra, a függőleges térlezárást mindkét épület esetében a tetőszerkezet adja.
A tervezett közösségi tér épület szerkezeti rendszerét tekintve kitöltőfalazattal ellátott pillérvázas épület. Az épület merevítését monolit vasbeton koszorúk illetve gerendák biztosítják.
A közösségi tér épület hagyományos szerkezetekkel készül: monolit vasbeton sávalapozás, beton zsaluelemes monolit vasbeton lábazati falak, POROTHERM tégla falazatok, monolit vasbeton illetve előregyártott áthidalók, fa tetőszerkezet.
A tervezett kőszínház épület szerkezeti rendszerét tekintve keretvázas épület. Az épület merevítését hosszkötések biztosítják.
A kőszínház épület hagyományos szerkezetekkel készül: monolit vasbeton sávalapozás, beton zsaluelemes monolit vasbeton lábazati falak, fa keretoszlopok, fa tetőszerkezet.
A beruházás keretében a villamos- és gépészeti feladatok is megvalósítandók. A nyertes Ajánlattevő által megvalósítandó feladatokra vonatkozó egyértelmű meghatározások a műszaki dokumentációban található Kiviteli tervek Statika, Villamos, Gépész, Építészet dokumentumaiban, ill. az Építési engedélyes dokumentumok mappában találhatóak.
További információk a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az eljárást megindító felhívás Műszaki-szakmai alk. M/1. a.) pont szerinti pozícióra jelölt szakember (MV-É felelős műszaki vezető) szakmai többlettapasztalata, hónapokban (min. 0, max. 36 hó).  15
2 2. Az eljárást megindító felhívás Műszaki-szakmai alk. M/1. b.) pont szerinti pozícióra jelölt szakember (MV-ÉV felelős műszaki vezető) szakmai többlettapasztalata, hónapokban (min. 0, max. 36 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár (nettó, Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 60151444 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015
II.2.13) További információ A felhívás II.2.7) pontjában rögzített 12 hónap a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt határidő.
Az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.
II.1.6.szerinti indokolás: a beruházás műszakilag és funkcionálisan egy egységet képez, részajánlat tétel biztosítás a gazdasági észszerűséggel is ellentétes, részletes indokolás a KD-ban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)- k),m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, továbbá a Korm. rendelet 17. § - a szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő tekintetében külön-külön nyilatkozat benyújtása szükséges.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban:
- egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint
- a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő vagy a részvételre jelentkező a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Továbbá az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok (Korm. rendelet. 17. § (2) bek.). Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 14. §-ában foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az érintett ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (Korm. rendelet. 13. §). Erre is tekintettel Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőre vonatkozóan külön-külön) ajánlatához nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 64. § alapján ajánlattevő öntisztázásra jogosult.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. AT a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. szerinti felhívásra benyújtandó igazolások.
Amennyiben AT szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében, http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search), úgy az igazolás benyújtása az ajánlatban nem szükséges. [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a Kbt. 69. § (11) bek. alkalmazandó]. [nem Mo.-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában szereplés tényét igazoló dokumentumot kell benyújtani a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani]. [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 69.§ (11) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1. A Korm. rendelet 19. § (1) bek. c.) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti éveire vonatkozóan az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából – épület kivitelezésére irányuló magasépítési tevékenység - származó árbevételéről szóló és a 3 (három) év (közbeszerzés tárgyából származó) árbevételének számtani átlagát is rögzítő cégszerűen aláírt nyilatkozatot, arra is tekintettel, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az Ajánlattevő olyan időpontban jött létre, illetve kezdte meg tevékenységét, hogy az előírt 3 (három) évnél kevesebb évre tud nyilatkozatot tenni, akkor ezeknek az éveknek kell szerepelnie a nyilatkozatban és ezekre az évekre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából származó átlagos (számtani átlag) árbevételének kell elérni az alkalmassági előírásban (minimum követelmény) meghatározott összeget.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(12) bek. alkalmazandó.
Igazolási folyamat: leírása a KD-ben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P/1: Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti éveiben, ezen időszakra vetítetten éves átlagban az általános forgalmi adó nélkül számított, a közbeszerzés tárgyából – épület kivitelezésére irányuló magasépítési tevékenység – származó árbevétele nem érte el a 20.000.000,- Ft (Húszmillió forint) összeget.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerint előírt igazoló irattal (nyilatkozat) azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
a.) a szakember neve,
b.) a szakember végzettségének és annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja (felelős műszaki vezető, MV-É, MV-ÉV),
c.) amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége, oly módon, hogy az ajánlatkérő a szereplés tényét egyértelműen ellenőrizni tudja, illetve a jogosultság meglétét igazoló irat csatolható, de – amennyiben a jogosultság meglétének ténye nyilvánosan ingyenesen elérhető adatbázisból ellenőrizhető – ilyen dokumentum csatolása nem kötelező (ellenkező esetben a dokumentumot Ajánlatkérő felhívására be kell nyújtani),
d.) amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, a fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá a szakember:
- saját kezűleg aláírt önéletrajzát, amely alkalmas az alkalmassági követelménynek való megfelelés maradéktalan igazolására,
- a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, ami alapján Ajánlatkérő ellenőrizni tudja a megnevezett szakember megfelelő végzettségét és a jogszabály szerint az adott végzettséghez kapcsolódó kötelező gyakorlati idő hosszát.
A szakemberre vonatkozó adatokat olyan részletességgel kell megadni, amely alapján eldönthető a 266/2013. Korm. rendelet által a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat megléte.
Ajánlatkérő a jogszabályban előírt megfelelő gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az ajánlatnak továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát és az Ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy az M/1. a.), b.) pont szerinti előírás teljesítésére megajánlott szakember legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az előírt jogosultsággal rendelkezni fog. Ezen kötelezettség teljesítésének elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bek alapján.
M/2. A Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a Korm. rend. 22. § (3) bek. szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
AK a Korm. rend. 21. § (2a) bek. szerint a vizsgált időszak (5 év) alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett épület kivitelezésére irányuló magasépítési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolásban meg kell adni:
- a szerződéskötő másik fél nevét, címét, kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- az építési beruházás pontos tárgyát,
- mennyiségét, külön kitérve az épület alapterületére (m2-ben),
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hó/nap bontásban),
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt minimum követelményeknek való megfelelésnek.
Közös ajánlattevőként szerződő félként történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan Ajánlattevő,
M/1. ha nem rendelkezik legalább a következő szakemberekkel:
M/1. a.) „Építési szakterület” felelős műszaki vezetői (MV-É) pozícióra jelölt szakember: 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, vagy a 266/2013. Korm. rendelet alapján elfogadott egyenértékű végzettség) (képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M/1.b.)„Építményvillamossági szakterület" felelős műszaki vezetői (MV-ÉV) pozícióra jelölt szakember: 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész "Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek" 3. pontja "Építményvillamossági szakterület" MV-ÉV kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (okleveles villamosmérnök, villamosmérnök vagy a 266/2013. Korm. rendelet alapján elfogadott egyenértékű végzettség) (képesítési minimum követelménnyel) és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M/2. ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) befejezett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan referenciával, amely a jelen beszerzés tárgyával műszakilag egyenértékű, vagyis legalább 1 db, minimum 150 m2 bruttó alapterületű, épület kivitelezésére irányuló magasépítési tevékenységre vonatkozik, vagy azt tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: AK a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bek. a.)pont,a nyílt eljárás szabályai és a 117. § alapján folytatja le az eljárást a következők szerint. AK a Kbt. Második Részében meghat. szabályok szerint jár el a 113-116. §-ban foglalt eltérésekkel, de a 115. § szerinti lehetőséggel nem él, ill. az összefoglaló tájékoztatás intézményét sem alkalmazza, 3 gazdasági szereplőt nem kér fel ajánlattételre, hanem az eljárás Eljárást megindító felhívás (3. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rend.hez) közzétételével indul és az érdeklődő gazdasági szereplők ezen KÉ-ben közzétett felhívás alapján jogosultak ajánlattételre, a nyílt eljárás szabályai szerint. Külön részvételi szakasz nincs. AK az elektronikus licit intézményét nem alkalmazza. AK a Kbt. 114. § (6) bek. vonatkozásában a kiegészítő tájékoztatás esetében észszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik munkanapig megérkeznek AK-höz. Ezen eltérések kivételével a Kbt.113-114.§-a alkalmazandó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: amennyiben nyertes AT a szerződés szerinti teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy az Ajánlatkérő jogosult az Ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmi kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 0,75 %-a/nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelemmel érintett napok száma maximum 20 nap lehet, a késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a. AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi időszak, ill. kötbér összege eléri a maximumot. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése az Ajánlatkérőt nem mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól.
Meghiúsulási kötbér: a nyertes AT meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért az AT felelős, meghiúsul, illetve amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, valamint amikor a szerződés Ajánlatkérő általi felmondására azért került sor, mert a késedelmi kötbér időszaka, ill. mértéke elérte a maximumot. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. Ajánlatkérő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényei érvényesítésének elvesztését.
Jótállás: Vállalkozó az általa teljesített munkára a sikeres és eredményes műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától jótállásra köteles. A jótállási időszak a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról c. jogszabály 3. §-a szerinti időtartam, tehát min. 3 év (36 hónap). A jótállásra a Felek egyebekben is ezen hivatkozott jogszabály rendelkezéseit alkalmazzák.
A szavatossági jogokra a hatályos jogszabályok előírásai érvényesek.
A nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy az Ajánlatkérő a jótállásra vonatkozó jogosultságát a jótállásra vonatkozó dokumentumokkal az Ajánlattevő közreműködése nélkül is tudja érvényesíteni a gyártóval és/vagy a forgalmazóval szemben – amennyiben ez releváns.
A kötbérek kapcsán felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére, miszerint a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését - Ajánlatkérő által elfogadottan - kimenti.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat a KD részét képező Szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A megkötendő szerződés átalánydíjas. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bek. értelmében az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az előleget a nyertes ajánlattevő részére legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. Az előlegszámla ellenértéke a második és a harmadik részszámla összegéből kerül levonásra, 50-50 %-os mértékben. A nyertes Ajánlattevő – ide nem értve az előleget – összesen 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult; részszámla kiállítható 25, 50, ill. 75 %-ot elérő – vagy pontos elérést lehetővé nem tevő részfeladat(ok) teljesítése esetén azt meghaladó - mértékű teljesítés (készültségi fok) esetén. A végszámla összege nem lehet kevesebb a teljes – áfa nélkül számított – ellenszolgáltatás 20 %-ánál. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bek-t alkalmazza. Az Ajánlatkérő a finanszírozást a TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú projektre nyújtott támogatási forrás terhére kívánja biztosítani utófinanszírozás keretében. A pénzügyi fedezet max. a Támogatási okiratban rögzített összeg erejéig biztosított. A megítélt támogatáshoz képest a finanszírozás 100 %-os mértékű.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 32/B § (1) bekezdés) rendelkezéseit alkalmazni kell. Továbbá az építési beruházás ellenértékének kifizetésére a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30., 31., 32., 32/A §-a, ill. a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. is alkalmazandó. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
A benyújtott számlákhoz számlarészletezőt kell csatolni.
Részletes feltételeket a KD részeként rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezet tartalmazza.
Főbb irányadó jogszabályok:
- Kbt.
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.,
- 322/2015. (X.30.) Korm. rend.
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
- 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA tv., azzal, hogy a beruházás hatósági engedélyhez kötött, tehát a fordított Áfa szabályai alkalmazandók).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását (Kbt. 35.§ (8) - (9).
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A részletes előírásokat a KD részeként rendelkezésre bocsátott szerződés-tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/07/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017.(XII.19.) Korm.rend (továbbiakban: EKRr.)és a Kbt. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszer (továbbiakban: EKR) az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az ajánlati ár tekintetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontoknál egyenes arányosítás, a KD szerint. Az MV-É, MV-ÉV fmv min.szempontként értékelt többlettapasztalata az alkalmassági követelményként előírt gyakorlati időn felül értendő
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást az EKR-ben folytatja le, az ajánlatokat (továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani.
2. AK a Kbt. Harmadik rész 112. § (1) bek. a.) és 117. § alapján folytatja le az eljárást a III. 1. 4. pontban rögzítettek szerint.
3. KD elérése: EKR-ben.
4. Az Ajánlat összeállítása során Ajánlattevőknek (AT) figyelemmel kell lenniük Kbt. 41/A §-ában és az EKRr. 11. §-ában foglaltakra.
5. Az AT alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
6. AJ-hoz – elektronikus űrlap formájában - felolvasólapot kell csatolni, és AT nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2), valamint a Kbt.66.§ (6) bekezdése szerint (nemleges nyilatkozat esetén is).
7. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.65.§ (7) bek. szerint.
8. Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Korm.rendelet. 30.§ (4)) szigorúbbak (P/1., M/1.a, b, M/2.)
9. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e)-t.
10.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatot tevő nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely tartalmazza a meghatalmazás körét.
11.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4)bekezdései, valamint az EKRr. 11. § (4) bekezdése.
12.Faksz:Dr. Mészáros Tünde (lajstr.szám:00493).
13.AT szakmai ajánlata részeként köteles az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva, cégszerűen aláírva (elegendő a főösszesítő cégszerű aláírása) az ajánlatához csatolni, és az értékelési szempontokra a szakembereket nyilatkozatában megjelölni, továbbá a szakemberek adott minta szerinti önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtani.
14. Amennyiben az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
15. Felelősségbiztosítás: AT köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 25.000.000,- Ft /káresemény, és 50.000.000,- Ft / év térítési limittel jellemezhető építés-szerelési biztosítást (C.A.R.) kötni, vagy meglévő biztosítását a projektre kiterjeszteni. Részletes biztosítási feltételek a KD-ban.
16. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza.
17. AK a kieg. tájékoztatás vonatkozásában a Kbt. 56. § alapján jár el a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és jelen információk 2. pontjában hivatkozott eltérésekkel.
18. Közös ajánlattételre vonatkozó részletes előírások a KD-ban.
19.AK helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2019.június 25.09.00 óra. Helyszín:
6400 Kiskunhalas,Sóstó 6391 hrsz.
20. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§ (5) bekezdése szerint veszi figyelembe.
21. Ajánlatkérő Szervezet fax számmal/fax szolgáltatással nem rendelkezik, az I.1. pontban ezért nem került feltüntetésre.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges