Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10679/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Balatonfüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 08/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonfüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK00615
Postai cím: Szent István tér 1.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 87581220
E-mail: polgarmester@balatonfured.com
Fax: +36 87343457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfured.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 1 db szolgáltató épület megépítése, továbbá a GINOP-7.1.9-17 azonosítószámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred városában” elnevezésű projekt keretében Zákonyi projekt (95/8 hrsz.-ú ingatlanon) 3 db szolgáltató épületének megépítése a mélygarázs felett, és a hozzá kapcsolódó pihenőpark építése, valamint a GINOP-7.1.9-17 azonosítószámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred városában” elnevezésű projekt keretében Szabadtéri színpad fejlesztése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A GINOP-7.1.9-17 azonosítószámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred városában” elnevezésű projekt keretében Szabadtéri színpad fejlesztése.
Rész száma: II.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 08/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-7.1.9-17 azonosítószámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred városában” elnevezésű projekt keretében Szabadtéri színpad fejlesztése tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
A meglévő lépcsőzetes félköríves nézőtér 300 m2 és a 80 m2-es színpadtér lefedéséhez szükséges acél rácsostartó szerkezetek építése, ponyva fedéssel, fa és üveg burkolatokkal, meglévő öltözők átalakítása 80 m2 felületen, és egy fa szerkezetű új, 90 m2 kelléktároló épület építése, a kapcsolódó villamos és gépészeti munkákkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8370 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés a GINOP-7.1.9-17 azonosítószámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred városában” elnevezésű projekt keretében Szabadtéri színpad fejlesztésére.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/05/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Noszlopy G. u. 12/b.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 165150226
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. 08/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-7.1.9-17 azonosítószámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred városában” elnevezésű projekt keretében Szabadtéri színpad fejlesztése tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
A meglévő lépcsőzetes félköríves nézőtér 300 m2 és a 80 m2-es színpadtér lefedéséhez szükséges acél rácsostartó szerkezetek építése, ponyva fedéssel, fa és üveg burkolatokkal, meglévő öltözők átalakítása 80 m2 felületen, és egy fa szerkezetű új, 90 m2 kelléktároló épület építése, a kapcsolódó villamos és gépészeti munkákkal.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/05/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 214089877
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GÓTIKA Balatonfüred és Környéke Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Noszlopy G. u. 12/b.
Város: Balatonfüred
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8230
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
"3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:
A Vállalkozó ajánlatában az 1. értékelési rész-szempontra megadott ár:
Nettó vállalási ár összesen: 165.150.226.- Ft
azaz nettó Százhatvanötmillió-százötvenezer-kétszázhuszonhat Forint"
"4., Szerződés teljesítési határidői:
Szerződés teljesítésének megkezdése: Szerződéskötéssel egyidejűleg
Teljesítési határidő: 2019. március 31."
Módosított szerződéses feltétel:
"3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozási díja, átalányáron:
A Vállalkozó ajánlatában az 1. értékelési rész-szempontra megadott ár:
Nettó vállalási ár összesen: 214.089.877.- Ft
azaz nettó Kétszáztizennégymillió-nyolcvankilencezer-nyolcszázhetvenhét Forint"
"4., Szerződés teljesítési határidői:
Szerződés teljesítésének megkezdése: Szerződéskötéssel egyidejűleg
Teljesítési határidő: 2019. május 31."
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A bontási és feltárási munkákat követően tervezői és megrendelői jóváhagyással jelentős mennyiségű szerkezet megépítése vált szükségessé, a kivitelezés műszaki tartalma jelentősen kibővült. Az új műszaki tartalom a megrendelői igényeknek megfelelően került kialakításra a melléklet szerinti műszaki tartalommal.
A pótmunkák ellenértéke nettó 48.939.651.- Ft, a vállalkozási díj ezzel az összeggel növekszik. A pótmunkák elvégzése Vállalkozónak többlet teljesítési időt jelent, így az eredeti határidőben vállalkozó nem tud teljesíteni.
Fenti körülmények miatt Vállalkozó rajta kívül álló okból nem tud határidőben eleget tenni a szerződéses kötelezettségének, ezért a teljesítési határidő módosítása szükséges.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre és a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg. Az ellenérték növekedése az eredeti szerződés értékének 50%-át nem haladja meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 165150226 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 214089877 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 2019. május 16-án, KSZ-53/1245/2/2019 iktatószámmal küldte meg jogszerű tartalmú előzetes véleményezését a szerződésmódosításra, így a szerződés módosításának aláírására csak ezt követően kerülhetett sor.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben