Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:10695/2019
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Egerszalók Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Egerszalók, külterület 0171/94, 0173/4, 0176, 0177/1, 0178 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egerszalók Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24384593
Postai cím: Sáfrány Út 7
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga István
Telefon: +36 36474332
E-mail: info@egerszalok.hu
Fax: +36 36474366
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egerszalok.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági gyűjtő út kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000456232019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egerszalók külterületén a település belterületétől NY-i, DNY-i irányba jelentős méretű szőlő területeken folyik intenzív mezőgazdasági termelés. A korábbi ütemben megkezdett szilárd burkolatú út építés amely mindössze 700 fm, jelenlegi ütemben mintegy 1650 fm aszfalt burkolatú úttal egészül ki. A meglévő szilárd burkolatú út az Egerszalók belterület Széchenyi István utcától indul a külterület felé. A külterületen az új tervezett szakasz 505 fm hosszban nyugati irányban halad, majd északi és déli irányban ágazik szét. A déli útszakasz az Egerszalók- Verpelét 2416 számú közút 34+100 km b. csatlakozik. Az északi ág 180 fm után sárrázóval zárul és csatlakozik a meglévő megmaradó földúthoz.
Az út közforgalom számára nyitott szilárd burkolatú két oldalon padkával ellátva.
- Megvalósítás helye: Egerszalók, külterület 0171/94, 0173/4, 0176, 0177/1, 0178 hrsz
- Megépítendő út hossza: 1656,17 m
- Útkategória: mezőgazdasági bekötőút
- Sávszélesség: 505,15 m hosszon 4,0 m, 1151,02 m hosszon 3,0 m ,5,0 és 4,0 m szélességű koronával
Pályaszerkezete:
- 5 cm AC 11 kopó réteg,
- 7 cm AC 22 kötő réteg,
- 20 cm M80 FZKA zúzottkő kiékeléssel, eruptív kőből,
- 20 cm THK 0-24 fagyvédő réteg.
- A burkolatok egyoldali 2,5% oldaleséssel, a padka oldalesése szintén 2,5%.
Útcsatlakozások, útlejárók, kapubejárók:
3 db útcsatlakozás épül:
- 1+106,03 km szelvényben táblabehajtó sárrázóval bal oldalon,
- 1+191,07 km szelvényben sárrázóval bal oldalon,
- 1+295,41 km szelvényben sárrázóval jobb és bal oldalon.
Műtárgyak:
A kivitelezés során az Egerszalók- Verpelét 2416 számú közút 34+100 km b. szelvényben a tervezett út alatt szükséges beépíteni 0 40 tokos talpas beton csövet előfejjel.
Forgalomtechnika:
- A tervezett út 0+000, 0+180, 1+466 szelvényében „60 km/h sebességkorlátozó tábla elhelyezése szükséges összesen 3 db.
- A 0+010, 1+105,03, 1+466 szelvényben „elsőbbségadás kötelező" tábla elhelyezése szükséges összesen 3 db.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92527262 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági gyűjtő út kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Egerszalók, külterület 0171/94, 0173/4, 0176, 0177/1, 0178 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egerszalók külterületén a település belterületétől NY-i, DNY-i irányba jelentős méretű szőlő területeken folyik intenzív mezőgazdasági termelés. A korábbi ütemben megkezdett szilárd burkolatú út építés amely mindössze 700 fm, jelenlegi ütemben mintegy 1650 fm aszfalt burkolatú úttal egészül ki. A meglévő szilárd burkolatú út az Egerszalók belterület Széchenyi István utcától indul a külterület felé. A külterületen az új tervezett szakasz 505 fm hosszban nyugati irányban halad, majd északi és déli irányban ágazik szét. A déli útszakasz az Egerszalók- Verpelét 2416 számú közút 34+100 km b. csatlakozik. Az északi ág 180 fm után sárrázóval zárul és csatlakozik a meglévő megmaradó földúthoz.
Az út közforgalom számára nyitott szilárd burkolatú két oldalon padkával ellátva.
- Megvalósítás helye: Egerszalók, külterület 0171/94, 0173/4, 0176, 0177/1, 0178 hrsz
- Megépítendő út hossza: 1656,17 m
- Útkategória: mezőgazdasági bekötőút
- Sávszélesség: 505,15 m hosszon 4,0 m, 1151,02 m hosszon 3,0 m ,5,0 és 4,0 m szélességű koronával
Pályaszerkezete:
- 5 cm AC 11 kopó réteg,
- 7 cm AC 22 kötő réteg,
- 20 cm M80 FZKA zúzottkő kiékeléssel, eruptív kőből,
- 20 cm THK 0-24 fagyvédő réteg.
- A burkolatok egyoldali 2,5% oldaleséssel, a padka oldalesése szintén 2,5%.
Útcsatlakozások, útlejárók, kapubejárók:
3 db útcsatlakozás épül:
- 1+106,03 km szelvényben táblabehajtó sárrázóval bal oldalon,
- 1+191,07 km szelvényben sárrázóval bal oldalon,
- 1+295,41 km szelvényben sárrázóval jobb és bal oldalon.
Műtárgyak:
A kivitelezés során az Egerszalók- Verpelét 2416 számú közút 34+100 km b. szelvényben a tervezett út alatt szükséges beépíteni 0 40 tokos talpas beton csövet előfejjel.
Forgalomtechnika:
- A tervezett út 0+000, 0+180, 1+466 szelvényében „60 km/h sebességkorlátozó tábla elhelyezése szükséges összesen 3 db.
- A 0+010, 1+105,03, 1+466 szelvényben „elsőbbségadás kötelező" tábla elhelyezése szükséges összesen 3 db.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem) 6
2 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem); 6
3 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem) 6
4 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem) 6
5 Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során: Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem) 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1826150524
II.2.9) További információ:
A részszempontonként/alszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
- az 1. részszempont: fordított arányosítás
- a 2., 3., 4., 5. és 6. részszempontok: pontozás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőgazdasági gyűjtő út kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12692941
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
E-mail: thermalepito@gmail.com
Telefon: +36 308509554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821210
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87454884
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92527262
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Helyszíni beton és vasbeton munka
Közműcsatorna építés
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Thermál Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12692941
Postai cím: Szőlő u. 11.
Város: Egerszalók
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3394
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22795821210

Hivatalos név: Barokk Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91583846
Postai cím: Erdélyi U. 10.
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13638007210

Hivatalos név: MIDDLE COURSE Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64086044
Postai cím: Alkotmány Utca 102
Város: Bogács
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3412
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13866439205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges