Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/112
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.13.
Iktatószám:10735/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fertőrákos Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:9421 Fertőrákos Fő utca 236/a.; 1134/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Color Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fertőrákos Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75266903
Postai cím: Fő Utca 139.
Város: Fertőrákos
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9421
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Bálint
Telefon: +36 204276270
E-mail: takacsbalint55@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása
Hivatkozási szám: EKR000505792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A fejlesztéssel érintett épületben meglévő és kialakított helyiségek hasznos alapterülete: Alagsor - 150,59 m2; Földszint - 149,94 m2; Padlásszint - 160,23 m2.
A beruházás keretében megvalósítandó egyes projekt elemek fő mennyiségi paraméterei:
Étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása: Horonyvésés, téglafalban - 206 fm; Vakolatjavítás- 28 m2; Vakolatok pótlása - 236 fm; Szerelt gipszkarton álmennyezet- 96 m2; Padlóburkolat készítése - 125 m2; Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése - 53 m2; Lábazatburkolat készítése - 138 fm; Műanyag ablakok elhelyezése - 13 db; Műanyag ajtók elhelyezése - 3 db; Diszperziós festés - 271 m2.
Raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása: Horonyvésés, téglafalban - 91 fm; Vakolatjavítás - 13 m2; Vakolatok pótlása - 104 fm; Szerelt gipszkarton álmennyezet - 50 m2; Padlóburkolat készítése 55 m2; Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése - 24 m2; Lábazatburkolat készítése - 61 fm; Műanyag ablakok elhelyezése - 5 db; Diszperziós festés - 120 m2.
Étkező helyiség férőhelybővítést nem eredményező – felújítása, bővítése: Horonyvésés, téglafalban - 115 fm; Vakolatjavítás - 10 m2; Vakolatok pótlása - 132 fm; Lapburkolatok bontása - 70 m2; Műanyag ablakok elhelyezése - 5 db; Diszperziós festés - 151 m2.
Szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása: Betonacél-szerelés - 0,20 tonna; Horonyvésés, téglafalban - 68 fm; Vakolatjavítás - 6 m2; Vakolatok pótlása - 78 fm; Padlóburkolat készítése - 41 m2; Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése - 18 m2; Lábazatburkolat készítése - 47 fm; Műanyag ablakok elhelyezése - 3 db; Műanyag ajtók elhelyezése - 1 db; Diszperziós festés - 89 m2. Használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése: Szeméttároló - 1 db
Akadálymentesítés: Zsaluzás és állványozás - 7,00 m2; Munkagödör és munkaárok készítése - 17 m3; Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítés - 17 m3; Betonacél-szerelés - 0,22 tonna; Teherhordó és kitöltő falazat készítése - 17,5 m2; Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése - 35 fm.
A közbeszerzés mennyiségének részletes (építészeti, gépészeti, ill. villamossági) meghatározása a műszaki dokumentációban, illetve az árazatlan költségvetésekben található.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48396185 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45212400-0
45212500-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9421 Fertőrákos Fő utca 236/a.; 1134/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A fejlesztéssel érintett épületben meglévő és kialakított helyiségek hasznos alapterülete: Alagsor - 150,59 m2; Földszint - 149,94 m2; Padlásszint - 160,23 m2.
A beruházás keretében megvalósítandó egyes projekt elemek fő mennyiségi paraméterei:
Étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása: Horonyvésés, téglafalban - 206 fm; Vakolatjavítás- 28 m2; Vakolatok pótlása - 236 fm; Szerelt gipszkarton álmennyezet- 96 m2; Padlóburkolat készítése - 125 m2; Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése - 53 m2; Lábazatburkolat készítése - 138 fm; Műanyag ablakok elhelyezése - 13 db; Műanyag ajtók elhelyezése - 3 db; Diszperziós festés - 271 m2.
Raktár, hűtőkamra felújítása, kialakítása: Horonyvésés, téglafalban - 91 fm; Vakolatjavítás - 13 m2; Vakolatok pótlása - 104 fm; Szerelt gipszkarton álmennyezet - 50 m2; Padlóburkolat készítése 55 m2; Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése - 24 m2; Lábazatburkolat készítése - 61 fm; Műanyag ablakok elhelyezése - 5 db; Diszperziós festés - 120 m2.
Étkező helyiség férőhelybővítést nem eredményező – felújítása, bővítése: Horonyvésés, téglafalban - 115 fm; Vakolatjavítás - 10 m2; Vakolatok pótlása - 132 fm; Lapburkolatok bontása - 70 m2; Műanyag ablakok elhelyezése - 5 db; Diszperziós festés - 151 m2.
Szociális és hatósági helyiségek felújítása, kialakítása: Betonacél-szerelés - 0,20 tonna; Horonyvésés, téglafalban - 68 fm; Vakolatjavítás - 6 m2; Vakolatok pótlása - 78 fm; Padlóburkolat készítése - 41 m2; Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése - 18 m2; Lábazatburkolat készítése - 47 fm; Műanyag ablakok elhelyezése - 3 db; Műanyag ajtók elhelyezése - 1 db; Diszperziós festés - 89 m2. Használati térelemek (pl. pad, korlát, szemetes, stb.) beszerzése: Szeméttároló - 1 db
Akadálymentesítés: Zsaluzás és állványozás - 7,00 m2; Munkagödör és munkaárok készítése - 17 m3; Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítés - 17 m3; Betonacél-szerelés - 0,22 tonna; Teherhordó és kitöltő falazat készítése - 17,5 m2; Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése - 35 fm.
A közbeszerzés mennyiségének részletes (építészeti, gépészeti, ill. villamossági) meghatározása a műszaki dokumentációban, illetve az árazatlan költségvetésekben található.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M2. alkalmasságra bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli tapasztalata (db projekt) 20
2 3. A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 felhív., 1895817209 azonosító
II.2.9) További információ:
A szerződés teljesítésének határideje: 90 nap a szerződés megkötésétől számítva. Az 50%-os készültség határideje 60 nap a
szerződés megkötésétől számítva. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Fertőrákosi Főzőkonyha felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Color Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68188425
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2.
Város: Gyóró
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9363
Ország: Magyarország
E-mail: horvathcolor.kft@gmail.com
Telefon: +36 209254241
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13672571208
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48396185
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák részfeladatai, nyílászárók cseréjének részfeladatai, gépészeti munkák részfeladatai, burkolási munkák részfeladatai. Az igénybe venni kívánt alvállalkozók, illetve bevonásuk mértéke az ajánlat benyújtásakor még nem ismert.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth Color Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68188425
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2.
Város: Gyóró
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9363
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13672571208

Hivatalos név: VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31517506
Postai cím: Radnóti Tér 2/A
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11321310219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges