Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/111
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.12.
Iktatószám:10786/2019
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Salgótarjáni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28056672
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/salgotarjan
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pásztói Zsigmond Király Általános Isk. felújítása
Hivatkozási szám: EKR000125132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola két épületében összesen 5546 m2-en megvalósuló építési beruházás főbb munkanemei a következőek:
Az épületek korára való tekintettel a tantermek, kiszolgáló helységek:
- erőátviteli villamos hálózata
- informatikai, gyengeáramú hálózata
- hideg-melegvíz hálózata
- szennyvízhálózata
- fűtési rendszere
- csapadékvíz hálózata
- belső nyílászáróinak
- padlóburkolatainak teljes körű cseréje és felújítás szükséges
Energiahatékonysági követelmények való megfelelés miatt elengedhetetlen az épületek energetikai korszerűsítése energetikai felújítása:
- Külső homlokzati szigetelés mellett - hőtechnikai előírásoknak megfelelő
- Külső nyílászárók cseréje
- A lapostető új víz- és hőszigetelésének teljes körű cseréje és felújítása
- Megújuló energiaforrás igénybevétele, üzemeltetési költségek csökkentésének érdekében.
- Mindkét épület esetében új kondenzációs hőtermelő egységeket kell beépíteni.
A korszerűsítés során az épületek akadálymentesítését meg kell oldani:
- akadálymentesített vizesblokkok kialakítása,
- épületen kívüli és épületen belüli akadálymentesítés kiépítése (-utcáról udvarra, - udvarról épületbe, - épületen belül szintek között, - két épület között-)
- akadálymentes felvonók létesítése, valamint akadálymentes korlátlift létesítése.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a
minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan
költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06083 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján meghosszabbítja az eredeti ajánlattételi határidőt, mert a közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben