Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10810/2019
CPV Kód:42900000-5
Ajánlatkérő:Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:6764 Szeged, Szatymazi utca 35. 12585 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROFIN PROFESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Lakó- és nem lakó épület építése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodrogi Ferenc
Telefon: +36 62222133
E-mail: bodrogibau@bodrogibau.hu
Fax: +36 62222133
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bodrogibau.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Lakó- és nem lakó épület építése
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Egyedi gyártású EPS tech. rendszer csomagolástech
Hivatkozási szám: EKR000365462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. Expandált polisztirol gyártó-, és feldolgozó üzemi technológia
A teljes technológiai sor az alábbi főbb elemekből épül fel:
1, Előhabosító (szakaszos üzemű)
Teljesítmény:
maximum 12 g/l sűrűség mellett minimum 1200 kg/h gyártási teljesítmény
maximum 15 g/l sűrűség mellett minimum 1550 kg/h gyártási teljesítmény
maximum 18 g/l sűrűség mellett minimum 1800 kg/h gyártási teljesítmény
maximum 25 g/l sűrűség mellett minimum 2500 kg/h gyártási teljesítmény
Sűrűség: tartozék nélkül 12-25 g / l
A sűrűségi paraméter sávosan szabályozható!
A berendezést beépített sűrűség- és utómérő-egységgel kell ellátni. Sűrűség mérése és automatikus gépkalibrálás az elvárás a pontosan állítható termék-sűrűség érdekében.
2, Siló rendszer
3, Blokkforma elektromos prés (tömbösítő) hőcserélővel és vákumrendszerrel
A berendezés alkalmas EPS 30, 70, 80, 100, 150, 200 kPas nyomószilárdságú anyagok gyártására, 0,4-2 mm szemcseméretű alapanyag feldolgozására, víztiszta fehér, szürke (grafit) illetve víztaszító felületkezelt anyagból.
Teljesítmény
minimum 20 - tömb/óra maximum 12 g / l sűrűségi érték mellett
minimum 18 – tömb/óra maximum 15 g / l sűrűségi érték mellett
minimum 15 – tömb/óra maximum 20 g / l sűrűségi érték mellett
minimum 12 – tömb/óra maximum 25 g / l sűrűségi érték mellett
4, Formahabosító (1 db)
5, Meglévő, automata gőzfejlesztő rendszerhez kapcsolható gőzpuffer-rendszer (gőzakkumulátor)
6, Hőcserélő (a tömbösítő rendszer részeként szállítva, fő funkcióját tekintve fűtési célú hő újrahasznosítást szolgál)
7, Komplett alapanyag-szállítás légtechnikai rendszere
8, Komplett vákumrendszer
9, Technológiai elszívó rendszer
10, Újrahasznosító hagyományos (fehér) és szürke (grafit tartalmú) termékekre
11, Horizontális és vertikális szeletelő berendezés (automata szeletelő egység)
Tipikus vágási sebességek (vastagságvágás) sűrűségi modulusok mellett:
maximum 12 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 2,0 m / perc sebesség
maximum 15 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 1,6 m / perc sebesség
maximum 20 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 1,0 m / perc sebesség
maximum 25 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 0,6 m / perc sebesség
12, Vezérlő rendszer
13., Szortírozó és raklap-rakodó robot
14., EPS finom daráló berendezés
II. Csomaglástechnológia
Egyedi gyártású csomagológép a kész polisztirol táblák csomagolására.
2.1., 4-oldalas feszítős csomagoló egység
2.2., Függőleges csomagoló egység-(bálázó)
A nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi:
- Az áru teljesítési helyre történő szállítása és átadása, gépsor (nem gépegység) szintű összeszerelése és beüzemelése (installációja),
- Ajánlatkérőnél alkalmazásban álló kezelőszemélyzet emelt szintű operátori betanítása, oktatása (kezelés, programozás, karbantartás), legalább 10 fő részére. – min. 2 nap
- a nyertes ajánlattevőnek CE vagy azzal egyenértékű megfelelőségi tanúsítványt kell kibocsátania a szállítás feltételeként
- valamennyi terméktípusra történő próbagyártás lefolytatása
- a jótállás időtartama alatt helyszíni szervízszolgáltatás nyújtása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 751100000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Egyedi gyártású EPS tech. rendszer csomagolástech
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42900000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6764 Szeged, Szatymazi utca 35. 12585 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Expandált polisztirol gyártó-, és feldolgozó üzemi technológia
A teljes technológiai sor az alábbi főbb elemekből épül fel:
1, Előhabosító (szakaszos üzemű)
Teljesítmény:
maximum 12 g/l sűrűség mellett minimum 1200 kg/h gyártási teljesítmény
maximum 15 g/l sűrűség mellett minimum 1550 kg/h gyártási teljesítmény
maximum 18 g/l sűrűség mellett minimum 1800 kg/h gyártási teljesítmény
maximum 25 g/l sűrűség mellett minimum 2500 kg/h gyártási teljesítmény
Sűrűség: tartozék nélkül 12-25 g / l
A sűrűségi paraméter sávosan szabályozható!
A berendezést beépített sűrűség- és utómérő-egységgel kell ellátni. Sűrűség mérése és automatikus gépkalibrálás az elvárás a pontosan állítható termék-sűrűség érdekében.
2, Siló rendszer
3, Blokkforma elektromos prés (tömbösítő) hőcserélővel és vákumrendszerrel
A berendezés alkalmas EPS 30, 70, 80, 100, 150, 200 kPas nyomószilárdságú anyagok gyártására, 0,4-2 mm szemcseméretű alapanyag feldolgozására, víztiszta fehér, szürke (grafit) illetve víztaszító felületkezelt anyagból.
Teljesítmény
minimum 20 - tömb/óra maximum 12 g / l sűrűségi érték mellett
minimum 18 – tömb/óra maximum 15 g / l sűrűségi érték mellett
minimum 15 – tömb/óra maximum 20 g / l sűrűségi érték mellett
minimum 12 – tömb/óra maximum 25 g / l sűrűségi érték mellett
4, Formahabosító (1 db)
5, Meglévő, automata gőzfejlesztő rendszerhez kapcsolható gőzpuffer-rendszer (gőzakkumulátor)
6, Hőcserélő (a tömbösítő rendszer részeként szállítva, fő funkcióját tekintve fűtési célú hő újrahasznosítást szolgál)
7, Komplett alapanyag-szállítás légtechnikai rendszere
8, Komplett vákumrendszer
9, Technológiai elszívó rendszer
10, Újrahasznosító hagyományos (fehér) és szürke (grafit tartalmú) termékekre
11, Horizontális és vertikális szeletelő berendezés (automata szeletelő egység)
Tipikus vágási sebességek (vastagságvágás) sűrűségi modulusok mellett:
maximum 12 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 2,0 m / perc sebesség
maximum 15 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 1,6 m / perc sebesség
maximum 20 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 1,0 m / perc sebesség
maximum 25 kg / m³ sűrűség mellett minimum: 0,6 m / perc sebesség
12, Vezérlő rendszer
13., Szortírozó és raklap-rakodó robot
14., EPS finom daráló berendezés
II. Csomagolástechnológia
Egyedi gyártású csomagológép a kész polisztirol táblák csomagolására.
2.1., 4-oldalas feszítős csomagoló egység
2.2., Függőleges csomagoló egység-(bálázó)
A nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi:
- Az áru teljesítési helyre történő szállítása és átadása, gépsor (nem gépegység) szintű összeszerelése és beüzemelése (installációja),
- Ajánlatkérőnél alkalmazásban álló kezelőszemélyzet emelt szintű operátori betanítása, oktatása (kezelés, programozás, karbantartás), legalább 10 fő részére. – min. 2 nap
- a nyertes ajánlattevőnek CE vagy azzal egyenértékű megfelelőségi tanúsítványt kell kibocsátania a szállítás feltételeként
- valamennyi terméktípusra történő próbagyártás lefolytatása
- a jótállás időtartama alatt helyszíni szervízszolgáltatás nyújtása

A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az előhabosítási technológiai szakasz maximum 12 g/l sűrűség melletti többlet munkateljesítménye; kg/h; minimum 0kg/h, maximum 200 kg/h)  5
2 Az előhabosítási technológiai szakasz maximum 25 g/l sűrűség melletti többlet munkateljesítménye; kg/h; minimum 0kg/h, maximum 400 kg/h) 7
3 A tömbösítési technológiai maximum szakasz 12 g / l sűrűségi érték melletti többlet munkateljesítménye; tömb/óra; minimum 0 tömb/óra, maximum 2 tömb/óra)  6
4 A tömbösítési technológiai szakasz maximum 25 g / l sűrűségi érték melletti többlet munkateljesítménye; tömb/óra; minimum 0 tömb/óra, maximum 2 tömb/óra) 8
5 A szeletelési, vágási technológiai szakasz maximum 12 kg / m³ sűrűség melletti többlet sebessége; m/perc; minimum 0 m/perc, maximum 0,5 m/perc) 6
6 A szeletelési, vágási technológiai szakasz maximum 25 kg / m³ sűrűség melletti többlet sebessége; m/perc; minimum 0 m/perc, maximum 0,4 m/perc)  8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (forint) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-01081 projekt
II.2.9) További információ:
A 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők
tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
AK nem alkalmazza az eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Egyedi gyártású EPS tech. rendszer csomagolástech
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROFIN PROFESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91389187
Postai cím: Szabadság Tér 7. Cititorony ép. II. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: krausz@profin.hu
Telefon: +36 209776997
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13444431241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 751100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: a leszállított technológia rendszer helyszíni szerelése, üzembe helyezése és az leszállított technológia rendszer helyszíni üzembe
helyezését követő oktatás, betanítás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PROFIN PROFESSIONAL Műszaki- és Pénzügyi Megoldásszállító, Projekt- és Vállalkozás-fejlesztési és Innovációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91389187
Postai cím: Szabadság Tér 7. Cititorony ép. II. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13444431241

Hivatalos név: Zolend Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55990501
Postai cím: Házgyár Út 17
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14705540209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges