Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10811/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Karancsalja Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3181 Karancsalja, Óvoda utca 1. hrsz: 910/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DOR-PET ÉPKER Bt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karancsalja Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39184214
Postai cím: Rákóczi Út 174.
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancsalja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karancsalja Napfény Óvoda fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000272182019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A meglévő óvoda hasznos alapterülete: 194,7 m2
A tervezett óvoda hasznos alapterülete: 378,2 m2
A meglévő épület földszintes, alápincézetlen, hosszfőfalas szerkezetű.
-A meglévő épülettől keleti irányban épülne egy új épületszárny, amely a földszinten tartalmaz egy tornaszobát és szertárat, itt kap helyet a tálalókonyha és a takarítószer tároló helyiség. Az új épületszárny egy részében tetőtérbeépítés készül, mely a dolgozók szociális helyiségeit (öltöző, WC, mosdó-zuhanyzó) valamint irodahelyiségeket tartalmaz. A tornaszo- ba feletti terüket padlástérként lesz kialakítva, mivel a tornaszoba belmagassága 3,50 m. Az új épületszárny a régi mellett 1,00 m-re lesz.
-A meglévő épületben az utcai szárny teljes belső átalakításra kerül.
A jelenlegi „L” alakú épület rövidebb szárában lévő helyiségek változatlanul maradnak, csak kettőnek a funkciója változik: az öltözőből felzárkóztató-és fejlesztő szoba lesz, a mosdó- zuhanyzóból pedig fűtési helyiség.
A régi és az új épületszárnyakat egy keskeny, könnyűszerkezetes nyaktaggal kötjük össze, mely a szélfogót és egy előteret tartalmaz. A bővítés teherhordó falai alatt beton sávalap készül a meglévő épület alapozási síkjáig, illet- ve a teherviselő talajrétegig, a fagyhatár alá mélyítve. A tetőszerkezet a födémre ültetett nyeregtető. Az új tetők eresz és oromfali túlnyúlásait erő- teljessé tesszük. A térdfalhoz és födémkoszorúhoz kerülnek dübelezéssel rögzítésre a 15/15 cm-es szelemenek, amelyekre 10/15 cm-es szarufák kerülnek 90 cm-es kiosztással. A szarufák között teljes vastagságban kőzetgyapot hőszigetelés készül. A fa szerkezetek gomba-, rovar- és lángmentesítő szerrel kezelendők. A tető héjazata TONDACH égetett agyagkerámia cserép lesz.
Az ablakok, bejárati ajtók minősített műanyag szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel, legalább u=1,15 W/m2K hőátbocsátási határértékkel. A helyiségek kiegyenlített aljzaton ragasztott kőporcelán és laminált parketta vagy panelpar- ketta burkolatot kapnak. A tornaszobában sportpadló burkolat készül.
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció 3. kötete az építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 92821317 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Karancsalja Napfény Óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3181 Karancsalja, Óvoda utca 1. hrsz: 910/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő óvoda hasznos alapterülete: 194,7 m2
A tervezett óvoda hasznos alapterülete: 378,2 m2
A meglévő épület földszintes, alápincézetlen, hosszfőfalas szerkezetű.
-A meglévő épülettől keleti irányban épülne egy új épületszárny, amely a földszinten tartal- mazna egy tornaszobát és szertárat, itt kapna helyet a tálalókonyha és a takarítószer tároló helyiség. Az új épületszárny egy részében tetőtérbeépítés készül, mely a dolgozók szociális helyiségeit (öltöző, WC, mosdó-zuhanyzó) valamint irodahelyiségeket tartalmaz. A tornaszo- ba feletti terüket padlástérként lesz kialakítva, mivel a tornaszoba belmagassága 3,50 m. Az új épületszárny a régi mellett 1,00 m-re lesz.
-A meglévő épületben az utcai szárny teljes belső átalakításra kerül.
A jelenlegi „L” alakú épület rövidebb szárában lévő helyiségek változatlanul maradnak, csak kettőnek a funkciója változik: az öltözőből felzárkóztató-és fejlesztő szoba lesz, a mosdó- zuhanyzóból pedig fűtési helyiség.
A régi és az új épületszárnyakat egy keskeny, könnyűszerkezetes nyaktaggal kötjük össze, mely a szélfogót és egy előteret tartalmaz. A bővítés teherhordó falai alatt beton sávalap készül a meglévő épület alapozási síkjáig, illet- ve a teherviselő talajrétegig, a fagyhatár alá mélyítve. A tetőszerkezet a födémre ültetett nyeregtető. Az új tetők eresz és oromfali túlnyúlásait erő- teljessé tesszük. A térdfalhoz és födémkoszorúhoz kerülnek dübelezéssel rögzítésre a 15/15 cm-es szelemenek, amelyekre 10/15 cm-es szarufák kerülnek 90 cm-es kiosztással. A szarufák között teljes vastagságban kőzetgyapot hőszigetelés készül. A fa szerkezetek gomba-, rovar- és lángmentesítő szerrel kezelendők. A tető héjazata TONDACH égetett agyagkerámia cserép lesz.
Az ablakok, bejárati ajtók minősített műanyag szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel, legalább u=1,15 W/m2K hőátbocsátási határértékkel. A helyiségek kiegyenlített aljzaton ragasztott kőporcelán és laminált parketta vagy panelpar- ketta burkolatot kapnak. A tornaszobában sportpadló burkolat készül.
A részletes feladatmeghatározást a közbeszerzési dokumentáció 3. kötete az építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Környezetvédelmi vállalások (igen válaszok száma db min 0 max 3 db) 10
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban számítva (1-10munkanap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00003
II.2.9) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min 12 hó max 60 hó. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat érvénytelen , a 60 hónap és a 60 hónapon túli vállalás egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot kap. 4. ért. szempontnál 1-10 munkanap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Karancsalja Napfény Óvoda fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61293153
Postai cím: Hrsz 11905
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: dorpetbt@gmail.com
Telefon: +36 703923150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22367770212
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92821317
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelési munkák, épületgépészeti munkák, szerkezetépítési munkák, tetőépítési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nógrád "kas" Épületfelújító és Szigetelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46621205
Postai cím: Nagymező Út 11A
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10218679212

Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61293153
Postai cím: Hrsz 11905
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22367770212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges