Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10825/2019
CPV Kód:45232130-2
Ajánlatkérő:Felsőnyárád Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Felsőnyárád, hrsz: 18, 21, 36, 37, 57/1, 58, 181, 223, 264, 266, 267, 268, 293, 295, 297/1, 297/2, 297/3, 304, 428, 444, 450, 451
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felsőnyárád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79537991
Postai cím: Alkotmány Utca 8.
Város: Felsőnyárád
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3721
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Eszter
Telefon: +36 48347001
E-mail: dr.kovacs.eszter@felsonyarad.hu
Fax: +36 48347001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Felsőnyárád település belterületi vízrendezése
Hivatkozási szám: EKR000805692018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Felsőnyárád település belterületi vízrendezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Felsőnyárád, hrsz: 18, 21, 36, 37, 57/1, 58, 181, 223, 264, 266, 267, 268, 293, 295, 297/1, 297/2, 297/3, 304, 428, 444, 450, 451
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett tevékenység Felsőnyárád község egyes belterületi utcáinak vízrendezése, a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításával, a csapadékvizek rendezett elvezetésével a település belterületén található Szuha-patakba.
A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtése és elvezetése nyílt árkok, illetve zárt vezetékek kialakításával valósul meg. A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete nem teszi lehetővé ott zárt (fedlappal fedett) árokkal képeztük ki.
Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm JU 30 kötőréteg + 4 cm AB 12 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.
A mederburkolás előre gyártott elemekből valósul meg. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.
A kapubejárók 5,0 méter szélességben készülnek az árok elemeknek megfelelő fedlapokkal.
A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik, valamennyi ingatlanhoz új kapubejáró kerül.
Épülő vízelvezető létesítmények:
3-0-0 jelű csatorna 851,0 m
3-1-0 jelű csatorna 464,0 m
3-1-1 jelű csatorna 68,0 m
3-2-0 jelű csatorna 295,0 m
3-3-0 jelű csatorna 160,0 m
4-0-0 jelű csatorna 528,0 m
4-1-0 jelű csatorna 214,0 m
4-1-1 jelű csatorna 109,0 m
4-1-2 jelű csatorna 45,0 m
4-2-0 jelű csatorna 73,0 m
4-3-0 jelű csatorna 84,0 m
7-0-0 jelű csatorna 488,0 m
9-0-0 jelű csatorna 375,0 m
9-1-0 jelű csatorna 316,0 m
Épül összesen: 4001,0 fm csapadékvíz elvezető rendszer
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett
konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak!
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott,
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható
„azzal egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése). A mennyiségek és a
közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3- 15-BO1-2016-00033

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22750 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Felsőnyárád település belterületi vízrendezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52460957
Postai cím: Tompa Mihály Út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: fedrid@fedrid.hu
Telefon: +36 48341205
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48341205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99681799
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Felsőnyárád, hrsz: 18, 21, 36, 37, 57/1, 58, 181, 223, 264, 266, 267, 268, 293, 295, 297/1, 297/2, 297/3, 304, 428, 444, 450, 451
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett tevékenység Felsőnyárád község egyes belterületi utcáinak vízrendezése, a megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításával, a csapadékvizek rendezett elvezetésével a település belterületén található Szuha-patakba.
A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtése és elvezetése nyílt árkok, illetve zárt vezetékek kialakításával valósul meg. A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete nem teszi lehetővé ott zárt (fedlappal fedett) árokkal képeztük ki.
Az út alatti beton átereszek homokos kavics feltöltése felett 20 cm soványbeton + 5 cm JU 30 kötőréteg + 4 cm AB 12 kopóréteg szerkezettel kerülnek kialakításra.
A mederburkolás előre gyártott elemekből valósul meg. Az előre gyártott elemek alá 10 cm vastag homokos-kavics ágyazat készítése szükséges a mű állékonysága érdekében.
A kapubejárók 5,0 méter szélességben készülnek az árok elemeknek megfelelő fedlapokkal.
A tervezett vízelvezető árok hálózat kiépítése a meglévő árokhálózat nyomvonalában történik, valamennyi ingatlanhoz új kapubejáró kerül.
Épülő vízelvezető létesítmények:
3-0-0 jelű csatorna 851,0 m
3-1-0 jelű csatorna 464,0 m
3-1-1 jelű csatorna 68,0 m
3-2-0 jelű csatorna 295,0 m
3-3-0 jelű csatorna 160,0 m
4-0-0 jelű csatorna 528,0 m
4-1-0 jelű csatorna 214,0 m
4-1-1 jelű csatorna 109,0 m
4-1-2 jelű csatorna 45,0 m
4-2-0 jelű csatorna 73,0 m
4-3-0 jelű csatorna 84,0 m
7-0-0 jelű csatorna 488,0 m
9-0-0 jelű csatorna 375,0 m
9-1-0 jelű csatorna 316,0 m
Épül összesen: 4001,0 fm csapadékvíz elvezető rendszer
A tervdokumentációban megjelölt anyagok nevei tájékoztató jellegűek! A dokumentációban megnevezett
konkrét gyártmányok, vagy típusok helyett, azokkal mindenben egyenértékű más gyártmányok és típusok is alkalmazhatóak!
Ahol a közbeszerzési dokumentumokban Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott,
ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható
„azzal egyenértékű” megjelölés mellett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.§. (3) bekezdése). A mennyiségek és a
közbeszerzési műszaki leírás a dokumentációban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 99681799
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEDRID Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52460957
Postai cím: Tompa Mihály Út 2/A
Város: Edelény
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: fedrid@fedrid.hu
Telefon: +36 48341205
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 48341205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szövegrész:
„3721. Felsőnyárád hrsz: 18, 21, 36, 37, 57/1, 58, 181, 223, 264, 266, 267, 268, 293, 295, 297/1, 297/2, 297/3, 304, 428, 444, 450, 451”
Módosítás:
„3721. Felsőnyárád hrsz: 18, 21, 36, 37, 57/1, 58, 181, 223, 264, 266, 267, 268, 293, 295, 297/1, 297/2, 297/3, 304, 428, 444, 450, 451, 78”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosítás indoka: Adminisztratív hiba miatt kimaradt a 78 hrsz.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 99681799 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 99681799 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben