Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10834/2019
CPV Kód:45212200-8
Ajánlatkérő:FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65802041
Postai cím: Üllői Út 121
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bognár László
Telefon: +36 305361403
E-mail: laszlo.bognar@fradi.hu
Fax: +36 305361403
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fradi.hu/kezilabda
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.fradi.hu/kezilabda
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: FTC – kézilabda utánpótlás csarnok építés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000685522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kézilabda utánpótlás csarnok kivitelezésének második üteme tekintetében az alábbi részfeladatokat kell elvégezni. A munkakezdést lehetővé tevő – nem helyszíni előkészítő munkák; a helyszíni felvonulási és építés-előkészítő munkák, a teherhordó szerkezetépítési munkák, a belső befejező (nem teherhordó szerkezeti) munkák, illetve a külső befejező (nem teherhordó szerkezeti) munkák) a következők:
• A teljes épület munkavégzés előtti ideiglenes közművek, áramvételi és vízvételi lehetőségek kiépítése.
• komplett erősáramú rendszer kiépítése műszaki dokumentáció szerint
• komplett gyengeáramú rendszer kiépítése műszaki dokumentáció szerint
• komplett hangosítás kiépítése műszaki dokumentáció szerint
• komplett automatika rendszer kiépítése műszaki dokumentáció szerint
• komplett épületgépészeti rendszer kiépítése műszaki dokumentáció szerint
• az épület komplett beszabályozása
• komplett tűzjelző rendszer kiépítése műszaki dokumentáció szerint
• külső munkálatok – tereprendezés, parkoló kiépítése
• épületen belüli aljzatbetonozási munkálatok 3000 m2-en
• falazási és egyéb kőműves képzési munkálatok (épületen belüli egyéb teherhordó falazatok, válaszfalak) 790 m2-en
• épületen belüli belső vakolási munkálatok 3100 m2-en
• szárazépítészeti munkálatok (álmennyezetek, válaszfalak és egyéb szerkezetek készítése) 512 m2-en
• meleg burkolási munkálatok 440 m2-en
• sportpadló készítése 1673 m2-en
• hidegburkolási munkálatok 940 m2-en
• egyéb burkolási munkálatok (kompozit, beton) 330 m2-en
• beltéri ajtók elhelyezése
• lakatos szerkezetek gyártása és kiépítése
• füstkupolák gyártása és kivitelezése
• hőszigetelési munkálatok aljzatban
• vízszigetelési munkálatok padló rétegrend szerint
• felületképzési munkálatok 4900 m2-en
A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09882 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolásának módja
A következő helyett:
A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot befűzés nélkül kell az ajánlatához zárt borítékban csatolni.
Helyesen:
A biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlatához szükséges csatolni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A beérkezett kiegészítő tájékoztatásra tekintettel ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben