Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10844/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kővágóörs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8254 Kővágóörs, Petőfi S. u. 2. hrsz: 560/3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kővágóörs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15461542
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Kővágóörs
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Dezső polgármester
Telefon: +36 87464017
E-mail: jegyzo@kovagoors.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kővágóörsi önkormányzati hivatalépület tetőcseréje
Hivatkozási szám: EKR000929242018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kővágóörsi önkormányzati hivatalépület tetőcseréje
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45262500-6
09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8254 Kővágóörs, Petőfi S. u. 2. hrsz: 560/3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az önkormányzati hivatal jelenlegi lapos tetős épületrészének magas tetőssé alakítása hornyolt cserépfedés és korcolt lemezfedés alkalmazásával, azon napelemes rendszer kiépítésével.
Az épület teljes bruttó alapterülete: 552,34 m2
Főbb mennyiségek tájékoztató jelleggel:
- a magastetőssé történő átalakítással érintett épületrész bruttó alapterülete: 210,4 m2
- 7,38 kWp napelemes rendszer kiépítése.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00605 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kővágóörsi önkormányzati hivatalépület tetőcseréje
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29144264
Postai cím: Fenyves Utca 4
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
E-mail: folyondar2008@gmail.com
Telefon: +36 305901372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21572271
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45262500-6
09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8254 Kővágóörs, Petőfi S. u. 2. hrsz: 560/3.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az önkormányzati hivatal jelenlegi lapos tetős épületrészének magas tetőssé alakítása hornyolt cserépfedés és korcolt lemezfedés alkalmazásával, azon napelemes rendszer kiépítésével.
Az épület teljes bruttó alapterülete: 552,34 m2
Főbb mennyiségek tájékoztató jelleggel:
- a magastetőssé történő átalakítással érintett épületrész bruttó alapterülete: 210,4 m2
- 7,38 kWp napelemes rendszer kiépítése.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21572271
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29144264
Postai cím: Fenyves Utca 4
Város: Felsőörs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8227
Ország: Magyarország
E-mail: folyondar2008@gmail.com
Telefon: +36 305901372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
A teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított 150 naptári nap, azaz 2019. június 3., mely időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárást le kell zárni.
Módosított szerződéses feltétel:
A teljesítés határideje: a szerződéskötés napjától számított 177 naptári nap, azaz 2019. június 30., mely időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárást le kell zárni.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó a kivitelezési folyamatot akadályozó, előre nem látható körülményeket jelentett be: 1.Vállalkozó a tárgyi munkához kapcsolódóan 2019. március hóban megrendelte a szükséges tetőcserepeket, melyek szállítását a forgalmazó – visszaigazolása alapján - csak 2019. június 15. dátummal vállalta. Ez a Vállalkozó érdekkörén kívül eső körülmény a szerződéskötéskor nem volt előre látható.2.A csapadék adatok alapján 2019. május hónapban a teljesítés helyén az esős napok száma elérte a 15-öt. Vállalkozót a 2019. május havi esős napok átlagoshoz viszonyított magas száma és a lehullott nagy mennyiségű csapadék a tetőépítési munkákban akadályozta.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 21572271 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 21572271 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben