Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/113
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.06.14.
Iktatószám:10935/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Lenti Városgazdálkodási Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Lenti Városgazdálkodási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29126062
Postai cím: Petőfi Sándor Út 32.
Város: Lenti
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8960
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czigány Tibor
Telefon: +36 92551240
E-mail: cziganytiborlenti@gmail.com
Fax: +36 92551240
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Geotermikus fűtési rendszer kialakítása_Lenti
Hivatkozási szám: EKR000257112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A város közigazgatási területén a felszín alatt jelentős termálvagyon található, mely az olajbányászat által jól feltérképezett. Kiaknázása azonban ma még gyerekcipőben jár, hiszen a termálvizet csak a lenti Termálfürdőben hasznosítják.
A termálvíz hasznosításának lehetősége hívta életre a projektet. Jelenleg a város intézményeinek hő- és használati melegvíz-ellátását földgáz felhasználásával biztosítják, ami jelentős költséget jelent az önkormányzat számára ugyanakkor komoly ÜHG kibocsátással is jár. A helyi geotermikus adottságok kihasználásával jóval kedvezőbb, fenntarthatóbb módon lehetne a hőenergia igényeket kielégíteni a városban.
Lenti Város Önkormányzata 10 önkormányzati intézményében tervezi a fűtés és használati melegvíz-ellátásának gáztüzelésről geotermikus energiára történő átállítását egy termelő és egy visszasajtoló kút, az intézményekhez vezető hőtávvezeték, az intézményi termál hőközpontok és a rendszert vezérlő erős és gyengeáramú hálózat megépítésével.
A kialakítandó geotermikus rendszerhez csatlakoztatott épületek energetikai jellemzői alapján meghatározásra került a teljes rendszer hőteljesítmény-igénye a külső hőmérséklettől való hőfoklefutása, várható éves hőigénye, illetve a rendszer átlagos évre vonatkozó tartamdiagramja.
A 10 db intézmény átlagos éves csúcsteljesítmény-igénye és hőfogyasztása az épületenergetikai tanúsítvány szerinti értékek, illetve a tényleges hőfogyasztási adatokból lineáris regresszióval meghatározott értékek figyelembevételével kerültek meghatározásra.
A 10 intézmény:
- Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Lenti, Gyöngyvirág u. 2.),
- Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (Lenti, Kossuth Lajos u. 10.),
- Városi Művelődési Központ Lenti és Városi Könyvtár Lenti (egy épület) (Lenti, Templom tér 5.),
- Lenti Polgármesteri Hivatal (Lenti, Zrínyi u. 4.),
- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Lenti, Zrínyi u. 5.),
- Lenti Mesevár Óvoda székhelye (Lenti, Vörösmarty u. 41.),
- Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Lenti, Vörösmarty u. 30.),
- Lenti Mesevár Óvoda Telephelye (Lenti, Petőfi út 25.).
- Lenti Járási Hivatal (Lenti, Templom tér. 11.),
- Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája (Lenti, Petőfi út 23.).
A tervek szerint a megadott hőigényt 1 db termelő termálvízkút tudja kielégíteni. A lefűtött termálvíz teljes mennyiségét 1 db visszasajtoló kúttal helyezzük vissza a rezervoárba.
A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kút kútfejhőmérsékletét 70°C-ra tervezzük. A kútból kitermelhető vízmennyiség 40 m3/h lesz, - az üzemi vízmennyiség ennél ~10 %-kal több is lehet. A termálvíz alacsony gáztartalmúnak és kis sókoncentrációjúnak (1300-1400 mg/l) prognosztizálható.
A termelő kút talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.
Elvárt eredmények:
- Maximális teljesítmény: 1860 kW
- ÜHG gázok csökkentése: 520 t/év
- Megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 8344 GJ
A fogyasztók a termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne (Vörösmarty utca és a Fürdő területe) között helyezkednek el. Tekintettel a kinyerésre kerülő termál közeg várhatóan alacsony gáz- és sótartalmára, összetételére, egyszerű kétcsöves termál távvezeték hálózatra közvetlenül (szekunder kör kialakítása nélkül) „fűzhetők fel” a potenciális hőfogyasztók.
Folytatás II.2.4. pontban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08974 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/06/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/06/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Jelen hirdetmény keretében az ajánlattételi határidő meghosszabbítására kerül sor.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben