Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:11004/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Bugac Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye:6114 Bugac, 046/22 hrsz, gyalogos út: 0231, 0241/2, 0228/22, 0228/24, 0227, 0228/26, 0223/8 hrsz-ek;6114 Bugac, 046/22, 047/2, 047/5, 047/6, 047/7 hrsz-ek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bugac Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48021865
Postai cím: Béke Utca 10
Város: Bugac
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6114
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó László polgármester
Telefon: +36 76575100
E-mail: bugaconk@t-online.hu
Fax: +36 76575107
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bugac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Aranymonostor és látogatóközpont fejlesztés I.ütem
Hivatkozási szám: EKR000319432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az „Évezredek útján, Aranymonostor és látogatóközpont turisztikai fejlesztése I. ütem” építési beruházás kivitelezés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósítása során látogatóközpont és melléképületei, parkolók, megközelítési utak építése, környezetrendezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Főépület kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6114 Bugac, 046/22 hrsz, gyalogos út: 0231, 0241/2, 0228/22, 0228/24, 0227, 0228/26, 0223/8 hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főépület: bruttó 1.448,78 m2 (nettó alapterület: 1310,92 m2) alapterületű monolit vasbeton tartószerkezetű épület
A látogatóközpont főépülete monolit vasbeton falas szerkezetű, az alapozásra mindenhol egységesen 20 cm vastag felmenő monolit vasbeton falak – helyenként fal megjelenésű 20x60 cm pillérek - kerülnek. A födémek monolit vasbeton födémek. A homlokzat és a tető fémlemez fedésű. Kőburkolatok, hőszigetelt nyílászárók, és üvegfalak készülnek. Hőszivattyú fűtés kerül kialakításra, a tetőn napelemek kerülnek elhelyezésre.
• Építészet
A monolit vasbeton szerkezetű épület helységeinek száma: 35
A monolit vasbeton szerkezetű épület fedett nyitott tereinek száma: 7
Kétoldali falzsaluzás függőleges felülettel: 1305 m2
Kétoldali falzsaluzás függőleges íves felülettel: 1320 m2
Ferde síklemez zsaluzása: 1400 m2
25 cm vtg. sík vb. lemez készítése 15 fokig: 280 m3
45 cm vtg. sík vb. lemez készítése 15 fokig: 135 m3
Egyenes vb. fal készítése: 125 m3
Íves vb. fal készítése: 135 m3
30 cm vtg. Vb. lemezalap készítése: 415 m3
Talajvíz elleni vízszintes szigetelés: 1340 m2
Burkolatok: 332,90 m2 kültéri és 730,23 m2 beltéri kőburkolat, 228,83 m2 önterülő műkő
Tető korcolt fémlemez fedése: 1385 m2
Szerelt fém homlokzatburkolat: 645 m2
Visszahúzott attika gerinckialakítása: 155 fm
Vékonyvakolat beltéri vasbeton falfelületre: 910 m2
Vékonyvakolat kültéri homlokzaton: 270 m2
Mennyezeti fűtésvakolat: 650 m2
Válaszfalépítés: 400 m2
Szerelt gipszkarton előtétfal: 145 m2
Szerelt gipszkarton álmennyezet: 300 m2
Íves, hangszigetelt gipszkarton válaszfal: 115 m2
• Gépészet
Padlófűtés fektetése padlófűtési csőből: 6500 fm
Mennyezet fűtés-hűtés rendszere: 610 m2
Levegős hőszivattyú: 2 db
Mini légkezelő tartószerkezettel: 5 db
Biológiai szennyvíztisztító telep szikkasztó rendszerrel
PP anyagú szennyvízakna fedlappal: 16 db
Előregyártott földalatti vasbeton tüzivíz és csapadékvíz tározó (55m3): 4 db
• Elektromosság
Napelemes kiserőmű rendszer: 105 db 270 W-os napelem tábla
Elosztószekrény: 6 db
Vezetékek és kábelek: 5370 fm
Kiállítási sínrendszer 4,8 m-es sínekkel: 12 db
Lámaptestek: 223 db
• Tájépítészet
Belső udvar teljes területe csobogóval: 522,85 m2
Parkolók
Térkő burkolatú személygép jármű parkoló : 448 m2
Aszfaltburkolatú parkoló: 1822 m2
Bazaltbeton burkolatú buszparkoló: 242 m2
Ligetes parkoló a sorompó feletti útburkolattal és a 6 beállóval: 1428,94 m2
Biciklivel is járható gyalogút: 2,305 fm
Belterületi szakasz: 1,006 fm hosszú, (123/1, 123/2, 1207, 1334 hrsz-ek)
jelenlegi szélesség: 150 cm
tervezett szélesség: 220 cm
Felújítás, zúzottkő burkolattal
Külterületi szakaszon tervezett új nyomvonal: 1,299 fm hosszú (1333, 032/2, 0229, 0223/8, 0228/24, 0228/22 hrsz-ek)
tervezett szélesség 220 cm
alapozással, zúzottkő burkolattal

A tervezett kivitelezés építési engedély köteles beruházásnak minősül.
A műszaki dokumentáció 1. részteljesítés 1. üteme tartalmazza az ide vonatkozó műszaki adatokat.
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3) M/2.1. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 Felhívás III.1.3) M/2.2. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli épületgépészeti területen szerzett szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)  10
3 Felhívás III.1.3) M/2.3. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli épületvillamossági területen szerzett szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár - Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
A 365 naptári napos időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

II.2.1)
Elnevezés: Épületek, kilátó, parkolók, kerékpárút, környezet
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6114 Bugac, 046/22, 047/2, 047/5, 047/6, 047/7 hrsz-ek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Építészet
2.4.1. Kiszolgáló épület 1.: Bruttó 268,83 m2 alapterületű (nettó alapterület: 209,72 m2) monolit vasbeton tartószerkezetű épület
A kiszolgáló épületek falai 50 cm vastag monolit vasbetonból (kenderbetonból) készülnek. Ezen anyagok használatával megcélozva helyi alapanyagok felhasználást. A födém vasbeton. Talajvíz elleni szigetelés készül.
Helyiségek száma: 10
Fedett-nyitott terek száma : 1
Burkolatok: 209,72 m2 kőburkolat
Vasbeton födém: 268,83 m2
Talajvíz elleni szigetelés: 268,83 m2
2.4.2. Kiszolgáló épület 2: bruttó 92,80 m2 alapterületű (nettó alapterület: 70,10 m2) monolit vasbeton tartószerkezetű épület
A kiszolgáló épületek falai 50 cm vastag monolit vasbetonból (kenderbetonból) készülnek. Ezen anyagok használatával megcélozva helyi alapanyagok felhasználást. A födém vasbeton. Talajvíz elleni szigetelés készül.
Helyiségek száma: 5
Burkolatok: 70,10 m2 kőburkolat
Vasbeton födém: 92,80 m2
Talajvíz elleni szigetelés: 92,80 m2
2.4.3. Kilátó: bruttó 316,6 m2 alapterületű (nettó alapterület: 283,33 m2) monolit vasbeton tartószerkezetű épület
A kilátó felmenő falai 30 cm vastag monolit vasbeton, a két fal között egykarú vb. lépcsőkkel. A födémek vasbeton konzol födémek. A külső burkolat porszórt alumínium egyedi pálcás homlokzatburkolat.
Szintek száma: földszint + 4
Zárt helyiségek száma: 1
Burkolatok: 48,85 m2 kőburkolat, 234,48 m2 impregnált beton
Kiszolgáló épületek fedett-nyitott terekkel és a kilátó összesen: 424,95 m2
• Gépészet
Csapadékvíz elvezetés a Szentkút-éri csatornába: 425 fm
PP anyagú szennyvízakna fedlappal: 10 db
• Épületvillamoság
Elosztószekrény: 11 db
Vezetékek és kábelek: 2370 fm
Jelenlét érzékelős világításkapcsoló: 21 db
Lámaptestek: 232 db
2.4.4. Környezetrendezés (bruttó tervezési terület, az ütemezésben jelzett körvonalig a Magyar Szentek útjának a kezdetével: 15 649,87 m2)
Közlekedő felületek (aszfalt borítással), egykaros beléptetőrendszer:
32 db parkoló (térkő burkolattal), 2 db akadálymentes parkoló (térkő burkolattal), 1 db elektromos töltőállomás és 5 db buszparkoló (bazaltbeton burkolat) kialakítása, gyalogos burkolatok (kiselemes térkő burkolat), 15 férőhelyes ligetes parkoló (mixton burkolattal), nagyelemes betonlap burkolat fedés gyalogos közlekedés céljára.
Játszótér, növény labirintus, tereplelátó, kerti sütögetők, padok, szeméttárolók elhelyezése, Magyar Szentek útja
Fasorok, ligetek, díszfű, évelőágy telepítése, füvesítés, öntözőrendszer kiépítése.
A tervezett kivitelezés építési engedély köteles beruházásnak minősül.
A műszaki dokumentáció 2. részteljesítés 2.-3. üteme tartalmazza az ide vonatkozó műszaki adatokat.
További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3) M/2.1. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
2 Felhívás III.1.3) M/2.2. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli épületgépészeti területen szerzett szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
3 Felhívás III.1.3) M/2.3. meghatározott szakember alkalmassági követelményen felüli épületvillamossági területen szerzett szakmai többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 48 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár - Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00001
II.2.9) További információ:
Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. A bírálat módszere: ahol előny az alacsonyabb érték ott fordított arányosítás, ahol előny a nagyobb érték ott egyenes arányosítás. Részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
A 365 naptári napos időtartam a szerződés hatálybalépésétől számítandó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05402 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Főépület kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem érkezett ajánlat.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: Épületek, kilátó, parkolók, kerékpárút, környezet
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Nem érkezett ajánlat.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges