Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:11321/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Szenna Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7477 Szenna, Rákóczi Ferenc utca 34.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szenna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75972493
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 8
Város: Szenna
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7477
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth László
Telefon: +36 82584024
E-mail: jegyzo@simonfaihivatal.hu
Fax: +36 82584025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szenna.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennai Fekete László óvoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR000404532018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szennai Fekete László óvoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7477 Szenna, Rákóczi Ferenc utca 34.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az óvoda bővítését kívánja megvalósítani a konyhaüzemi rész felett kialakított tetőtérrel, amelyben tornaszoba, szertár, vizesblokk, és egyéni fejlesztést is biztosító helyiség is kialakításra kerül. Az építési munkák során az intézmény fűtéskorszerűsítése és utólagos hőszigetelése, valamint a meglévő fa nyílászárók hőtechnikai követelményeknek megfelelő, alumínium redőnnyel és szúnyoghálóval ellátott nyílászárókra való cseréje is megvalósul, ezáltal az épület egységes építészeti megjelenést biztosít és kialakításra kerül a bölcsődei csoportszoba is.
Az akadálymentesítés a meglévő előtér lépcsőházzá, lift aknává történő alakításával, az akadálymentes közlekedést biztosító rámpák kialakításával, a csoportszobák padlóburkolatainak felújításával / küszöbmentes kialakításával válik biztosítottá.
Az épület felújítsa során az óvoda szárny külső teherhordó falai alatt utólagos acéllemezes szigetelés készül (besajtolásos technológiával).
Átalakításra kerül az épület villamos rendszere és megvalósul a napenergia hasznosítása is.
Bővítéssel érintett nettó terület
Lift és lépcsőház kialakítása: 22,08 m2
Tetőtér kialakítása : 144,91 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16711 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennai Fekete László óvoda felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77164067
Postai cím: Fő Utca 7
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@apmconstruct.hu
Telefon: +36 305188741
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48619999
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7477 Szenna, Rákóczi Ferenc utca 34.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő az óvoda bővítését kívánja megvalósítani a konyhaüzemi rész felett kialakított tetőtérrel, amelyben tornaszoba, szertár, vizesblokk, és egyéni fejlesztést is biztosító helyiség is kialakításra kerül. Az építési munkák során az intézmény fűtéskorszerűsítése és utólagos hőszigetelése, valamint a meglévő fa nyílászárók hőtechnikai követelményeknek megfelelő, alumínium redőnnyel és szúnyoghálóval ellátott nyílászárókra való cseréje is megvalósul, ezáltal az épület egységes építészeti megjelenést biztosít és kialakításra kerül a bölcsődei csoportszoba is.
Az akadálymentesítés a meglévő előtér lépcsőházzá, lift aknává történő alakításával, az akadálymentes közlekedést biztosító rámpák kialakításával, a csoportszobák padlóburkolatainak felújításával / küszöbmentes kialakításával válik biztosítottá.
Az épület felújítsa során az óvoda szárny külső teherhordó falai alatt utólagos acéllemezes szigetelés készül (besajtolásos technológiával).
Átalakításra kerül az épület villamos rendszere és megvalósul a napenergia hasznosítása is.
Bővítéssel érintett nettó terület
Lift és lépcsőház kialakítása: 22,08 m2
Tetőtér kialakítása : 144,91 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/06 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 48619999
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: APM Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77164067
Postai cím: Fő Utca 7
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: info@apmconstruct.hu
Telefon: +36 209921731
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés 2.2 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.2 A Vállalkozó a feladatait 2019. július 6. napjáig köteles hiánytalanul és hibamentesen elvégezni és a Megrendelő részére – jegyzőkönyv felvétele mellett – műszakilag átadni.”
2. A Szerződés 2.3 pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„2.3 Vállalkozó az alábbi ütemezéssel köteles a munkákat elvégezni:
a) Kivitelezés – műszaki ellenőr által igazolt -50 %-os készültsége – 2019. április 15.
b) Kivitelezés – műszaki ellenőr által igazolt – 100 %-os készültsége, műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a.Műszaki szempontú indokolás:
A műszaki szempontú indokolást jelen szerződés módosítás mellékeltét képező vállalkozói akadályközlések részletesen tartalmazzák, mely szerint a beruházás során az alábbi akadályok merültek fel:
-A nyílászárókat Vállalkozó a munkaterület átadását követően, 2018. október 10. napján megrendelte, azonban a szállító nyilatkozata alapján az egyedi nyílászárókat a megrendeléstől számított 90. napra tudják vállalni.
- A lépcsőház kialakításánál (ahol a liftakna is kialakításra kerül) az alap ásás során 51 cm mélységben szennyvízcsövet talált a Vállalkozó, amely nem szerepelt a kiviteli terven. A további munkálatok elvégzése érdekében ezen cső cseréjét el kell végezni, amely a szükséges anyagrendeléssel együtt 10 nap késedelmet eredményez. A tetőtér beépítésénél a megrendelt anyagokra 90 napos szállítási határidőt adott a Szállító, amely 2019. január 15-én jár le.A lift beszerelését addig nem lehet elvégezni, amíg a tető építése nem készül el.
Folyt. VII.1. pont
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 48619999 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 48619999 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
-A munkaterület átadása 2018. október 5-én megtörtént. A váll. szerz.2.3. pontja iii) alpontja szerint Váll.a munkaterület átadástól számított 90.napig köteles a hőszigetelési munk-t elvégezni.A hőszigetelés a nyílászárók cseréje és a lépcsőház kialakítása és a tetőtér beépítése után fejezhető be.Megrend.az akadályközlésben foglaltakat megvizsgálta,melyet Műszaki ellenőr megalapozottnak tartott,és jóváhagyott.
b.Közb-i-jogi szempontú indokolás
Felek rögzítik,hogy a beszerzés idején hatályos,a Kbt 141.§ (4) bek.c) pontjában foglalt felt-k maradéktalan betartása mellett került sor jelen váll-i szerz. mód. megkötésére.
Ezen jogszab-i rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a váll-i szerz. módosítással összefüggő körülményeket:
-a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,amelyeket az AK kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra,hogy az akadályok az ütemterv szerinti munkafolyamatok végzése során merült fel.A közb-i eljárást megelőzően a műszaki dok. elkészítésekor az akadályközl-ben felsorolt műszaki állapot(szennyvíz csatorna)nem voltak látható,az a munkavégzés folyamata alatt vált láthatóvá.-továbbá kellő gondossággal eljárva sem volt előre látható,hogy az építési munk-ok elvégzéséhez szükséges anyagok beszerzésében jelentős késedelem várható/lesz. a módosítás nem változtatja meg a szerz. általános jellegét;
-az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz. értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték változás nincs.Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor,amelyek a ca) alpont szerinti több,egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel,ez a korl. az egyes mód-k nettó értékére alkalmazandó.Az egymást követő mód-k nem célozhatják e rend. megkerülését.-a közb-i eljárásban bármely AT is lett volna a nyertes AT,ugyanazzal a helyzettel szembesült volna,mint a Váll.erre tekintettel a piaci verseny korl-nak,megsértésének a lehetősége nem állapítható meg a sérelemnek az elvi lehetősége is kizárt.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben