Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:11338/2019
CPV Kód:45214100-1;45260000-7;45310000-3;45321000-3;45330000-9;45350000-5;45400000-1
Ajánlatkérő:Karancskeszi Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3183 Karancskeszi, Orgona út 29. hrsz: 579/2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EU-OPPIDUM KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karancskeszi Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77258636
Postai cím: Fő Út 49.
Város: Karancskeszi
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3183
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karancskeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Karancskeszi Óvoda és Főzőkonyha fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000352772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45350000-5
45400000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Karancskeszi Óvoda fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45350000-5
45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3183 Karancskeszi, Orgona út 29. hrsz: 579/2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karancskeszi Község meglévő óvodájának felújítása és bővítése 367,89 m2-ről 1061,07 m2-re.
A felújítás során elvégzendő munkák: építészeti munka (szigetelés, nyílászáró csere, padlóburkolás, teljes tetőcsere), villamos, gépész munkák, elektromos felújítás, infokommunikációs akadálymentesítés. Az épület bővítése, új 300 adagos főzőkonyha és 1 db új csoportszoba kialakítása, a meglévő 2 db csoportszoba felújítása. Udvar és játszótérfelújítás, valamint 5 új parkoló létesítése.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10295 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Karancskeszi Óvoda fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-OPPIDUM KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29022087
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: euoppidiumkft@gmail.com
Telefon: +36 309665354
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57404282
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 200293865
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45350000-5
45400000-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
További tárgyak:45260000-7
45310000-3
45321000-3
45330000-9
45350000-5
45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3183 Karancskeszi, Orgona út 29. hrsz: 579/2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Karancskeszi Község meglévő óvodájának felújítása és bővítése 367,89 m2-ről 1061,07 m2-re.
A felújítás során elvégzendő munkák: építészeti munka (szigetelés, nyílászáró csere, padlóburkolás, teljes tetőcsere), villamos, gépész munkák, elektromos felújítás, infokommunikációs akadálymentesítés. Az épület bővítése, új 300 adagos főzőkonyha és 1 db új csoportszoba kialakítása, a meglévő 2 db csoportszoba felújítása. Udvar és játszótérfelújítás, valamint 5 új parkoló létesítése.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 200293865
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EU-OPPIDUM KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29022087
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail: euoppidiumkft@gmail.com
Telefon: +36 309665354
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57404282
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződő feleknél a vállalkozó nevében elírás történt EU-OPPIDIUM Kf helyett- helyesen EU-OPPIDUM Kft.:
• másrészről a
Név: EU-OPPIDUM Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.
Cégjegyzékszám: 01-09-205869
Adószám: 24979748-2-42
Számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank H ungary Zrt.
Számlaszám: 10918001-00000072-00160008
MKIK nyilvántartási szám: 20A86180
NÜJ szám (Napló ügyfélszám: 286048505
Képviseli: Berdó József ügyvezető
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)
(továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
• IV.3.1. A Szerződés finanszírozása pontban a projektazonosító elírásra került, helyesen:
A szerződés finanszírozása TOP-1.4.1-16-NG1-2017-00009. sz. támogatási szerződéshez utófinanszírozással történik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződésmódosítás indoklása:
Az eredeti szerződésben adminisztrációs hiba folytán elírásra került a Vállalkozó neve, illetve a szerződés fedezetéül szolgáló támogatási szerződés azonosító száma.

A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 200293865 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 200293865 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben