Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:115/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Alapközmű Kft.;Genév Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07096
Postai cím: Széchenyi tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Botka László
Telefon: +36 62564363
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben című, TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001 kódszámú projekt zöldfelületi rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Zöld város kialakítása a szegedi Ligetben című, TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001 kódszámú projekt zöldfelületi rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
További tárgyak:45212100-7
45212200-8
45212300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Újszegedi hídfő - Népkert sor - Temesvári
krt. - Székely sor által határolt újszegedi Liget
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az újszegedi hídfő - Népkert sor - Temesvári krt. - Székely sor által határolt újszegedi Liget zöldterületi rekonstrukciója, főbb munkanemei, tervezett mennyiségi adatai:
Zöldfelületi fejlesztés:
- gyepesítés (4 367 m2),
- faültetés (34 db),
- cserje/talajtakaró (11 801 db),
- évelő, egynyári, és hagymás növények ültetése,
- fakivágás (154 db),
- faápolás (151 db),
- kalodázás (532 db),
- Természetközelibb területek fejlesztése:
- madáritatók, porfürdők, odúk, egyéb búvóhelyek kialakítása,
- tanösvény kialakítása táblákkal,
- tanösvény ácsolt pallóburkolatú járófelülettel,
- új öntözőhálózat-kiépítése (18 530 fm),
- játszótér-rekonstrukció meglévők javítása,
- új játékszerek telepítése (3 db),
- új szabadtéri fitness-eszközök telepítése (24 db),
- új EPDM öntött gumiburkolat (3 281,5 m2),
- új parki bútorok elhelyezése (195 db),
- SZ1 jelű szemetesek, Kutyaürülék gyüjtő szemetesek,
- napozóágy,
- gördeszka, BMX, játékeszközök felületének javítása,
- sportpályák javítása burkolatcserével (hengerelt aszfalt) 2 380 m2.
Közlekedési felületek rekonstrukciója:
- új és meglévő parki utak stabilizált zúzottkő burkolattal (2 773 m2),
- új kiselemes betontérkő-burkolat (8156,13 m2),
- kerékpárút és kis futókör létesítése aszfalt burkolatú felületek felújításával, marás/aszfaltozás (2 986 m2),
- új aszfalt burkolatú út/járda készítése (4 027 m2).
Egyéb nagyobb léptékű beavatkozások:
- kerítés bontás,
- kerítés új építés,
- közvilágítás korszerűsítése új kandeláber vezetékhálózattal (182 db).
Újszegedi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója:
- nézőtéri padok felújítása (lábak, fa ülőfelület fakezelése) - 1 530 m2,
- öltözők teljes körű felújítása,
- mosdó helyiségek, büfé helyiségeinek teljes körű felújítása,
- fogyasztói terasz felújítása a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-SG1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 046 - 100297

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Átalányáras vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Alapközmű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gőzmalom u. 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Genév Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bánki Donát u. 12.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 699158602 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-ban foglaltak szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45112700-2
További tárgyak:45212100-7
45212200-8
45212300-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Szeged, Újszegedi hídfő - Népkert sor - Temesvári krt. - Székely sor által határolt újszegedi Liget
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az újszegedi hídfő - Népkert sor - Temesvári krt. - Székely sor által határolt újszegedi Liget zöldterületi rekonstrukciója, főbb munkanemei, tervezett mennyiségi adatai:
Zöldfelületi fejlesztés:
- gyepesítés (4 367 m2),
- faültetés (34 db),
- cserje/talajtakaró (11 801 db),
- évelő, egynyári, és hagymás növények ültetése,
- fakivágás (154 db),
- faápolás (151 db),
- kalodázás (532 db),
- Természetközelibb területek fejlesztése:
- madáritatók, porfürdők, odúk, egyéb búvóhelyek kialakítása,
- tanösvény kialakítása táblákkal,
- tanösvény ácsolt pallóburkolatú járófelülettel,
- új öntözőhálózat-kiépítése (18 530 fm),
- játszótér-rekonstrukció meglévők javítása,
- új játékszerek telepítése (3 db),
- új szabadtéri fitness-eszközök telepítése (24 db),
- új EPDM öntött gumiburkolat (3 281,5 m2),
- új parki bútorok elhelyezése (195 db),
- SZ1 jelű szemetesek, Kutyaürülék gyüjtő szemetesek,
- napozóágy,
- gördeszka, BMX, játékeszközök felületének javítása,
- sportpályák javítása burkolatcserével (hengerelt aszfalt) 2 380 m2.
Közlekedési felületek rekonstrukciója:
- új és meglévő parki utak stabilizált zúzottkő burkolattal (2 773 m2),
- új kiselemes betontérkő-burkolat (8156,13 m2),
- kerékpárút és kis futókör létesítése aszfalt burkolatú felületek felújításával, marás/aszfaltozás (2 986 m2),
- új aszfalt burkolatú út/járda készítése (4 027 m2).
Egyéb nagyobb léptékű beavatkozások:
- kerítés bontás,
- kerítés új építés,
- közvilágítás korszerűsítése új kandeláber vezetékhálózattal (182 db).
Újszegedi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója:
- nézőtéri padok felújítása (lábak, fa ülőfelület fakezelése) - 1 530 m2,
- öltözők teljes körű felújítása,
- mosdó helyiségek, büfé helyiségeinek teljes körű felújítása,
- fogyasztói terasz felújítása
A kivitelezési munkát a műszaki dokumentációban, az 1. és 2. számú szerződésmódosításban részletezettek szerint kell elvégezni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 739303333
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Alapközmű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dorozsmai út 35.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: GENÉV Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pitypang u. 43.
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): - A Zalakerámia ZRG 508 GUBBIO szürke 45cm x 45cm padlóburkoló lap helyett a Zalakerámia 76 S TAA35076 NORDIC GRANIT típusú 30*30-as lap kerül beépítésre.
- A tervezett térkő és szegély típusa a 2. számú Vállalkozói javaslatban rögzítettek szerint módosul, a térkő szegélyek (100/20/5 és 100/25/8 szegélyek) nagyobb keresztmetszetű megtámasztó gerendával kerülnek kiépítésre. Vállalkozó feladatát képezi továbbá a pályaszerkezet megerősítése.
- A színház és a büfé esetében falba épített live tartályú wc- ket kell beépíteni a porcelán tartállyal rendelkező wc csészék helyett.
- A tervezett öntöző hálózat nyomvonalának vezetése a gyökérzóna közelsége miatt megváltoztatásra kerül.
- A betervezett heverőháló helyett mozgatható és rögzítéssel ellátott napozóágyakat kell elhelyezni.
-Értékmegőrzők kiépítése elmarad.
-A kültéri fitnesz eszköz elhelyezése miatt a tervezett B10 stabilizált zúzottköves burkolat B05 gumiburkolatra történő megváltoztatása indokolt.
-Óvodás színpad felújításának elmaradása indokolt.
-A cölöp alapokon történő építés helyett a pallóút vízáteresztő burkolatra kerül megépítésre.
-A WPC burkolat alapja nem a bontott járdalapokból kerül kiépítésre, hanem az a vízáteresztő (B10 jelrendszerű) burkolatra kerül kivitelezésre.
-A „Korsós lány” szökőkút burkolata vonatkozásában a becsatlakozó utaknál alkalmazott térkő típussal kell a teret újraépíteni, mely során a felületet új szegélykövekkel kell körül zárni és az ágyazati réteget, tükröt is újra kell tömöríteni. Továbbá a faveremrácsnál lévő, dendrológus vizsgálata alapján kivágásra kerülő fa, illetve a körülötte lévő rács helye a környezetében tervezett burkolókővel kerül beépítésre. Ezen módosítás okán a teljesítési határidő 15 munkanappal történő meghosszabbítása indokolt.
-Teljesítési határidő ismét módosul: A 2018. február 21. napján tartott munkaterület átadásától számított 185 munkanap. (Eredeti határidő: munkaterület átadásától számított 150 munkanap, 1. módosítás szerinti határidő munkaterület átadásától számított 170 munkanap)
-Vállalkozók székhelycíme, a szerződés értéke az 1. szerződésmódosítás keretében módosult.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó által a Vállalkozói követelésekben előadott körülmények egy része a szerződéskötést követően,egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következett be, a szerződés módosítás a Kbt. 141. § (4)bekezdés c) pontjának megfelel. Egyes esetekben felmerülő módosítások nem lényegesek, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoznak meg, a munkák elvégzése indokolt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 739303333 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 739303333 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben