Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:11609/2019
CPV Kód:90922000-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15623
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárádi Kálmánné dr. főjegyző
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve acsótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90922000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve acsótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve acsótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan.
A csótánymentesség fenntartási kezeléseit a mindenkor érvényben lévő, az Országos EpidemiológiaiKözpont által "Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezésszakmai irányelveiről" címmel kiadott szakmai-módszertani kiadványban meghatározottak szerint kellvégezni.Alapkövetelmény, hogy az irtásnál használandó készítmények az EMMI Tisztifőorvosi FeladatokértFelelős Helyettes Államtitkárság engedélyével és biztonságtechnikai adatlappal rendelkezzenek, amelyeketcsatolni kell az ajánlathoz.
Az integrált kártevőirtás alkalmazásának folyamata:
- a csótányfertőzöttség felderítése,
- a fertőzött területek vizsgálata, amely kiterjed az objektum jellemzőire és az oda bekerülő anyagok, valamintaz általános higiénés körülmények vizsgálatára,
- szükség esetén a kártevő irtása,
- folyamatos monitorozás.
Az integrált kártevőirtás magába foglalja az érintett intézmények képviselőinek szakszerű és rendszeresfelvilágosítását, a különböző védekezési módszerek, illetve a fertőzöttség megelőzésére és felszámolásáraalkalmas irtószerek alkalmazását.
A kártevőirtást az integrált kártevőirtási program alkalmazásával szükséges megvalósítani, szorosegyüttműködésben az érintett intézmények képviselőivel. A program tartalmazza többek között:
- a kártevők életmódjának ismertetését,
- a fertőzöttség kialakulásának okait,
- az újbóli behurcolás/bevándorlás és az ismételt elszaporodás lehetőségeit,
- a kezelés elhagyásának következményeit,
- az integrált kártevőirtási program gyakorlati végrehajtásának részleteit.
Vegyi módszerek alkalmazása esetén a felhasználásra kerülő irtószerek ismertetése mellett, azok veszélyeinekkivédése érdekében a biztonsági előírásokat is ismertetni kell.
A szolgáltatás félévente minimum egy alkalommal végzendő, kiterjed az intézmények minden egyes helyiségére, különös tekintettel az intézmények élelmezési blokkjaira, mosodáira, alagsori helyiségeire.
A mentesség fenntartása érdekében csótányfertőzöttségre vonatkozó felmérést szükségesvégezni.Fertőzöttség esetén a kötelező kezeléseken felül újabb mentesítést kell végrehajtani.
A fenntartási munkák helyszíneinek összes területe: 137 910 m2.
Az összterület mennyiségét illetően +10 % eltérés lehetséges.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 234 - 535378

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve acsótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szállás u.6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
E-mail: szolgaltatas@babolna-bio.com
Telefon: +36 14320410
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14320401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 34950000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u.5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90922000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90921000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve acsótánymentesség fenntartása a 2018-2022. évekre vonatkozóan.
A csótánymentesség fenntartási kezeléseit a mindenkor érvényben lévő, az Országos EpidemiológiaiKözpont által "Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezésszakmai irányelveiről" címmel kiadott szakmai-módszertani kiadványban meghatározottak szerint kellvégezni.Alapkövetelmény, hogy az irtásnál használandó készítmények az EMMI Tisztifőorvosi FeladatokértFelelős Helyettes Államtitkárság engedélyével és biztonságtechnikai adatlappal rendelkezzenek, amelyeketcsatolni kell az ajánlathoz.
Az integrált kártevőirtás alkalmazásának folyamata:
- a csótányfertőzöttség felderítése,
- a fertőzött területek vizsgálata, amely kiterjed az objektum jellemzőire és az oda bekerülő anyagok, valamintaz általános higiénés körülmények vizsgálatára,
- szükség esetén a kártevő irtása,
- folyamatos monitorozás.
Az integrált kártevőirtás magába foglalja az érintett intézmények képviselőinek szakszerű és rendszeresfelvilágosítását, a különböző védekezési módszerek, illetve a fertőzöttség megelőzésére és felszámolásáraalkalmas irtószerek alkalmazását.
A kártevőirtást az integrált kártevőirtási program alkalmazásával szükséges megvalósítani, szorosegyüttműködésben az érintett intézmények képviselőivel. A program tartalmazza többek között:
- a kártevők életmódjának ismertetését,
- a fertőzöttség kialakulásának okait,
- az újbóli behurcolás/bevándorlás és az ismételt elszaporodás lehetőségeit,
- a kezelés elhagyásának következményeit,
- az integrált kártevőirtási program gyakorlati végrehajtásának részleteit.
Vegyi módszerek alkalmazása esetén a felhasználásra kerülő irtószerek ismertetése mellett, azok veszélyeinekkivédése érdekében a biztonsági előírásokat is ismertetni kell.
A szolgáltatás félévente minimum egy alkalommal végzendő, kiterjed az intézmények minden egyes helyiségére, különös tekintettel az intézmények élelmezési blokkjaira, mosodáira, alagsori helyiségeire.
A mentesség fenntartása érdekében csótányfertőzöttségre vonatkozó felmérést szükségesvégezni.Fertőzöttség esetén a kötelező kezeléseken felül újabb mentesítést kell végrehajtani.
A fenntartási munkák helyszíneinek összes területe: 137 910 m2.
Az összterület mennyiségét illetően +10 % eltérés lehetséges.
A részletes műszaki, szakmai követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 60 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 34950000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szállásu. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: HU
E-mail: szolgaltatas@babolna-bio.hu
Telefon: +36 14320410
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14320401
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztálya és az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ) között 2010. április 14-én a főváros területén végzett patkánymentesség fenntartási, valamint a fővárosi szociális otthonok és csecsemőotthonok csótánymentesség fenntartási munkáinak ellenőrzésére Vállalkozási Szerződés jött létre határozatlan időre. Az ÁNTSZ szervezeti átalakulása miatt 2017. évtől kezdődően a feladatot a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály látta el, mint az ÁNTSZ jogutódja.
A Fővárosi Kormányhivatal kezdeményezésére Felek a Szerződést 2019. április 30-i hatállyal közös megegyezéssel megszüntették.
Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási Szerződésben több helyen szerepel a Kormányhivatal, mint a teljesítés ellenőrzésében és igazolásában résztvevő szerv, így szükséges ezen rendelkezések módosítása, és az ellenőrzési és teljesítésigazolási jogkörök érintett intézményekhez történő telepítése.
Ennek megfelelően került módosításra a Vállalkozási Szerződés III.6, IV.4. és IV.5. pontja, valamint pontosításra került a szerződés 1. sz. melléklete, amely az érintett intézmények listáját tartalmazza.
A szerződésmódosítással a szerződés általános jellege nem változik meg, és a módosítás nem jár ellenérték növekedéssel.
A szerződésmódosítás időpontja 2019.június.14.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés több ponton is utal Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya (BFKH) közreműködésére a teljesítés igazolása során, ugyanakkor az ennek alapjául szolgáló - a Megrendelő Főpolgármesteri Hivatal és BFKH között 2010-ben létrejött - Együttműködési Megállapodás BFKH kezdeményezésére 2019. április 30-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. Indokolt és szükséges a Szerződés arra vonatkozó módosítása, hogy a BFKH teljesítés-ellenőrzésre irányuló feladatát a csótánymentesség fenntartásában érintett fővárosi intézmények vegyék át.
Azt a körülményt, hogy a Kormányhivatal már nem képes ellátni az ellenőrzési feladatot, és ezért a vele határozatlan időtartamra kötött megállapodás meg fog szűnni, Budapest Főváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő a szerződéskötéskor nem láthatta előre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 34950000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 34950000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben