Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:11733/2019
CPV Kód:18412000-0
Ajánlatkérő:Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.;6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.;6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.;6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.;6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.;6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport, szabadidő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43676183
Postai cím: Izsáki Út 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ivkovicné Béres Tímea
Telefon: +36 76500320
E-mail: info@juniorsportkft.hu
Fax: +36 76500320
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://juniorsportkft.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777942019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777942019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport, szabadidő

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000777942019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Sportruházat és kapcsolódó termékekbeszerzése”
Ajánlatkérő rendelkezésére álló összesen nettó 77.286.492,- Ft keretösszeg erejéig különböző sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a mennyiséget kettő év alatt több részletben fogja megrendelni. Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában valamennyi rész esetében.
Ajánlatkérő nem köteles kimeríteni a keretösszeget.
Ajánlatkérő érvénytelenné nyilváníthatja az ajánlatot a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján, amennyiben az ajánlati árak meghaladják a Sportági Szakszövetség által meghatározott Benchmarkot. Ajánlatkérő bontáskor közli a Benchmarkot, amely az adott Sportági Szakszövetség honlapján elérhető.
További részletes információt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Jégkorong
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
További tárgyak:37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - jégkorong
CPV kód: 18412000-0 Sportruházat
37400000-2 Sportcikkek és felszerelések

Mennyiség
1. Gyakorló mez Bauer 35 db/év
2. Mérkőzés mez 35 db/év
3. Sportszár Kötött 35 db/év
4. Kapus mez Bauer GC 35 db/év
5. Kabát Bauer EU Winter YTH YTH XS - L 35 db/év
6. Kabát Bauer EU Winter SR SR XS - XXL 35 db/év
7. Melegítő nadrág Bauer EU Team Jogging YTH YTH XS - XL 35 db/év
8. Melegítő nadrág Bauer EU Team Jogging SR SR S - XXL 35 db/év
9. Melegítő felső Bauer EU Team Jogging YTH YTH XS - XL 35 db/év
10. Melegítő felső Bauer EU Team Jogging SR SR S - XXL 35 db/év
11. Sapka Bauer Team Pom-Pom 35 db/év

Keretösszeg: nettó 4.239.855,- Ft (2 évre)
Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.
Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kézilabda
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
További tárgyak:37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kézilabda
CPV kód: 18412000-0 Sportruházat
37400000-2 Sportcikkek és felszerelések
Mennyiség 14 év alatt Mennyiség 14 év felett
1. sporttáska 15 db/év 10 db/év
2. gálamelegítő 60 db/év 13 db/év
3. kézilabda mez (meccs) 210 db/év 20 db/év
4. kézilabda nadrág (meccs) 210 db/év 20 db/év
5. edzőpóló 225 db/év 75 db/év
6. Kapus mez 35 db/év 10 db/év
7. Kapus nadrág 35 db/év 10 db/év
8. rövidnadrág 45 db/év 17 db/év
9. zokni 100 db/év 0 db/év
10. törölköző 0 db/év 40 db/év
11. jelölőmez 50 db/év 0 db/év
12. Kézilabda cipő 100 db/év 0 db/év

Keretösszeg: nettó 13.325.257,- Ft (2 évre)
Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.
Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kosárlabda
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
További tárgyak:37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - kosárlabda
CPV kód: 18412000-0 Sportruházat
37400000-2 Sportcikkek és felszerelések
Mennyiség
1. Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szita nyomat) 40 db/év
2. Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szita nyomat) 40 db/év
3. Hazai kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szublimált) 40 db/év
4. Idegenbeli kosárlabda verseny mezgarnitúra (logózás: szublimált) 40 db/év
5. Utazó melegítő felső + alsó (logózás: szita nyomat) 40 db/év
6. Utazó melegítő felső + alsó (logózás: szublimált) 40 db/év
7. Utazó melegítő felső piros (logózás: hímzett logó) 100 db/év
8. Utazó melegítő felső fekete (logózás: hímzett logó) 40 db/év
9. Utazó melegítő nadrág I. (logózás: hímzett logó) 50 db/év
10. Utazó melegítő nadrág II. (logózás: hímzett logó) 50 db/év
11. Kapucnis-cipzáras melegítő felső (logózás: hímzett logó) 150 db/év
12. Sport zokni (logózás: anyagba szőtt) 500 db/év
13. Ki-befordítható használatú edző mezgarnitúra (logózás: nyomtatott logó) 450 db/év
14. Sport táska (logózás: nyomtatott logó) 100 db/év
15. Hátizsák (logózás: nyomtatott logó) 100 db/év
16. Cipőtartós sporttáska (logózás: szita nyomat) 150 db/év
17. Kereknyakú póló (logózás: szita nyomat) 600 db/év
18. Galléros-gombos póló (logózás: szita nyomat) 50 db/év
19. Cipő (kosárlabda, futó) 100 db/év
20. Kabát (logózás: hímzett logó) 40 db / év
21. Kosárlabda edző nadrág (logózás: nyomtatott logó) 100 db / év


Keretösszeg: nettó 25.439.128,- Ft (2 évre)

Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.
Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Röplabda
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
További tárgyak:37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” - röplabda
CPV kód: 18412000-0 Sportruházat
37400000-2 Sportcikkek és felszerelések
Mennyiség:
1. Melegítő felső (fiú) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 40 db/év
2. Melegítő nadrág (fiú) 40 db/év
3. Utazó póló (fiú) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év
4. Röplabda mez (fiú) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 40 db/év
5. Röplabda meznadrág (fiú) 40 db/év
6. Pamut Zokni 150 db/év
7. Melegítő felső (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 60 db/év
8. Melegítő nadrág (lány) 60 db/év
9. Utazó póló (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 80 db/év
10. Röplabda mez (lány) (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év
11. Röplabda meznadrág (lány) 50 db/év
12. Bemelegítő felső (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 150 db/év
13. Bemelegítő nadrág 150 db/év
14. Melegítő felső (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 15 db/év
15. Röplabda cipő 80 db/év
16. Esőkabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 75 db/év
17. Téli kabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év
18. Mellény (logózás:Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év
19. Pamut Póló (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 250 db/év
20. Hátizsák (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 30 db/év
21. Utazótáska (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db/év
22. Esőkabát (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 550 db
23. Hosszú póló (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 550 db
24. Pamut póló (logózás: Hőpréses fólia nyomás) 50 db

Keretösszeg: nettó 16.959.418,- Ft (2 évre)
Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.
Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő legkésőbb 2019. december közepéig kívánja az esőkabátot (22.), hosszú pólót (23.), illetve a pamut pólót (24.) beszerezni.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Úszás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
További tárgyak:37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
5. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – úszás
CPV kód: 18412000-0 Sportruházat
37400000-2 Sportcikkek és felszerelések

Mennyiség:
1. Oldalt mintás úszónadrág 5 db/év
2. Színes feliratos vékony pántú fürdőruha 3 db/év
3. Úszódressz 3 db/év
4. Különleges talpkiképzésű papucs 5 db/év
5. Egybeöntött papucs 5 db/év
6. Férfi kerek nyakú póló 3 db/év
7. Gombos, galléros póló 2 db/év
8. Női kereknyakú póló 5 db/év
9. Bermuda rövidnadrág 5 db/év
10. Short rövidnadrág 5 db/év
11. Feliratos törölköző 3 db/év
12. Kapucnis frotír köntös 5 db/év

Keretösszeg: nettó 363.416,- Ft (2 évre)
Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.
Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vízilabda
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18412000-0
További tárgyak:37400000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét Izsáki út 1. Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
6. rész: „Sportruházat és kapcsolódó termékek beszerzése” – vízilabda
CPV kód: 18412000-0 Sportruházat
37400000-2 Sportcikkek és felszerelések
Mennyiség
1. Fürdőköpeny (logózás: egyedi hímzés) 170 db/év
2. Melegítő alsó + felső (logózás: silicon nyomat) 170 db/év
3. Vízilabda sapka garnitúra (logózás: szublimácios eljárás) 2 db/év
4. Papucs 170 db/év
5. Úszósapka 45 db/év
6. "Galléros póló (logózás: Silicon nyomat + woven /szövött/ márkacímke" 335 db/év
7. Galléros póló Coach (logózás: Silicon nyomat + woven /szövött/márkacímke 14 db/év
8. Páncél dressz (lány) (logózás: szublimácios eljárás) 65 db/év
9. Páncél úszó (fiú) (logózás: szublimácios eljárás) 262 db/év
10. Hátizsák (logózás: szublimácios eljárás) 170 db/év

Keretösszeg: nettó 16.959.418,- Ft (2 évre)
Jótállás időtartama: a termékek ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjától számítottan 12 hónap. Amennyiben a jogszabály hosszabb jótállást ír elő, úgy Ajánlattevő annak időtartamát köteles vállalni.
Szállítási határidő: eseti megrendeléstől számított 30 nap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum melléklete tartalmazza.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződést az Ajánlatkérő 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a keretösszeg a szerződés időtartama alatt nem merül ki.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő 30% opciót biztosít a keretösszeg vonatkozásában.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD.) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az EEKD. használata, valamint a kizáró okok igazolása során a Kr. 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD. benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §- a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az előírt alkalmassági követelmények megfelelésnél alkalmazandó a Kbt. 65. §
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az EEKD. IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
P/1.
A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya
(I. rész vonatkozásában: jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése
(II. rész vonatkozásában: kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése
(III. rész vonatkozásában: kosárlabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése
(IV. rész vonatkozásában: röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése
(V. rész vonatkozásában: úszóruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése
(VI. rész vonatkozásában: vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése)
szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
Ha az ajánlattevő a P/1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben -
az I. rész vonatkozásában:
ha a közbeszerzés tárgya (jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a nettó 3.500.000,- Ft-ot
a II. rész vonatkozásában:
ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 12.000.000,- Ft-ot
a III. rész vonatkozásában:
ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (kosárlabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 20.000.000,- Ft-ot
a IV. rész vonatkozásában:
ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot
a V. rész vonatkozásában:
ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (úszóruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 300.000,- Ft-ot
a VI. rész vonatkozásában:
ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el a nettó 15.000.000,- Ft-ot.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év (három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § 1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal)
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét;
- szállítás tárgyát;
- az ellenszolgáltatás összegét;
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 21/A §, illetve a 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan ajánlattevő,
az I. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett jégkorong ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 3.500.000,-Ft-ot,
a II. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett kézilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítése vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 12.000.000,- Ft-ot.
a III. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett kosárlabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 20.000.000,- Ft-ot,
a IV. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett röplabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 15.000.000,- Ft-ot,
az V. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett úszóruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 300.000,- Ft-ot,
a VI. rész vonatkozásában: amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett vízilabda ruházat és/vagy sportfelszerelés értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek összege eléri a nettó 15.000.000,- Ft-ot.
Ajánlattevők több referenciával is teljesíthetik az előírt alkalmassági követelményeket.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért, jótállást alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A nyertes ajánlattevő megrendelésenként jogosult számla kiállítására.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.
Ajánlatkérő előleget és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
A szerződés TAO támogatásból a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet jogszabályi előírások alapján kerül finanszírozásra.
Az V. részre (úszás) vonatkozó szerződés 100 %-ban Ajánlatkérő saját forrásából kerül finanszírozásra.
További információkat a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az EKRr 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b), (1c)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania .pdf formátumban, valamint szerkeszthető .xls formátumban is, figyelemmel a Kbt. 41/B. § (1) bekezdésére. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
2. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).
3. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései szerint előírtakat.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
6. A Kr. szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő cégügyében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, kérjük ajánlatában csatolja az erről szóló (nemleges) nyilatkozatot.
7. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
8. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
9. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni, így ajánlatkérő a 1 hónap alatt 30 napot ért.
10. FAKSZ: dr. Fodor Péter 00907.
11. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő konkrét termékek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a Kr. 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. A költségvetésben fel kell tüntetni a megajánlott termék nevét, típusát, gyártóját, származási helyét és a termék leírását, valamint képét.
12. Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.
13. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell mindegyik megajánlott termék vonatkozásában a termék magyar nyelvű műszaki leírását.
14. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumokban található adatkezelési tájékoztató megismeréséről szóló nyilatkozatot.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen felhívás az EKR karakterkorlátra tekintettel nem tartalmaz minden információt. A részletes ajánlati felhívást a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák