Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:11887/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:6900 Makó, Csanád vezér tér 6. (HRSZ:705/A/1);6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63. (HRSZ: 9723);6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35. (HRSZ: 6772);6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63. (HRSZ: 9723);6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35. (HRSZ: 6772)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt;Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt;Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58932634
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs József
Telefon: +36 62795201
E-mail: jozsef.balazs@kk.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Általános Iskolák és Gimnázium kivitelezés(5 rész)
Hivatkozási szám: EKR001124792018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Részajánlattétel biztosított az alábbiak szerint:
1. r: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00167 azonosítószámú projekt keretében a Makói József Attila Gimnázium kivitelezési feladatainak ellátása
2. r: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00078 azonosítószámú projekt keretében a I. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola kivitelezési feladatainak ellátása
3. r: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00078 azonosítószámú projekt keretében a II. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Telephelye kivitelezési feladatainak ellátása
4. r: I. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola kivitelezési feladatainak ellátása
5. r: II. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Telephely kivitelezési feladatainak ellátása
Az építési beruházás továbbiakban részenként kerül kifejtésre a II.2.) pontban
A VI.3.4) pont folytatása:
Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
Ajánlatkérő helyszíni bejárásokat tart az alábbi helyszíneken és időpontokban:
1. rész vonatkozásában:
Időpontja: 2019. január 10. 9.00 óra, a találkozó helyszíne: Makói József Attila Gimnázium 6900 Makó, Csanád vezér tér 6.
2. rész vonatkozásában:
Időpontja: 2019. január 10. 11.45 óra, a találkozó helyszíne: I. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.
3. rész vonatkozásában:
Időpontja: 2019. január 10. 10.30 óra a találkozó helyszíne: II. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Telephelye 6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.
4. rész vonatkozásában:
Időpontja: 2019. január 10. 11.45 óra, a találkozó helyszíne: I. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63.
5. rész vonatkozásában:
Időpontja: 2019. január 10. 10.30 óra a találkozó helyszíne: II. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Telephelye 6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 256281823 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Makói József Attila Gimnázium EFOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45111100-9
45111213-4
45112000-5
45112700-2
45210000-2
45212190-4
45212200-8
45261310-0
45261400-8
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45321000-3
45324000-4
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, Csanád vezér tér 6. (HRSZ:705/A/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
Mennyisége:
1. A helyileg védett épületrészen 139 db homlokzati nyílászáró cseréje hőszigetelt kivitelű fa ablakokra (meglévő belső spalettákkal szerelt ablakok esetében a spaletta szerkezet megtartásával készül a nyílászáró csere a földszint egy részén).
2. A 107., 108., 109. és 208. számú tantermekben összesen 17 db kézi mozgatású beltéri roló beépítése.
3. A 204-es számú tanteremben 41 m2 új csaphornyos, ragasztott parketta készítése.
4. A 65 m2-es 109-es informatikai terem belső festése és rugalmasan átalakítható elektromos csatlakozó pontok kiépítése.
5. Új padlástéri helyiségként kialakított 88 m2-es sportszoba létesítése öltöző és vizesblokk egységgel, 25 db nyílászáró beépítésével, a kapcsolódó egyéb építész, elektromos és gépész munkákkal együtt.
6. Sportudvar létesítése 200 m2-es gumiőrleményes sportpályával és kerékpártárolóval.
7. Rotunda homlokzati párkánytagozatának rögzítése 84 m-es szakaszon.
A fent sorolt munkálatok egy része az állagmegóvást és fenntartást célozza, de a sportudvar és a sportszoba a tanulók kényelmét és kikapcsolódási lehetőségeinek bővülését szolgálja. A sportudvar mindennapi szükséglet is, hiszen az iskola egyébként is kicsi udvarán a burkolt felület arány kevés és a diákok a füves (jellemzően inkább homokos) területeken tudnak csak a szünetekben tartózkodni.
A kivitelezés időtartama alatt a balesetvédelmi és munkaegészségügyi, valamint a biztonságtechnikai előírásokat és követelményeket be kell tartani. Az építési kivitelezési munkálatok során tekintettel kell lenni az oktatás folyamatos és zavartalan működésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A M/2a) alk.-ot ig.szakember M/2.a) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építési szakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal). 15
2 3. A M/2b) alk.-ot ig.szakember M/2.b) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építményvillamossági szakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00167
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: I.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk. EFOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45111100-9
45111213-4
45112000-5
45112700-2
45210000-2
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45262650-2
45321000-3
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63. (HRSZ: 9723)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
1. Az iskolaépület egészén (kivéve a tornacsarnok épülete) 1756 m2 tető héjazat csere.
2. 15 db beltéri nyílászáró és 1 db beépített szekrény elhelyezése.
3. Több helyiség padozatának és burkolatának cseréje, összesen 1267 m2-en.
4. Az épület jelentős alapterületének belső festése a szükséges helyeken kopásálló és mosható lábazati festés készítése, összesen 4300 m2 felületen
5. A töredezett térburkolat felújítása 130 m2-en.
A fent sorolt munkálatok egésze az állagmegóvást és fenntartást célozza. A sportpálya melletti térburkolat helyreállítására is nagy szükség van, hiszen a térburkolat jelenleg töredezett és vannak pontok, ahol a síkeltérés a 20 cm-t is eléri.
A fejlesztéssel érintett épületállományon egyéb forrásból megvalósuló beruházás is várható az alábbiak szerint:
- energetikai korszerűsítés (hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, hőszivattyú és napelem rendszer telepítés) a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert a TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretén belül,
- talajvíz elleni szigetelés, elektromos felújítási munkák, öltözők, illemhelységek és mosdók teljes felújítása a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ saját forrásából történő megvalósulással (4. rész).
A tervezett beruházások műszaki tartalma több helyen összefügg, valamint a kivitelezési időszakok részben/egészben átfedésben lehetnek, ezért a kivitelezési munkák összehangolása elengedhetetlenül szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A M/2a) alk.-ot ig.szakember M/2.a) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építési szakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 20
2 3. A M/2b) alk.-ot ig.szakember M/2.b) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata festés, mázolás területen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal), 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00078
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: II.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk. EFOP
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45111213-4
45210000-2
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262500-6
45262650-2
45321000-3
45324000-4
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35. (HRSZ: 6772)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyisége:
1. A teleksarkon álló épületen tető héjazat cseréje 1067 m2-en.
2. 18 db beltéri nyílászáró cseréje és 3 db felújítása.
3. Több helyiség padozatának és burkolatának cseréje összesen 1146 m2-en.
4. A teleksarkon álló és a Visszhang utcai épületszárny belső festése, a szükséges helyeken kopásálló és mosható lábazati festés készítése összesen 3008 m2-en
A fent sorolt munkálatok egésze az állagmegóvást és fenntartást célozza.
A fejlesztéssel érintett épületállományon egyéb forrásból megvalósuló beruházás is várható az alábbiak szerint:
- energetikai korszerűsítés (hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, hőszivattyú és napelem rendszer telepítés) a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert a TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001 azonosítószámú pályázat keretén belül,
- talajvíz elleni szigetelés, elektromos felújítási munkák, öltözők, illemhelységek és mosdók teljes felújítása a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ saját forrásából történő megvalósulással (5. rész).
A tervezett beruházások műszaki tartalma több helyen összefügg, valamint a kivitelezési időszakok részben/egészben átfedésben lehetnek, ezért a kivitelezési munkák összehangolása elengedhetetlenül szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A M/2a) alk.-ot ig.szakember /2.a) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építési szakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal). 20
2 3. A M/2b) alk.-ot ig.szakember M/2.b) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata festés, mázolás területen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00078
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: I.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45111213-4
45261420-4
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45410000-4
45421100-5
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 63. (HRSZ: 9723)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola
1. Az A és a C épületrész utólagos vízszigetelése fal átvágással 120 m2-en, falfelület bevonat szigeteléssel 65 m2-en, furatinjektálásos módszerrel 3 m2-en.
2. Teljes villamos hálózat felújítás az összesen 1560 m2 alapterületű A, B, C és D épületrészeken. Az erősáramú fejlesztés kiterjed a fogyasztásmérésre, a főelosztókra, a vezetékhálózatra, az elosztó berendezésekre, a lámpatestekre és a fényforrásokra. A gyengeáramú fejlesztéssel a vagyonvédelem és az informatikai hálózat kerül átalakításra.
A kijelölt illemhelyek, mosdók, öltözők, a tornaterem és egyéb helyiségek felújítása összesen 33 db beltéri nyílászáró cserével, 340 m2 vakolatjavítással, 1205 m2 belső festéssel, 650 m2 hidegburkolat készítésével, 11 db wc, 6 db piszoár, 20 db mosdókagyló, 1 db mosogató, 8 db zuhanytálca és a hozzájuk tartozó szerelvények elhelyezésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A M/2a) alk.-ot ig.szakember M/2.a) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építési szakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 15
2 3. A M/2b) alk.-ot ig.szakember M/2.b) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építményvillamossági szakterületen- (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal), 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – .Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: II.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45111213-4
45261420-4
45262300-4
45262500-6
45262650-2
45310000-3
45324000-4
45410000-4
45421160-3
45432110-8
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Nádor utca 35. (HRSZ: 6772)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola Nádor utcai Telephelye
1. A „B” épületrész utólagos vízszigetelése fal átvágással 118 m2-en, falfelület bevonat szigeteléssel 13 m2-en, furatinjektálásos módszerrel 18 m2-en.
2. Teljes villamos hálózat felújítás az összesen 1608 m2 alapterületű A és B épületrészeken. Az erősáramú fejlesztés kiterjed a fogyasztásmérésre, a főelosztókra, a vezetékhálózatra, az elosztó berendezésekre, a lámpatestekre és a fényforrásokra. A gyengeáramú fejlesztéssel a vagyonvédelem és az informatikai hálózat kerül átalakításra.
A kijelölt illemhelyek, mosdók, öltözők, a tornaterem és egyéb helyiségek felújítása az A és B épületrészeken, összesen 24 db beltéri nyílászáró cserével, 480 m2 vakolatjavítással, 726 m2 belső festéssel, 114 m2 sportpadló és 253 m2 hidegburkolat készítésével, 11 db wc, 3 db piszoár, 9 db mosdókagyló, 2 db mosogató, 1 db falikút, 2 db zuhanytálca és a hozzájuk tartozó szerelvények elhelyezésével.
II.2.7.pont: A szerződés Vállalkozó általi teljesítési határidejét a munkaterület E-építési naplóban történő átadásától számított 75 nap, de nem lehet később mint 2019. június 30., azzal, hogy előteljesítés megengedett.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A M/2a) alk.-ot ig.szakember M/2.a) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építési szakterületen - (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 15
2 3. A M/2b) alk.-ot ig.szakember M/2.b) alk.-on felüli szakmai többlettapasztalata építményvillamossági szakterületen- (min. 0 hónap- max. 36 hónap egész számmal) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24552 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Makói József Attila Gimnázium EFOP
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 97778944
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: Elnevezés: I.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk. EFOP
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 92901195
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: Elnevezés: II.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk. EFOP
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65601684
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: Elnevezés: I.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYTELEN a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pont alapján figyelemmel arra, hogy a bontási jegyzőkönyvben:
A. 4. rész vonatkozásában ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 46.389.028 HUF (Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt., mint legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő vállalása: 73 681 678 Ft)
Előbbiek okán a 4. rész vonatkozásában rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: Elnevezés: II.HMVH Klauzál Gábor Általános Isk.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 5. RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYTELEN a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pont alapján figyelemmel arra, hogy a bontási jegyzőkönyvben:
5. rész vonatkozásában ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg nettó 35.428.396 HUF (Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt., mint legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő vállalása 52 937 049 Ft)
Előbbiek okán a 5. rész vonatkozásában rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392259206

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Kiegészítés a V.2.5) pont 1.rész esetében:
MV-ÉV felelős műszaki vezetés gumiőrleményes sportpálya készítése szárazépítés belső festés, felületkezelés elektromos szerelési munkák gépészeti szerelési munkák burkolási munkák.
Innovill Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Ipoly utca 30/A, 10544934-2-06 Echo Sport Kft., 4030 Debrecen, Szilágyság u. 18.
13295684-2-09
Kiegészítés a V.2.5) pont 3.rész esetében:
tetőfedés bádogozás
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges