Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:11897/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MOR-EX Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05766
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524-116
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán János, Lujza utcákat érintő közlekedésfejlesztés I. rész: Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: nyíregyházi 22200/173, 2439, 28004, 28006/2,
28006/3, 28159/2, 22200/160, 2901, 28006/44, 28006/41, 28006/32, 28007/2, 28008/3,
28006/43, 28003/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
I. rész: Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés
Tervezett útfelújítás hossza: 2.140,71 fm
Tervezett járda építés hossza: 656,59 fm
Nyíregyháza, Törzs utca - 41. számú főút csomópontjában a jobbra kanyarodó sáv meghosszabbításának kialakítása:
Vízszintes vonalvezetés:
A meglévő út a közutak tervezési osztályba sorolása szerint:
Mellékutak /e-UT 03.01.11/ ÚT 2-1.201:2008/1.1. táblázat
Gyűjtőút
Tervezési osztály: B.V.
Hálózati funkció: c
Környezeti körülmény: B
Tervezési sebesség: 50 km/h
Földmunkák:
Közműkiváltások:
Csapadékvíz elvezetés:
Nyíregyháza, Semmelweis utca útfelújítás - burkolat megerősítés:
A beruházás keretében a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét, a kritikus, balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltételeit.
Nyíregyháza, Törzs utca-Semmelweis utca körforgalmi csomópont kialakítása:
A tervezett körforgalmi csomópont típusa:
Az e-UT 03.03.11/ÚT 2-1.206/ Útügyi Műszaki Előírás 1.2.2 Egysávos körforgalom 1.1 táblázat szerinti kialakítással:
Lakott területi egysávos
Tervezési paraméter belépési sebesség: 35 km/h
Maximális belépési sávszám áganként 1 db
Maximális kilépési sávszám áganként: 1 db
Jellemző belső sugár (Rb): 12,0 m
Körpálya szélesség (Sz): 6,0 m
3.1 A csomóponti ágak kialakítása:
Belépési szélesség (Szb): 4,0 m
Kilépési szélesség (Szk): 5,0 m
Biztonsági sáv (bs): 0,25 m
Járható gyűrű (gy): 1,0 m
Elvégzendő munkák:
Földmunkák:
Forgalomtechnika:
Közműkiváltások:

Csapadékvíz elvezetés
Kiváltások:
Gázelosztó vezeték kiváltás:
Ivóvíz gerincvezeték kiváltás:
Nyomáspróba és fertőtlenítés:
Nyíregyháza, Szalag utca útfelújítás - burkolat megerősítés:
A beruházás keretein belül a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés létesítményeinek felújítását is meg kell oldani.
A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltételeit.
Nyíregyháza, Törzs utca gyalogjárda építése:
Tervezési osztály: gyalogjárda
0+000 kmsz. - 0+199 kmsz. között 2.75m szélességben,
0+199 kmsz. - 0+360.59 kmsz. között 2.25m szélességben épül 161.59 m hosszon.
A tervezett gyalogjárda hossza összesen 360.59 m.
Nyíregyháza, Törzs utca útfelújítás - burkolat megerősítés:
Tárgyi projekt keretén belül, a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltételeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 170
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1.-15-NY1-2016-00001, TOP-6.1.5.-15-NY1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 133 - 302105

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási Szerződés - 1. rész: „Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés”
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MOR-EX Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 396 044 038 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés-módosítás időpontja: 2019. 06. 04.
1. rész ajánlattevők:
1.)
Ajánlattevő neve: MOR-EX Kft
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 14.
Ajánlattevő adószáma: 11495149-2-15
2.)
Ajánlattevő neve: Vianova 87 Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Ajánlattevő adószáma: 13839129-2-43.
3.)
Ajánlattevő neve: KEVÍZ 21 Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21.
Ajánlattevő adószáma: 11876566-2-15.
4.)
Ajánlattevő neve: Strabag Építő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark ép.2.
Ajánlattevő adószáma: 12961555-4-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: nyíregyházi 22200/ 173, 2439, 28004, 28006/ 2,28006/ 3, 28159/ 2, 22200/ 160, 2901, 28006/ 44, 28006/ 41, 28006/ 32, 28007/ 2, 28008/ 3,28006/ 43, 28003/ 2 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész: Törzs, Szalag, Semmelweis utcákat érintő közlekedésfejlesztés
Tervezett útfelújítás hossza: 2.140,71 fm
Tervezett járda építés hossza: 656,59 fm
Nyíregyháza, Törzs utca - 41. számú főút csomópontjában a jobbra kanyarodó sáv
meghosszabbításának kialakítása:
Vízszintes vonalvezetés:
A meglévőút a közutak tervezési osztályba sorolása szerint:
Mellékutak / e-UT 03.01.11/ ÚT 2-1.201:2008/ 1.1. táblázat
Gyűjtőút
Tervezési osztály: B.V.
Hálózati funkció: c
Környezeti körülmény: B
Tervezési sebesség: 50 km/ h
Földmunkák:
Közműkiváltások:
Csapadékvíz elvezetés
Nyíregyháza, Semmelweis utca útfelújítás - burkolat megerősítés:
A beruházás keretében a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell
vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét, a kritikus,
balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés
feltételeit.
Nyíregyháza, Törzs utca-Semmelweis utca körforgalmi csomópont kialakítása:
A tervezett körforgalmi csomópont típusa:
Az e-UT 03.03.11/ ÚT 2-1.206/ Útügyi Műszaki Előírás 1.2.2 Egysávos körforgalom 1.1 táblázat szerinti
kialakítással:
Lakott területi egysávos
Tervezési paraméter belépési sebesség: 35 km/ h
Maximális belépési sávszám áganként 1 db
Maximális kilépési sávszám áganként: 1 db
Jellemző belsősugár (Rb): 12,0 m
Körpálya szélesség (Sz): 6,0 m
3.1 A csomóponti ágak kialakítása:
Belépési szélesség (Szb): 4,0 m
Kilépési szélesség (Szk): 5,0 m
Biztonsági sáv (bs): 0,25 m
Járható gyűrű(gy): 1,0 m
Elvégzendő munkák:
Földmunkák:
Forgalomtechnika:
Közműkiváltások:
Csapadékvíz elvezetés
Kiváltások:
Gázelosztó vezeték kiváltás:
Ivóvíz gerincvezeték kiváltás:
Nyomáspróba és fertőtlenítés:
Nyíregyháza, Szalag utca útfelújítás - burkolat megerősítés:
A beruházás keretein belül a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani.
A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes
szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az akadálymentes közlekedés feltételeit.
Nyíregyháza, Törzs utca gyalogjárda építése:
Tervezési osztály: gyalogjárda
0+000 kmsz. - 0+199 kmsz. között 2.75m szélességben,
0+199 kmsz. - 0+360.59 kmsz. között 2.25m szélességben épül 161.59 m hosszon.
A tervezett gyalogjárda hossza összesen 360.59 m.
Nyíregyháza, Törzs utca útfelújítás - burkolat megerősítés:
Tárgyi projekt keretén belül, a burkolatfelújítással egyidejűleg ki kell cserélni a meglévő
burkolatszegélyeket, valamint a meglévő személygépkocsi parkoló állások és a tömegközlekedés
létesítményeinek felújítását is meg kell oldani. A burkolatfelújításhoz kapcsolódóan felül kell
vizsgálni, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek meglétét és adott projekt
keretén belül, a kritikus, balesetveszélyes szakaszokon be kell avatkozni és meg kell teremteni az
akadálymentes közlekedés feltételeit.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 199
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 398 060 455
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MOR-EX Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bujtos u. 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidőt módosították a szerződő felek közös megegyezéssel.
A beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére.
a) A Vállalkozási szerződésmódosítás nem lényeges. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
Jelen szerződésmódosításban a teljesítési határidő kerül meghosszabbításra három munkanappal, amely szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban.
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel, illetve időjárási körülményekkel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelem elvi lehetősége is kizárt.
- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.
- A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a. Műszaki szempontú indokolás:
- az akadályközlésben jelzett időszak csapadékos időjárása miatt a már megépült földművön többször is talajcserét kellett elvégeznie a Vállalkozónak, amely munkanap kiesést okozott a teljesítés időtartama alatt.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 398 060 455 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 398 060 455 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben