Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:11947/2019
CPV Kód:79956000-0
Ajánlatkérő:Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.);Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.);Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.);Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.);Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.);Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:közfeladatot ellátó szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közösségi agrármarketing tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23539200
Postai cím: Kuny Domokos Utca 13-15. II. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 306268408
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.amc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.amc.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000690722019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000690722019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közfeladatot ellátó szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közösségi agrármarketing tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2019. évi OMÉK Kiállítás és Vásár
Hivatkozási szám: EKR000690722019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása 6 részben
1. rész: A 79. OMÉK kistermelői és egyéb standok, színpad tervezése, építése, üzemeltetése és bontása
2. rész: A 79. OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése és bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése
3. rész: A 79. OMÉK Agrárminisztérium standjainak tervezése, építése, üzemeltetése és bontása
4. rész: A 79. OMÉK „Élménygazdaság – a jövő gazdálkodói” projekt tervezése, megvalósítása, üzemeltetése, bontása és a kapcsolódó programok megszervezése
5. rész: A 79. OMÉK faházainak tervezése, építése, üzemeltetése és bontása
6. rész: A 79. OMÉK kertészeti bemutató tervezése, építése, üzemeltetése, bontása és a kapcsolódó programok megszervezése
Nyertes AT feladata „A 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron (OMÉK) standok tervezése, építése, üzemeltetése és bontása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kistermelői és egyéb standok tervezése, építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében az OMÉK kistermelői és egyéb standjainak, színpadjainak grafikai, alaprajz és látvány tervezése, felépítése, kiállítás ideje alatti üzemeltetése, majd pedig bontása a feladat a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén mindösszesen 3018 m2-en. Az „A” és „G” pavilonok járófelületének új ELEA szőnyeggel borítása a teljes járófelületen, a színt Ajánlatkérő határozza meg az Ajánlattevő által tett javaslatok alapján. „F” pavilon szőnyegezése a teljes területen, „F” pavilonban a falak mennyezetig történő függönyözése a pavilon falán körbe. A járófelület szőnyegezésére és a falak függönyözésére a Hungexpo Zrt. kizárólagos jogosultsággal rendelkezik, azt csak tőle lehet megrendelni. Költségét az árajánlatban változtatás nélkül kell szerepeltetni. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt építésvezető szakember kiállítás kiv.(építés,és/vagy”bontás„és/vagy”műszaki szervezés,„és/vagy”szállítás)területén szerzett-3 éven felüli szakmai többlettapasztalata,év min0max5 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Állattartó és bemutató helyek tervezése, építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében valósul meg az OMÉK állattartó és bemutató helyeinek tervezése, építése, üzemeltetése és bontása, az állatbemutató és a kapcsolódó programok megszervezése a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont B pavilonjában, illetve az Őshonos udvarban mindösszesen 4000 m2-en. Az élőállat bemutató célja a hazánkban tenyésztett állatfajok, -fajták és védett őshonos magyar haszonállatok színvonalas bemutatása a szakmának és a nagyközönségnek. Az országban tenyésztett tej- és húshasznú szarvasmarha, ló, sertés, juh, kecske, nyúl, csincsilla, baromfi fajokat kívánjuk bemutatni. Az őshonosok tekintetében cél, hogy az összes magyar őshonos állatfajta egy helyen látható legyen a közismert szürke marhától és mangalicától kezdve, a magyar nemzeti kutyafajtákon és a szinte alig egy-két helyen fellelhető kárpáti borzderes marhán át a fodros tollú magyar lúdig. Kuriózumként a bivaly, szamár és szarvas egyedeket kívánjuk bemutatni. Jelen rész keretében nyertes Ajánlattevő feladata nem csak az állattartó helyek megépítése, hanem a bemutatandó állatok biztosítása is a feladatai közé tartozik. Az állatbemutató installáció átadásának határideje: 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szakmai ajánlat minősége 10
2 Alszempontok: 2.1. A szakmai ajánlatban bemutatva a programokat, a programok darabszáma  5
3 Alszempontok: 2.2. A szakmai ajánlatban bemutatva az együttműködő szakmai szervezeteket, a bevont szakmai szervezetek darabszáma  5
4 Program, szakmai szervezet fogalma a közbeszerzési dokumentációban.  0
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Agrárminisztérium standjainak tervezése, építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében az Agrárminisztérium standjainak tervezése, felépítése, kiállítás ideje alatti üzemeltetése és a bontása nyertes Ajánlattevő feladata a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont A és G pavilonjaiban mindösszesen 951 m2-en. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt építésvezető szakember kiállítás kiv.(építés,és/vagy” bontás„és/vagy”műszaki szervezés„és/vagy”szállítás)területén szerzett-3 éven felüli szakmai többlet tapasztalata,évmin0,max5 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: „Élménygazdaság – a jövő gazdálkodói” projekt
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében nyertes Ajánlattevő feladata élménygazdaság tervezése, építése, kiállítás ideje alatti üzemeltetése és bontása a feladata a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont G pavilonjában mindösszesen 800 m2-en három korosztály számára három kiemelt ágazatról (földművelés, állattenyésztés, élelmiszer feldolgozás). Feladat az állattenyésztési és növénytermesztési ágazatok (és a kapcsolódó feldolgozási módok) tematikus megjelenítése és az ezekhez kapcsolódó aktivitások megszervezése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ágazatok bemutatására alkalmas javasolt témákat, a bemutatás módját, az aktivitások leírását, ezen belül az élményt nyújtó program leírását és lehetőség szerint egy kisérő programot ágazatonként. Az aktivitásokat három helyszínen kell megvalósítani: aktív bemutató helyszín, edukációs élményprogram helyszín, élményközpontú foglalkoztató helyszín (helyszínek optimális kialakítása és témák szerinti elosztása az Ajánlattevő feladata). A teljes folyamatot a felhasználókkal táblagépekre telepített applikációval kommunikáló alkalmazással kell megvalósítani. A különböző életkori csoportok beszervezése és helyszínek szerinti időbeosztása is az Ajánlattevő feladata. Ezen felül minden ponton a „normál” látogatóknak is lehetőséget kell biztosítani a programfolyamba való bekapcsolódásra. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 16:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AFIII.1.3.M.2.előírt építésvezető szakember kiállítás kiv.(építés,és/vagy” bontás„és/vagy”műszaki szervezés„és/vagy”szállítás)területén szerzett-3 éven felüli szakmai többlet tapasztalata,évmin0,max5 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Faházak tervezése, építése, üzemeltetése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében valósul meg a különböző belföldi szak- illetve közönségvásárokon történő közösségi megjelenés szervezése, támogatása a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont A, F és G pavilonok közötti területen mindösszesen 240 m2-en. Feladat a felülről fedett, de nem zárt passzázs részén, továbbá más, később meghatározott helyén összesen 30 db, egyenként 8 m2-es faház megépítése. A 8 m²-es faházak igény esetén két részre oszthatók kellenek, hogy legyenek, így legfeljebb 60 db kiállító elhelyezését kell megoldani a szükséges felszerelésekkel, áram és víz igények bekötésével, valamint a kivitelezés és üzemelés alatt történő közüzemi fogyasztás (áram, víz) vállalásával, amely költségek teljes egészében nyertes Ajánlattevőt terhelik. A faházak átadási ideje 2019. szeptember 25. 12.00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az elvárt 30 db faházból a vadonatúj (máshol még elemeiben sem használt) faházak db száma  20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kertészeti bemutató tervezés, építés, üzemeltetés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79956000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest, HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont (1101 Budapest, Albertirsai út 10.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen rész keretében nyertes Ajánlattevő feladata a Magyarországi dísznövények, gyógynövények, virágok és egyéb kertészeti termékek számára 500 m2-es területen közösségi stand és 20 m2-es színpad tervezése, szervezése, kivitelezése, üzemeltetése és bontása a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont D pavilonjában. A standon bemutatandó témák: magyar termékstand és látványkert, városi közösségi kertek, vágott virág, orchidea és bonsai bemutató, szakiskolák bemutatkozása. A „D” pavilonban a kertészeti bemutató helyét Ajánlatkérő jelöli ki. Az Öko-játszótér és a kertépítő verseny a HUNGEXPO Budapesti Várásközpont B és 16-os pavilonjai közötti szabad területen (füves és aszfalt is) kap helyet. A standok átadásának határideje 2019. szeptember 25. 10:00.
Ajánlatkérő a KD-okban határozta meg a tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmát, valamint az eljárás eredményeként megkötendő szerződés tervezetét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakmai ajánlat minősége 15
2 Alszempontok: 2.1. A szakmai ajánlatban bemutatva a programokat, a programok darabszáma 5
3 Alszempontok: 2.2. A szakmai ajánlatban bemutatva az előadásokat, az előadások darabszáma  5
4 Alszempontok:2.3. A szakmai ajánlatban bemutatva az együttműködő szakmai szervezeteket, a bevont szakmai szervezetek darabszáma 5
5 Program, előadás, szakmai szervezet fogalma a közbeszerzési dokumentációban 0
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/09/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
K/1–K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.
Öntisztázás:
A Kbt. 64. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.r) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-ának (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. §-ának (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7)-(8) és (12) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. (Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott P.1. alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján, a P.1.) pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (8) szerint (kezesi felelősség).
Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései, valamint a Korm r. 5. § (1) bekezdése, valamint 19. § (3) bekezdése alapján kell eljárni.
VI.3. pont folytatás14) től:
14.Érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmaz szakmai ajánlatot,melyet AK értékel vagy a szakmai ajánlat a KD részeként kiadott műszaki leírásban írtakra,az ott írt feladatok megvalósítására vonatkozóan nem tartalmaz vállalást.Érvénytelen az ajánlat továbbá amennyiben azAT azAK által kiadott szerződéstervezethez véleményeltérést nyújt be.
Érvénytelen az ajánlat az5. rész vonatkozásában,ha nem tartalmaz a szakmai ajánlatban vállalást min10 db vadonatúj (máshol még elemeiben sem használt) faház közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerinti felépítésére.
Érvénytelen az ajánlat a2. rész vonatkozásában, ha nem tartalmaz min5 db program megajánlást, min3 db előadás megajánlást, továbbá min2 db együttműködő szakmai szervezet megnevezést.
Érvénytelen az ajánlat a6. rész vonatkozásában, ha nem tartalmaz min5 db program megajánlást,min3 db előadás megajánlást, továbbá min2 db együttműködő szakmai szervezet megnevezést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT ha
P.1) az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (kiállítás-szervezési–tervezés és/vagy építés és/vagy üzemeltetés és/vagy bontás–és/vagy rendezvényszervezési szolgáltatásból származó)nettó árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket:
1.rész:100 M Ft;2.rész:20 M Ft;3.rész:30 M Ft;4.rész:20 M Ft;5.rész:9 M Ft;6.rész:9 M Ft
VI.3.pont folytatás15)től: 15. AK a 322/2015. (X.30.) Kr. 26. §-a szerint előírja, hogy ATként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a RÉSZENKÉNT a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára érvényes, teljes körű (allrisk) építés-, és szerelésbiztosítás tartalmú, káreseményenként legalább 5 M HUF és évenként legalább 15 M HUF fedezeti értékű felelősségbiztosítási szerződést (továbbiakban FB) kötni, vagy meglévő FB-át a fentiek szerint kiterjeszteni, valamint a fedezetigazolást bemutatni. A biztosításnak ki kell terjednie a KD-ben írtakra.
16.)A IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap =60 nap.
17.)Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, más módon nem lehetséges.
18.)AK a KD-ben írtak szerint korlátozza az egy ajánlattevő által elnyerhető részek számát: 3.
19.) FAKSZ: dr. Korossy Emese 00084
20.) AF irányadó AD és AF ellentmondás esetén.
Folytatás III.1.3. kiválasztási szempontok: Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén AK a Céginformációs Szolgálat honlapján elérhető cégkivonat adatai - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referenciaigazolásban megjelölt, szerződést kötő másik fél letelepedése szerinti ország illetékes hatóságának/hivatalos szervének/hivatalos személyének képviseleti jogosultság fennállását tartalmazó, AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a referenciaigazolással együtt benyújtandó igazolása (az igazolás alatt AK bármilyen olyan hivatalos dokumentumot ért, amely alátámasztja a képviseleti jog fennállását) - alapján ellenőrzi a referenciát aláíró képviseleti jogosultságát.
Amennyiben a bemutatásra kerülő referencia a jelen beszerzés tárgyán kívüli szolgáltatásokról is tartalmaz adatot, úgy a referencia olyan megbontása szükséges, melyből elkülönülten látszódik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó teljesítés. Amennyiben AT nem tud ilyen tartalmú igazolást csatolni, úgy külön nyilatkoznia szükséges az elkülönített tartalomról.
M.2. AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján csatolnia kell
 a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot;
 az adott szakember végzettségét igazoló dokumentumok másolatát, valamint az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az AK egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt szakmai tapasztalat meglétét.
Szükséges benyújtani vagy az önéletrajzba foglalva vagy külön az adott szakember által aláírtan az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni, közreműködik a szerződés teljesítésében az adott pozícióban és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Az ajánlatkérő az előírt szakmai tapasztalat időtartamát az önéletrajz alapján ellenőrzi, amelyben a szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges létszámú szakember gárda ismertetése/bemutatása az ajánlatban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevő (közös ajánlattevők) valamennyi rész esetén az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).
Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. §-ának (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. §-ának (6) és (11) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.
Ajánlattevők a Kbt. 65. §-ának (7), (9) és (12) bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.
Amennyiben ajánlattevő – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlatához csatolnia kell a jogutódlás tényét bizonyító/igazoló okiratokat (cégiratokat) egyszerű másolatban, különös tekintettel a szétválási okiratokban foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)–(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által M1. pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-ának (1) bekezdése alapján igazolja az eljárást megindító felhívás feladásának a VI.5) pontban feltüntetett napjától visszafelé számított 3 évben teljesített a jelen közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás végzéséről szóló szerződéseit. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) bek. alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Az együttes megfelelés a referencia tekintetében akként értelmezhető, hogy a szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítéséhez az alkalmasság igazolásában résztvevő felek referenciái összeadhatóak. AK felhívja továbbá a figyelmet a 321/2015. (X.3.) Korm. rend. 21/A. §-ára.
Elegendő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához szükséges mennyiségű/mértékű referenciamunka ismertetése. A referencianyilatkozatnak / referenciaigazolásnak minimálisan az alábbiakat tartalmaznia kell:
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme);
 referenciaigazolás esetén: a referenciaigazolást kiállító személy(ek) olvasható neve;
 kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím);
 a referencia tárgyának (a teljesített szolgáltatás) ismertetése;
 a teljesítés ideje (amennyiben a teljesítés ideje egy konkrét dátum akkor év – hónap – napban kell megadni, amennyiben a teljesítés egy időtartam akkor év – hónap – naptól év – hónap - napig bontásban kell megadni a teljesítés idejét);
 a mennyiségre vonatkozó adatok (konkrét mennyiség, mértékegységgel)
 utalás a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő teljesítésre.
Referenciaigazolás benyújtása esetén a referenciát a szerződést kötő másik fél cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek kell aláírnia. Folyt.PÉNZÜGYI alkalmasság min követelményeinél.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen
1. rész: legalább 1 db kiállításon és/vagy fesztiválon kiállítási stand tervezését, építését és üzemeltetését is magába foglaló referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika, az üzemeltetés teljes körű megszervezése is és az épített standok mérete legalább elérte a 900 nm-t.
2. rész: legalább 1 db kiállításon és/vagy eseményen és/vagy fesztiválon állattartó és bemutató hely tervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is.
3. rész: legalább 1 db kiállításon és/vagy eseményen és/vagy fesztiválon kiállításon stand és színpad tervezés és kivitelezés vonatkozó referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is, és a beépített terület elérte legalább az 500 nm-t.
4. rész: legalább 1 db kiállításon, és/vagy eseményen, és/vagy fesztiválon tervezési, kivitelezési, üzemeltetési és interaktív programok megszervezésének referenciájával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is
5. rész: legalább 1 db kiállításon, és/vagy eseményen, és/vagy fesztiválon faház tervezési és kivitelezési referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is és a faházzal beépítendő terület elérte a legalább 150 nm-t.
6. rész: legalább 1 db kiállításon, és/vagy eseményen, és/vagy fesztiválon, kiállításon kertészeti bemutató hely tervezésére és kivitelezésére vonatkozó referenciával, ahol feladata volt a szállítás és logisztika teljes körű megszervezése is.
Valamennyi rész esetén irányadó: Kizárólag tervezésre vonatkozó referencia nem megfelelő.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
1. rész:
a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettséggel és legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal,
b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal,
c) 1 fő logisztikai szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai végzettséggel és legalább 3 éves kiállítás szervezéshez kapcsolódó logisztika területén szerzett tapasztalattal,
d) 1 fő belsőépítész szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai végzettséggel és legalább 3 éves kiállításhoz kapcsolódó standtervezési, vagy kiállításhoz kapcsolódó belsőépítész területén szerzett tapasztalattal,
e) 1 fő grafikus szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves grafikai tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal.
2. rész:
a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettséggel és legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal,
b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal,
3. rész:
a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal,
b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal,
c) 1 fő belsőépítész szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai végzettséggel és legalább 4 éves kiállításhoz kapcsolódó standtervezési, vagy kiállításhoz kapcsolódó belsőépítész területén szerzett tapasztalattal,
3.d.) ponttól folytatás a VI.4.3. pontban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után jogosult számla benyújtására. Ajánlattevő a számla mellé köteles csatolni az Ajánlatkérő által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást. Ajánlattevő a számlát köteles az Ajánlatkérő által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz Ajánlattevő számláit Ajánlatkérő a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. Ajánlatkérő a szolgáltatásellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdései is irányadók.
Teljesítés során alkalmazni kívánt kötbérek fajtái, vetítési alapjai, mértéke, maximuma:
1. rész, 2. rész, 3. rész, 4. rész, 5. rész, 6. rész lásd VI.4.3 pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §-a, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2), valamint – üzemzavar esetén – 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A közbeszerzés eljárás lebonyolítása a Kbt. 40. § (1) bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, az EKR rendelet szabályai szerint.
2.Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 16. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
3.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató az alábbi címen érhető el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas, illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ .
4.A közbeszerzési dokumentumokhoz (KD)a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt. 39. § (1) bek. alapján, az EKR-be regisztrált gazdasági szereplők által. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.
5. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.
6. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35. § (2a) bek.-e és 65. § (12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.
7. Ajánlatkérő konzultációt, helyszíni bejárást tart.
Konzultáció időpont:2019.07.16. 10 óra
Konzultáció helyszíne: HUNGEXPO1101 Bp, Albertirsai út 10. K. épület földszint.
Konzultáción való részvétel az ajánlat benyújtásának nem feltétele.
8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy adott esetben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.
9. a III.1.3) P1.) és M.1.) M.2.) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest valamennyi rész esetén szigorúbbak.
10. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.
11. AK a Kbt. 35. § (8) bek.re tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé közös ajánlattétel esetén, hogy a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzanak létre.
Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.
12. Értékelési szempont: AK az ajánlatokat –részenként külön-külön – az alábbi résaz alábbi részszempontok és súlyszámok szerinti értékeli a közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint:
Az értékelés során adható pontszám 0-10 pont. Módszer:
1. részszempont: 1-6 rész valamennyi rész esetében fordított arányosítás.
2. részszempont: 2, 5. és 6. rész esetén egyenes arányosítás.
2. részszempont: 1., 3. és 4. rész esetén egyenes arányosítás.
13. Ajánlatkérő a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek-t.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint.
Folytatás műszaki alkalmasság:
3.d) 1 fő grafikus szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves grafikai tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal.
4. rész:
a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik legalább 3 éves rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalattal,
b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal,
c) 2 fő agrárfelsőoktatásban dolgozó tanár vagy oktató vagy Phd hallgató.
5. rész:
a) 1 fő főszervező szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai felsőfokú gazdasági vagy műszaki végzettséggel és legalább 3 éves kiállítások szervezése területén szerzett tapasztalattal,
b) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal,
c) 1 fő logisztikai szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai végzettséggel és legalább 3 éves kiállítás szervezéshez kapcsolódó logisztika területén szerzett tapasztalattal.
6. rész:
a) 1 fő tervező szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 2 éves kiállítások tervezése területén szerzett tapasztalattal,
b) 1 fő logisztikai szakember, aki rendelkezik egyetemi/főiskolai végzettséggel és legalább 4 éves kiállítás szervezéshez kapcsolódó logisztika területén szerzett tapasztalattal,
c) 1 fő építésvezető szakember, aki rendelkezik műszaki egyetemi/főiskolai felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves kiállítás tervezés és kivitelezés területén szerzett tapasztalattal.
Ajánlattevő az adott résznél előírt szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert több részben is bemutathatja amennyiben a szakember mindenben megfelel az adott részre vonatkozóan tett előírásnak.
III.2.2 pont PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS FOLYTATÁSA
1./ Késedelmi kötbér:
Olyan okból történő késedelem esetén, melyért AT felelős AT késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a/óra/de legfeljebb 8 óra.
2./ Hibás teljesítési kötbér:
2.1./ Olyan okból történő hibás teljesítés esetén, melyért AT felelős AT a nettó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
3./ Meghiúsulási kötbér:
3.1./ A szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, melyért AT felelős AT meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 30%-a.
3.2./ ha a stand rendeltetésszerűen nem használható a felhasználás célja szerinti határidőben, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő.
3.3./ ha a hibás teljesítési és/vagy késedelmi kötbér mértéke eléri a teljesítésre eső nettó vállalkozási díj 30 %-át, a teljesítés meghiúsultnak tekintendő. Amennyiben AT valamely szigorú lejáratúnak minősített határidővel késedelembe esik AK jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, mivel az ilyen ajánlattevői magatartást a Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik mely esetben AK a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult kivéve a bontási munkák késedelme tekintetében, mely esetben a meghiúsulási kötbér vetítési alapja a meghiúsulással érintett bontási munkákra vetített vállalkozói díj 30%-a.
Teljesítési biztosíték:
AT a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegben teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték – a nyertes AT választása szerint – a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában teljesíthető, amelyet legkésőbb a szerződéskötésig kell rendelkezésre bocsátani, illetve igazolni. A teljesítési biztosítéknak a szerződéskötés napjától számított 35 munkanap + 1 munkanapig érvényesnek és lehívhatónak kell lennie.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák