Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.13.
Iktatószám:1200/2019
CPV Kód:45000000-7, P
Ajánlatkérő:Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81./B, Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szebeni úti telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GST GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12119842
Postai cím: ÁTI-Sziget Ipari Park I/A.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pálos Annamária
Telefon: +36 24795255
E-mail: szigetszentmiklos@kk.gov.hu
Fax: +36 24795255
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu/szigetszentmiklos
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ideiglenes tantermek létesítése és bérbeadása 1. m
Hivatkozási szám: EKR000269702018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 P
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ideiglenes tantermek létesítése és bérbeadása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 P
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81./B, Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szebeni úti telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében ideiglenes tantermek létesítése és egy éves bérleti szolgáltatása a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában lévő szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szebeni úti telephelyén – a vonatkozó tervek és műszaki leírás szerint - az alábbi paraméterek mellett:
- 3 db önálló tanterem legalább 54 m2 alapterülettel (összesen max. 120 gyermek részére)
- önálló, kétnemű vizesblokkok
- külön tanári szoba (4 fő pedagógus részére)
- külön tanári vizesblokk
- konténer szerkezet, földszintes kialakítással
Részletes információkat a műszaki leírás és a tervek tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15153 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ideiglenes tantermek létesítése és bérbeadása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GST GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45362491
Postai cím: Nagytétényi Út 190. B.ép. 1.em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: gst@gst.t-online.hu
Telefon: +36 203593400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 83633998
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 P
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7 P
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés helye: 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 81./B, Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szebeni úti telephelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében ideiglenes tantermek létesítése és egy éves bérleti szolgáltatása a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ fenntartásában lévő szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szebeni úti telephelyén – a vonatkozó tervek és műszaki leírás szerint - az alábbi paraméterek mellett:
- 3 db önálló tanterem legalább 54 m2 alapterülettel (összesen max. 120 gyermek részére)
- önálló, kétnemű vizesblokkok
- külön tanári szoba (4 fő pedagógus részére)
- külön tanári vizesblokk
- konténer szerkezet, földszintes kialakítással
Részletes információkat a műszaki leírás és a tervek tartalmaznak.
- Villámvédelmi rendszer terv szerinti kialakítása
- túlfeszültség védelem terv szerinti kialakítása
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 87557998
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GST GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45362491
Postai cím: Nagytétényi Út 190. B.ép. 1.em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: gst@gst.t-online.hu
Telefon: +36 203593400
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A korábban engedélyezésre került építési tervben nem szerepelt sem villámvédelem kiépítése, sem túlfeszültség elleni védelem kialakítása. A használatbavételi eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály 2018. 11. 13-án kelt mérési jegyzőkönyve alapján a telepítésre került egységeket a használatba vételi engedély kiadásához OTSZ szerinti villámvédelemmel és túlfeszültség védelemmel kell ellátni. A kialakítandó villámvédelem és túlfeszültség védelem az alapszerződéshez kapcsolódó pótmunka.
Megrendelő elkészíttette a villámvédelem és a túlfeszültség védelem kiviteli tervét.
A tervek alapján Vállalkozó megküldte kiegészítő árajánlatát Megrendelőnek, amelyet Megrendelő elfogadott. Az árajánlat alapján a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák árai:
- Villámvédelmi rendszer terv szerinti kialakítása 3.359.000 HUF
- túlfeszültség védelem terv szerinti kialakítása 565.000 HUF
TELJES ANYAG ÉS MUNKADÍJ ÖSSZESEN : 3.924.000 HUF + ÁFA
Bruttó: 4.983.480 HUF
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A korábban engedélyezésre került(!) építési tervben nem szerepelt sem villámvédelem kiépítése, sem túlfeszültség elleni védelem kialakítása. A használatbavételi eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály 2018. 11. 13-án kelt mérési jegyzőkönyve alapján a telepítésre került egységeket a használatba vételi engedély kiadásához OTSZ szerinti villámvédelemmel és túlfeszültség védelemmel kell ellátni. A kialakítandó villámvédelem és túlfeszültség védelem az alapszerződéshez kapcsolódó pótmunka. A telepítésre került szerkezetekhez műszakilag szorosan kapcsolódik a villámvédelem kialakítása, illetve a kialakításra került elektromos rendszer túlfeszültség elleni védelme. A kivitelezés műszakilag, technikailag szorosan összefügg a telepítésre került épületszerkezettel, így Ajánlatkérő számára hátrányt és többletköltséget is jelentene a kivitelező személyének változása.
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 83633998 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 87557998 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben