Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12014/2019
CPV Kód:30213100-6
Ajánlatkérő:Országgyűlés Hivatala
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosítószám: AK05934
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Országgyűlés Hivatala, Közbeszerzési Iroda, H-1054 Budapest, Széchenyi rkp.19. VI. em. 619. iroda
Telefon: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parlament.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.parlament.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hordozható számítógépek, kiegészítők és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám: 685/2017.
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hordozható számítógépek, kiegészítők és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (685/2017)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. 250 darab irodai, üléstermi és távmunka végzésére alkalmas hordozható számítógép
(notebook) mennyiségi licenccel rendelkező operációs rendszerrel együtt történő szállítása, kiegészítő eszközök, valamint 40
darab, a notebook töltésére alkalmas hordozható külső akkumulátor (power bank) szállítása, az előírt dokumentáció kelkészítése.
2. A felhasználók oktatása alkalmanként kb. 2,5 órában, 10-20 fő részvételével (összesen 15 alkalom).
3. A notebookokra és azok akkumulátoraira vonatkozó, 2022. június 30-ig tartó teljes körű helyszíni garancia és a notebookok
vonatozásában véletlen balesetre vonatkozó pluszgarancia, a jótállás teljes időtartama alatt fennálló illesztő programokra
vonatkozó szoftverkövetés, valamint a jótállás teljes időtartama alatt biztosítandó helyszíni szervizszolgáltatás diszkmegtartás
mellett.
4. A notebook töltésére alkalmas külső akkumulátor (power bank) vonatkozásában legalább 3 év jótállási kötelezettség.
5. Az 1. pont szerinti notebook gyártójának a webhelyén keresztül az illesztőprogramokat, illetve annak újabb verzióit
folyamatosan biztosítani kell a Windows 10 Professional és Enterprise operációs rendszerek frissítéseinek megfelelően, az azokkal
való teljes kompatibilitás megőrzése miatt a jótállás teljes időtartama(2022. június 30-ig) alatt.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell az 1. pont szerinti notebook(ok)nak a gyártói weboldalon gyári számalapján történő
garanciális státusz ellenőrzési lehetőségét.
6. A szoftverkörnyezetet az ajánlatkérő alakítja ki.
7. Az üzembe helyezés az ajánlatkérő feladata.
8. Vételi jog keretében az ajánlatkérő 30.6.2019-ig opcionálisan 20 darab irodai, üléstermi és távmunka végzésére alkalmas
hordozható számítógépet (notebook) mennyiségi licenccel rendelkező operációs rendszerrel együtt,illetve 20 darab, notebook
töltésére alkalmas hordozható külső akkumulátort (power bank) kér leszállítani,továbbá opcionálisan 5 alkalom felhasználói
oktatást és - az opcionálisan szállítandó notebook(ok)ra vonatkozóan - pluszgaranciát érvényesíthet egyoldalúan a közbeszerzési
dokumentum mellékletét képező műszaki leírásban, valamint szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/25 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 030 - 065016

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hordozható számítógépek, kiegészítők és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (685/2017)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@99999.hu
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL) http://www.99999.hu
Fax: +36 19996901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 70873300 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30213100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Országgyűlés Hivatala (1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. 250 darab irodai, üléstermi és távmunka végzésére alkalmas hordozható számítógép
(notebook) mennyiségi licenccel rendelkező operációs rendszerrel együtt történő szállítása, kiegészítő eszközök, valamint 40
darab, a notebook töltésére alkalmas hordozható külső akkumulátor (power bank) szállítása, az előírt dokumentációk elkészítése.
2. A felhasználók oktatása alkalmanként kb. 2,5 órában, 10-20 fő részvételével (összesen 15 alkalom).
3. A notebookokra és azok akkumulátoraira vonatkozó, 2022. június 30-ig tartó teljes körű helyszíni garancia és a notebookok
vonatozásában véletlen balesetre vonatkozó pluszgarancia, a jótállás teljes időtartama alatt fennálló illesztő programokra
vonatkozó szoftverkövetés, valamint a jótállás teljes időtartama alatt biztosítandó helyszíni szervizszolgáltatás diszkmegtartás
mellett.
4. A notebook töltésére alkalmas külső akkumulátor (power bank) vonatkozásában legalább 3 év jótállási kötelezettség.
5. Az 1. pont szerinti notebook gyártójának a webhelyén keresztül az illesztőprogramokat, illetve annak újabb verzióit
folyamatosan biztosítani kell a Windows 10 Professional és Enterprise operációs rendszerek frissítéseinek megfelelően, az azokkal
való teljes kompatibilitás megőrzése miatt a jótállás teljes időtartama(2022. június 30-ig) alatt.
A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell az 1. pont szerinti notebook(ok)nak a gyártói weboldalon gyári számalapján történő
garanciális státusz ellenőrzési lehetőségét.
6. A szoftverkörnyezetet az ajánlatkérő alakítja ki.
7. Az üzembe helyezés az ajánlatkérő feladata.
8. Vételi jog keretében az ajánlatkérő 30.6.2019-ig opcionálisan 20 darab irodai, üléstermi és távmunka végzésére alkalmas
hordozható számítógépet (notebook) mennyiségi licenccel rendelkező operációs rendszerrel együtt,illetve 20 darab, notebook
töltésére alkalmas hordozható külső akkumulátort (power bank) kér leszállítani,továbbá opcionálisan 5 alkalom felhasználói
oktatást és - az opcionálisan szállítandó notebook(ok)ra vonatkozóan - pluszgaranciát érvényesíthet egyoldalúan a közbeszerzési
dokumentum mellékletét képező műszaki leírásban, valamint szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/02/06 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/25 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 70873300
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: HU
E-mail: tenderiroda@99999.hu
Telefon: +36 19996900
Internetcím(ek): (URL) http://www.99999.hu
Fax: +36 19996901
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A közbeszerzés tárgya, mennyisége a szerződésmódosítással nem változik. A vételi jog keretében szállítani kívánt hordozható számítógép műszakilag egyenértékű a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott, de már kifutott termékkel, így az megfelel a Szerződésben meghatározott követelményeknek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vételi jog keretében szállítani kívánt hordozható számítógép műszakilag egyenértékű a nyertes ajánlattevő ajánlatában megajánlott, de már kifutott termékkel, így az megfelel a Szerződésben meghatározott követelményeknek.
A Szerződő felek kölcsönös megállapodással, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (6) bekezdése alkalmazásával módosították a Szerződést.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 70873300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 70873300 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben