Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12023/2019
CPV Kód:16810000-6
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Folyamos Szakaszmérnökség 4800 Vásárosnamény Szabadság tér 9. B.;Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökség 4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 48.;Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökség 4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 48.;Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökség 4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 48.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Hidrot Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Vízügyi Főigazgatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12012482
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovf.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Vízügyi Főigazgatóság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Munkagépek beszerzése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00004)
Hivatkozási szám: EKR000249472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16810000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Munkagépek beszerzése (KEHOP-1.3.0-15-2015-00004)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36640000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész: Tandemtengelyes, teknőplatós pótkocsi
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16810000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Folyamos Szakaszmérnökség
4800 Vásárosnamény Szabadság tér 9. B.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új Tandemtengelyes, teknőplatós pótkocsi.
Pótkocsira vonatkozó követelmény:
- a pótkocsira megengedett össztömeg a 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról 2. § (8) bek. e) pont szerint: max: 25 000 kg
- a pótkocsinak erőgéppel vontathatónak kell lennie.
- a pótkocsinak föld-kavics és egyéb ömlesztett anyag szállítására alkalmasnak kell lennie.
Felépítmény követelményei:
- a felépítmény űrtartalma: minimum 10 m3
- a hátrafelé billenthető- teknő alakú- plató és az ürítéskor felnyíló plató hátfal hidraulikus munkahengerekkel az erőgép vezető fülkéjéből távirányítással működtethető
- a teknőplató és felnyitható platóvég anyagminősége: legalább HARDOX 450-es minőségű acél, vagy ezzel legalább azonos tulajdonsággal rendelkező anyag.
- az önhordó teknőplató oldalfalának acéllemez anyagvastagsága: minimum 6 mm
- az önhordó teknőplató fenéklemez anyagvastagsága: minimum 8 mm
- az acéllemez teknőplató felületvédelem (felületvédő réteg: szemcseszórásos felülettisztítás + alapozó festés+ színre festés)
- a plató billentés és a hátfal felnyitás munkahengerek üzemeltetéséhez szükséges olajmennyiség: max. 39,9 liter
- a plató hátrafelé billentés szöge a vízszinteshez képest: minimum 55 fok.
- ellenőrző létra: egy darab, a teknőplató első oldalára csavarokkal rögzített létra
Alváz és vonószerkezet követelményei:
- a vonórúd kialakítás: keresztfelfüggesztés, parabolikus rugózású, kereszt laprugókkal.
- vonószerkezet: vonóvonórúdhoz csavarokkal rögzített alaplemezre szerelt a Ø 80 mm-es gömbsüveg kialakítású vonószem.
- a vonórúd alátámasztó talpas láb: kettős működésű, hidraulikus munkahengerrel
- aláfutás gátlás: a pótkocsi rendelkezzen aláfutás gátlóval.
- sárvédők: a közúti közlekedés előírásainak megfelelő kerék burkolat
Futómű követelményei:
- a futómű: kéttengelyes, Cross-Over BOGIE típusú parabolikus laprugókkal felszerelt vagy annak üzemeltetési tulajdonságaival megegyező futómű.
- tengely-kormányzás: talajkormányzott tengely, lengéscsillapítóval.
- a tengelyek függőleges mozgástartománya: minimum 230 mm.
- a gumiabroncsok mérete: minimum 650/55R226.5 méretű
- gumiabroncsok terhelhetősége üzemi nyomáson, 40km/óra sebességnél: min az össztömeg + az össztömeg 25%-a
- fékrendszer kialakítása: a működtető erőgép légfékrendszeréhez igazított mind négy kerék fékrendszerét üzemeltető légfékrendszer
- fékerő szabályzás: terhelésarányos, fékerő szabályozós légfékrendszer
Villamos hálózat követelménye:
- a világítás kialakítása: az erőgép 12V-os negatív testelésű elektromos rendszerével üzemeltethető.
Forgalomba helyezés, átadás (nyertes Ajánlattevő feladatai):
- A pótkocsit közúti közlekedésre alkalmas műszaki vizsgával, az Ajánlatkérő nevére kiállított forgalmi engedéllyel forgalomba helyezve kell átadni
- A pótkocsit min 40 km/óra sebességre vonatkoztatva, fekete rendszámra kell vizsgáztatni.
- A pótkocsit az Ajánlatkérő tulajdonában lévő JOHN DEERE 6195R- típusú erőgéppel összekapcsolva, pótsúlyozva, beüzemelve kell átadni a dokumentációban megadott telephelyen.
- A nyertes Ajánlattevőnek az átadással egy időben min. 2 órás oktatást kell tartania az erőgéppel történő szakszerű összekapcsolásáról, a napi karbantartásokról és üzemeltetéséről.
- A megajánlott pótkocsinak gyártóművi CE/EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL kell rendelkeznie, ennek meglétéről az ajánlatban nyilatkozni kell és nyertesség esetén a konkrét alvázszámra, a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat magyar nyelvű felelős fordítását is be kell nyújtani a szerződéskötés előtt.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell és az ajánlatához csatolni szükséges a magyarországi értékesítésre (forgalomba hozatalra), a vevőszolgálati munkák ellátására és a pótalkatrészek legalább 5 év időtávlatra vonatkozó gépgyártói hivatalos feljogosítással.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás (hónap) (a kötelező 12 hónapon felül min. 0 max. 24 hónap) 10
2 3. A saját üzemkész állapotú tömeg (kg)  20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész: Vontatott univerzális rakodó és tartozéka
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34390000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökség 4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 48.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új Vontatható univerzális rakodó és tartozékai

- A rakodó gép forgózsámolyos, teleszkópos vagy azonos terhelhetőségű fix gémszerkezettel rendelkező egytengelyes, univerzális forgó ásó-rakodógép legyen
Üzemeltetési követelmények:
- A megajánlott vontatott rakodó gépnek, a gémszerkezete végére kapcsolható munkaeszközök használatával alkalmasnak kell lennie csatornák tisztítására, hordalékok és iszap kiszedésére
Műszaki adatok
- Önsúly ellensúllyal együtt: max 3000 kg
- Terhelhetőség legkisebb gémkinyúlás, ellensúlyokkal felszerelve: min 3700 kg
- Terhelhetőség legnagyobb gépkinyúlásnál ellensúlyokkal: min 1650 kg
- A rakodógép gémszerkezet és kezelő ülés elfordíthatósága: gémszerkezet és a gépkezelő kezelői üléssel együtt minimum 270 fokban fordítható el.
- A gémszerkezet végére csatlakoztatott ásókanállal a vízszintes kinyúlás a forgástengelytől mérve: min. 6000 mm
- A gémszerkezet végére csatlakoztatott ásókanállal az ásási mélység a talajszintjétől mérve: min 3500 mm.
- A három tagból álló gémszerkezet kialakítása: csuklós szerkezet hidraulikus működtetésű, szereléktartó tag kialakítása: teleszkópos vagy fixvégű,
- vezérlés helye: a rakodógépen elhelyezett kezelő ülés
- A rakodógép kezelése: kétkezes működtetésű
- A rakodógép gémszerkezet működtetése: hidraulikus működtetésű
- A rakodógép kitámasztása: 4 darab, hidraulikus külön- külön is működtethető letalpaló lábbal.
Meghajtás
- a működtetés teljesítmény adatai: max. 80 lóerős erőgép
- a működtetés módja: 540 ford./min fordulatszámú hátsó teljesítmény-leadó tengellyel.
- A traktorról történő meghajtást végző kardántengely az ajánlat részét képezi.
Elektromos rendszer
- A megajánlott vontatott univerzális rakodógép a közúti vontatáshoz legyen felszerelve világítással. (helyzetjelző, irányjelző, féklámpa), mely a vontató erőgép hátsó 12V-os, 7 pólusú szabványos elektromos csatlakozójára kapcsolható.
Vontathatóság, rögzítés
- Az univerzális rakodógép vonórúdja a traktor pótkocsi vonófejéhez kapcsolható és vontatható.
- A rakodógép kerekei: egy tengelyen 2 db fúvott tömlős, vagy tömlő nélküli kerék.
- Az univerzális rakodógép rögzítése: vonórúd alátámasztó önállóan vezérelhető, hidraulikus állítható magasságú támasztó lábbal és rögzítő fékkel továbbá 2 db, kerék alá rakható kitámasztó ékkel.
- A gép szélessége a közúti közlekedésben: max. 2500 mm
A vontatható univerzális forgó ásó-rakodógéphez, a gémszerkezet végére csatlakoztatható, szükséges munkaeszközök:
- Forgó ásó-rakodógép munkaeszközeinek meghajtása: szabványos gyorskapcsolóhoz kapcsolható csatlakozókkal, gyorscsatlakozó készlet felszereltségű hidraulikus és mechanikus kialakításokkal
- A rakodógép stabilitásának biztosítása: gémszerkezettel ellentétes oldalon lévő, terheléssel arányos ellensúllyal.
- Trágyarakó kanál kialakítása: hidraulikus működtetésű munkahengerrel vezérelt, négypontos megvezetésű tartóvázzal, középen kettényitható 16 villafoggal felszerelt,
szélessége minimum 1 méter, maximum 1,25 széles kanál
- Elfordító berendezéssel felszerelt föld és iszaprakodó kanál kialakítása: hidraulikus működtetésű munkahengerrel vezérelt mély-és árokásó kanál,, középen kettényitható. Szélessége: minimum 50 cm, maximum 70 cm. Térfogata minimum 0.14 m3
- Csatornameder ásó és tisztító kanál szélessége minimum 125 cm- maximum 150 cm.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás (hónap) (a kötelező 12 hónapon felül, min, 0, max 24 hónap)  10
2 3. Terhelhetőség és Önsúly aránya (arányszám (-)) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 3. rész: Erőgéppel működtethető rézsűkasza
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34390000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökség 4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 48.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új Erőgéppel működtethető gémszerkezetes rézsűkasza adapter és munkaeszközei.
Általános követelmények az erőgép és a rézsűkasza adapter összekapcsolhatóságára és a biztonságos működtetésére vonatkozóan, a teljes ajánlatot illetően:
- Az Ajánlatkérő a beszerezni kívánt gémszerkezetes rézsűkasza adaptert a jelenleg meglévő MTZ 820-as típusú erőgépével kívánja üzemeltetni, de a későbbiekben, az MTZ traktor állományból való kivonása után, más típusú, ilyen kategóriájú erőgéppel is üzemeltetni kívánja.
- Az Ajánlatkérő a rézsűkaszát az erőgép mögött, mellett és a gépkezelő látóterébe teljesen befordított kaszafej állásban is üzemeltetni kívánja.
Adapter gémszerkezettel szemben támasztott elvárások:
- csatlakoztatás: MTZ 820 típuson alkalmazott hárompontos csatlakozóhoz kapcsolható.
- rögzítése: MTZ 820 típuson alkalmazott adapter rögzítő, fixáló szerkezethez rögzíthető.
- Adapter forgási szögtartománya: A központi tengely körül a gémszerkezet legalább 100°-ban elfordítható
- Adapter szerkezeti kialakítása: Paralelogrammás gémszerkezet.
- A rézsűkasza adapter gémszerkezet anyaga: nagy szilárdságú- nagy rugalmasságú- STRENX acél alapanyag, vagy azzal azonos tulajdonságokkal rendelkező anyag.
- A gémszerkezet vezérlése: egykezes – joystick-os proporcionális gémvezérlés

A rézsűkasza adapternek az alábbi munkaszerelékkel kell rendelkeznie:
1 db. lengőkéses munkaszerelék:
- Munkaszélesség vízszintes állásban a vontató eszköz középvonalától a szerelék külső széléig: min. 560 cm.
- Kaszálási távolság 45°-os rézsűszög esetében, jobb oldali kerék nyomvonalának szélétől számítva, a lejtőn mérve: min. 480 cm.
- Lengőkéses kaszáló- mulcsozó fej munka-szélessége: min. 100 cm, max.130 cm
- A rézsűkasza munkaszerelék saját géptömege: minimum 1100 kg - maximum 1500 kg.
- Lengőkéses kaszáló- mulcsozó fej meghajtása és forgásiránya: közvetlenül változtatható forgásirányú hidraulikus motorral.
- A vágást és az aprítást végző lengőkéses rotor hidraulikus meghajtási teljesítménye: minimum 45 Le maximum 55 Le.
- A kaszafejen lévő vágó-kések kialakítása:„Y” késes kivitelű, lengőkengyeles felfogatással.
- A lengőkések elrendezése: spirális alakban a rotor tengelyen
1 db. pengés fűkasza munkaszerelék.
- működési mód: alternáló
- munkaszélesség: min 120 cm
- kialakítás módja: pengés fűkasza
1 db. alternáló késes munkaszerelék.
- működési mód: alternáló
- munkaszélesség: min 150 cm
- kialakítás módja: késes ágvágó
- vágási képesség: 5 cm-es ágvastagságig.
1 db. árokmarófej munkaszerelék
- meghajtás módja: hidromotoros
- munkaszélesség: min 45 cm, max. 65 cm.
Egyéb feltételek:
- Az ajánlat kell, hogy tartalmazza a hidraulikus tápegységet meghajtó kardántengelyt.
- Az adapter hidraulikus rendszere rendelkezzen olajhűtővel.
- Rendelkezzen hidraulikus ütközésvédelemmel és az ütközés utáni alaphelyzetbe történő hidro-akkumulátoros, vagy mechanikus visszaállítóval.
- A gémszerkezet első tagja rendelkezzen függőleges úszó helyzet szabályzóval, S.I. - talajkövető rendszerrel.
- A kaszafej rendelkezzen keresztirányú elbillenési úszó helyzet szabályzóval.
- A hidraulika rendszer rendelkezzen olajhőmérséklet mérővel.
A gémszerkezetes rézsűkasza adapter egyéb követelményei:
- Csak új rézsűkasza adapter ajánlható meg, újnak minősül az, amely üzemszerűen használva sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próba rézsűkaszaként nem használták.
- A megajánlott rézsűkasza adapterhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt, a jótállási időn belüli és azon túli hazai szakszervizt és az alkatrész-ellátást.
- A rézsűkasza adapter rendelkezzen magyar nyelvű üzemeltetési, kezelési és karbantartási utasítással. Ezt, valamint a jármű rendeltetését, műszaki paramétereit, megfelelőségét tanúsító okmányokat és használati útmutatókat a rézsűkasza adapter leszállításával és üzembe helyezésével együtt át kell adni Ajánlatkérőnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás (hónap) (a kötelező 12 hónapon felül, min. 0, max. 24 hónap)  10
2 3. Az erőgép hossztengelyére merőleges gém állásnál 45°-os rézsűszög esetében a legnagyobb kaszálási távolság a lejtőn mérve, jobb oldali kerék nyomvonalának szélétől számítva (cm) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 4. rész: Függőleges tengelyű rotációs szárzúzó
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16810000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU3 A teljesítés helye: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíri Szakaszmérnökség 4400 Nyíregyháza Móricz Zsigmond u. 48.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db függőleges tengelyű - rotációs szárzúzó - mulcsozó adapter:
Üzemeltetési követelmények:
- A szárzúzó adapter üzemeltethető legyen a MTZ 820-as típusú erőgép hátsó hárompontos munkaeszköz függesztőjére csatlakoztatva, az erőgép 540 ford/perc fordulatszámú teljesítmény leadó tengelyével meghajtva.
- Legyen alkalmas bokros, cserjés területeken történő munkavégzésre, legalább 30 mm átmérőjű fás szárú növényzet levágására, összezúzására és teljes munkaszélességben történő szétterítésre.
Műszaki adatok
- munkaszélesség: minimum 280 cm
- a meghajtásához szükséges teljesítmény leadó tengely teljesítmény: maximum 45kW/61LE
- meghajtása: a működtető erőgép hátsó erőleadó tengelyéről megoldva szabadonfutós- nyomaték-határolós kivitelben, ajánlatevő által szállított kardántengellyel.
- a szárzúzó vontathatósága: MTZ 820-as erőgép alsó, (erőgép alatti) vonólapjáról vontatva.
- a vágó-zúzó elemek függőleges tengelyének meghajtása: szöghajtóművekkel,
- a szöghajtóművek kivitele: erősített kivitelűek, öntöttvas házas
- a zúzókéseket meghajtó tengelyek száma minimum 2 db.
- biztonsági törésvédelem: egymástól különálló törésvédelmi megoldások
- kiverődés elleni biztonság: a szárzúzó elejére felszerelt függőleges láncsoros vagy azzal műszakilag egyenértékű anyag kiverődést gátló szerkezet
- anyagterelés kivitele: mindkét oldalon hajlított csöves anyagterelő.
- magassági beállítás: vontatási helyzethez és legnagyobb zúzási magasság beállításához erőgép fülkéjéből hidraulikusan, távvezérléssel működtethető 2 db, zúzási magasság állító kerékkel rendelkezzen.
- a közúti közlekedésben résztvevő járművekkel megegyező világításrendszerrel kell ellátni, mely az erőgép hátsó 7 pólusú, szabványos elektromos csatlakozójáról üzemeltethető (index, helyzetjelző, féklámpa)
Szállítási feltételek
- A megajánlott szárzúzó adapter rendelkezzen független - külső akkreditált szervezet által kiadott minősítéssel, mely meglétéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell és nyertesség esetén a szerződéskötés előtt át kell adni Ajánlatkérőnek.
- Rendelkeznie kell CE/EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATTAL kell rendelkeznie, ennek meglétéről az ajánlatban nyilatkozni kell és nyertesség esetén a konkrét alvázszámra, a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat magyar nyelvű felelős fordítását is be kell nyújtani a szerződéskötés előtt.
- Csak új szárzúzó lehet megajánlani, új szárzúzónak minősül az a szárzúzó adapter, amely üzembe helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve szárzúzóként még nem használták.
- A szárzúzó adaptert az erőgépre kapcsolt, üzembe helyezett állapotban kell átadni.
- A megajánlott rézsűkasza adapterhez biztosítani kell legalább a jogszabályban előírt, a jótállási időn belüli és azon túli szakszervízt és az alkatrész-ellátást.
- A szárzúzó adapter rendelkezzen magyar nyelvű üzemeltetési, kezelési és karbantartási utasítással. Ezt, valamint a jármű rendeltetését, műszaki paramétereit, megfelelőségét tanúsító okmányokat és használati útmutatókat az adapter leszállításával és üzembe helyezésével együtt át kell adni Ajánlatkérőnek.
Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás (hónap) (a kötelező 12 hónapon felül, min. 0, max. 24 hónap)  10
2 3. A hajtási rendszerben egymástól műszakilag elkülönülő törésvédelmi megoldások (darab) (min. 1, max. 3) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05363 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1. rész: Tandemtengelyes, teknőplatós pótkocsi
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14730000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: 2. rész: Vontatott univerzális rakodó és tartozéka
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: Elnevezés: 3. rész: Erőgéppel működtethető rézsűkasza
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hidrot Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23751644
Postai cím: Szentlőrinci U. 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
E-mail: hidrot@hidrot.hu
Telefon: +36 72552340
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72552341
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11011578202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209

Hivatalos név: Hidrot Ipari Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23751644
Postai cím: Szentlőrinci U. 6.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7634
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11011578202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: Elnevezés: 4. rész: Függőleges tengelyű rotációs szárzúzó
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
E-mail: panyabeata@kite.hu
Telefon: +36 302299057
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 54480203
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1480000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65970227
Postai cím: Bem József Utca 1.
Város: Nádudvar
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4181
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10668586209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges